Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Zoznam faktúr na tovary a služby

Zoznam je zverejňovaný podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,  v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).


 Vyhľadávanie

Číslo faktúry (*)
Dátum úhrady
Objednávateľ (*)
Dodávateľ (*)
Predmet (*)
Uhradená suma s DPH (*)
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednavky
165470774
6.8.2018
RVPS Košice-mesto
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava
Hovorné mobily 22.7.-21.8.18
130,16 €
12/2014/ŠVPS/Z-12/2014-E
 
2124058372
6.8.2018
RVPS Košice-mesto
Východosl. vodár. spol., a.s. Komenského 50, 042 48 KE
Vyúčtovanie vodné, stočné 6.4.-23.7.2018
605,94 €
4390002136
 
6118171
6.8.2018
RVPS Košice-mesto
BESONE,s.r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
servis ochrana osobných údajov za 6/2018
83,00 €
11/2018/ŠVPS/RKE-mesto 18-267s
 
6581482147
6.8.2018
RVPS Košice-mesto
Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4,Bratislava
HP KE 022GS 11.8.18.-10.8.19
198,31 €
5740013436
 
6594886343
6.8.2018
RVPS Košice-mesto
Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4,Bratislava
PZP KE 022GS 11.8.18-10.8.19
105,82 €
3530490165
 
4218047757
3.8.2018
RVPS Zvolen
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
laboratórne vyšetrenie
109,50 €
23/2018
 
1/6/2018
3.8.2018
RVPS Zvolen
Petrus Juraj, MVDr., Jesenského 25, 960 01 Zvolen
veterinárne činnosti
252,04 €
15/2018
 
8213651265
2.8.2018
RVPS Topoľčany
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
THmobil internet
8,50 €
911136886
 
4101002367
1.8.2018
RVPS Zvolen
MPaRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
prevádzkové náklady
5 569,21 €
106/2017-240
 
5010500048
1.8.2018
RVPS Zvolen
VLM SR, š.p., Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
služby a výkony v poľovníctve
30,00 €
000755
 
3018928607
1.8.2018
RVPS Zvolen
DOXX-stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina
stravné lístky
1 872,42 €
17K220082
38/2018
2018823514
31.7.2018
RVPS Galanta
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
VPO
65,90 €
392 014,00
 
2018823333
31.7.2018
RVPS Galanta
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
VPO
69,20 €
392014
 
2018823528
31.7.2018
RVPS Galanta
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
VPO
65,90 €
392014
 
2018823490
31.7.2018
RVPS Galanta
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
VPO
90,10 €
392014
 
2018823506
31.7.2018
RVPS Galanta
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
VPO
93,60 €
392014
 
2018823302
31.7.2018
RVPS Galanta
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
VPO
79,00 €
392014
 
2018823303
31.7.2018
RVPS Galanta
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
VPO
79,00 €
392014
 
154491
31.7.2018
RVPS Galanta
TACHYON TECHNOLOGY
Pepsín
310,00 €
 
 
180100280
31.7.2018
RVPS Galanta
Szaly, s.r.o., Bottova 1021/2, Šaľa
Tonery + oprava PC
704,23 €
10120152
 
1800102
31.7.2018
RVPS Galanta
PosNet s.r.o., Hodská 1379, Galanta
tonery
168,00 €
42005
 
421100265
31.7.2018
RVPS Galanta
IVVL, Cesta Pod Hradovou 13/a, Košice
Časopis
13,20 €
 
 
180033
31.7.2018
RVPS Galanta
KOZMOS Jesenského 506, Galanta
TlačIvá
78,00 €
32018
 
8213640965
31.7.2018
RVPS Galanta
Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava
Internet
9,98 €
1021169102
 
1800025
31.7.2018
RVPS Galanta
MVDr. Ladislav Pleva, Dolné Saliby 728
VPO
125,77 €
112018
 
1800044
31.7.2018
RVPS Galanta
MVDr. Juraj Ozorák, Trstice 549
VPO
1 012,14 €
102018
 
