Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Zoznam faktúr na tovary a služby

Zoznam je zverejňovaný podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,  v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).


 Vyhľadávanie

Číslo faktúry (*)
Dátum úhrady
Dátum doručenia
Objednávateľ (*)
Dodávateľ (*)
Predmet (*)
Uhradená suma s DPH (*)
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednavky
30190040
15.3.2019
13.3.2019
RVPS Dolný Kubín
BASKO.sk s.r.o., Hviezdoslavova 100/26,Vyšný Kubín, 46477675
výmena domény Windows 7
105,00 €
 
7/2019
4218056065
15.3.2019
11.3.2019
RVPS Dolný Kubín
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín, 42355613
štátna objednávka NPKR
55,30 €
32/2018 ŠVPU/GR
 
0041641580
14.3.2019
11.3.2019
RVPS Dolný Kubín
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 35697270
mesačný poplatok mobily
178,46 €
ŠVPS/Z-14/2011/E
 
20190408
14.3.2019
11.3.2019
RVPS Dolný Kubín
TEHOS s.r.o., Námestie slobody 1269/3, Dolný Kubín, 0036389331
kúrenie 02/2019
226,28 €
36144843/63/2014
 
190090
14.3.2019
11.3.2019
RVPS Dolný Kubín
Poľnohospodárske družstvo TRSTENÍK, Družstevníkov 763, Trstená, 00191167
pranie prádla z bitúnku
31,86 €
dohoda z 2.8.2005
 
4218055993
13.3.2019
7.3.2019
RVPS Dolný Kubín
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín, 42355613
štátna objednávka vyšetrenie krmív
102,50 €
32/2018 ŠVPU/GR
 
198500587
12.3.2019
21.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
1 351,50 €
 
 
198500441
12.3.2019
21.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
1 064,00 €
 
 
198500612
12.3.2019
21.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
53,00 €
 
 
198500590
12.3.2019
21.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
53,00 €
 
 
1015900055
12.3.2019
8.3.2019
ŠVPS SR
1000000159 / Mesto Dudince / ., 962 71 Dudince / 00319902
daň z nehnuteľností Dudince 1. spl.
401,45 €
 
1300004819
1930100810
12.3.2019
8.3.2019
ŠVPS SR
1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549
povinná servisná prehliadka BL-681CJ
432,91 €
15/2006/E
1300004800
1930100809
12.3.2019
8.3.2019
ŠVPS SR
1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549
oprava prednej nápravy BA-757TX
299,04 €
15/2006/E
1300004627
2019000194
12.3.2019
6.3.2019
ŠVPS SR
0000001710 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Svidník / MUDr. Pribulu 2, 089 01 Svidník / 36165867
zástrelné za líšky
53,00 €
 
 
4217583090
12.3.2019
8.3.2019
ŠVPS SR
1000001396 / Linde Gas k.s. / Tuhovská 3, 831 06 Bratislava / 31373861
nájomné-plynové fľaše
130,03 €
 
1300004818
191111483
12.3.2019
8.3.2019
ŠVPS SR
1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300
letenka Bugoš 28.2.2019
840,00 €
Z-6/2016/E
1300004785
19157
12.3.2019
8.3.2019
ŠVPS SR
1000001342 / INPROKOM in s.r.o. / Prešovská 45, 821 02 Bratislava / 47949872
pranie bielizne Botanická
22,87 €
Z-23/2014/E
1300004721
19158
12.3.2019
8.3.2019
ŠVPS SR
1000001342 / INPROKOM in s.r.o. / Prešovská 45, 821 02 Bratislava / 47949872
pranie bielizne UZ Záhradnícka
40,69 €
Z-23/2014/E
1300004720
7230745333
12.3.2019
8.3.2019
ŠVPS SR
1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281
el.energia Záhradnícka 1.2.-28.2.2019
249,96 €
Z-17/2013/E
1300004813
7459819538
12.3.2019
8.3.2019
ŠVPS SR
1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281
el.energia Modra 03/2019
38,89 €
Z-17/2013/E
1300004814
7459827498
12.3.2019
8.3.2019
ŠVPS SR
1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281
el.energia Dudince 03/2019
67,76 €
Z-17/2013/E
1300004815
3190001055
12.3.2019
8.3.2019
ŠVPS SR
1000000288 / Univerzita Komenského v Bratislave / Šafarikovo nám. 6, 818 06 Bratislava / 00397865
prenájom pozemku Botanická 03/2019
314,06 €
39295
1300004816
2019820687
12.3.2019
6.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
28,50 €
 
 
2019009
12.3.2019
8.3.2019
ŠVPS SR
1000005191 / JupE JT s.r.o. / Exnárova 16, 821 03 Bratislava / 44850646
interiérové vybavenie
1 762,92 €
 
1300004693
253267520
12.3.2019
8.3.2019
ŠVPS SR
1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
telekomunikačné poplatky
443,40 €
Z-24/2017/E
1300004810
4191026605
12.3.2019
8.3.2019
ŠVPS SR
1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370
zrážková voda Botanická 01/2019
316,30 €
Z-16/2013/E
1300004811
4191026606
12.3.2019
8.3.2019
ŠVPS SR
1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370
zrážková voda Modra 02/2019
22,12 €
Z-15/2013/E
1300004812
4032019
12.3.2019
6.3.2019
ŠVPS SR
0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924
zástrelné za líšky
63,60 €
 
