Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Novinky a aktuálne informácie

Základné informácie
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky je orgánom štátnej správy v zmysle zákona NR SR č.39/2007 Z.z. Národnej rady SR o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov  a na úseku potravinového dozoru v zmysle zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
Portál úradných kontrol
Bezpečnosť potravín
Stránky, kde môžete nájsť ďalšie užitočné informácie
Vzdelávanie
Archív noviniek

27.08.2015 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola vo VOS OZ Delinčák Milan-Bukov, Horelica 109, 022 01 Čadca odobratá vzorka "Mrkva" (vrece 10 kg, kód 313531 MAN, krajina pôvodu Poľsko) ...

20.08.2015 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci cielenej kontroly bola v Hypermarkete TESCO Šaľa-Veča, Lúčna 2/7112, 927 05 Šaľa odobratá úradná vzorka výrobku "VICI" Rybie filé porcie, á 600 g ...

18.08.2015 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nebezpečného výrobku
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici oznámil ŠVPS SR ochorenie človeka s príznakmi otravy botulotoxínom. V rámci epidemiologického šetrenia boli v domácnosti chorého odobraté vzorky Cícerovej nátierky, výrobca Alfa Bio s.r.o. Kremnička 71 (dátum spotreby 21.8.2015)...

18.08.2015 | Informácie pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov

Žiadosť o povolenie výnimky - PAU
Žiadosť o povolenie výnimky z uplatňovania nižších maximálnych hodnôt obsahu polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) pre mäsové výrobky údené tradičným spôsobom. formát RTF(veľkosť 114kB)

29.07.2015 | Informácie pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov

Príručka – PAU
Správna prax na redukciu kontaminácie mäsových výrobkov polycyklickými aromatickými uhľovodíkmi (PAU) pri údení tradičným spôsobom. formát PDF(veľkosť 750kB)

27.07.2015 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v Metro Cash & Carry SR s.r.o., Stráž 17, 960 01 Zvolen odobratá vzorka "GIANA" Jahodový kompót v mierne sladkom náleve ...

22.07.2015 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Jún 2015. formát PDF(veľkosť 806kB)

21.07.2015 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v prevádzke Billa, P.O. Hviezdoslava 2773, 955 01 Topoľčany, odobratá vzorka výrobku "Tekvica bezšupková"...

16.07.2015 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v prevádzke COOP Jednota Dunajská Streda, Hlavná 589, 930 37 Lehnice, odobratá vzorka výrobku "Hrozienka JUMBO" ...

15.07.2015 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v prevádzke Kaufland, Ľudovíta Štúra 1339, 085 01 Bardejov, odobratá vzorka výrobku "Ibérico bravčová pečeň paštéta" ...

13.07.2015 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín  za obdobie Jún 2015
V období od 01.06.2015 do 30.06.2015 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 4 063 úradných kontrol v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov... formát PDF(veľkosť 842kB) 

08.07.2015 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci kontroly importu výrobkov dovážaných z tretích krajín, bol vykonaný odber v sklade firmy ENCINGER SK s.r.o., Pri Šajbách 1, 830 05 Bratislava. Boli odobraté vzorky výrobku ,,Arašidy nelúpané“ ...

30.06.2015 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Martin v prevádzke SM TESCO, Priekopská, 036 08 Martin, odber vzorky výrobku "Lieskové orechy, suché škrupinové plody lúpané 100g" ...

29.06.2015 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Máj 2015. formát PDF(veľkosť 718kB)

24.06.2015 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v MAKOS a.s., Potraviny č.012, Dukelská 58/65, 087 01 Giraltovce odobratá vzorka ,,GIANA“ Jahodový kompót v mierne sladkom náleve ...

23.06.2015 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Nitra v prevádzke Diskont 302, Novozámocká 230, 949 01 Nitra, odber vzorky výrobku "Pukancová kukurica solená pre prípravu popcornu v mikrovlnnej rúre 100g", ...

