Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho tovaru

aktualizované dňa 16.6.2021

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

V rámci úradnej kontroly potravín odobrala RVPS Bratislava v Predajni potravín Nguyen Ngoc Hoang, Na Pántoch č.8, 831 06 Bratislava vzorku kreviet neloupaných bez hlav (Penaeus vannamei), á 800g (obchodná značka: ,,Ja.asian food“, označenie výrobnej dávky 284, mraz. 27.07.2019, DMT: 27.07.2010, veľkosť16/20, distribútor: ,,JA. MP ASIAN FOOD, TTTM SAPA,“ Libušská 318, 142 00 Praha 4, krajina pôvodu: Vietnam, schválené vet. číslo prevádzky DL 734).

Mikrobiologickým vyšetrením vzorky kreviet neloupaných bez hlav bola zistená prítomnosť baktérií druhu Vibrio parahaemolyticus v 4 vzorkách z 5/25g.

Výrobok nie je v súlade s požiadavkami na bezpečnosť potravín podľa článku 14 ods.1 Nariadenia EP a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002.

Nariadený bol zákaz predaja výrobku.

Fotogaléria

Krevety nelúpané Krevety nelúpané