 
2019820793
12.3.2019
6.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota ostatné
28,50 €
 
 
1930100777
12.3.2019
8.3.2019
ŠVPS SR
1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549
povinná servisná prehliadka BL-402AU
507,28 €
15/2006/E
1300004790
1930100808
12.3.2019
8.3.2019
ŠVPS SR
1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549
oprava pri brzdení,geometria BL-212FU
526,04 €
15/2006/E
1300004738
2019007
12.3.2019
8.3.2019
ŠVPS SR
1000002595 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplinská Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465
upratovanie HIS V.N. 02/2019
146,05 €
38033
1300004817
4218055547
12.3.2019
4.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
56,00 €
 
 
198500958
12.3.2019
4.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
cielené kontroly AMO
80,00 €
 
 
2019820664
12.3.2019
27.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
140,00 €
 
 
201984036
12.3.2019
4.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
28,20 €
 
 
198500613
12.3.2019
26.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
26,50 €
 
 
198500623
12.3.2019
26.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
26,50 €
 
 
198500620
12.3.2019
26.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
53,00 €
 
 
198500594
12.3.2019
4.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
cielené kontroly AMO
640,00 €
 
 
198500840
12.3.2019
26.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
254,90 €
 
 
4702019
12.3.2019
26.2.2019
ŠVPS SR
0000001680 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad / Partizánska 83, 058 01 Poprad / 36165832
zástrelné za diviaky
830,00 €
 
 
2019820737
12.3.2019
4.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
140,00 €
 
 
2019820739
12.3.2019
4.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
56,00 €
 
 
198500839
12.3.2019
28.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
8,10 €
 
 
2019820666
12.3.2019
28.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
140,00 €
 
 
4218055086
12.3.2019
27.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
140,00 €
 
 
198500591
12.3.2019
27.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
159,00 €
 
 
198500820
12.3.2019
26.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
748,00 €
 
 
198500625
12.3.2019
26.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
53,00 €
 
 
198500594
12.3.2019
26.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
53,00 €
 
 
198500619
12.3.2019
26.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
185,50 €
 
 
2019840289
12.3.2019
4.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
140,00 €
 
 
2019840288
12.3.2019
4.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
140,00 €
 
 
2019006
12.3.2019
11.3.2019
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Gedeon Viliam 044 02 Turňa nad Bodvou IČO: 35539739
veterinárne činnosti
489,04 €
112019
 
62019
12.3.2019
11.3.2019
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Arendarčik Teodor 044 74 Perín Chým 7 IČO: 31944850
veterinárne činnosti
132,03 €
12019
 
12019
12.3.2019
11.3.2019
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Soták Dušan Zemplínska 38 040 01 Košice IČO: 31267823
veterinárne činnosti
291,58 €
222019
 
8228129444
11.3.2019
6.3.2019
RVPS Dolný Kubín
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 35763469
mesačný poplatok telefon,internet
109,21 €
209128659
 
8228129466
11.3.2019
6.3.2019
RVPS Dolný Kubín
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 35763469
mesačný poplatok telefon,internet
39,41 €
2029289790
 
8228129477
11.3.2019
6.3.2019
RVPS Dolný Kubín
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 35763469
mesačný poplatok fax
19,99 €
0435862841
 
198500588
11.3.2019
21.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
1 245,50 €
 
 
2019820565
11.3.2019
21.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
28,50 €
 
 
4218054903
11.3.2019
21.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
146,00 €
 
 
4218054875
11.3.2019
21.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
28,20 €
 
 
1920190003
11.3.2019
21.2.2019
ŠVPS SR
0000001700 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa / Levočská 4, 064 01 Stará Ľubovňa / 36165875
VPO krmivá VŽP
50,00 €
 
 
6111820191
11.3.2019
21.2.2019
ŠVPS SR
0000001330 / Regionálna veterinárna a potravinov správa Bratislava - mesto / Polianky 8, 841 01 Bratislava / 36060160
zástrelné za diviaky
70,00 €
 
 
19010257
11.3.2019
5.3.2019
ŠVPS SR
1000006971 / AGRA, s.r.o. / Langsfeldova 5402/1, 036 01 Martin / 36382914
pozáručný servis Traktor Zetor Major 80
701,82 €
 
1300004779
1916715
11.3.2019
5.3.2019
ŠVPS SR
1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364
nájomné rohože
32,11 €
38779
1300004803
1917712
11.3.2019
5.3.2019
ŠVPS SR
1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364
nájomné rohože
9,91 €
38779
1300004804
198500379
11.3.2019
19.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
980,00 €
 
 
2019840333
11.3.2019
4.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
odber vzoriek HIS
331,40 €
 
 
2019820691
11.3.2019
25.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
SOT víno
404,80 €
 
 
2019820690
11.3.2019
25.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
SOT víno
152,80 €
 
 
22019
11.3.2019
25.2.2019
ŠVPS SR
0000001640 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom / SNP 612/120, 965 01 Žiar nad Hronom / 35984601
VPO krmivá VŽP
19,12 €
 
 
2019840244
11.3.2019
25.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
odber vzoriek HIS
331,40 €
 
 
2019840243
11.3.2019
25.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
odber vzoriek HIS
331,40 €
 
 
2019840242
11.3.2019
25.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
odber vzoriek HIS
331,40 €
 
 
2019840241
11.3.2019
25.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
odber vzoriek HIS
331,40 €
 
