Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 28. júna 2019

Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

V rámci úradnej kontroly krmív vykonala RVPS Humenné v prevádzke PAVEX s.r.o., 067 45 Topoľovka, odber vzorky výrobku „Kompletná kŕmna zmes pre prasnice“, DS 11.8.2019, šarža 11052019, dodávateľ EKOPLON S.A. Grapki Duže 82, PL-28-225 Szydlow, výrobca EKOPLON S.A. Grapki Duže 82, PL-28-225 Szydlow.

Analýzou vzorky bolo zistené prekročenie maximálneho limitu zinku v množstve 392,70 mg/kg.

V čase kontroly bolo krmivo už skŕmené.