Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku - Slnečnicový olej podľa domáceho receptu

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


        Pri kontrole potravín rastlinného pôvodu dovážaných z tretích krajín bola na vstupe na Slovensko vo firme VOS Korona West SK s.r.o., Dostojevského 3622/14 058 01 Poprad odobratá vzorka ,,Slnečnicový olej podľa domáceho receptu, mechanicky lisovaný“, 350 ml (obch. značka Golden Nature, trvanlivosť do 01.09.2017, výrobca ,,OAS Agroselprom, Ltd.“, 24-a Robochaya, blok 11/1, 49006 Dnepropetrovsk) zo zásielky dovezenej z Ukrajiny.

Vo vzorke, ktorá bola analyzovaná v ŠVPÚ-VPÚ Dolný Kubín bolo zistené nadlimitné množstvo benzo(a)pyrénu (2,9µg/kg), kde je limit max. 2,0 µg/kg a nadlimitné množstvo sumy sumy PAU4 (12,2 µg/kg), kde je limit max. 10,0 µg/kg.

Na zásielku 190 kusov bol vydaný zákaz uvoľnenia tovaru do voľného obehu.

Obrazová dokumentácia


Slnečnicový olej podľa domáceho receptuSlnečnicový olej podľa domáceho receptu Slnečnicový olej podľa domáceho receptu Slnečnicový olej podľa domáceho receptu