Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 16.6.2021

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Humenné v prevádzke LUMI, Mäso –údeniny, Štefánikova 27, 066 01 Humenné, odber vzorky výrobku „Bravčová klobása s teľacím mäsom“, výrobná šarža 2461, DS 29.9.2020, výrobca Zaklady Miesne SZUBRYT sp. Z o.o., ul. Wegrzynek 50, 33-395 Chelmiec, Poľsko

V analyzovanej vzorke bolo potvrdené prekročenie najvyššieho prípustného množstva benzo(a)pyrénu- 5,5 µg/kg (max 2,0 µg/kg) a sumy PAU4- 39,1 µg/kg (max 12,0 µg/kg).

Výrobok je už po dátume spotreby.