Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Zoznam faktúr na tovary a služby

Zoznam je zverejňovaný podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,  v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).


 Vyhľadávanie

Číslo faktúry (*)
Dátum úhrady
Dátum doručenia
Objednávateľ (*)
Dodávateľ (*)
Predmet (*)
Uhradená suma s DPH (*)
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednavky
160495
20.10.2016
 
RVPS Trebišov
Rastislav Macko - RM AUTO, Pozdišovce 88
ND k oprave (332)+autoprísluš.
90,70 €
40/2016
 
03/10/2016
20.10.2016
 
RVPS Žilina
Michal Baďura, T. Vansovej 1600/1,Žilina
gumy BARUM - ZA 099 GY
423,00 €
 
83/2016
2161944
20.10.2016
 
RVPS Dolný Kubín
HUBA Miloš-ORSA, Gen. Svobodu 2674/34, Dolný Kubín
kancelársky materiál
231,00 €
3/2013
 
1602064
20.10.2016
 
RVPS Dolný Kubín
Milan Kurnota KAJO, M.R.Šteránika 2903, Dolný Kubín
pracovné odevy, čistiaci materiál
506,44 €
2/2013
 
0041641580
20.10.2016
 
RVPS Dolný Kubín
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava
mesačný poplatok mobily
141,57 €
ŠVPS/Z-14/2011/E
 
20160970
20.10.2016
 
RVPS Dolný Kubín
EM Laser s.r.o., Mútne 469, Mútne
tonery do tlačiarní, kancelársky materiál
59,12 €
 
28/2016
22102016
20.10.2016
 
ŠVPS SR
0000001680 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad / Partizánska 83, 058 01 Poprad / 36165832
mor včelieho plodu
1 028,28 €
 
 
1301608371
20.10.2016
 
ŠVPS SR
1000001358 / Wolters Kluwer s. r. o. / Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava / 31348262
občianske právo
30,80 €
 
1300002057
2016002385
20.10.2016
 
ŠVPS SR
0000001510 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany / Dr. P. Adámiho 17, 955 48 Topoľčany / 36101109
mor včelieho plodu
3 304,62 €
 
 
20164489
19.10.2016
 
RVPS Komárno
ŠVPÚ Dolný Kubín , Jánošíkova 1611/58
Laboratórne vyšetrenia
92,90 €
zmluva
 
632000505
19.10.2016
 
RVPS Komárno
DANUBIUS , Hadovská cesta 19, Komárno
Nájomné
610,00 €
zmluva
 
1410000270
19.10.2016
 
RVPS Nové Mesto n/V.
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
Vet.činnosti
48,65 €
 
 
1410000267
19.10.2016
 
RVPS Nové Mesto n/V.
1000006112 / MVDr. Branislav Klein / Kočovce, 916 31 Kočovce / 36121690
Vet.činnosti
38,30 €
 
 
1410000266
19.10.2016
 
RVPS Nové Mesto n/V.
1000006046 / MVDr.Mago Daniel / Bošáca, 913 07 Bošáca / 31142800
Vet.činnosti
99,10 €
 
 
1410000265
19.10.2016
 
RVPS Nové Mesto n/V.
1000006045 / MVDr. Miroslav Zeman / Papraď, 916 01 Stará Turá / 31141617
Vet.činnosti
242,10 €
 
1410000050
1410000264
19.10.2016
 
RVPS Nové Mesto n/V.
1000005528 / BENESTRA, s. r. o. / Einsteinova, 851 01 Bratislava / 46303502
Tel. poplatky
53,18 €
 
1410000048
1410000269
19.10.2016
 
RVPS Nové Mesto n/V.
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
Vet.činnosti
65,90 €
 
1410000049
1410000268
19.10.2016
 
RVPS Nové Mesto n/V.
1000006047 / MVDr. Zdenko Rehora / Dolné Srnie, 916 41 Dolné Srnie / 42020816
Vet.činnosti
44,34 €
 
 
2/2016
19.10.2016
 
RVPS Prešov
Slovenský zväz včelárov Prešov
Mor včelieho plodu
203,94 €
Zmluva č. 4/2016
 
221016
19.10.2016
 
RVPS Prešov
MVDr. Dušan Harbáč, Bohúňova 12, Prešov
VPO 9/2016
12,39 €
Zmluva č. 6/2016
 
99463032
19.10.2016
 
RVPS Prešov
Poradca Žilina
Práce a mzdy 2016 - predplatné
66,00 €
Predplatné
 
99756116
19.10.2016
 
RVPS Prešov
Poradca Žilina
Verejná správa 2016 - predplatné
39,00 €
Predplatné
 
1630017502
19.10.2016
 
RVPS Prešov
Mesto Prešov
Poplatok TKO
333,66 €
rozhodnutie
 
121127942
19.10.2016
 
RVPS Prešov
Mesto Prešov
3. splátka daň
387,64 €
rozhodnutie
 
6361002207
19.10.2016
 
RVPS Prešov
ALIANZ poisťovňa
Havarijné poistenie - splátka
71,65 €
Poistná zmluva
 
20160466
19.10.2016
 
RVPS Prievidza
ATRIO PLUS, s.r.o. / J. Gramantíka 19A, 971 01 Prievidza / 36844781
ATRIO PLUS výpočtová technika
310,31 €
 
60/2016
186016
19.10.2016
 
RVPS Dunajská Streda
ŠVPÚ DK, VPÚ KE, Hlinkova 1, Košice
VPO krmivá
340,30 €
3/2016
 
20164377
19.10.2016
 
RVPS Dunajská Streda
ŠVPÚ DK, VPÚ BA, Botanická 15, Bratislava
NPKR
365,50 €
3/2016
 
20164438
19.10.2016
 
RVPS Dunajská Streda
ŠVPÚ DK, VPÚ BA, Botanická 15, Bratislava
VPO krmivá
25,80 €
3/2016
 
20164439
19.10.2016
 
RVPS Dunajská Streda
ŠVPÚ DK, VPÚ BA, Botanická 15, Bratislava
VPO krmivá
22,50 €
3/2016
 
20164436
19.10.2016
 
RVPS Dunajská Streda
ŠVPÚ DK, VPÚ BA, Botanická 15, Bratislava
VPO krmivá
65,90 €
3/2016
 
20164437
19.10.2016
 
RVPS Dunajská Streda
ŠVPÚ DK, VPÚ BA, Botanická 15, Bratislava
VPO krmivá
106,00 €
3/2016
 
442016
19.10.2016
 
RVPS Dunajská Streda
Imrich Kósa, Poľná 360/7, Gabčíkovo
Zasklenie dverí na admin. budove na Okočskej ulici 1 vo Veľkom Mederi
175,00 €
 
