Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 23. júna 2020

Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisovV rámci importnej kontroly RVPS Bratislava odobrala v sklade firmy ,,cargo-partner SR s.r.o.“, Kopčianska 92, 852 03 Bratislava vzorku „Pšeničnej múky“, á 25 kg (DMT: 20.03.2021, krajina pôvodu Ukrajina, vývozca: ,,Burtehpostach LTD“, Naukova str.39/4, 79060 Ľvov, Ukrajina, distribútor: ,,Slovreal Trust s.r.o.“, Priehradná 65/A, 821 07 Bratislava).

V analyzovanej vzorke bolo zistené prekročenie najvyššieho prípustného množstva Deoxynivalenolu v množstve1 063,39 µg/kg /kg (limit = max. 750,00 µg/kg ).

Zásielka Pšeničnej múky v množstve 800 kg (32 vriec á 25 kg) nebola uvoľnená do voľného obehu na Slovensku.