165273681
30.7.2018
RVPS Topoľčany
Orange Slovensko,a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava
THmobil Orange
110,15 €
A7724015 14/2011/E
 
2018300969
30.7.2018
RVPS Topoľčany
Autoservis JAKUB s.r.o. Dopravná 2069/1, 955 01 Topoľčany
oprava TO924AM
57,66 €
1/S/2013
1510000180
222018
30.7.2018
RVPS Topoľčany
Palatický Dušan, MVDr. 951 08 Golianovo 91
VPO SVL
20,52 €
15/2018
 
252018
30.7.2018
RVPS Topoľčany
Palatický Dušan, MVDr. 951 08 Golianovo 91
VPO SVL
9,47 €
15/2018
 
180100003
30.7.2018
RVPS Rimavská Sobota
Štefan Furman - Furex, Žíp 49
oprava odkvapových žľabov na budove RVPS v Revúcej
160,00 €
 
1610000191
1061801758
30.7.2018
RVPS Rimavská Sobota
Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, Rimavská Sobota
zneškodnenie a zhodnotenie elektroodpadu, objemového odpadu
30,29 €
 
1610000190
9001135720
30.7.2018
RVPS Rimavská Sobota
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
preprava vzoriek na lab. vyšetrenie
19,50 €
08/04/BB
 
4218048005
30.7.2018
RVPS Rimavská Sobota
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne
laboratórne vyšetrenie vzoriek
99,00 €
26/2018/ŠVPÚGR
 
4218047824
30.7.2018
RVPS Rimavská Sobota
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne
laboratórne vyšetrenie vzoriek
69,20 €
26/2018/ŠVPÚGR
 
17173
30.7.2018
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Štefan Lorincz, Rožňavská 850/7, Rimavská Sobota
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 6/2018
171,73 €
SVL 16/2017
 
8947
30.7.2018
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Ladislav Haniczko, Školská 24/IV, Tornaľa
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 6/2018
89,47 €
SVL 10/2018
 
7530
30.7.2018
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Anton Andreánsky, Včelince 173
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 6/2018
75,30 €
SVL 2/2018
 
2018012
30.7.2018
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Július Albíni, Kúpeľná 6, Rimavská Sobota
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 6/2018
126,55 €
SVL 1/2018
 
06/2018
30.7.2018
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Milan Krokavec, Ratková 105
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 6/2018
77,13 €
SVL 14/2018
 
2018048
30.7.2018
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Juraj Jéney, Rimavská Seč 442
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 6/2018
864,40 €
SVL 11/2018
 
6712
30.7.2018
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Ivan Drobčo, Šafárikova 331/5, Revúca
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 6/2018
67,12 €
SVL 6/2018
 
201809
30.7.2018
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Vladimír Cilík, Železničiarska 34, Rimavská Sobota
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 6/2018
512,60 €
SVL 4/2018
 
2018074
30.7.2018
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Emil Kacián, Pri Slanej 87, Tornaľa
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 6/2018
54,05 €
SVL 12/2018
 
26/2018
30.7.2018
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Ladislav Lang, Šimonovce 73
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 6/2018
67,98 €
SVL 15/2018
 
2018028
30.7.2018
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Zdenek Drotár, Športová 4/27, Rimavská Sobota
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 6/2018
1 275,91 €
SVL 7/2018
 
2018/30
30.7.2018
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Vladimír Sucháč, Novomeského 1/148, Rimavská Sobota
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 6/2018
503,06 €
SVL 23/2018
 
2018010170
30.7.2018
RVPS Poprad
KP plus s.r.o. Kežmarok
Kancelárske potreby
93,47 €
 
objednávka č. 37/18
2018823515
30.7.2018
RVPS Trenčín
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Botanická 15, Bratislava
VPO krmivá
63,80 €
19/2018/ŠVPU/GR
 
2018841535
30.7.2018
RVPS Trenčín
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Hlinkova 1, Košice
VPO krmivá
340,30 €
19/2018/ŠVPU/GR
 