1360000041
92016
19.10.2016
 
RVPS Dunajská Streda
MVDr. Bohuniczky Szabolcs, Malotejedská 551/32, Dunajská Streda
Veterinárne úkony
116,47 €
3/2016
 
1102016
19.10.2016
 
RVPS Dunajská Streda
MVDr. Lörincz Alexander ml., Hviezdna 106, Topoľníky
Veterinárne úkony
99,73 €
23/2016
 
2016021
19.10.2016
 
RVPS Dunajská Streda
MVDr. Vörös Róbert, Zelená ulica 338/30, Trhová Hradská
Veterinárne úkony
47,14 €
35/2016
 
201606
19.10.2016
 
RVPS Dunajská Streda
MVDr. Hamar Barnabás, Školská 358/25, Štvrtok na Ostrove
Veterinárne úkony
27,56 €
10/2016
 
160234
19.10.2016
 
RVPS Dunajská Streda
Agrárna Komora Slovenska, Korzo Bélu Bartóka 789, Dunajská Streda
Prevádzkové náklady na IV. Štvrťrok 2016
3 685,14 €
15/2015-240
 
164207
19.10.2016
 
RVPS Dunajská Streda
Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk, Balassiho 26, Štúrovo
Balená pitná voda
25,00 €
 
1360000033
32016
19.10.2016
 
RVPS Dunajská Streda
MVDr. Kovács Ladislav, 38, Michal na Ostrove
Veterinárne úkony
61,80 €
18/2016
 
22016
19.10.2016
 
RVPS Dunajská Streda
MVDr. Kovács Ladislav, 38, Michal na Ostrove
Veterinárne úkony
66,05 €
18/2016
 
2015001637
19.10.2016
 
RVPS Dunajská Streda
SLOVAKIA ENERGY s. r. o., Plynárenská 7/A, Bratislava
Dodávka elektrickej energie
69,00 €
1111049
 
7449370285
19.10.2016
 
RVPS Dunajská Streda
ZSE Energia a. s., Čulenova 6, Bratislava
Dodávka el. energie
41,12 €
6500030453
 
200294424
19.10.2016
 
RVPS Dunajská Streda
Západ.vodár.spoločnosť, a.s., OZ Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233, Dunajská Streda
Dodávka vody
35,00 €
2/1000022449
 
52571789
19.10.2016
 
RVPS Dunajská Streda
Poradca s. r. o., Pri Celulózke 40, Žilina
Aktualizácie - úplné znenia zákonov 2017
27,60 €
 
1360000037
84124741
19.10.2016
 
RVPS Dunajská Streda
Poradca s. r. o., Pri Celulózke 40, Žilina
Publikácia Poradca 2017
29,40 €
 
45/2016
32016
19.10.2016
 
RVPS Dunajská Streda
MVDr. Nagy Matej, 382, Vrakúň
Veterinárne úkony
92,39 €
27/2016
 
022016
19.10.2016
 
RVPS Dunajská Streda
MVDr. Horváth Viliam, 460, Baka
Veterinárne úkony
24,14 €
11/2016
 
7160084
19.10.2016
 
RVPS Dunajská Streda
DUAL BP s. r. o., Rožňavská 1, Bratislava
Plášť,nohavice,čižmy,čiapka
50,14 €
 
1360000042
4141605490
19.10.2016
 
RVPS Dunajská Streda
Mikrochem Trade spol. s r. o., Za dráhou 33, Pezinok
Kyselina chlorovodíková 10 l
37,80 €
 
1360000029
7283616485
19.10.2016
 
RVPS Dunajská Streda
SPP a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Dodávka plynu
213,00 €
6300217319
 
4789290711
19.10.2016
 
RVPS Dunajská Streda
Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, Bratislava
Telefónne poplatky
204,58 €
1021168006
 
9789290723
19.10.2016
 
RVPS Dunajská Streda
Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, Bratislava
Telefónne poplatky
0,59 €
5100041613
 
7789258286
19.10.2016
 
RVPS Dunajská Streda
Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, Bratislava
Telefónne poplatky
15,18 €
1021168002
 
5369046390
19.10.2016
 
RVPS Dunajská Streda
Orange Slovensko a. s., Metodova 8, Bratislava
Telefónne poplatky
218,58 €
0029472735
 
0116106498
19.10.2016
 
RVPS Dunajská Streda
Le Cheque Dejeneur s. r. o., Tomášikova 23/D, Bratislava
Stravné lístky
2 112,00 €
041897
 
532016
19.10.2016
 
RVPS Dunajská Streda
MVDr. Barančok Ľubomír, Martinčekova 18, Bratislava - mestská časť Ružinov
Veterinárne úkony
35,15 €
1/2016
 
482016
19.10.2016
 
RVPS Dunajská Streda
MVDr. Barančok Ľubomír, Martinčekova 18, Bratislava - mestská časť Ružinov
Veterinárne úkony
24,48 €
1/2016
 
432016
19.10.2016
 
RVPS Dunajská Streda
MVDr. Barančok Ľubomír, Martinčekova 18, Bratislava - mestská časť Ružinov
Veterinárne úkony
62,99 €
1/2016
 
1603822900
19.10.2016
 
RVPS Vranov nad Topľou
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina
DÚPP, PMPP - predplatné na rok 2017
258,25 €
 
16/2016
2020/16
19.10.2016
 
RVPS Vranov nad Topľou
Štátny vet. a potr. ústav, Veter. ústav v Košiciach, Hlinkova 1, Košice
VPO krmivá
99,00 €
36/2016/ŠVPÚ/GR
 
3692016
19.10.2016
 
RVPS Vranov nad Topľou
MVDr. Jozef Illéš, Okulka P/9, Vranov nad Topľou
VPO - SVL ostatné
47,87 €
06/2016
 
3282016
19.10.2016
 
RVPS Vranov nad Topľou
MVDr. Jozef Illéš, Okulka P/9, Vranov nad Topľou
VPO - BSE, SVL ostatné
1 045,64 €
06/2016
 
2016032
19.10.2016
 
RVPS Liptovský Mikuláš
SOSTA, s.r.o.,Borbisova, L.Mikuláš
servis poplach. Systému
131,09 €
 
20164
200316
19.10.2016
 
RVPS Liptovský Mikuláš
ŠVPÚ Dolný Kubín, Jánoškova 1611/58, D.Kubín
VPO MPZ
707,50 €
242016
 
4218021874
19.10.2016
 
RVPS Liptovský Mikuláš
ŠVPÚ Dolný Kubín, Jánoškova 1611/58, D.Kubín
VPO krmivá
99,00 €
242016
 