 
2019840240
11.3.2019
25.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
odber vzoriek HIS
331,40 €
 
 
4218055345
11.3.2019
25.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
odber vzoriek HIS
96,60 €
 
 
20190387
11.3.2019
5.3.2019
ŠVPS SR
0000001360 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda / Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda / 36086711
pepsín
1 250,00 €
 
 
4218055182
11.3.2019
25.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
odber vzoriek HIS
118,00 €
 
 
198500870
11.3.2019
28.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
3 624,00 €
 
 
198500833
11.3.2019
28.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
2,70 €
 
 
198500838
11.3.2019
28.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
10,80 €
 
 
2019820552
11.3.2019
27.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
28,00 €
 
 
2019840328
11.3.2019
1.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
odber vzoriek HIS
331,40 €
 
 
198500832
11.3.2019
28.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
60,00 €
 
 
2019820639
11.3.2019
28.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
28,50 €
 
 
198500655
11.3.2019
26.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
211,70 €
 
 
2180022019
11.3.2019
25.2.2019
ŠVPS SR
0000001600 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec / Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec / 35984538
zástrelné za diviaky
1 630,00 €
 
 
20190133
11.3.2019
25.2.2019
ŠVPS SR
0000001620 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš / Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš / 35984571
zástrelné za diviaky
420,00 €
 
 
2019820675
11.3.2019
4.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
70,70 €
 
 
2019820716
11.3.2019
4.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
VPO krmivá
85,00 €
 
 
2019840330
11.3.2019
4.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
odber vzoriek HIS
331,40 €
 
 
2019840329
11.3.2019
4.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
odber vzoriek HIS
331,40 €
 
 
2019840331
11.3.2019
4.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
odber vzoriek HIS
331,40 €
 
 
2019840332
11.3.2019
4.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
odber vzoriek HIS
331,40 €
 
 
4218055475
11.3.2019
27.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
odber vzoriek HIS
316,00 €
 
 
4218055476
11.3.2019
27.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
odber vzoriek HIS
154,60 €
 
 
198500842
11.3.2019
25.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
45,50 €
 
 
198500883
11.3.2019
28.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
2 128,00 €
 
 
198500873
11.3.2019
28.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
448,00 €
 
 
198500880
11.3.2019
28.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
1 064,00 €
 
 
198500837
11.3.2019
28.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
252,40 €
 
 
2019820554
11.3.2019
27.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
140,00 €
 
 
2019820553
11.3.2019
27.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
140,00 €
 
 
198500610
11.3.2019
27.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
26,50 €
 
 
1920190002
11.3.2019
27.2.2019
ŠVPS SR
0000001470 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice / M. R. Štefánika 24, 934 01 Levice / 36101087
zástrelné za diviaky
4 990,00 €
 
 
2019000659
11.3.2019
25.2.2019
ŠVPS SR
0000001670 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné / Gaštanová 3, 066 01 Humenné / 36165808
zástrelné za diviaky
1 090,00 €
 
 
198500617
11.3.2019
25.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
53,00 €
 
 
198500593
11.3.2019
25.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
132,50 €
 
 
198500616
11.3.2019
25.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
79,50 €
 
 
2019840326
11.3.2019
1.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
odber vzoriek HIS
331,40 €
 
 
198500624
11.3.2019
25.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
185,50 €
 
 
198500494
11.3.2019
25.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
3 052,00 €
 
 
198500614
11.3.2019
27.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
53,00 €
 
 
198500657
11.3.2019
25.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
136,70 €
 
 
198500658
11.3.2019
25.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
186,00 €
 
 
2019840245
11.3.2019
25.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
odber vzoriek HIS
331,40 €
 
 
2019840246
11.3.2019
25.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
odber vzoriek HIS
331,40 €
 
 
2019840247
11.3.2019
25.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
odber vzoriek HIS
331,40 €
 
 
198500618
11.3.2019
26.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
503,50 €
 
 
198500654
11.3.2019
26.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
186,00 €
 
 
4218055225
11.3.2019
27.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
56,00 €
 
 
2019012
11.3.2019
7.3.2019
RVPS Žiar nad Hronom
Jozef Koloň, EL-PZ,Stará Kremnička 340,41805666
obsluha plynovej kotolne
180,00 €
21/2015
 
8228123200
11.3.2019
6.3.2019
RVPS Lučenec
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava,IČO:35763469
Hlasové služby, internet
100,82 €
9911659930
 
2019014
11.3.2019
6.3.2019
RVPS Lučenec
MVDr.Ján Jančovič, Garbiarska 606/26, Lučenec, IČO:17057779
potravinová farba
67,82 €
 
1600000232
0035501675
11.3.2019
5.3.2019
RVPS Lučenec
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava,IČO:35697270
Hlasové služby
184,39 €
A11936937
 
4218055705
11.3.2019
5.3.2019
RVPS Lučenec
ŠVPÚ DK, Jánošova 1611/58, Dolný Kubín, IČO:42355613
NPKR
144,00 €
25/2018/ŠVPÚGR
 
8633814530
11.3.2019
4.3.2019
RVPS Lučenec
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, IČO:35815256
Zemný plyn
499,00 €
9100100498
 
1614103047
11.3.2019
1.3.2019
RVPS Lučenec
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava, IČO:36807702
Elektrická energia
381,00 €
3/2011/ŠVPS/RLC 1121070
 
