Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení predaja nevyhovujúceho tovaru - Slepačie vajcia z Poľska

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


        Štátna veterinárna a potravinová správa SR mala informácie o zistení vajec poľského pôvodu, v ktorých bola laboratóriami v Holandsku a Chorvátsku zistená salmonela a ktoré sa spájajú s epidémiami salmonelóz u ľudí v týchto štátoch. Napriek tomu, že v hláseniach cez rýchly výstražný systém nebola uvedená distribúcia týchto vajec na trh v Slovenskej republike, nariadila ŠVPS SR bezodkladne vykonať úradné kontroly v centrálnych skladoch obchodných reťazcov, v maloobchodoch, veľkoobchodoch a triediarňach vajec s cieľom zistiť predaj vajec od uvedeného producenta na slovenskom trhu.

Úradnými kontrolami sa overuje, či na trh v SR neboli dodávané slepačie vajcia od prevádzkovateľa: Drobiu Wozniak SP. z.o.o., USČ PL 30225901 WE, Zylice 35A, Rawicz, 63900, Poľská republika. Pri úradných kontrolách sa overujú obchodné dokumenty a vykonáva sa aj fyzická kontrola slepačích vajec za účelom overenia kódov prvovýrobcu na vajciach.

Dňa 26.10.2016 boli zistené palety s kódom 3PL 30221304 predmetného výrobcu v sklade TESCO. Regionálne veterinárna a potravinová správa nariadila zákaz predaja. Na sklade zistila 19 000 kusov týchto vajec. Dodávateľom bola firma v Košiciach – NIG s.r.o., Pražská 2 Košice.

RVPS Dolný Kubín vykonal kontrolu v Supermarkete TESCO Dolný Kubín. Na predajnej ploche bol zistený kód vajec 3PL30221321 v množstve 240 kusov. RVPS vydala zákaz uvádzania na trh. Vajcia s kódom 3PL30221304 už boli v predajni na základe pokynu TESCA stiahnuté a uložené v zázemí - spolu 110 kusov.