Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku - Tekvica bezšupková

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


      Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v prevádzke Billa, P.O. Hviezdoslava 2773, 955 01 Topoľčany, odobratá vzorka výrobku ,,Tekvica bezšupková“, 150g, DMT 13.5.2016, šarža E05150097A, výrobca Encinger SK s.r.o., Jadranská 13, 841 01 Bratislava, krajina pôvodu Čína.

Predmetná vzorka nevyhovela pri senzorickom hodnotení - chuť s príznakmi akostného narušenia - štipľavá, horkastá.

Výrobok sa sťahuje z trhu.
 

Obrazová dokumentácia


 Tekvica bezšupková

 Tekvica bezšupková