Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku - Lieskovce lúpané pražené

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


      V rámci kontroly importu výrobkov dovážaných z tretích krajín, bol vykonaný odber v sklade firmy Mondelez SR Production s.r.o., Račianska 44, 832 42 Bratislava. Inšpektori odobrali vzorku výrobku ,,Lieskovce lúpané pražené“ (big bag vrecia, DMT 10.4.2016, LOT 610049589/2-03-7082) zo zásielky pochádzajúcej z Turecka, ktorú exportovala firma Oltan Gida Maddeleri Ihracat, Trabzon, Turecko. Analýzou vzorky výrobku bol zistený prekročený obsah Aflatoxínu B1= 38,15 µg/kg (max. 5 µg/kg) a sumy Aflatoxínov B1, B2, G1, G2= 46,08 µg/kg (max. 10 µg/kg).

Výrobok nie je v súlade s Nariadením Komisie (ES) č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách v znení neskorších predpisov pre prekročenie maximálnej hodnoty obsahu v parametroch Aflatoxín B1, suma Aflatoxínov B1-G2.

Na zásielku v množstve 6000 kg bol vydaný zákaz uvoľnenia tovaru do voľného obehu.