Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku - Jablká

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


V rámci kontroly importu, vykonala RVPS Dunajská Streda v Colnom úrade Dunajská Streda, Mliečany 61, 929 01 Dunajská Streda, odber vzorky potraviny "jablká", šarža 12/17, krajina pôvodu Srbsko.

V analyzovanej vzorke bolo zistené nadlimitné množstvo rezíduí pesticídu chlórpyrifos v množstve 0,086 mg/kg (max. 0,01 mg/kg).


Predmetná potravina bola zlikvidovaná.

Obrazová dokumentáciaJablká