Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku - Lieskové jadrá múka

aktualizované dňa 28. novembra 2016
Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov


        V rámci cielenej kontroly potravín vykonala RVPS Bratislava v prevádzke METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o., Devínska Nová Ves 7081, 841 07 Bratislava odber vzorky výrobku "Lieskové jadrá múka" 1kg, DMT 30.11.2016, šarža L228012, krajina pôvodu Gruzínsko, predajca K-Servis Praha a.s., K Vypichu 503, 252 16 Nučice, Česká republika.

Analýzou bola vo vzorke zistená prítomnosť arašidového alergénu, ktorý nie je uvedený v zložení výrobku.

Prevádzkovateľ výrobok stiahol z trhu.

Obrazová dokumentácia


Lieskové jadrá múka Lieskové jadrá múka