Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 5. júna 2019

Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

V rámci kontroly importu vykonala RVPS Trebišov v prevádzke NOVOSEED s.r.o., Hlavná 327, 076 02 Novosad, odber vzorky výrobku „BIO hnedé ľanové semená“, šarža lot3CG/18/, úroda 2018, krajina pôvodu Ukrajina, dovozca NOVOSEED s.r.o., Hlavná 327, 076 02 Novosad, odosielateľ LLC „Agro-Oms“, Yaremychi village, Starokostiantyniv rayon, Khmelnytskyi region 30400, Ukrajina.

Vo vzorke výrobku bola zistená prítomnosť nptII a geneticky modifikovaného ľanu FP967.

Celá zásielka bola pozastavená a vrátená dodávateľovi.