Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nebezpečného výrobku

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

      V rámci kontroly importu výrobkov dovážaných z tretích krajín, bol vykonaný odber v sklade firmy ENCINGER SK s.r.o., Pri Šajbách 1, 830 05 Bratislava. Bola odobratá vzorka výrobku ,,Arašidy nelúpané“ DMT 15.01.2016, LOT 173-2014, krajina pôvodu Egypt, dovozca ENCINGER SK s.r.o., Jadranská 13, 841 01 Bratislava.
Vzorka bola analyzovaná v ŠVPÚ-VPÚ Bratislava, kde senzorickým posúdením bol zistený výskyt škodcov v rôznych štádiach vývoja, čo bolo potvrdené aj mikroskopickým vyšetrením, zistená bola čeľaď Pyralidae.
Vzorka výrobku nie je v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002 a podľa článku 14 ods. 2 písm. b) sa považuje za nevhodnú na ľudskú spotrebu.

Na zásielku v množstve 14 300 kg bol vydaný zákaz uvoľnenia tovaru do voľného obehu.