1614103046
11.3.2019
1.3.2019
RVPS Lučenec
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava, IČO:36807702
Elektrická energia
2,00 €
3/2011/ŠVPS/RLC 1121070
 
1019031816
11.3.2019
1.3.2019
RVPS Lučenec
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice, IČO:50528041
výkon zodpovednej osoby
54,00 €
ZO/201818815
 
2191040396
11.3.2019
28.2.2019
RVPS Lučenec
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO:36644030
 
389,72 €
206200796
 
4218055611
11.3.2019
28.2.2019
RVPS Lučenec
ŠVPÚ DK, Jánošova 1611/58, Dolný Kubín, IČO:42355613
NPKR
69,20 €
25/2018/ŠVPÚGR
 
4218055454
11.3.2019
21.2.2019
RVPS Lučenec
ŠVPÚ DK, Jánošova 1611/58, Dolný Kubín, IČO:42355613
NPKR
69,20 €
25/2018/ŠVPÚGR
 
4218055181
11.3.2019
21.2.2019
RVPS Lučenec
ŠVPÚ DK, Jánošova 1611/58, Dolný Kubín, IČO:42355613
NPKR
365,50 €
25/2018/ŠVPÚGR
 
190003
11.3.2019
5.3.2019
RVPS GA
ASTAS s.r.o., Poštová ul. Č. 917, 924 00 Galanta, 36224553
kancel potreby, papier
538,92 €
 
08/2019
2019820787
11.3.2019
1.3.2019
RVPS GA
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín, 42355613
NPKR
365,50 €
392014
 
8227690271
11.3.2019
25.2.2019
RVPS GA
Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 35763469
internet
9,98 €
1021169102
 
3091911005
8.3.2019
4.3.2019
RVPS Dolný Kubín
DOXX-stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, 36391000
nákup stravných lístkov
4 012,33 €
17K220084
 
4218054896
8.3.2019
15.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
511,00 €
 
 
198500446
8.3.2019
18.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
784,00 €
 
 
2019820488
8.3.2019
18.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
20,00 €
 
 
198500432
8.3.2019
14.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
140,00 €
 
 
198500445
8.3.2019
14.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
1 204,00 €
 
 
198500439
8.3.2019
13.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
40,00 €
 
 
4218053281
8.3.2019
13.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
624,00 €
 
 
4218054720
8.3.2019
11.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
280,00 €
 
 
201984025
8.3.2019
11.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
109,50 €
 
 
4218054906
8.3.2019
19.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
584,00 €
 
 
4218054902
8.3.2019
19.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
365,00 €
 
 
198500517
8.3.2019
20.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
2 604,00 €
 
 
198500431
8.3.2019
20.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
20,00 €
 
 
4218054783
8.3.2019
20.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
24,30 €
 
 
198500592
8.3.2019
20.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
503,50 €
 
 
198500589
8.3.2019
20.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
26,50 €
 
 
198500609
8.3.2019
20.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
26,50 €
 
 
198500495
8.3.2019
19.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
4 088,00 €
 
 
4218055341
8.3.2019
4.3.2019
RVPS Žiar nad Hronom
ŠVPÚ Dolný Kubín, Jánoškova 1611/58, 42355613
Vpo krmivá
65,90 €
17/2018
 
9613004415
8.3.2019
4.3.2019
RVPS Žiar nad Hronom
MV SR,Pribinova 2, Bratislava,00151866
ochrana objektu 32019
13,08 €
9613004415
 
120001092
8.3.2019
4.3.2019
RVPS Žiar nad Hronom
Mesto Žiar nad Hronom, Š.Moysesa 69, ZH.00321125
daň z nehnuteľnosti
336,94 €
 
 
12019
8.3.2019
4.3.2019
RVPS Žiar nad Hronom
Univerzita vet. Lekárstva a farmácie,Košice,00397474
seminár
300,00 €
 
 
6514699864
8.3.2019
4.3.2019
RVPS Žiar nad Hronom
Kooperativa poisťovňa a.s., Štefanovičova 4, Bratislava,00585441
hav.poistenie služ.motor. Vozidla
49,15 €
6514699864
 
658384169
8.3.2019
4.3.2019
RVPS Žiar nad Hronom
Kooperativa poisťovňa a.s., Štefanovičova 4, Bratislava,00585441
PZP služ.motor. Vozidla
117,93 €
6583834169
 
6583837175
8.3.2019
4.3.2019
RVPS Žiar nad Hronom
Kooperativa poisťovňa a.s., Štefanovičova 4, Bratislava,00585441
hav.poistenie služ.motor. Vozidla
172,43 €
6583837175
 
0077916922
8.3.2019
4.3.2019
RVPS Žiar nad Hronom
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava,35697270
služobné mobily
57,78 €
41023367911
 
8638814391
8.3.2019
4.3.2019
RVPS Žiar nad Hronom
SPPa.s., Mlynské nivy 44/a,Bratislava,35815256
plyn 32019
953,00 €
911059505
 
2019035
8.3.2019
4.3.2019
RVPS Žiar nad Hronom
3MIKO s.r.o.,B.Lehôtka 142,36053724
oprava služ.motor.vozidla
293,80 €
 
 
2191036815
8.3.2019
4.3.2019
RVPS Žiar nad Hronom
STVPS a.s.,Part.cesta 5, B.Bystrica,36644030
vodn , stočné, zrážková voda
258,10 €
 
