Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku - Pomaranče "Navelina"

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

       

       Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v COOP Jednota Galanta-Supermarket 11-066, Sokolská 2180/10, 903 01 Senec odobratá vzorka "pomaranče Navelina" (krajina pôvodu Turecko, dátum dodania: 10.11.2016, 2.trieda, kaliber 3/5, dovozca Hortim SK, s.r.o., Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava).

Vo vzorke bol zistený prekročený limit rezíduí pesticídov: fenvalerátu = 0,088 mg/kg (limit = 0,02 mg/kg).Zistená hodnota rezíduí pesticídov nie je v súlade s Nariadením EP a Rady č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS.

Pomaranče boli skonzumované.