4218021878
19.10.2016
 
RVPS Liptovský Mikuláš
ŠVPÚ Dolný Kubín, Jánoškova 1611/58, D.Kubín
NPKR
269,60 €
242016
 
462016
19.10.2016
 
RVPS Liptovský Mikuláš
MVDr.Andrejčák Milan,Lipt.Sliače 1127/21
VPO SVL 92016
152,45 €
1/2016
 
2016036
19.10.2016
 
RVPS Liptovský Mikuláš
MVDr. Kšenzakovič Ján, Široká 909, Važec
VPO SVL 92016
157,16 €
102016
 
2916
19.10.2016
 
RVPS Liptovský Mikuláš
MVDr. Štefan Valášek, Ludrová 327
VPO SVL 92016
442,05 €
19/2016
 
7789317770
19.10.2016
 
RVPS Liptovský Mikuláš
Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28, Bratislava
telefóny+internet 9/2016
82,66 €
2752910044
 
1789292358
19.10.2016
 
RVPS Liptovský Mikuláš
Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28, Bratislava
telefóny+internet 9/2016
76,75 €
2752910044
 
0107889339
19.10.2016
 
RVPS Liptovský Mikuláš
Orange Slovensko,as.,Metodova 8 , Bratislava
telefóny+internet/10/16
67,72 €
107889339
 
201916
19.10.2016
 
RVPS Rožňava
ŠVPÚ , Hlinkova 1, Košice
laboratórne vyšetrenie
99,00 €
28/2016/ŠVPÚ/GR
 
0025013103
19.10.2016
 
RVPS Rožňava
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
nákup mob. Telefónu
15,30 €
stála zmluva
 
20164545
19.10.2016
 
RVPS Galanta
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
VPO
63,80 €
392014
 
20164593
19.10.2016
 
RVPS Galanta
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
VPO
40,14 €
392014
 
3325600027
19.10.2016
 
RVPS Dolný Kubín
Mesto Námestovo, Cyrila a Metoda 329/6, Trstená
daň z ubytovania 07-09/ 2016
29,04 €
3325600027
 
1600034
19.10.2016
 
RVPS Topoľčany
MVDr. Jozef Adamec, SNP, 956 11 Ludanice
BSE+VPO
113,44 €
1/2016
 
160063
19.10.2016
 
RVPS Topoľčany
MVDr. Ondriaš Ivan, Víťazná 802/18, 959 04 Partizánske - Veľké Bielice
BSE+VPO
180,38 €
14/2016
 
222016
19.10.2016
 
RVPS ČADCA
MVDr. Tomáš Hadraba, Predmier 32, Turzovka
veterinárne činnosti
112,33 €
5/2016
 
092016
19.10.2016
 
RVPS ČADCA
MVDr. Jozef Mudrík, Jašíkova 256, Turzovka
veterinárne činnosti
61,84 €
8/2016
 
20161659
19.10.2016
 
RVPS ČADCA
WAY_COPY SK, s.r.o., Nižný Kelčov
toner
44,52 €
19/2013
1530000096
402016
19.10.2016
 
RVPS Martin
MVDr. Málik Milan, Dolné Rakovce 1925/39, Turčianske Teplice
veterinárna prevencia a ochrana+BSE za 9/2016
95,87 €
3/2016 zo dňa 8.12.2015
 
2016083
19.10.2016
 
RVPS Martin
M.Bodorík - MB Servis, M. Poláka 15, Martin
revízia plyn. kotlov pre vykúr.sezónou 2016/2017
133,39 €
 
1560000138
2016107
19.10.2016
 
RVPS Martin
MVDr. Róna Július, Hlboká 330, Kláštor pod Znievom
veterinárna prevencia a ochrana+BSE za 9/2016
290,95 €
4/2016 zo dňa 8.12.2015
 
13102016
19.10.2016
 
RVPS Martin
Drogéria VANESA, Zelená ul., Martin
čistiace prostriedky
41,10 €
 
 
10160013
19.10.2016
 
RVPS Žilina
Datatech, s. r. o., Gaštanová 3077/23, Žilina
tonery
157,68 €
 
85/2016
10160012
19.10.2016
 
RVPS Žilina
Datatech, s. r. o., Gaštanová 3077/23, Žilina
servis tlačiarne, náhradné diely
167,76 €
 
84/2016
10160010
19.10.2016
 
RVPS Žilina
Datatech, s. r. o., Gaštanová 3077/23, Žilina
záložný zdroj, PC myš
255,48 €
 
80/2016
10160011
19.10.2016
 
RVPS Žilina
Datatech, s. r. o., Gaštanová 3077/23, Žilina
servis PC, prehratie dát
132,00 €
 
79/2016
0059892984
19.10.2016
 
RVPS Žilina
Orange Slovensko a. s., Metodova 8, Bratislava
mobily
126,59 €
300/2013-230/MPRV SR
 
45102016
19.10.2016
 
RVPS Dolný Kubín
Baranovič Vladimír MVDr., Veličná 316, Veličná
veterinárna činnosť
210,64 €
01/16
 
462016
19.10.2016
 
RVPS Stará Ľubovňa
MVDr. František Turcsányi, Hniezdne 5
VPO 9/2016
12,84 €
Zmluva č.8/2016
 
16010078
19.10.2016
 
RVPS Stará Ľubovňa
MVDr. Slavomír Truska, Okružná 56, Stará Ľubovňa
VPO 9/2016
41,92 €
Zmluva č.7/2016
 
9000965958
19.10.2016
 
RVPS Lučenec
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
Výplatné-úver - UNS
53,10 €
98/2006
 
193916
19.10.2016
 
RVPS Lučenec
ŠVPÚ Košice, Hlinkova 1, Košice
VPO krmivá
340,30 €
2/1/2013ŠVPÚKE
 
21516
19.10.2016
 
RVPS Žiar nad Hronom
Martin Vanka - AC car,, SNP 1244, Žiar nad Hronom
výmena pneumatík
106,99 €
 
 
11607120
19.10.2016
 
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
1 101,60 €
 
 
11606841
19.10.2016
 
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
264,00 €
 
 
11606826
19.10.2016
 
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
396,00 €
 
 
11606845
19.10.2016
 
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
352,00 €
 
 
11606822
19.10.2016
 
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
132,00 €
 
 
11606829
19.10.2016
 
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
176,00 €
 
 
11606830
19.10.2016
 
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
264,00 €
 
 
11606842
19.10.2016
 
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
264,00 €
 
 
11607125
19.10.2016
 
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
6 107,90 €
 
 
4218021803
19.10.2016
 
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
27,00 €
 
 
21902016
19.10.2016
 
ŠVPS SR
0000001680 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad / Partizánska 83, 058 01 Poprad / 36165832
zástrelné za diviaky
30,00 €
 