20180389
30.7.2018
RVPS Žilina
Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45, Žilina
tonery
83,16 €
 
85/2018
83275419
30.7.2018
RVPS Martin
Poľovnícke združenie Holý vrch, Slovenské Pravno
vzorka z uloveného diviaka
40,00 €
 
 
27586314
30.7.2018
RVPS Martin
Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova 347/2, 976 01 Kremnica
vzorka z ulovenej diviačice - maternica
30,00 €
 
 
4218048177
30.7.2018
RVPS Martin
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
Veterinárna prevencia a ochrana - salmonelové infekcie
13,00 €
28/2018/ŠVPÚ/GR
 
20072018
30.7.2018
RVPS Michalovce
Poľovnícke združenie LATORICA Čičarovce
zástrelné za diviakov
170,00 €
 
 
818
30.7.2018
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Fecko Vladimír Bidovce 195
veterinárne činnosti
20,68 €
82018
 
0051568806
30.7.2018
RVPS KDE-OKOLIE
Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava
hovorné mobilné siete
85,51 €
51568806
 
0180068
30.7.2018
RVPS KDE-OKOLIE
MVDr.Kilík Jaroslav Jablonov nad Turňou 173
veterinárne činnosti
171,90 €
142018
 
0180056
30.7.2018
RVPS KDE-OKOLIE
MVDr.Kilík Jaroslav Jablonov nad Turňou 173
veterinárne činnosti
163,94 €
142018
 
2018841557
27.7.2018
RVPS HUMENNÉ
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
Laboratórne vyšetrenie VPO
106,00 €
Zmluva č. 45/2018/ŠVPÚ/GR
 
0165470931
27.7.2018
RVPS HUMENNÉ
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
Mobilné telefóny
648,00 €
Zmluva o pripojení
 
352018
27.7.2018
RVPS HUMENNÉ
MVDr. Švingál Dušan, Humenská 1/C, Michalovce
Veterinárne úkony
71,84 €
Zmluva č. 11/2018
 
1518
27.7.2018
RVPS HUMENNÉ
MVDr. Rusič Michal, Nová Sedlica 16
Veterinárne úkony
23,18 €
Zmluva č. 9/2018
 
2018017
27.7.2018
RVPS HUMENNÉ
MVDr. Juško Vladislav, 1. mája 748, Snina
Veterinárne úkony
13,83 €
Zmluva č. 5/2018
 
60318
27.7.2018
RVPS Svidník
MVDr. Ivan Stupák, 1. mája 105, Svidník
VPO Antrax
6 216,59 €
82018
 
6118177
27.7.2018
RVPS Poprad
BESONE s.r.o. Liptovský Mikuláš
ochrana osobnýh údajova 6/18
75,00 €
Zmluva č. 18-300s o servise a výkone zodpovednej osoby
 
2018841488
27.7.2018
RVPS Stará Ľubovňa
ŠVPÚ Košice, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
VPO krmivá - laboratórne vyšetrenie
38,00 €
Zmluva č.40/2018/ŠVPÚ/GR
 
20180039
27.7.2018
RVPS Žilina
Nehaj Ľubomír, MVDr., Kotešová 142, Kotešová
SVL, BSE
165,59 €
5/2018
 
3191800104
27.7.2018
RVPS Martin
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, Martin
prečistenie kanlalizačnej prípojky
44,30 €
 
1560000295
2018841547
27.7.2018
RVPS Michalovce
ŠVPÚ Košice, Hlinkova 1, Košice
krmivá
226,80 €
38/2018/ŠVPÚ/GR
 
1
27.7.2018
RVPS Michalovce
ZO SZV Sobrance
klinická prehliadka včelstiev
1 510,74 €
2/2018/ V
 
0032789919
27.7.2018
RVPS Michalovce
Lesy SR, š.p. odštepný závod Sobrance, Kúpeľská 69, Sobrance
zástrelné za diviakov
40,00 €
 
