Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku - Mandle v škrupine pražené, solené

aktualizované dňa 9. januára 2017
Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

       

        V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Spišská Nová Ves v prevádzke Kaufland SR v.o.s., Duklianska 19, 052 01 Spišská Nová Ves odber vzorky výrobku "Mandle v škrupine pražené, solené" á 500g (DMT: 23/03/2017, výrobca: Encinger spol.s.r.o., Jadranská 13, 841 01 Bratislava, výr. dávka: E08160124C, krajina pôvodu USA).

Vo vzorke bolo zistené nadlimitné množstvo aflatoxínu B1 = 67,7 µg/kg (limit = max. 8,0 µg/kg) a nadlimitné množstvo sumy aflatoxínov (B1, B2, G1, G2) = 77,1 µg/kg (limit = max. 10,0 µg/kg).

Výrobok sa sťahuje z trhu.

Obrazová dokumentáciaPerníkPerník