 
4218021797
19.10.2016
 
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
13,50 €
 
 
11606798
19.10.2016
 
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
205,60 €
 
 
1912316
19.10.2016
 
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
80,00 €
 
 
1912416
19.10.2016
 
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
105,50 €
 
 
14382016
19.10.2016
 
ŠVPS SR
0000001630 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen / Nám.SNP 50, 960 01 Zvolen / 35984589
zástrelné za diviaky
40,00 €
 
 
20164661
19.10.2016
 
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
SOT víno
433,60 €
 
 
11607124
19.10.2016
 
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
2 763,20 €
 
 
11606960
19.10.2016
 
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
1 176,60 €
 
 
11606674
19.10.2016
 
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
624,00 €
 
 
11605459
19.10.2016
 
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
152,90 €
 
 
11607121
19.10.2016
 
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
432,30 €
 
 
11606819
19.10.2016
 
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
176,00 €
 
 
11606846
19.10.2016
 
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
220,00 €
 
 
11606851
19.10.2016
 
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
286,00 €
 
 
11607156
19.10.2016
 
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
744,50 €
 
 
11606818
19.10.2016
 
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
264,00 €
 
 
11606825
19.10.2016
 
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
264,00 €
 
 
4218021794
19.10.2016
 
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
258,20 €
 
 
11606761
19.10.2016
 
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
126,50 €
 
 
272016
18.10.2016
 
RVPS Komárno
MVDr. Polláková Katarína, Bajč 188
Veterinárne úkony
50,14 €
zmluva
 
1609088
18.10.2016
 
RVPS Komárno
MVDr. Hôlka , Slnečná 618,25
Veterinárne úkony
59,62 €
zmluva
 
322016
18.10.2016
 
RVPS Komárno
MVDr. Slopovský Ján, Bátorové kosihy 359
Veterinárne úkony
249,02 €
zmluva
 
2016026
18.10.2016
 
RVPS Komárno
MVDr. Kulcsár Ferdinand, Okoličná na Ostrove 34
Veterinárne úkony
684,12 €
zmluva
 
2016044
18.10.2016
 
RVPS Komárno
MVDr. Hajtman Zoltán, Rákocziho 25/12
Veterinárne úkony
45,62 €
zmluva
 
2316
18.10.2016
 
RVPS Komárno
MVDr. Sidó Szilveszter, Búč 154
Veterinárne úkony
62,21 €
zmluva
 
252016
18.10.2016
 
RVPS Komárno
MVDr. Podmajerský Slavomír, Brnenské nám., 10/12,Kolárovo
Veterinárne úkony
26,07 €
zmluva
 
1620
18.10.2016
 
RVPS Komárno
MVDr. Ďurišin Jozef, Svätojánska 18, Komárno
Veterinárne úkony
84,25 €
zmluva
 
922016
18.10.2016
 
RVPS Komárno
MVDr. Slávka Marian, Bodza - Holiare
Veterinárne úkony
245,64 €
zmluva
 
112016
18.10.2016
 
RVPS Komárno
MVDr. Lengyel Peter, Rolnícka 25, Sokolce
Veterinárne úkony
2 130,16 €
zmluva
 
2016038
18.10.2016
 
RVPS Komárno
MVDr. Konč Juraj , Chotín , 53,75
Veterinárne úkony
53,75 €
zmluva
 
182016
18.10.2016
 
RVPS Komárno
MVDr. Bogi Benjamín, Školská 14, Svätý Peter
Veterinárne úkony
56,38 €
zmluva
 
212016
18.10.2016
 
RVPS Komárno
MVDr. Németh Peter, Madáchova 36, Nána
Veterinárne úkony
127,85 €
zmluva
 
20160933
18.10.2016
 
RVPS Komárno
MVDr. Melich Ctibor, Krátka 3, Hurbanovo
Veterinárne úkony
26,14 €
zmluva
 
162016
18.10.2016
 
RVPS Komárno
MVDr. Lengyel Peter, Rolnícka 25, Sokolce
Veterinárne úkony
54,89 €
zmluva
 
2789263025
18.10.2016
 
RVPS Komárno
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, Bratislava
Telefóny, internet
175,04 €
zmluva
 
12016
18.10.2016
 
RVPS Prievidza
Slovenský zväz včelárov / Karlova Ves, Svrčia 14, 842 08 Bratislava / 00178349
ZO SZV Prievidza_klinické prehliadky včiel
3 187,80 €
23/2016
 
193816
18.10.2016
 
RVPS Bardejov
ŠVPÚ VPÚ Košice, Hlinková 1, Košice
VPO - krmivá
340,30 €
15/2016
 
2502016
18.10.2016
 
RVPS Bardejov
KMEKOM, s.r.o., Nová Ľubovňa 27
Revízia komínov
68,30 €
 
53/2016
192016
18.10.2016
 
RVPS Bardejov
MVDr. Vojtech Melo, Gorlická 9, Bardejov
Veterinárne činnosti 09/2016
67,06 €
08/2016
 
2016016
18.10.2016
 
RVPS Bardejov
MVDr. Peter Tóth, Gorkého 10, Bardejov
Veterinárne činnosti 09/2016
17,62 €
12/2016
 
312016
18.10.2016
 
RVPS Bardejov
MVDr. Marcel Marcinčák, Mlynská 17, Zborov
Veterinárne činnosti 09/2016
48,48 €
07/2016
 
302016
18.10.2016
 
RVPS Bardejov
MVDr. Ľubomír Michalka, Dlhý Rad 20, Bardejov
Veterinárne činnosti 09/2016
103,70 €
10/2016
 
562016
18.10.2016
 
RVPS Bardejov
MVDr. Marián Rimarčík, Štúrová 31, Zborov
Veterinárne činnosti 09/2016
22,54 €
11/2016
 
270916
18.10.2016
 
RVPS Bardejov
MVDr. Milan Žovin, Dubova 8, Bardejov
Veterinárne činnosti 09/2016
317,40 €
13/2016
 
492016
18.10.2016
 
RVPS Bardejov
MVDr. Milan Košč, Pod Vinbargom 11, Bardejov
Veterinárne činnosti 09/2016
151,11 €
04/2016
 
1618
18.10.2016
 
RVPS Bardejov
MVDr. Jozef Mihalčin, Wolkerova 5, Bardejov
Veterinárne činnosti 09/2016
57,88 €
09/2016
 
