Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznam o zákaze dovozu alkoholu vyrobeného na území ČR

aktualizované dňa 28. septembra 2012
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva s okamžitou platnosťou od 17. hodiny dnešného dňa, t.j. 18. septembra 2012, dočasný zákaz uvádzať, predávať a používať liehoviny s obsahom etanolu od 20 percent vyrobené na území Českej republiky. Toto opatrenie vzniklo v záujme ochrany zdravia občanov Slovenskej republiky pred následkami metanolovej intoxikácie, ktorá môže mať fatálne následky. V rámci SR bolo zatial zo strany orgánov ŠVPS SR vykonaných 991 úradných kontrol. Nedostatky boli zistené v 8 prípadoch. Jednalo sa nedodržanie zákazu predaja liehovín vyrobených na území ČR, stiahnuté liehoviny pôvodom z ČR neboli v skladovacích priestoroch dostatočne zabezpečené proti neoprávnenej manipulácii a v niektorých prípadoch nebolo možné z etikety liehovín a dokumentácie zistiť či sa jedná o výrobky vyrobené na území ČR. V prípade zistených nedostatkov boli uložené opatrenia na mieste formát PDF(veľkosť 92kB)