Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Mrazené ryby z neschváleného závodu v Poľsku

aktualizované dňa 16.6.2021

Štátna veterinárna a potravinová správa SR dostala prostredníctvom systému rýchleho varovania informáciu o zisteniach poľských kontrolných orgánov v súvislosti s nálezom mrazených rýb z neschváleného závodu v Poľsku na trhu.

Ide o prevádzku s veterinárnym schvaľovacím číslom PL 06631801 WE, ktoré je uvedené v oválnej značke na obale výrobku. Poľský výrobca neoprávnene používal túto značku, je podozrenie, že prebaľoval mrazené ryby a označoval ich nesprávnym dátumom spotreby. Išlo najmä o mrazené pstruhy, tolstolobiky a úhory, mrazené filety z platesy a tilapie, mrazené jesetery, mrazené krevety, ale aj iné dosiať neidentifikované výrobky.

Poľská kompetentná autorita doposiaľ neinformovala prostredníctvom systému rýchleho varovania o dodávke takejto zásielky na Slovensko, a preto nie je možné vylúčiť a ani potvrdiť jej prítomnosť na slovenskom trhu. Inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ vykonávajú kontroly u dovozcov, v skladoch a iných prevádzkach. V prípade zistenia takejto zásielky zakážu jej umiestňovanie na trh.