Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 16.6.2021

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.V rámci importnej kontroly RVPS Bratislava odobrala v sklade firmy ,,cargo-partner SR s.r.o.“, Kopčianska 92, 852 03 Bratislava vzorku „Pšeničnej múky“, á 25 kg (DMT: 20.03.2021, krajina pôvodu Ukrajina, vývozca: ,,Burtehpostach LTD“, Naukova str.39/4, 79060 Ľvov, Ukrajina, distribútor: ,,Slovreal Trust s.r.o.“, Priehradná 65/A, 821 07 Bratislava).

V analyzovanej vzorke bolo zistené prekročenie najvyššieho prípustného množstva Deoxynivalenolu v množstve1 063,39 µg/kg /kg (limit = max. 750,00 µg/kg ).

Zásielka Pšeničnej múky v množstve 800 kg (32 vriec á 25 kg) nebola uvoľnená do voľného obehu na Slovensku.