 
20183
27.7.2018
RVPS Michalovce
Poľovnícke združenie Diviak Porúbka
zástrelné za diviakov
250,00 €
 
 
2123967646
27.7.2018
RVPS Trebišov
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice
Vodné, stočné
47,26 €
80-000067754PO2013
 
626024725
27.7.2018
RVPS Trebišov
LESY SR, š.p., OZ Sobrance
vzorky KMO/AMO
50,00 €
NKP KMO/AMO 2018
 
4218047928
26.7.2018
RVPS Rožňava
ŠVPU , Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
laboratórne vyšetrenie
176,70 €
33/2018/ŠVPÚ/GR
 
2018841546
26.7.2018
RVPS Rožňava
ŠVPÚ , Hlinkova 1, Košice
laboratórne vyšetrenie
99,00 €
33/2018/ŠVPÚ/GR
 
0025013103
26.7.2018
RVPS Rožňava
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
mobilné telefóny
63,61 €
stála zmluva
 
2966
26.7.2018
RVPS Rožňava
PRENX s.r.o. Nezábudková 5, Bratislava
nákup teplomerov a váhy
195,60 €
 
21/2018
022018
26.7.2018
RVPS Michalovce
Poľovnícke združenie SRNEC Ruská Bystrá
zástrelné za diviakov
80,00 €
 
 
20183
26.7.2018
RVPS Michalovce
Poľovnícke združenie Kojonna Beša
zástrelné za diviakov
130,00 €
 
 
20183
26.7.2018
RVPS Michalovce
Poľovnícke združenie SRNEC Baškovce
zástrelné za diviakov
470,00 €
 
 
022018
26.7.2018
RVPS Michalovce
Poľovnícke združenie Zlatý Bažant Krčava
zástrelné za diviakov
120,00 €
 
 
2018841551
26.7.2018
RVPS Trebišov
ŠVPÚ Dolný Kubín - VPÚ Košice
VPO - krmivá
22,50 €
37/2018/ŠVPÚ/GR
 
2018841487
26.7.2018
RVPS Trebišov
ŠVPÚ Dolný Kubín - VPÚ Košice
VPO - krmivá
63,80 €
37/2018/ŠVPÚ/GR
 
2018823359
26.7.2018
RVPS Trebišov
ŠVPÚ Dolný Kubín - VPÚ Bratislava
VPO - krmivá
62,20 €
37/2018/ŠVPÚ/GR
 
2018841530
26.7.2018
RVPS Trebišov
ŠVPÚ Dolný Kubín - VPÚ Košice
VPO - krmivá
65,90 €
37/2018/ŠVPÚ/GR
 
11533
26.7.2018
RVPS Lučenec
Peter Kucej- SLOVEXPRES Autoslužby, Modré zeme 4, Lučenec
mytie vozidiel
81,00 €
 
1600000196
18110732
26.7.2018
RVPS Lučenec
AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec
oprava služobného vozidla
519,00 €
34/2013
1600000195
2018823175
26.7.2018
RVPS Lučenec
ŠVPÚ DK, Jánošova 1611/58, Dolný Kubín
NPKR
365,50 €
25/2018/ŠVPÚGR
 
5463813358
26.7.2018
RVPS Zvolen
Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
telefóny
202,14 €
300/2013-230
 
20180186
26.7.2018
RVPS Zvolen
DAKRA Plus s.r.o., Bystrický rad 75, 960 01 Zvolen
toner, disk do PC, kábel
194,80 €
 
40/2018
188503879
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
vtáčia chrípka
250,00 €
 
 
188503819
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
747,90 €
 
 
188504063
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
80,00 €
 
 
188503829
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
253,30 €
 
 
188503823
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
192,00 €
 
 
188503824
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
67,50 €
 
 
188503874
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
vtáčia chrípka
48,00 €
 
 
23318
26.7.2018
ŠVPS SR
1000000241 / Liaharenský podnik Nitra, a.s. / Nitra - Párovské Háje, 949 01 Nitra / 00199010
kŕdle nosníc vakcína
5 137,00 €
 
