Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Zoznam vstupných miest pre spoločenské zvieratá v rámci neobchodného styku pri vstupe z 3.krajín

Zaslanie informácií podľa článkov 12 a 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 998/2003 týkajúcich sa kompetentnej autority a zoznamu vstupných miest pre spoločenské zvieratá.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Vám v súvislosti s implementáciou Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 998/2003 (ďalej len „Nariadenia“) predkladá nasledovnú informáciu.

Kompetentnou autoritou zodpovednou za kontroly podľa článku 12 písmeno a) nariadenia je Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky, a za kontroly podľa článku 12 písmeno b) nariadenia je Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky.

Na základe rokovania medzi Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR a Colným riaditeľstvom SR bol dohodnutý nasledujúci zoznam vstupných miest pre spoločenské zvieratá podľa článku 12 písmeno a) nariadenia, ktorý je platný od 1. marca 2005


Spoločenské zvieratá okrem vtákov

na hranici s Ukrajinou

- cestné hraničné priechody  Vyšné Nemecké, Ubľa, Veľké Slemence
- železničný hraničný priechod  Čierna nad Tisou

letiská

- letisko Bratislava, Košice, Poprad, Žilina, Piešťany, Sliač


Spoločenské zvieratá vtáky do 5 kusov

letiská

- letisko Bratislava