Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 3. septembra 2017
Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov


Prostredníctvom systému rýchleho varovania dostal dňa 30.8.2017 Národný kontaktný bod na ŠVPS SR informácie o tom, že na územie Slovenskej republiky bol dovezený výrobok Eifix-Eiweiß, lot 6028-0, datum spotreby 07/09/2017. Vaječný výrobok bol dodaný do BONEX Slovakia s.r.o., Komárno od rakúskeho veľkopredajcu R&S Gourmet. V tomto výrobku boli analyzované rezíduá fipronilu. Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno vykonala kontrolu na uvedenej adrese. Kontrolou bolo zistené, že na uvedenej adrese nie sú k dispozícii dokumenty o distribúcii, nakoľko konatelia sú obyvatelia Maďarskej republiky. Z týchto dôvodov nebolo zatiaľ možné zistiť distribučný zoznam tohto výrobku do prevádzkární v Slovenskej republike.

Aj napriek tomu ŠVPS SR pokračuje v šetrení uvedeného prípadu a akonáhle získa od dodávateľa distribučný zoznam, prijme opatrenia a zverejní ich obsah.