 
8228188716
8.3.2019
4.3.2019
RVPS Žiar nad Hronom
Slovak Telekom a.s.,,Bajkalská 28, Bratislava,35763469
telefony
118,44 €
41023697911
 
1614103123
8.3.2019
4.3.2019
RVPS Žiar nad Hronom
Slovakia energy, sr..o.,Plynárenská 7A, Bratislava,36807702
EE 32019
194,00 €
1121069
 
1614103122
8.3.2019
4.3.2019
RVPS Žiar nad Hronom
Slovakia energy, sr..o.,Plynárenská 7A, Bratislava,36807702
EE 32019
45,00 €
1121069
 
4218055706
7.3.2019
1.3.2019
RVPS Dolný Kubín
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín, 42355613
štátna objednávka NPKR
92,90 €
32/2018 ŠVPU/GR
 
4218055764
7.3.2019
1.3.2019
RVPS Dolný Kubín
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín, 42355613
štátna objednávka NPKR
92,90 €
32/2018 ŠVPU/GR
 
2019008
7.3.2019
5.3.2019
RVPS Dolný Kubín
Vrba Čestmír MVDr., Beňovolehotská 3030/39A, Dolný Kubín, 30231671
veterinárna činnosť
304,37 €
05/2019
 
4218054876
7.3.2019
15.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota ostatné
33,16 €
 
 
2019820324
7.3.2019
15.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
57,00 €
 
 
4218054897
7.3.2019
15.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
876,00 €
 
 
4218054900
7.3.2019
18.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
657,00 €
 
 
3912019
7.3.2019
14.2.2019
ŠVPS SR
0000001680 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad / Partizánska 83, 058 01 Poprad / 36165832
zástrelné za líšky
169,60 €
 
 
2019000179
7.3.2019
14.2.2019
ŠVPS SR
0000001770 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava / Južná 43, 048 01 Rožňava / 31295231
zástrelné za líšky
10,60 €
 
 
2019820246
7.3.2019
14.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
70,70 €
 
 
2019820361
7.3.2019
15.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
141,40 €
 
 
2019820333
7.3.2019
14.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
115,70 €
 
 
2019820320
7.3.2019
14.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
417,30 €
 
 
2019820305
7.3.2019
8.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
617,30 €
 
 
2019820303
7.3.2019
8.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
505,40 €
 
 
2019820304
7.3.2019
8.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
426,70 €
 
 
2019820393
7.3.2019
11.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
533,00 €
 
 
2019820335
7.3.2019
11.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
231,40 €
 
 
2019820321
7.3.2019
8.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
789,10 €
 
 
4218054905
7.3.2019
19.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
182,50 €
 
 
4218054556
7.3.2019
21.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
140,00 €
 
 
2019820547
7.3.2019
21.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
140,00 €
 
 
4218054904
7.3.2019
19.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
73,00 €
 
 
2019820548
7.3.2019
21.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
140,00 €
 
 
198500663
7.3.2019
19.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
612,90 €
 
 
198500662
7.3.2019
19.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
181,60 €
 
 
198500659
7.3.2019
19.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
681,00 €
 
 
2019000358
7.3.2019
21.2.2019
ŠVPS SR
0000001760 / Regionálna veterinárna správa Michalovce / Sama Chalupku 22, 071 01 Michalovce / 31295207
zástrelné za diviaky
860,00 €
 
 
882019
7.3.2019
21.2.2019
ŠVPS SR
0000001530 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca / Horná 2483, 022 01 Čadca / 36144835
zástrelné za diviaky
1 630,00 €
 
 
20190339
7.3.2019
21.2.2019
ŠVPS SR
0000001360 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda / Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda / 36086711
zástrelné za diviaky
590,00 €
 
 
1672019
7.3.2019
21.2.2019
ŠVPS SR
0000001790 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov / Bottova 2, 075 01 Trebišov / 31295118
zástrelné za diviaky
4 790,00 €
 
 
198500341
7.3.2019
20.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
4 088,00 €
 
 
5312019
7.3.2019
21.2.2019
ŠVPS SR
0000001410 / Regionálna veterinárna a potravinov správa Nové Mesto nad Váhom / Tajovského 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom / 34057480
zástrelné za diviaky
4 470,00 €
 
 
2019445
7.3.2019
21.2.2019
ŠVPS SR
0000001460 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno / Štúrova 5, 945 01 Komárno / 36101079
zástrelné za diviaky
2 160,00 €
 
 
20190116
7.3.2019
21.2.2019
ŠVPS SR
0000001620 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš / Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš / 35984571
zástrelné za diviaky
820,00 €
 
 
3082019
7.3.2019
21.2.2019
ŠVPS SR
0000001630 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen / Nám.SNP 50, 960 01 Zvolen / 35984589
zástrelné za diviaky
170,00 €
 
 
2122019
7.3.2019
21.2.2019
ŠVPS SR
0000001490 / Regionálna veterinárna a otravinová správa Nové Zámky / Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky / 36101095
zástrelné za diviaky
660,00 €
 
 
2019000304
7.3.2019
21.2.2019
ŠVPS SR
0000001660 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov / Stöcklova 34, 080 01 Bardejov / 36165794
zástrelné za diviaky
320,00 €
 
 
2180012019
7.3.2019
21.2.2019
ŠVPS SR
0000001600 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec / Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec / 35984538
zástrelné za diviaky
3 860,00 €
 
