Prejsť na hlavný obsah
Beta verzia. Ospravedlňujeme sa za sa nepohodlie pri prezeraní, na úprave stránky sa pracuje.

Hospodárske zvieratá

Národný program eradikácie [3]

Dokument Súbor DocId
Vírusová hemoragická septikémia rýb (VHS) a infekčná hematopoetická nekróza (IHN) 40
Africký mor ošípaných v diviačej populácii 38
Niektoré transmisívne spongiformné encefalopatie (TSE) 37
Bakteriálne choroby rýb 36
Besnota 35
Mor a hniloba včelieho plodu na roky 34
Plán eradikácie infekčnej bovinnej rinotracheitídy (IBR) 33


Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu [4]

Dokument Súbor DocId
VPO 342
Africký mor koní 51
Niektoré transmisívne spongiformné encefalopatie (TSE) 50
Choroby rýb 49
Slintačka a krívačka 48
Pseudomor hydiny 47
Katarálna horúčka oviec – modrého jazyka 46
Exotické choroby povinného hlásenia 45
Aviárna influenza 44
Vezikulárna choroba ošípaných 43
Klasický mor ošípaných 42
Africký mor ošípaných 41


Národný kontrolný program [5]

Dokument Súbor DocId
Salmonelové infekcie v reprodukčných kŕdľoch kury domácej (gallus gallus) 56
Salmonelové infekcie v kŕdľoch nosníc kury domácej (gallus gallus) produkujúcich vajcia na ľudskú spotrebu 55
Salmonelové infekcie v kŕdľoch moriek 54
Salmonelové infekcie v kŕdľoch brojlerov kury domácej (gallus gallus) 53
Mor ošípaných v diviačej populácii 52


Zdravie a ochrana zvierat [10]

Dokument Súbor DocId
Žiadosť o schválenie projektu je určená pre fyzické osoby, fyzické osoby - podnikateľov, právnické osoby za účelom schválenia vykonávania projektu na živých zvieratách podľa nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z. z. 17
Žiadosť o schválenie zariadenia užívateľa určená pre fyzické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby za účelom schválenia ich zariadenia podľa nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z. z. a Vyhlášky MPRV SR č.436/2012 Z. z. 16
Žiadosť o schválenie zariadenia chovateľa alebo zariadenia dodávateľa určená pre fyzické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby za účelom schválenia svojho zariadenia podľa nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z. z. a Vyhlášky MPRV SR 436/2012 Z. z. 15
Pohotovostný plán pre naliehavé prípady 14
Vnútorný poriadok na zabezpečenie ochrany zvierat počas prepravy na dlhé cesty (nad 8 hodín) 13
Vnútorný poriadok na zabezpečenie ochrany zvierat počas prepravy na krátke cesty (do 8 hodín) 12
k registrácii chovu 11
Vakcinačný program pre vykonanie povinnej vakcinácie proti Salmonella Enteritidis v odchove mládok úžitkových nosníc produkujúcich vajcia na ľudskú spotrebu v Slovenskej republike na rok 2019 10
Vzor na hlásenie počtu a druhov zabitých zvierat rituálnym spôsobom 9
Žiadosť o schválenie chovu nebezpečných druhov živočíchov 8
Doklad na komunikáciu s chovom pôvodu v súlade s článkom 39 ods. 5 7
Žiadosť o vydanie povolenia prepravcu na dlhé cesty (nad 8 hodín) 6
Žiadosť o vydanie povolenia prepravcu na krátke cesty (do 8 hodín) 5
Žiadosť o schválenie cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty 4
Žiadosť o vydanie osvedčenia o spôsobilosti vodičov a sprievodcov 3


Chov voľne žijúcej zveri vo farmovom chove [11]

Dokument Súbor DocId
Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat 29
Registrácia chovu farmy 28
Oznámenie o chove včelstiev 27
Evidencia chovateľov voľne žijúcej zveri vo farmových chovoch 26


Rôzne [17]

Dokument Súbor DocId
Zoznam na Imobilizáciu 388
AMO ohrozuje aj ošípané a diviaky na Slovensku. Prevencia, detekcia a hlásenie prípadov. Tlačová správa EFSA 387
Manuál pre odber vzoriek na AMO 386
Zastavme AMO - Zabráňte šíreniu 385
Zastavme AMO - Ochrana ošípaných pred AMO 384
Africký mor ošípaných - Informačný leták 383
Plán prieskumu (surveillance) katarálnej horúčky oviec (Bluetongue) 32
Chovateľský program na rezistenciu oviec voči prenosným spongiformným encefalopatiám 31
Plán prieskumu aviárnej influenzy u hydiny a voľne žijúcich vtákov 30


Chov ošípanej [37]

Dokument Súbor DocId
Predaj ošípanej na domácu spotrebu 372
Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu 371Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.