Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Novinky a aktuálne informácie

Základné informácie
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky je orgánom štátnej správy v zmysle zákona NR SR č.39/2007 Z.z. Národnej rady SR o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov  a na úseku potravinového dozoru v zmysle zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
Aviárna influenza
mobilné kontaktné čísla
Portál úradných kontrol
Bezpečnosť potravín
Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Stránky, kde môžete nájsť ďalšie užitočné informácie
Vzdelávanie
Archív noviniek

14.03.2018 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín inšpektori z RVPS Šaľa odobrali v distribučnom sklade "Mäspoma spol. s.r.o. Distribučný sklad", Čingov 788, 951 31 Močenok úradnú vzorku výrobku "Korenie čierne mleté 250g" kde bola vo vzorke zistená prítomnosť Salmonella enterica subspecies Matadi...

06.03.2018 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bolo zistené, že v 2 odobratých vzorkách výrobku "Coop Jednota Tradičná kvalita" Hrozienka bola prekročená maximálna hodnota obsahu Ochratoxínu A...

26.02.2018 | Stanoviská, informácie

Oznámenie o začatí jarnej kampane 2018 orálnej vakcinácie líšok proti besnote

26.02.2018 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Január 2018 formát PDF(veľkosť 797kB)

22.02.2018 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín  za mesiac január 2018
V období od 1.1. do 31.1. 2018 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v aktuálnom znení 2 507 úradných kontrol... formát PDF(veľkosť 813kB) 

15.02.2018 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac január 2018
V mesiaci január 2018 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 164 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny... formát PDF(veľkosť 392kB) 

12.02.2018 | Informácie pre chovateľov

Tretí výskyt infekčnej anémie koní na Slovensku
Dňa 12.2.2018 bolo laboratórnym vyšetrením potvrdené tretie ohnisko infekčnej anémie koní na Slovensku od roku 2016 a prvé ohnisko infekčnej anémie koní na Slovensku v roku 2018...

09.02.2018 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci importnej kontroly potravín vykonala RVPS Bratislava-mesto v sklade u prevádzkovateľa ENCINGER SK s.r.o., Jadranská 13, 841 01 Bratislava odber vzorky "Pistácie nevylúpané surové" (označenie výrobnej dávky Lot 655, krajina pôvodu: Irán, vývozca: MIDDLE EASTERN NUTS, Motahari 6, Rafsanjan, Irán), so zistenou prítomnosťou aflatoxínu B1 ...

22.01.2018 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac December 2017 formát PDF(veľkosť 767kB)

16.01.2018 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín  za mesiac december 2017
V období od 1.12. do 31.12. 2017 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 2 991 úradných kontrol v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov... formát PDF(veľkosť 480kB) 

16.01.2018 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac december 2017
V mesiaci december 2017 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 188 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny... formát PDF(veľkosť 403kB) 

Staršie novinky