Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Podmienky vývozu vykosteného hovädzieho mäsa a mäsových výrobkov v surovom stave po ich dočasnom skladovaní v chladiarenských/ mraziarenských medziskladoch, ktoré nie sú schválené Federálnou službou pre veterinárny a fytosanitárny dozor Ruskej federácie.

Zoznam tovarov podliehajúci veterinárnej kontrole
Vyberanie poplatkov

V zmysle obsahu listu riaditeľa Federálnej služby pre veterinárny a fytosanitárny dozor Ruskej federácie, ktorý sme obdržali z Európskej komisie DG SANCO, je možné realizovať vývoz vykosteného hovädzieho mäsa a mäsových výrobkov v surovom stave, z členských štátov Spoločenstva do Ruskej federácie za nasledovných podmienok:
  • Vykostené hovädzie mäso uskladnené v chladiarenských/ mraziarenských skladoch určené na export do Ruskej federácie, musí pochádzať z bitúnkov schválených pre export do Ruskej federácie.
  • Prevádzkarne na spracovanie mäsa môžu používať len mäso, ktoré pochádza z bitúnkov schválených pre export svojej výroby do Ruskej federácie.
  • Obchodný tovar určený do RF musí byť označený oválnou pečiatkou na obale. Obaly nesmú byť vymenené, prípadne poškodené.
  • Informácie o týchto chladiarenských/mraziarenských skladoch musia byť uvedené v sprievodnom doklade „Veterinárnom certifikáte pre vykostené hovädzie mäso a surové mäsové výrobky vyvážané z EÚ do Ruskej federácie,“ v článku 3.1.