Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Cielená kontrola liehovín

aktualizované dňa 16.6.2021

Cielená kontrola liehovín s označením výrobcu „Likérka DRAK“

     Z dôvodu ochrany zdravia spotrebiteľov a podozrenia na porušovanie platnej legislatívy u výrobkov s označením výrobcu Likérka DRAK, spol. s r. o. Česká republika, budú inšpektori úradnej kontroly potravín vykonávať cielenú kontrolu všetkých výrobkov s označením výrobcu Likérka Drak, s.r.o. Cielenú kontrolu liehu a liehovín s označením tohto výrobcu budú inšpektori vykonávať vo veľkoskladoch, u všetkých distribútorov liehovín, vo veľkých obchodných reťazcoch, v maloobchodných predajniach, ako aj u výrobcov liehovín, ktorí nakupujú lieh od Likérky Drak. Pri úradnej kontrole budú odoberané vzorky liehu a liehovín na stanovenie obsahu metanolu.