03.06.2015 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Apríl 2015. formát PDF(veľkosť 762kB)

28.05.2015 | Živé zvieratá

Ohniská moru včelieho plodu - aktuálne údaje z mája 2015

27.05.2015 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v predajni mäsa firmy SK-Kabanos s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 1694, 026 01 Dolný Kubín odobratá vzorka ,,Mostki“ údené - údené rebierka krátke, (DS: 28.05.2015)...

21.05.2015 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v CBA Slovakia, a.s., Potraviny 5047, Hlavná č.131, 946 55 Pribeta odobratá vzorka ,,DROP“ Pečeňová paštéta, á 160 g (EPW 04 F DMT: 07. 2015)...

20.05.2015 | Živé zvieratá

Absolventi školenia : Ochrana zvierat počas usmrcovania  
Absolventi školenia : Ochrana zvierat počas usmrcovania podľa požiadaviek nariadenia rady 1099/2009  formát PDF(veľkosť 230kB)

13.05.2015 | Stanoviská, informácie

Výročná správa a verejný odpočet za rok 2014
Verejný odpočet Štátnej veterinárnej a potravinovej správy za rok 2014 sa bude konať 19.5.2015 o 9:00 hod. na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, miestnosť č.161 – prvé poschodie.
Výročná správa a verejný odpočet za rok 2014 formát PDF(veľkosť 5,71MB)

11.05.2015 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín  za obdobie Marec 2015
V období od 01.03.2015 do 31.03.2015 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 5 124 úradných kontrol v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov... formát PDF(veľkosť 825kB) 

04.05.2015 | Živé zvieratá

Výzva na hlásenie zvierat použitých v projektoch za roky 2013 a 2014
V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely a v súvisiacom vykonávacom rozhodnutí Komisie 2012/707/EÚ sú stanovené požiadavky na poskytovanie štatistických údajov o používaní zvierat na vedecké účely v EÚ.

04.05.2015 | Živé zvieratá

Absolventi školenia : Ochrana zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely
Absolventi školenia : Ochrana zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely, akreditované školenie AK MŠ SR formát PDF(veľkosť 240kB)

04.05.2015 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Marec 2015. formát PDF(veľkosť 729kB)

21.04.2015 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v CBA Slovakia, a.s., Supermarket 5084, Lichnerova 25, 903 01 Senec odobratá vzorka ,,DROP“ Paštéta s husacím mäsom, á 160 g (ZN321BD1159, DMT: 03. 2016)...

17.04.2015 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Štátna veterinárna a potravinová správa SR informuje, že na Slovensko bol dovezený z Českej republiky zo skladu Laris Tarading Company spol. s.r.o. výrobok - kuracie rezne zo stehna bez kosti hlbokozmrazené, u ktorého bola potvrdená prítomnosť Salmonella Enteritidis.... 

16.04.2015 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Trebišov v prevádzke R.M.G. s.r.o., M.R. Štefánika 3767/56, 075 01 Trebišov, odber vzorky výrobku ,,Slovenská saláma Laskopol“, bravčová, mäkký tepelne opracovaný mäsový výrobok, dátum výroby 17.3.2015, dátum spotreby 7.4.2015, krajina pôvodu Poľsko, výrobca: Závody Miesne Laskopol, ul. Tarnowska 8C, Limanová, 30-600 Poľsko... 

02.04.2015 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola bola v COOP Jednota Dunajská Streda – Supremarket 08-090- Krátky rad 1180, 930 05 Gabčíkovo odobratá vzorka "Bohemia Pražská šunka", á 454 g (L14213, DMT 21.05.2017)... 

02.04.2015 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín  za obdobie Február 2015
V období od 01.02.2015 do 28.02.2015 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 4 208 úradných kontrol v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov... formát PDF(veľkosť 823kB) 

02.04.2015 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Úradný dozorný orgán v Českej republike prostredníctvom rýchleho systému varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) informoval Štátnu veterinárnu a potravinovú správu, že zásielka výrobku hlboko mrazený Pangasius filety (Pangasius spp.) pôvodom z Vietnamu obsahuje zakázanú látku nitrofurazon (metabolit nitrofuranu) v množstve 10,3 μg/kg – ppb... 

