Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 23.12.2021

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Liptovský Mikuláš v prevádzke Billa s.r.o., Garbiarska 2585, 031 01 Liptovský Mikuláš odber vzorky výrobku „Figy sušené“, 400g, DMT 30.12.2022, šarža L:090021823-11-290, krajina pôvodu Turecko, baliareň Vetter Slovakia s.r.o., Priemyselná 2, 920 01 Hlohovec.

V analyzovanej vzorke bola zistená prekročená maximálna hodnota obsahu Aflatoxínu B1 = 207,4 µg/kg (max.6) a sumy aflatoxínov B1, B2, G1, G2 = 328,2 µg/kg (max. 10).

Inšpektori nariadili zákaz predaja predmetného výrobku. Spoločnosť Vetter Slovakia spol. s.r.o. zabezpečila stiahnutie výrobku z trhu a informovanie svojich odberateľov.

Fotogaléria

Figy sušené Figy sušené