 
4218054899
7.3.2019
19.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
219,00 €
 
 
2019820209
7.3.2019
20.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
28,20 €
 
 
2019820446
7.3.2019
19.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota ostatné
28,50 €
 
 
4218054898
7.3.2019
20.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
292,00 €
 
 
2019820360
7.3.2019
20.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
70,70 €
 
 
6111820192
7.3.2019
21.2.2019
ŠVPS SR
0000001330 / Regionálna veterinárna a potravinov správa Bratislava - mesto / Polianky 8, 841 01 Bratislava / 36060160
zástrelné za líšky
21,20 €
 
 
2019820457
7.3.2019
25.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
141,40 €
 
 
2019820549
7.3.2019
25.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
56,00 €
 
 
4218055217
7.3.2019
25.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
112,00 €
 
 
8706561888
7.3.2019
4.3.2019
ŠVPS SR
1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256
plyn Záhradnícka 1.3.-31.3.2019
624,00 €
D-1/2019/E
1300004798
8706562246
7.3.2019
4.3.2019
ŠVPS SR
1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256
plyn Dudince 1.3.-31.3.2019
432,00 €
D-3/2019/E
1300004799
3108036560
7.3.2019
4.3.2019
ŠVPS SR
1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281
el.energia Botanická 03/2019
1 000,00 €
Z-17/2013/E
1300004791
431900222
7.3.2019
4.3.2019
ŠVPS SR
1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916
prev.náklady letisko 02/2019
710,14 €
D-14/2018/E
1300004793
431900221
7.3.2019
4.3.2019
ŠVPS SR
1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916
prenájom priestorov letisko 02/2019
348,91 €
D-14/2018/E
1300004792
4191021644
7.3.2019
4.3.2019
ŠVPS SR
1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370
vodné stočné Botanická 16.1.-15.2.19
793,52 €
Z-16/2013/E
1300004795
2192003114
7.3.2019
4.3.2019
ŠVPS SR
1000001311 / ŠEVT a.s / Plynárenská 6, 821 09 Bratislava / 31331131
tonery
648,19 €
Z-16/2014/E
1300004787
2190002
7.3.2019
4.3.2019
ŠVPS SR
1000003730 / NETsystems a.s. / Kmeťkova 5, P.O.BOX 3F, 949 01 Nitra / 36532231
servisné práce 02/2019
1 620,00 €
Z-8/2019/E
1300004796
441900117
7.3.2019
4.3.2019
ŠVPS SR
1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916
letiskový identifikačný preukaz
96,00 €
D-14/2018/E
1300004794
8706561894
7.3.2019
4.3.2019
ŠVPS SR
1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256
plyn Modra 1.3.-31.3.2019
201,00 €
D-2/2019/E
1300004797
4218055259
7.3.2019
27.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
140,00 €
 
 
8629085868
7.3.2019
4.3.2019
RVPS Michalovce
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/A, Bratislava ; IČO: 35815256
dodávka plynu
1 406,00 €
6300139377
 
1
7.3.2019
13.2.2019
RVPS Michalovce
Poľovnícke združenie LaPSuS V.Kapušany; IČO: 42252016
zástrelné za diviakov AMO
360,00 €
 
 
119023454
7.3.2019
4.3.2019
RVPS Michalovce
UP Slovensko s.r.o. Tomášikova, 23, Bratislava; IČO: 31396674
jedálne kupóny
1 534,50 €
13818000001
 
2191585
7.3.2019
4.3.2019
RVPS Michalovce
Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 108, Michalovce; IČO: 36586498
internet
34,80 €
2016494
 
1614103062
7.3.2019
5.3.2019
RVPS Michalovce
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7/A Bratislava ; IČO: 36807702
dodávka elektriny
287,00 €
1133199
 
1614103061
7.3.2019
5.3.2019
RVPS Michalovce
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7/A Bratislava ; IČO: 36807702
dodávka elektriny
21,00 €
1133199
 
119004
7.3.2019
6.3.2019
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Fábry Pavo SNP 800/35, 045 01 Moldava n/Bodvou IČO:35091495,
veterinárne činnosti
64,11 €
72019
 
1900015
7.3.2019
6.3.2019
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Gašparik Gabriel, Kurská 18, 040 01 Košice IČO: 42105706
veterinárne činnosti
217,65 €
102019
 
20190301
7.3.2019
6.3.2019
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Mandelík Renát PhD., Kováčska 59, 044 25 Medzev IČO: 35505796
veterinárne činnosti
63,02 €
152019
 
102190690
7.3.2019
6.3.2019
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Jendrál Ľubomír Hemerkova 11, 040 01 Košice IČO: 31945503
veterinárne činnosti
501,94 €
122019
 
22019
7.3.2019
6.3.2019
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Lacková Zuzana PhD. 044 21 Šemša 10, IČO: 42321638
veterinárne činnosti
83,54 €
142019
 
03032019
7.3.2019
6.3.2019
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Brada Juraj Bauerova 44, 040 01 Košice IČO: 17149185
veterinárne činnosti
580,89 €
42019
 
2019007
6.3.2019
28.2.2019
RVPS GA
MVDr. Jarolím Debrovský, Diakovce 968, 37852299
SVL BSE
17,53 €
32019
 
190027
6.3.2019
28.2.2019
RVPS GA
Ladislav Benkovič - TEMPOSTEMP
pečiatky
127,62 €
 