 
2018822992
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
chovné kŕdle
156,00 €
 
 
188503877
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
vtáčia chrípka
50,00 €
 
 
188504238
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
18,90 €
 
 
188504195
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
224,00 €
 
 
188504257
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
82,50 €
 
 
188504260
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
82,50 €
 
 
188503981
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
165,00 €
 
 
188504200
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
253,00 €
 
 
188504204
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
75,90 €
 
 
188503980
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
82,50 €
 
 
188503971
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
165,00 €
 
 
188504256
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
165,00 €
 
 
188504275
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
165,00 €
 
 
188503986
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
82,50 €
 
 
188504270
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
165,00 €
 
 
188504262
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
165,00 €
 
 
188504202
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
101,20 €
 
 
188503982
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
93,50 €
 
 
188504263
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
82,50 €
 
 
188504207
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
177,10 €
 
 
188503975
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
165,00 €
 
 
188504276
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
82,50 €
 
 
188504278
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
82,50 €
 
 
188504206
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
126,50 €
 
 
188504213
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
25,30 €
 
 
188504255
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
165,00 €
 
 
188503996
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
93,50 €
 
 
188504264
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
165,00 €
 
 
188504272
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
82,50 €
 
 
188503995
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
165,00 €
 
 
2018823132
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
20,00 €
 
 
2018823131
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
4,00 €
 
 
2018823133
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
8,00 €
 
 
2018823323
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
1 212,00 €
 
 
4218047292
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
1 285,90 €
 
 
4218047294
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
113,40 €
 
 
188503827
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
407,80 €
 
 
188503828
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
32,30 €
 
 
2018823377
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
SOT víno
57,00 €
 
 
2018823035
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
8,00 €
 
 
2018823322
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
624,00 €
 
 
2018823032
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
636,00 €
 
 
188504254
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
59,40 €
 
 
188504030
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
1 100,00 €
 
 
188504022
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
84,00 €
 
 
4218047531
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
146,00 €
 
 
188503994
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
330,00 €
 
 
4218047533
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
328,50 €
 
 
4218047532
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
219,00 €
 
 
2018874
26.7.2018
ŠVPS SR
0000001750 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie / Kukučínova 24, 040 01 Košice - Juh / 31295070
zástrelné za diviaky
2 280,00 €
 
 
188503978
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
165,00 €
 
 
188503992
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
165,00 €
 
 
188503970
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
165,00 €
 
 
188504214
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
126,50 €
 
 
188503990
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
165,00 €
 
 
2018823134
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
816,00 €
 
 
188503876
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
vtáčia chrípka
590,00 €
 
 
2018822991
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela OP
26,00 €
 
 
20188081
26.7.2018
ŠVPS SR
0000001750 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie / Kukučínova 24, 040 01 Košice - Juh / 31295070
zástrelné za diviaky
1 040,00 €
 
 
188503808
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
220,00 €
 
 
188503798
26.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
4 576,00 €
 
 
2018841532
26.7.2018
RVPS Žiar nad Hronom
ŠVPÚ Dolný Kubín, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
VPO krmkivá
340,30 €
17/2018
 
8213390587
26.7.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Slovak Telekom. A.s, Bajkalská 28, Bratislava
telefony 7/2018
49,98 €
41023367911
 
6581319024
26.7.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Kooperatíva a.s, Bratislava, Štefanovičova 4
PZP služ.motor.vozidla
110,04 €
6581319024
 
2018841533
25.7.2018
RVPS HUMENNÉ
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
Laboratórne vyšetrenie VPO
340,30 €
Zmluva č. 45/2018/ŠVPÚ/GR
 
4218048020
25.7.2018
RVPS HUMENNÉ
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
Laboratórne vyšetrenie NPKR
92,90 €
Zmluva č. 45/2018/ŠVPÚ/GR
 
1800019
25.7.2018
RVPS HUMENNÉ
SpiderNET IT, s.r.o., Námestie slobody, blok A2, Humenné
Zmluvný servic PC
239,01 €
Zmluva č. 00111/2007
 
