Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 16.6.2021

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.V rámci importnej kontroly bola vo firme ,,NAGEL SLOVENSKO s.r.o.“, Diaľničná cesta 5, 903 01 Senec odobratá vzorka „Croissant jemné pečivo s kakaovou náplňou“, á 60g (DMT: 25.11.2020, výrobná dávka L20200429430A), krajina pôvodu Bosna a Hercegovina, (výrobca: ,,Spanish market doo“, Bojnička 44, 71 000 Sarajeovo, Bosna a Hercegovina, distribútor: ,,ÚSOVSKO SK s.r.o.“, Sibírska 1329, 908 51 Holíč).

V analyzovanej vzorke bolo zistené prekročenie najvyššieho prípustného množstva konzervačnej látky kyseliny sorbovej (E200) v množstve 2418,3 mg/kg (limit = max. 2000 mg/kg).

Zásielka Croissantu jemného pečiva s kakaovou náplňou v množstve 440,04 kg (7 344 ks á 60g) nebola uvoľnená do voľného obehu na Slovensku.

Croissant jemné pečivo s kakaovou náplňou