06/2019
36086827
6.3.2019
4.3.2019
RVPS GA
Asociácia správcov registratúry
seminár
39,00 €
 
 
0000588348
6.3.2019
5.3.2019
RVPS KE-OKOLIE
Okresný úrad Košice Komenského 52 Košice IČO:00151866
dialničná známka poplatok
100,00 €
2019014578
 
8228132006
6.3.2019
5.3.2019
RVPS KE-OKOLIE
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava IČO: 35763469
telekomunukačné služby
236,88 €
82040063247
 
22019
6.3.2019
5.3.2019
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Bakšiová Monika Hlavná 25 Valaliky IČO: 42108551
veterinárne činnosti
64,47 €
22019
 
201906
6.3.2019
5.3.2019
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Sučko Miroslav Družstevná p/Hornáde 61 IČO: 35507373
veterinárne činnosti
186,73 €
232019
 
32019
6.3.2019
5.3.2019
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Fecko Vladimír Bidovce 195 IČO: 42100640
veterinárne činnosti
307,51 €
82019
 
1900010
6.3.2019
5.3.2019
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Gacsay Ladislav Školská 20, Moldava nad Bodvou IČO: 45008051
veterinárne činnosti
202,81 €
92019
 
4218055533
5.3.2019
26.2.2019
RVPS Dolný Kubín
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín, 42355613
štátna objednávka vyšetrenie krmív
65,90 €
32/2018 ŠVPU/GR
 
100001068
5.3.2019
2.10.2018
RVPS Dolný Kubín
Oravská vodárenská spoločnosť a.s., Bysterecká 2180, Dolný Kubín, 36672254
mesačná platba vodné
35,00 €
4272015
 
100023993
5.3.2019
2.10.2018
RVPS Dolný Kubín
Oravská vodárenská spoločnosť a.s., Bysterecká 2180, Dolný Kubín, 36672254
mesačná platba vodné
15,00 €
4282015
 
3208295500
5.3.2019
8.1.2019
RVPS Dolný Kubín
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 51865467
energia chata
48,00 €
9100164085
 
32007885500
5.3.2019
10.1.2019
RVPS Dolný Kubín
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 51865467
energia DK
233,00 €
9100164081
 
3213446500
5.3.2019
8.1.2019
RVPS Dolný Kubín
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 51865467
energia Trstená
457,00 €
9100164084
 
22096
5.3.2019
31.1.2018
RVPS Dolný Kubín
COOP Jednota Námestovo spotrebné družstvo, Hviezdoslavova 1/11, Námestovo, 00693804
nájom a služby 02/2019
174,00 €
2018/11
 
2019840258
5.3.2019
4.3.2019
RVPS KE-OKOLIE
Št.vet. a potr. Ústav Jánoškova 1611/58 Dolný Kubín IČO: 42355613
pitva orgánov
20,00 €
362018ŠVPU GR
 
3190000190
5.3.2019
4.3.2019
RVPS KE-OKOLIE
Univ.vet.lekrástva a farmácie Komenského 73 Košice IČO: 00397474
biologické vyšetrenie diviaky
440,00 €
NPK 2018 KMO AMO
 
1118900004
5.3.2019
4.3.2019
RVPS KE-OKOLIE
Obec Holčíkovce Holčíkovce 40 IČO: 00332429
komunálny odpad 2019
39,83 €
42019
 
1011900017
5.3.2019
4.3.2019
RVPS KE-OKOLIE
Obec Holčíkovce Holčíkovce 40 IČO: 00332429
dań z nehnuteľnosti 2019
93,32 €
172019
 
8190103972
5.3.2019
4.3.2019
RVPS KE-OKOLIE
Slov.plyn.priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava IČO: 35815256
odber zemného plynu 3 2019
452,00 €
6300212953
 
10190004
5.3.2019
4.3.2019
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Skalický Vladimír Cyklistická 3 Košice
veterinárne činnosti
430,42 €
212019
 
00006
5.3.2019
4.3.2019
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Skalický Juraj Cyklistická 3 Košice IČO: 45007861
veterinárne činnosti
40,99 €
202019
 
2019840262
4.3.2019
6.3.2019
RVPS Michalovce
ŠVPÚ Košice, Hlinkova 1, Košice; IČO: 42355613
NPKR
176,70 €
 
38/2018/ŠVPÚ/GR
191111093
1.3.2019
26.2.2019
ŠVPS SR
1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300
letenka Bíreš 27.-28.2.2019
700,00 €
Z-6/2016/E
1300004762
191111259
1.3.2019
26.2.2019
ŠVPS SR
1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300
letenka Chudý 25.-26.2.2019
828,00 €
Z-6/2016/E
1300004765
1910624
1.3.2019
26.2.2019
ŠVPS SR
1000001555 / Pharmacopola s.r.o / Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom / 31570895
krmivo pre psov Farmina
151,88 €
 
1300004786
4201910069
1.3.2019
26.2.2019
ŠVPS SR
1000003954 / Hotel Park, City Hotel Group, a.s. / Radlinského 21, 026 01 Dolný Kubín / 36668443
prenájom priestorov a ubytovanie
1 621,32 €
 
1300004701
11190199
1.3.2019
26.2.2019
ŠVPS SR
1000005829 / LOG systems, s.r.o. / Most pri Bratislave, 900 46 Most pri Bratislave / 31393381
vykonanie technickej prehliadky vozíka YALE
571,06 €
 