18040
25.7.2018
RVPS HUMENNÉ
MVDr. Kakuta Miroslav, Tyršova 1709/16, Humenné
Veterinárne úkony
121,30 €
Zmluva č. 6/2018
 
201805495
25.7.2018
RVPS HUMENNÉ
Krídla, s.r.o., Mierova 94, Humenné
Tónery
642,85 €
Zmluva č. 1/2013
20 -2018
2018046
25.7.2018
RVPS HUMENNÉ
MVDr. Baran Miroslav, Orechova 2, Humenné
Veterinárne úkony
278,88 €
Zmluva č. 3/2018
 
2329800633
25.7.2018
RVPS Svidník
Mesto Svidník, Sov. Hrdinov 200/33, Svidník
Poplatok za komunálny odpad
93,50 €
Zákon
 
1831064
25.7.2018
RVPS Poprad
Reprograph studio s.r.o., Poprad
Výroba pečiatok
208,30 €
 
objednávka č. 33/18
1831064
25.7.2018
RVPS Poprad
Mesto Poprad
monitorovanie objektu 1. polrok 2018
239,00 €
Zmluva č. 98/2009
 
4218047474
25.7.2018
RVPS Stará Ľubovňa
ŠVPÚ Košice, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
NPKR - laboratórne vyšetrenie
51,80 €
Zmluva č.40/2018/ŠVPÚ/GR
 
2018841556
25.7.2018
RVPS Stará Ľubovňa
ŠVPÚ Košice, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
NPKR - laboratórne vyšetrenie
40,90 €
Zmluva č.40/2018/ŠVPÚ/GR
 
342018
25.7.2018
RVPS Stará Ľubovňa
MVDr. František Turcsányi, Hniezdne 5, Hniezdne
VPO 6/2018
92,90 €
Zmluva č.7/2018
 
2018026
25.7.2018
RVPS Stará Ľubovňa
MVDr. Michal Poperník, Podsadek 7, Stará Ľubovňa
VPO 6/2018
100,43 €
Zmluva č.5/2018
 
18010045
25.7.2018
RVPS Stará Ľubovňa
MVDr. Slavomír Truska, Okružná 56, Stará Ľubovňa
VPO 6/2018
238,13 €
Zmluva č.6/2018
 
232018
25.7.2018
RVPS Martin
Peter Ryba, Rakša 79, 039 01 Turčianske Teplice
Kosenie trávnatých plôch - areál RVPS Martin za 7/2018
100,00 €
 
1560000263
0036541423
25.7.2018
RVPS Martin
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, Bratislava
popl.za mob.telefóny, GSM brána, MOI za obd.13.7.2018-12.8.2018
92,98 €
00348909, A12946369, A1040831, A6548243, A8055040, A11325701 a prísl.dodatky
 
2018841534
25.7.2018
RVPS Martin
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach, Hlinkova 1, Košice
Veterinárna prevencia a ochrana - krmivá
340,30 €
28/2018/ŠVPÚ/GR
 
20180868
25.7.2018
RVPS Zvolen
Ondrej Gergel-Moger, 958 43 Krásno 105
ochranné osobné pomôcky
107,90 €
 
39/2018
01/KA-02/2018
25.7.2018
RVPS Zvolen
PZ Kukučka, Geschwindova 1, 963 01 Krupina
dodanie vzoriek diviakov+materníc
140,00 €
2018000755
 
01/KA-01/2018
25.7.2018
RVPS Zvolen
Poľovnícka spoločnosť Čabraď, Majerský rad 3, 963 01 Krupina
dodanie vzoriek diviakov
120,00 €
2018000755
 
188503871
25.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza diviakov
155,10 €
 
 
4218047298
25.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
222,60 €
 
 
2018823249
25.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza diviakov
316,80 €
 
 
2018823248
25.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza diviakov
171,60 €
 