92016
18.10.2016
 
RVPS Bardejov
MVDr. Jozef Krasňan, Dlhá 10, Bardejov
Veterinárne činnosti 09/2016
10,58 €
05/2016
 
1627
18.10.2016
 
RVPS Bardejov
MVDr. Juraj Kavuľa, Na hradbách 2, Bardejov
Veterinárne činnosti 09/2016
14,23 €
03/2016
 
1996/16
18.10.2016
 
RVPS Košice-mesto
ŠVPÚ VPÚ Košice, Hlinkova 1/C, Košice
VPO - VŽP OP
78,75 €
8/2014/ŠVPÚGR
 
1989/16
18.10.2016
 
RVPS Košice-mesto
ŠVPÚ VPÚ Košice, Hlinkova 1/C, Košice
VPO - VŽP OP
20,00 €
8/2014/ŠVPÚGR
 
1968/16
18.10.2016
 
RVPS Košice-mesto
ŠVPÚ VPÚ Košice, Hlinkova 1/C, Košice
VPO - krmivá
65,90 €
8/2014/ŠVPÚGR
 
1970/16
18.10.2016
 
RVPS Košice-mesto
ŠVPÚ VPÚ Košice, Hlinkova 1/C, Košice
VPO - VŽP OP
20,00 €
8/2014/ŠVPÚGR
 
7789344516
18.10.2016
 
RVPS Nové Zámky
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
telefon bitúnok 92016
20,46 €
9910850908
 
2789251116
18.10.2016
 
RVPS Nové Zámky
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
telefon 92016
92,12 €
9910850908
 
2016015
18.10.2016
 
RVPS Nové Zámky
Vladimír Bukovský , Ďorocká 4360/11, 940 01 Nové Zámky
upratovanie 92016
136,00 €
25.9.2012
 
8381001249
18.10.2016
 
RVPS Nové Zámky
Allianz Slovenská poisťovňa a.s. , Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
HP Fabia 4Q2016
74,72 €
8381001249
 
20164641
18.10.2016
 
RVPS Nové Zámky
Štátny veterinárny a potravinový ústav , Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
MPZ
337,40 €
82016
 
20164640
18.10.2016
 
RVPS Nové Zámky
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
MPZ
250,80 €
82016
 
20164639
18.10.2016
 
RVPS Nové Zámky
Štátny veterinárny a potravinový ústav , Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
MPZ
250,80 €
82016
 
20164469
18.10.2016
 
RVPS Nové Zámky
Štátny veterinárny a potravinový ústav , Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
NPKR
90,10 €
82016
 
8670068157
18.10.2016
 
RVPS Nové Zámky
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. , Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
vodné,stočné 92016
538,39 €
82016
 
04102016
18.10.2016
 
RVPS Poprad
J. Majzel G5B, Poprad
revízia zabezpečovacieho zariadenia
100,00 €
 
Objednávka č. 42/16
2016/195
18.10.2016
 
RVPS Poprad
MVDr. Vozár, Hranovnica
VPO SVL 9/16
257,15 €
Zmluva č. 19/PP/2016 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2016
 
201637
18.10.2016
 
RVPS Poprad
MVDr. Drahomirecký, Levoča
VPO SVL 9/16
50,84 €
Zmluva č. 3/PP/2016 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2016
 
39/2016
18.10.2016
 
RVPS Poprad
MVDr. Rovder, Poprad
VPO SVL 9/16
12,33 €
Zmluva č. 16/PP/2016 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2016
 
25/16
18.10.2016
 
RVPS Poprad
MVDr. Kresťanko, Spišský Hrhov
VPO SVL 9/16
122,26 €
Zmluva č. 6/PP/2016 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2016
 
27/16
18.10.2016
 
RVPS Poprad
MVDr. Paštéka, Kežmarok
VPO SVL 9/16
117,54 €
Zmluva č. 12/PP/2016 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2016
 
41/10/2016
18.10.2016
 
RVPS Poprad
MVDr. Palár, Poprad
VPO SVL 9/16
124,86 €
Zmluva č. 10/PP/2016 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2016
 
12/16
18.10.2016
 
RVPS Poprad
MVDr. Polanek, Kežmarok
VPO SVL 9/16
30,37 €
Zmluva č. 18/PP/2016 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2016
 
49/2016
18.10.2016
 
RVPS Poprad
MVDr. Šimonovič, Poprad
VPO SVL 9/16
18,43 €
Zmluva č. 18/PP/2016 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2016
 
28/2016
18.10.2016
 
RVPS Poprad
MVDr. Ovšonka, Spišské Hanušovce
VPO SVL 9/16
88,92 €
Zmluva č. 9/PP/2016 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2016
 
38-5/2016
18.10.2016
 
RVPS Poprad
MVDr. Keller, Levoča
VPO SVL 9/16
40,20 €
Zmluva č. 5/PP/2016 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2016
 
201639
18.10.2016
 
RVPS Poprad
MVDr. Podolinský, Levoča
VPO SVL 9/16
180,60 €
Zmluva č. 14/PP/2016 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2016
 
1917/16
18.10.2016
 
RVPS Poprad
ŠVPÚ VPÚ Košice
Monitoring poľovnej zveri a rýb
250,80 €
Zmluva č. 34/2016/ŠVPÚGR
 
190716
18.10.2016
 
RVPS Topoľčany
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
krmivá VPO
226,80 €
11/2016/ŠVPÚ GR
 
2016082
18.10.2016
 
RVPS Topoľčany
Peter Skladaný - SPS Topoľčianska 52, 956 07 Veľké Ripňany
revízia plyn.zariadenia
235,20 €
3/S/2013
1510000081
292016
18.10.2016
 
RVPS Topoľčany
MVDr. Roman Mrázik, Vajanského 1890/18, 955 01 Topoľčany
BSE+VPO
68,40 €
12/2016
 
9000966232
18.10.2016
 
RVPS Svidník
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, B. Bystrica
Poštový úver 92016
38,15 €
132004
 
1010048540
18.10.2016
 
RVPS Svidník
Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava
Internet, telef. poplatky od 1.9.2016-30.9.2016
201,86 €
9022458201
 
200816
18.10.2016
 
RVPS Svidník
ŠVPÚ VPÚ, Hlinkova 1, Košice
VPO KZ
25,80 €
392016
 
201625
18.10.2016
 
RVPS Ke-okolie
ELMARK, s.r.o. č. 49 044 41 Košická Polianka
revízia bleskozvodu, elketr. Zar. Následná oprava
1 201,62 €
 
362016
1160017
18.10.2016
 
RVPS Ke-okolie
MVDr. Fábry Pvol, SNP 800/35 Molava nad Bodvou
veterinárne činnosti
50,57 €
72016
 
