Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

aktualizované dňa 31.1.2024

Nevyhovujúci výrobok MINIT Croissant šunka-syr 88g

Na základe informácie od výrobcu vykonala RVPS Dunajská Streda v prevádzke MINIT SLOVAKIA spol. s.r.o., Múzejná 208/1, 929 01 Dunajská Streda- výrobňa mrazených pekárskych polotovarov, úradnú kontrolu zameranú na nevyhovujúci výrobok Croissant šunka - syr 88g, DMT 9.6.2024- hlbokozmrazený pekársky polotovar ponúkaný konečnému spotrebiteľovi ako vypečený nebalený pekársky výrobok vyrobený dopečením.

Výrobok

  • Croissant šunka - syr 88g
  • DMT: 9.6.2024

Zistenie

V predmetnom výrobku bol nájdený cudzí predmet modrej farby. Výrobca potvrdil, že ide o silikónový tesniaci krúžok na tesnenie v plniacich strojoch. Výrobca výrobok stiahol z predaja a informoval svojich odberateľov