 
2018823320
25.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
327,70 €
 
 
2018823319
25.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
788,60 €
 
 
2018823321
25.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
169,60 €
 
 
188504219
25.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
53,00 €
 
 
2018823056
25.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza diviakov
81,40 €
 
 
2018823029
25.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza diviakov
330,00 €
 
 
2018823242
25.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza diviakov
5,50 €
 
 
4218047297
25.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
281,10 €
 
 
4218047299
25.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
31,80 €
 
 
2018000687
25.7.2018
ŠVPS SR
0000001710 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Svidník / MUDr. Pribulu 2, 089 01 Svidník / 36165867
antrax
8 139,42 €
 
 
188503852
25.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
42,40 €
 
 
188504065
25.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza diviakov
3,30 €
 
 
188504066
25.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza diviakov
26,40 €
 
 
201884099
25.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
252,20 €
 
 
188503873
25.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza líšok
31,40 €
 
 
188503850
25.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
95,40 €
 
 
201884100
25.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
84,80 €
 
 
201884102
25.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
42,40 €
 
 
188503853
25.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
11,00 €
 
 
188503872
25.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza líšok
31,40 €
 
 
4218046252
25.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
212,00 €
 
 
232018
25.7.2018
RVPS Dolný Kubín
Ďuroška Ladislav MVDr., Podjavorinskej 678, Nižná n/Oravou
veterinárna činnosť
105,53 €
04/18
 
1800027
25.7.2018
RVPS Dolný Kubín
Orčík Ján MVDr., Novoť 333, Novoť
veterinárna činnosť
116,03 €
08/18
 
32018
25.7.2018
RVPS Dolný Kubín
Michal Michna, Leštiny 97, Leštiny
veterinárna činnosť
387,49 €
16/18
 
4218047674
25.7.2018
RVPS Dolný Kubín
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
štátna objednávka vyšetrenie krmív
38,00 €
32/2018 ŠVPU/GR
 
4218047835
25.7.2018
RVPS Dolný Kubín
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
štátna objednávka NPKR
92,90 €
32/2018 ŠVPU/GR
 
6581258743
25.7.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Kooperatíva a.s, Bratislava, Štefanovičova 4
hav.ploistenie služob.motor.vozidla
163,10 €
6581258743
 
19722018
24.7.2018
RVPS Topoľčany
JUDr. Zuzana Kubešová, Streďanská 4055, 955 01 Topoľčany
trovy konania ex564/10 Collagen pokuta 200,-EUR
49,13 €
 
 
2018823091
24.7.2018
RVPS Topoľčany
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
VPO krmivá
99,00 €
16/2018/ŠVPÚ/GR
 
2018823177
24.7.2018
RVPS Topoľčany
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
VPO krmivá
22,50 €
16/2018/ŠVPÚ/GR
 
2018823330
24.7.2018
RVPS Topoľčany
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
VPO krmivá
69,20 €
16/2018/ŠVPÚ/GR
 
1000167578
24.7.2018
RVPS Poprad
Slovanet a.s., Bratislava
poplatok za TV 7/18 Kežmarok
5,50 €
Zmluva č. DO61603240001
 