72016
18.10.2016
 
RVPS Ke-okolie
MVDr.Bakšiová Monika, Hlavná 25, Valaliky
veterinárne činnosti
24,61 €
22016
 
2016049
18.10.2016
 
RVPS Ke-okolie
MVDr. Gedeon Viliam Turňa nad Bodvou 592
veterinárne činnosti
147,44 €
112016
 
272016
18.10.2016
 
RVPS Ke-okolie
MVDr. Sučko Miroslav Hornádska 1 Družstevná pri Hornáde
veterinárne činnosti
148,88 €
201620
 
202016
18.10.2016
 
RVPS Žilina
Hanuliak Ján, MVDr., Terchová 134, Terchová
SVL, BSE
99,47 €
4/2016
 
160052
18.10.2016
 
RVPS Žilina
Dikant Jaroslav, MVDr., Školská 13, Rajecké Teplice
SVL, BSE
221,33 €
3/2016
 
3316
18.10.2016
 
RVPS Žilina
Zachara Jozef, MVDr., Hliník nad Váhom 198, Bytča
SVL, BSE
22,94 €
7/2016
 
02102016
18.10.2016
 
RVPS Žilina
Michal Baďura, T. Vansovej 1600/1,Žilina
emisná a technická kontrola
284,00 €
 
82/2016
7200419259
18.10.2016
 
RVPS Žilina
Slovakia energy, s. r. o., Plynárenská 7A, Bratislava
el. energia
310,00 €
916864
 
20160103
18.10.2016
 
RVPS Žilina
Nehaj Ľubomír, MVDr., Kotešová 142, Kotešová
SVL, BSE
255,42 €
5/2016
 
7608809802
18.10.2016
 
RVPS Stará Ľubovňa
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava
Mobil
44,98 €
Zmluva
 
2016043
18.10.2016
 
RVPS Stará Ľubovňa
MVDr. Miloš Bodnár, Popradská 52, Stará Ľubovňa
VPO 9/2016
99,47 €
Zmluva č.2/2016
 
200416
18.10.2016
 
RVPS Stará Ľubovňa
ŠVPÚ Košice, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
MPZ a R - laboratórne vyšetrenie
582,20 €
Zmluva č.35/2016/SVPUGR
 
1987/16
18.10.2016
 
RVPS Prešov
ŠVPU, VPU, Hlinkova 1, Košice
VPO VŽP
78,75 €
Zmluva 36/2016/ŠVPÚ GR
 
262016
18.10.2016
 
RVPS Prešov
MVDr. Václav Spišák, Jesenského 8, Sabinov
VPO ostatné 9/2016
135,55 €
Zmluva 17/2016
 
16954050
18.10.2016
 
ŠVPS SR
1000002729 / Verlag Dashofer,vydavateľstvo,s.r.o / Železničiarska 13, P.O.BOX 323, 814 99 Bratislava 1 / 35730129
onlinezákony 16.11.16-15.11.17
594,00 €
 
1300002056
3020692016
18.10.2016
 
ŠVPS SR
0000001330 / Regionálna veterinárna a potravinov správa Bratislava - mesto / Polianky 8, 841 01 Bratislava / 36060160
mor včelieho plodu
349,14 €
 
 
6772016
18.10.2016
 
ŠVPS SR
0000001780 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves / Duklianska 46, 052 01 Spišská Nová Ves / 31295151
zástrelné za líšky
254,40 €
 
 
252890181
18.10.2016
 
ŠVPS SR
1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
telekom.poplatky
371,48 €
Z-7/2015/E
1300002059
9000969964
18.10.2016
 
ŠVPS SR
1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124
zberné jazdy 9/2016
282,82 €
18/2003
1300002064
4218021879
18.10.2016
 
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
odber vzoriek HIS
96,60 €
 
 
4218021632
18.10.2016
 
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
mor včelieho plodu
65,20 €
 
 
2016052
18.10.2016
 
ŠVPS SR
1000002595 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplinská Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465
upratovanie HIS V.N. 09/2016
146,05 €
38033
1300002058
482016
18.10.2016
 
ŠVPS SR
1000004483 / Marian Kružliak / Nový rad 342, 962 71 Dudince / 40542491
pranie Dudince
63,20 €
 
1300002006
33032016
18.10.2016
 
ŠVPS SR
0000001440 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín / Súdna 22, 911 01 Trenčín / 34057455
vyúčtovanie PHM
26,63 €
 
 
1601192
18.10.2016
 
ŠVPS SR
1000003038 / TPZ SERVIS s.r.o. / Medvedovej 12, 851 04 Bratislava / 35971576
servis zdvíhacích zariadení
166,68 €
 
1300002027
2470002771
18.10.2016
 
ŠVPS SR
1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501
teplo HIS Č.n.T. 10/2016
64,13 €
Z-9/2013/E
1300002063
1570000176
18.10.2016
 
ŠVPS SR
0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924
mor včelieho plodu
239,33 €
 
 
20164298
17.10.2016
 
RVPS Senica
ŠVPÚ
veterinárne kontroly
176,70 €
6/2016/ŠVPÚ/GR
 
20164426
17.10.2016
 
RVPS Senica
ŠVPÚ
veterinárne kontroly
63,80 €
6/2016/ŠVPÚ/GR
 
201631
17.10.2016
 
RVPS Senica
Ďurovka Vladimír MVDr.
veterinárne kontroly
220,79 €
102016
 
1614103092
17.10.2016
 
RVPS Senica
Right Power, a.s.
elektrina
520,00 €
1111047
 
316581492
17.10.2016
 
RVPS Senica
BVS
voda
26,95 €
PZ00106272
 
7283616409
17.10.2016
 
RVPS Senica
SPP
plyn
1 319,00 €
9104055764
 
7283616410
17.10.2016
 
RVPS Senica
SPP
plyn
4,00 €
9104076597
 
12016
17.10.2016
 
RVPS Senica
MVDr. Hazlingerová Gabriela
veterinárne kontroly
204,75 €
17/2016
 
51818052
17.10.2016
 
RVPS Senica
Orange
mobilné hlasové služby
157,08 €
A1148729
 
3789311969
17.10.2016
 
RVPS Senica
Slovak Telekom, a.s.
telekomunikačné služby
27,35 €
1001779101
 
160806
17.10.2016
 
RVPS Senica
K+H, Ivan Kozák
tonery
50,85 €
 
41
32016
17.10.2016
 
RVPS Senica
Betták Peter MVDr.
veterinárne kontroly
114,86 €
4/2016
 
8016
17.10.2016
 
RVPS Senica
ZO SZV Skalica
kontrola včiel
735,90 €
152016
 
20164431
17.10.2016
 
RVPS Komárno
ŠVPÚ Dolný Kubín , Jánošíkova 1611/58
Laboratórne vyšetrenia
25,80 €
zmluva
 
