Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho tovaru

aktualizované dňa 16.6.2021

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

V rámci úradnej kontroly potravín na trhu vykonala RVPS Galanta v prevádzke ,,COOP Jednota Galanta, M.R. Štefánika 1153/13, 926 00 Sereď odber vzorky ,,Marhule sušené odkôstkované 100g“ šarža E02200593A, DMT 21.6.2021, výrobca Encinger spol.s.r.o., Jadranská 13, 841 01 Bratislava, krajina pôvodu Turecko. Rovnaký výrobok ale s inou šaržou „Marhule sušené odkôstkované 200g“, šarža E02200587B, DMT 18.6.2021, výrobca Encinger spol.s.r.o., Jadranská 13, 841 01 Bratislava, krajina pôvodu Turecko odobrala RVPS Bratislava v prevádzke TERNO real estate s.r.o.- KRAJ, Homolova 2, 841 02 Bratislava.

Vo vzorkách bol zistený prekročený obsah oxidu siričitého = 5828 mg/kg a 4017 mg/kg (limit = 2000 mg/kg).

Inšpektori nariadili predmetné šarže výrobku stiahnuť z trhu.

Fotogaléria

arhule sušené odkôstkované arhule sušené odkôstkované arhule sušené odkôstkované arhule sušené odkôstkované arhule sušené odkôstkované