1300004782
1794012368
1.3.2019
26.2.2019
ŠVPS SR
1000002809 / SATUR TRAVEL a.s. / Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26 / 35787201
letenka Janiuk 21.-27.5.2017
343,00 €
Z-6/2016/E
1300004788
990224
1.3.2019
26.2.2019
ŠVPS SR
1000003513 / WEGA LH, s.r.o. / ul.SNP 750, 033 01 Liptovský Hrádok / 36389561
čipová karta Proxy
43,92 €
Z-21/2013/E
1300004781
191104841
1.3.2019
26.2.2019
ŠVPS SR
1000001443 / CWS-boco Slovensko, s. r. o. / Bojnická 10, 831 04 Bratislava / 31411045
nájomné rohože 02/2019
26,40 €
Z-12/2016/E
1300004789
2019045
1.3.2019
6.3.2019
RVPS Michalovce
AUTOFLASH s.r.o. Okružná 3, Michalovce; IČO: 36570737
oprava auta MI366BS
319,45 €
012019
 
1900006
28.2.2019
25.2.2019
RVPS BB
1000007240 / Disig, a.s. / Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava / 35975946
rektivacia 55
24,00 €
 
 
06032019
28.2.2019
8.2.2019
RVPS Liptovský Mikuláš
Asociacia správ.registratúry,M.R.Štefánika 310,Nováky IČO:37922190
registratúra-seminár
39,00 €
 
 
4218055043
28.2.2019
19.2.2019
RVPS Liptovský Mikuláš
ŠVPÚ D. Kubín, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín,IČO:42355613
VPO-NPKR
104,10 €
29/2018/ŠVPÚ/GR
 
3091909161
28.2.2019
21.2.2019
RVPS Lučenec
DOXX-Stravné lístky, Kálov 356, Žilina, IČO:363910000
stravné lístky
1 902,14 €
17K220093
 
190100253
28.2.2019
27.2.2019
RVPS PP
CORA GASTRO s.r.o. / Traktorová 1, 058 01 Poprad / 44857187
Kuchynské vybavenie
116,95 €
 
objednávka č. 8/19
12019
28.2.2019
11.2.2019
RVPS Michalovce
Poľovnícka spoločnosť VINIČKY Koromľa; IČO: 42330939
zástrelné za diviakov
40,00 €
 
 
20191
28.2.2019
11.2.2019
RVPS Michalovce
Poľovnícka spoločnosť KOJONNA Beša; IČO: 17144219
zástrelné za diviakov
430,00 €
 
 
012019
28.2.2019
11.2.2019
RVPS Michalovce
Poľovnícka spoločnosť MJM Koromľa; IČO: 42128579
zástrelné za diviakov
420,00 €
 
 
012019
28.2.2019
11.2.2019
RVPS Michalovce
Poľovnícke združenie JELEŇ Vihortlat Jovsa; IČO: 50209086
zástrelné za diviakov
280,00 €
 
 
190001
28.2.2019
11.2.2019
RVPS Michalovce
Poľovnícke združenieDIVIAK Porúbka; IČO: 35510412
zástrelné za diviakov
260,00 €
 
 
20191
28.2.2019
11.2.2019
RVPS Michalovce
Poľovnícke združenie UH Bežovce; IČO: 35539623
zástrelné za diviakov
80,00 €
 
 
012019
28.2.2019
11.2.2019
RVPS Michalovce
Poľovnícke združenie RAKOVEC Košice Juh; IČO: 50890859
zástrelné za diviakov
100,00 €
 
 
2019002
28.2.2019
11.2.2019
RVPS Michalovce
Poľovnícke združenie JELEŇ Koňuš; IČO: 42361109
zástrelné za diviakov
260,00 €
 
 
20190001
28.2.2019
11.2.2019
RVPS Michalovce
Poľovnícke združenie PRIATEĽSTVO Podhoroď; IČO: 00423617
zástrelné za diviakov
140,00 €
 
 
12019
28.2.2019
11.2.2019
RVPS Michalovce
Poľovnícke združenie SRNEC Ruská Bystrá; IČO: 31266580
zástrelné za diviakov
90,00 €
 
 
42018
28.2.2019
11.2.2019
RVPS Michalovce
Poľovnícke združenie ERENA Beša; IČO: 31958834
zástrelné za diviakov
310,00 €
 
 
7022019
28.2.2019
11.2.2019
RVPS Michalovce
Poľovnícke združenie LATORICA Čičarovce; IČO:31958770
zástrelné za diviakov
470,00 €
 
 
20183
28.2.2019
11.2.2019
RVPS Michalovce
Poľovnícke združenieAGRONOVA Bl. Revištia; IČO:31294952
zástrelné za diviakov
50,00 €
 
 
2019001
28.2.2019
25.2.2019
RVPS Trnava
MVDr. Radoslav Hanák, Svätopeterská 4178/76, Hlohovec
VPO
23,24 €
8/2019
 
20180024
28.2.2019
27.2.2019
RVPS Martin
PROJEKTAS, s.r.o. / Thurzova 16, 036 01 Martin / 45607192
PD k plynovej kotolni
1 619,86 €
 
1560000403
2019820350
28.2.2019
15.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza líšok
62,80 €
 
 
2019820513
28.2.2019
15.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza diviakov
5,50 €
 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-20  Ďalšia strana  Posledná strana      Záznam 1 až 300 z 142544