20164432
17.10.2016
 
RVPS Komárno
ŠVPÚ Dolný Kubín , Jánošíkova 1611/58
Laboratórne vyšetrenia
20,00 €
zmluva
 
20164433
17.10.2016
 
RVPS Komárno
ŠVPÚ Dolný Kubín , Jánošíkova 1611/58
Laboratórne vyšetrenia
63,80 €
zmluva
 
7233740611
17.10.2016
 
RVPS Komárno
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Plyn
517,00 €
zmluva
 
7233740612
17.10.2016
 
RVPS Komárno
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Plyn
29,00 €
zmluva
 
201616147
17.10.2016
 
RVPS Komárno
KOMVaK a.s., E.B. Lukáča 25, Bratislava
Vodné, stočné
36,50 €
zmluva
 
201624844
17.10.2016
 
RVPS Komárno
KOMVaK a.s., E.B. Lukáča 25, Bratislava
Vodné a stočné
79,06 €
zmluva
 
1410000263
17.10.2016
 
RVPS Nové Mesto n/V.
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
Vet.činnosti
106,00 €
 
 
1410000262
17.10.2016
 
RVPS Nové Mesto n/V.
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
Vet.činnosti
65,90 €
 
 
1410000261
17.10.2016
 
RVPS Nové Mesto n/V.
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
Vet.činnosti
69,20 €
 
 
1410000260
17.10.2016
 
RVPS Nové Mesto n/V.
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
Vet.činnosti
69,20 €
 
 
1410000259
17.10.2016
 
RVPS Nové Mesto n/V.
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
Vet.činnosti
69,20 €
 
 
1410000258
17.10.2016
 
RVPS Nové Mesto n/V.
1000009982 / Miditech, s.r.o. / Diaľničná cesta 12, 903 01 Senec / 31364365
OOPP
79,20 €
 
 
4218021788
17.10.2016
 
RVPS Prievidza
Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
laboratórne vyšetrenie
69,20 €
15/2016/ŠVPÚ GR
 
4218021880
17.10.2016
 
RVPS Prievidza
Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
laboratórne vyšetrenie
193,50 €
15/2016/ŠVPÚ GR
 
232016
17.10.2016
 
RVPS Prievidza
MVDr.Ján Šedík / Kukučinová 227/12, 972 17 Kanianka / 17058392
Šedík Ján MVDr. BSE a VPO SVL
76,61 €
17/2016
 
222016
17.10.2016
 
RVPS Prievidza
MVDr.Ján Šedík / Kukučinová 227/12, 972 17 Kanianka / 17058392
Šedík Ján MVDr. BSE a VPO SVL
82,87 €
17/2016
 
262016
17.10.2016
 
RVPS Prievidza
MVDr.Ján Šedík / Kukučinová 227/12, 972 17 Kanianka / 17058392
Šedík Jáín MVDr. BSE a VPO SVL
80,90 €
17/2016
 
542016
17.10.2016
 
RVPS Prievidza
Kuťka Štefan, MVDr. / Brezová 4, 953 01 Zlaté Moravce / 37324225
Kuťka Štefan MVDr. VPO a BSE
149,71 €
8/2016
 
160062
17.10.2016
 
RVPS Prievidza
MVDr. Ondriaš Ivan / Víťazná 802/18, 959 04 Partizánske - Veľké Bielice / 31142869
Ondriáš Ivan, MVDr. BSE a VPO SVL
121,94 €
11/2016
 
160061
17.10.2016
 
RVPS Prievidza
MVDr. Ondriaš Ivan / Víťazná 802/18, 959 04 Partizánske - Veľké Bielice / 31142869
Ondriáš Ivan, MVDr. BSE a VPO SVL
125,70 €
11/2016
 
160049
17.10.2016
 
RVPS Prievidza
MVDr. Ondriaš Ivan / Víťazná 802/18, 959 04 Partizánske - Veľké Bielice / 31142869
Ondriáš Ivan MVDr. VPO a BSE
110,46 €
11/2016
 
160048
17.10.2016
 
RVPS Prievidza
MVDr. Ondriaš Ivan / Víťazná 802/18, 959 04 Partizánske - Veľké Bielice / 31142869
Ondriáš Ivan MVDr. VPO a BSE
111,11 €
11/2016
 
10160029
17.10.2016
 
RVPS Prievidza
MVDr.Emil Gaman / Hornoulická 727/8, 972 01 Bojnice / 14207664
Gaman Emil MVDr. VPO a BSE
239,78 €
3/2016
 
20164467
17.10.2016
 
RVPS BA
Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
NPKR
300,20 €
1/2016/ŠVPÚ/GR
 
3416158847
17.10.2016
 
RVPS BA
Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481
komunálny odpad 092016
132,72 €
322978
 
11352896
17.10.2016
 
RVPS BA
KomTeS SK s.r.o. / Dopravná, 921 01 Piešťany / 44920946
Webdispečink 9/2016
67,20 €
 
 
6789259695
17.10.2016
 
RVPS BA
Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469
tel.sužby 09/16(64461210,07)
36,94 €
2028611999 2030500000
 
116169624
17.10.2016
 
RVPS BA
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370
vodné,stočné 09.08.-09.09.16
185,00 €
6199
 
616113029
17.10.2016
 
RVPS BA
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370
zrážky 09/16
290,86 €
1073
 
20164330
17.10.2016
 
RVPS BA
LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava / 36651311
GPRS služby - 9/2016
103,56 €
625/05/SRP/2007
 
912016
17.10.2016
 
RVPS Bardejov
Božena Šimová - LESK, Nový sad 11, Bardejov
Upratovacie práce 09/2016
148,50 €
21/2007
 
193016
17.10.2016
 
RVPS HUMENNÉ
ŠVPÚ, Hlinkova 1, Košice
Laboratórne vyšetrenie VPO - ŽVP
20,00 €
40/2016/ŠVPÚ/GR
 
4218021785
17.10.2016
 
RVPS HUMENNÉ
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
Laboratórne vyšetrenie NPKR
69,20 €
40/2016/ŠVPÚ/GR
 
16200464
17.10.2016
 
RVPS HUMENNÉ
UEZ, s.r.o., Tolstého 6, Humenné
Pranie prádla
49,65 €
 
1 - 2016
84129766
17.10.2016
 
RVPS HUMENNÉ
Poradca, s.r.o, Pri Celulózke 40, Žilina
PORADCA 2017
24,90 €
 
 
7160164
17.10.2016
 
RVPS HUMENNÉ
Slovenská poľnohosp.a potravinárska komora, Záhradnícka 21, Bratislava
Vestník MPaRV SR 2016
55,00 €
 
