Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 28. mája 2020

Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisovV rámci importnej kontroly bola vo firme ,,NAGEL SLOVENSKO s.r.o.“, Diaľničná cesta 5, 903 01 Senec odobratá vzorka „Croissant jemné pečivo s kakaovou náplňou“, á 60g (DMT: 25.11.2020, výrobná dávka L20200429430A), krajina pôvodu Bosna a Hercegovina, (výrobca: ,,Spanish market doo“, Bojnička 44, 71 000 Sarajeovo, Bosna a Hercegovina, distribútor: ,,ÚSOVSKO SK s.r.o.“, Sibírska 1329, 908 51 Holíč).

V analyzovanej vzorke bolo zistené prekročenie najvyššieho prípustného množstva konzervačnej látky kyseliny sorbovej (E200) v množstve 2418,3 mg/kg (limit = max. 2000 mg/kg).

Zásielka Croissantu jemného pečiva s kakaovou náplňou v množstve 440,04 kg (7 344 ks á 60g) nebola uvoľnená do voľného obehu na Slovensku.

Croissant jemné pečivo s kakaovou náplňou