23.03.2015 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nebezpečného výrobku
V rámci kontroly importu výrobkov dovážaných z tretích krajín bol zistený nebezpečný výrobok ,,Arašidy nelúpané“, krajina pôvodu EGYPT ... 

11.03.2015 | Stanoviská, informácie

Oznámenie o začatí jarnej kampane 2015 orálnej vakcinácie líšok proti besnote

06.03.2015 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Úradný dozorný orgán v Taliansku prostredníctvom rýchleho systému varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) informoval Štátnu veterinárnu a potravinovú správu o nevyhovujúcej potravine tuniak v slnečnicovom oleji...... 

02.03.2015 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Január 2015. formát PDF(veľkosť 816kB)

27.02.2015 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za obdobie Január 2015
V období od 01.01.2015 do 31.01.2015 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 2 886 úradných kontrol... formát PDF(veľkosť 495kB) 

11.02.2015 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly v predajnej sieti vykonali inšpektori odber vzorky výrobku "Olivy zelené bez kôstky v slanom náleve FRESH", 190g DMT 12/2015, krajina pôvodu Španielsko.... ... 

03.02.2015 | Stanoviská, informácie

Pracovná ponuka - Hlavný radca, odbor zahraničných vzťahov, dovozov a vývozov ŠVPS SR
Pracovná ponuka - Hlavný radca, odbor zahraničných vzťahov, dovozov a vývozov ŠVPS SR

27.01.2015 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac December 2014. formát PDF(veľkosť 824kB)

22.01.2015 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za obdobie december 2014
V období od 01.12.2014 do 31.12.2014 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 3 878 úradných kontrol... formát PDF(veľkosť 856kB) 

19.01.2015 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci cielenej kontroly v predajnej sieti vykonala RVPS Prešov odber vzorky výrobku "Salónky fondánové s marcipánovou príchuťou máčané v kakaovej poleve", 400g DMT 3.3.2015, krajina pôvodu Maďarsko.... 

16.01.2015 | Živé zvieratá

Besnota na Slovensku
Od roku 1994 sa v SR úspešne realizuje orálna vakcinácia líšok proti besnote. V auguste 2006 bol v Slovenskej Republike potvrdený prípad besnoty u líšky. Od augusta 2006 do 8.1.2013 nebol na území Slovenskej Republiky potvrdený žiadny prípad besnoty. Od januára 2013 bolo v Slovenskej republike po období 6 rokov bez výskytu besnoty v blízkosti hraníc s Poľskom v okrese Bardejov potvrdených 7 nových prípadov besnoty (4 líšky, 2 psy, 1kuna). V roku 2014 nebol zaznamenaný prípad besnoty. V roku 2015 bola 5. januára potvrdená besnota u uhynutej líšky v katastri obce Plaveč (okres Stará Ľubovňa)...

14.01.2015 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci kontroly importu výrobkov dovážaných z tretích krajín, bol vykonaný odber v sklade Raben Logistic Slovakia s.r.o., Rakoľuby, odber vzorky výrobku ,,Arašidy lúpané pražené nesolené“, 250g DMT 30.9.2015, šarža L 56060, krajina pôvodu Čína, dovozca ALIKA a.s., Čelčice....  

02.01.2015 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o nebezpečnom výrobku Slimming Coffe Lishou
Počas úradnej kontroly potravín pri dovoze potravín z tretích krajín bola odobratá vzorka výrobku kávy obohatenej o rastlinné zložky s účinkom na chudnutie s názvom “Slimming Coffee Lishou Instant Coffee Baian“, dátum výroby 2014/08/06, výr. dávka 140806, minimálna trvanlivosť 2016/08/05, výrobca Supervise the manufacture of Baian (Hongkong) International Group Co. LTD, krajina pôvodu Čína, v ktorom bola laboratórnou analýzou dokázaná prítomnosť nepovolenej zložky sibutramínu. 

Staršie novinky