 
2816
17.10.2016
 
RVPS HUMENNÉ
MVDr. Ferko Ján, Sninská 16, Humenné
Veterinárne úkony
49,85 €
Zmluva č. 4/2016
 
3789289833
17.10.2016
 
RVPS HUMENNÉ
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava
Telefónne hovory + internet
176,83 €
Zmluva o pripojení
 
2016114
17.10.2016
 
RVPS HUMENNÉ
MVDr. Mančík Jozef, Májová 829/36, Medzilaborce
Veterinárne úkony
26,74 €
Zmluva č.7/2016
 
3040016013
17.10.2016
 
RVPS HUMENNÉ
innogy Slovensko, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava
Splátka za plyn
514,00 €
Zmluva o združenej dodávke plynu
 
3650089244
17.10.2016
 
RVPS Poprad
Nay a.s., Braislava, predajňa Poprad
NTB + multifunkčné zariadenie
898,00 €
 
Objednávka č. 44/16
7160153
17.10.2016
 
RVPS Poprad
Slovenská poľnohospodárska a potr. komora Bratislava
Vestník MPRV 2. časť predplatného
55,00 €
 
 
1631117
17.10.2016
 
RVPS Poprad
Reprograph studio s.r.o., Poprad
pečiatky
82,50 €
 
objednávka č. 37/16
1614103067
17.10.2016
 
RVPS Poprad
Slovakia Energy s.r.o., Bratislava
elektrická energia 10/16 Stará Lesná
26,00 €
Zmluva č. 1133205
 
1614103068
17.10.2016
 
RVPS Poprad
Slovakia Energy s.r.o., Bratislava
elektrická energia 10/16 Poprad
280,00 €
Zmluva č. 1133205
 
1614103066
17.10.2016
 
RVPS Poprad
Slovakia Energy s.r.o., Bratislava
elektrická energia 10/16 Kežmarok
112,00 €
Zmluva č. 1133205
 
7135509274
17.10.2016
 
RVPS Poprad
SPP a.s., Bratislava
Plyn 10/16 Poprad, Kežmarok
777,00 €
Zmluva o dodávke plynu 6300142649
 
20164611
17.10.2016
 
RVPS Topoľčany
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
krmivá VPO
54,80 €
11/2016/ŠVPÚ GR
 
20164627
17.10.2016
 
RVPS Topoľčany
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
NPKR
92,90 €
11/2016/ŠVPÚ GR
 
542016
17.10.2016
 
RVPS Topoľčany
MVDr. Jozef Košík Jilemnického 380/8, 958 03 Partizánske
BSE+VPO
107,50 €
7/2016
 
20164628
17.10.2016
 
RVPS Trenčín
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Botanická 15, Bratislava
NPKR
176,70 €
1/2016/ŠVPS/RTN/14/2016/ŠVPUGR
 
20164549
17.10.2016
 
RVPS Trenčín
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Botanická 15, Bratislava
VPO krmivá
14,10 €
1/2016/ŠVPS/RTN/14/2016/ŠVPUGR
 
82016
17.10.2016
 
RVPS Trenčín
MVDr. Vladimír Kotleba, Višňová 4, Trenčín
BSE
64,90 €
15/2016/ŠVPS/RTN/15/2016
 
532016
17.10.2016
 
RVPS Trenčín
MVDr. Jozef Košík, Jilemnického 380/8, Partizánske
BSE
109,49 €
6/2016/ŠVPS/RTN/6/2016
 
522016
17.10.2016
 
RVPS Trenčín
MVDr. Jozef Košík, Jilemnického 380/8, Partizánske
SVL, BSE
147,92 €
6/2016/ŠVPS/RTN/6/2016
 
4218021978
17.10.2016
 
RVPS Martin
ŠVPÚ Dolný Kubín, VPÚ v Dolnom Kubín, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
veterinárna prevencia a ochrana -krmivá, VŽP
98,75 €
37/2014/ŠVPÚ
 
20164626
17.10.2016
 
RVPS Martin
ŠVPÚ Dolný Kubín, VPÚ v Bratislave, Botanicka 15, Bratislava
veterinárna prevencia a ochrana -NPKR
176,70 €
37/2014/ŠVPÚ
 
022414
17.10.2016
 
RVPS Martin
2U spol s r.o., Trnavská cesta 70, Bratislava
fasádová žrď, zástava SR, EÚ, smútočná zástava, portrét prezidenta SR
133,02 €
 
1560000139
6300036308
17.10.2016
 
RVPS Žilina
SPP a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
plyn
794,00 €
510030392
 
4218021877
17.10.2016
 
RVPS Dolný Kubín
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
štátna objednávka vyšetrenie NPKR
69,20 €
27/2016 ŠVPU DK
 
62016
17.10.2016
 
RVPS Dolný Kubín
Smitka Peter MVDr., Železničiarov 299, Trstená
veterinárna činnosť
204,04 €
11/16
 
52016
17.10.2016
 
RVPS Dolný Kubín
Smitka Peter MVDr., Železničiarov 299, Trstená
veterinárna činnosť
183,81 €
11/16
 
42016
17.10.2016
 
RVPS Dolný Kubín
Smitka Peter MVDr., Železničiarov 299, Trstená
veterinárna činnosť
231,99 €
11/16
 
2016082
17.10.2016
 
RVPS Dolný Kubín
Vrba Čestmír MVDr., Beňovolehotská 3030/39A, Dolný Kubín
veterinárna činnosť
398,69 €
05/16
 
2516
17.10.2016
 
RVPS Prešov
MVDr. Ľubomír Ličák, Na Záhumní 303, Fintice
VPO ostatné 9/2016
831,74 €
Zmluva 12/2016
 
4218021964
17.10.2016
 
RVPS Prešov
ŠVPÚ, Janoškova 1611/58, Dolný Kubín
VPO VŽP
20,00 €
Zmluva 36/2016/ŠVPÚ GR
 
16054
17.10.2016
 
RVPS Prešov
MVDr. Ivan Hlipala, Prostejovská 107, Prešov
VPO 7/2016
263,75 €
Zmluva 7/2016
 
8789284039
17.10.2016
 
RVPS Prešov
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava
Hlasové služby
294,98 €
Zmluva o pripojení
 
Prvá strana  Predchádzajúca strana  141-150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161-170  Ďalšia strana  Posledná strana      Záznam 45601 až 45900 z 142544