Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 16.6.2021

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

V rámci úradnej kontroly krmív vykonala RVPS Humenné v prevádzke PAVEX s.r.o., 067 45 Topoľovka, odber vzorky výrobku „Kompletná kŕmna zmes pre prasnice“, DS 11.8.2019, šarža 11052019, dodávateľ EKOPLON S.A. Grapki Duže 82, PL-28-225 Szydlow, výrobca EKOPLON S.A. Grapki Duže 82, PL-28-225 Szydlow.

Analýzou vzorky bolo zistené prekročenie maximálneho limitu zinku v množstve 392,70 mg/kg.

V čase kontroly bolo krmivo už skŕmené.