188503816
24.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
112,00 €
 
 
188503989
24.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
82,50 €
 
 
188504002
24.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
247,50 €
 
 
188503901
24.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
292,00 €
 
 
188504007
24.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
320,00 €
 
 
188504004
24.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
456,00 €
 
 
188504009
24.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
252,00 €
 
 
188504008
24.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
280,00 €
 
 
188503810
24.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
756,00 €
 
 
188504010
24.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
812,00 €
 
 
188504029
24.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
420,00 €
 
 
188503998
24.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
82,50 €
 
 
188504000
24.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
82,50 €
 
 
188503972
24.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
82,50 €
 
 
188503973
24.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
181,50 €
 
 
188504021
24.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
20,00 €
 
 
188503922
24.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
227,00 €
 
 
188504024
24.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
28,00 €
 
 
188504001
24.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
165,00 €
 
 
188504006
24.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
148,00 €
 
 
188504026
24.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
132,00 €
 
 
188503984
24.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
82,50 €
 
 
188503988
24.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
82,50 €
 
 
188503976
24.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
247,50 €
 
 
188503991
24.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
330,00 €
 
 
188503974
24.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
165,00 €
 
 
188503983
24.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
165,00 €
 
 
188503985
24.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
165,00 €
 
 
188503888
24.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
392,00 €
 
 
188504025
24.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
56,00 €
 
 
9203639379
24.7.2018
RVPS KE-OKOLIE
Slov akia Energy s.r.o. Plynárenská 7A Bratislava
odber elektrickej energie
226,00 €
7400016877
 
2018841543
24.7.2018
RVPS KDE-OKOLIE
Štátny veterinárny a potr. Ústav Jánoškova 1611/58 D.Kubín
krmivá
33,40 €
32018ŠVPUGR
 
0042170142
24.7.2018
RVPS Sp. Nová Ves
Orange Slovensko, a.s., Metodova 6, Bratislava
mobilné poplatky
55,43 €
zmluva
 
2018841490
24.7.2018
RVPS Sp. Nová Ves
ŠVPÚ Košice, Hlinková 1
VPO
40,10 €
zmluva
 
2018841489
24.7.2018
RVPS Sp. Nová Ves
ŠVPÚ Košice, Hlinková 1
VPO
38,00 €
zmluva
 
1800264
24.7.2018
RVPS Sp. Nová Ves
Dobro, spol.s.r.o., Mlynská 13, Smižany
elektrická zabezpečovacia signalizácia - kódy
37,92 €
 
21/2018
180715
24.7.2018
RVPS Sp. Nová Ves
AGRO - SPIŠ s.r.o., Mlynská 2, Smižany
oprava žacieho stroja
95,99 €
 
22/2018
82317851
24.7.2018
RVPS Sp. Nová Ves
O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, Bratislava
mobilné poplatky
4,01 €
zmluva
 
252018
24.7.2018
RVPS Sp. Nová Ves
MVDr. Kovaľová Kristina, Tatranská 33, Smižany
VPO
176,69 €
zmluva
 
4211002664
24.7.2018
RVPS Sp. Nová Ves
IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice
veterinárny časopis
89,36 €
zmluva
 
212018
24.7.2018
RVPS Sp. Nová Ves
MVDr. Samuel Smik, Vajanského 642/33, Spišská Nová Ves
VPO
215,04 €
zmluva
 
20180601
24.7.2018
RVPS Sp. Nová Ves
MVDr. Ivan Miklošik, Školska16, Margecany
VPO
320,95 €
zmluva
1530000191
2811122597
24.7.2018
RVPS Sp. Nová Ves
Slovakia energy, Plynárenská 7A, Bratislava
elektrická energia
20,25 €
zmluva
 
2018841444
24.7.2018
RVPS Sp. Nová Ves
ŠVPÚ Košice, Hlinková 1
VPO
65,90 €
zmluva
 
2018841441
24.7.2018
RVPS Sp. Nová Ves
ŠVPÚ Košice, Hlinková 1
VPO
125,00 €
zmluva
1530000190
470172
24.7.2018
RVPS Sp. Nová Ves
RUPKKI s.r.o, Iliašovská cesta 33, Smižany
internet
11,85 €
zmluva
 
070818
24.7.2018
RVPS Sp. Nová Ves
MVDr. Miloš Kravec, J. Palárika 21, Spišská Nová Ves
VPO
564,78 €
zmluva
 
0676072018
24.7.2018
RVPS Sp. Nová Ves
Dušan Slaninka, Družstevná 216, Harichovce
oprava regulátora tlaku plynu
303,06 €
 
20/2018
2018841196
24.7.2018
RVPS Sp. Nová Ves
ŠVPÚ Košice, Hlinková 1
VPO
106,00 €
zmluva
 
11802781
23.7.2018
RVPS Topoľčany
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Krajinská cesta 9, 921 24 Piešťany
kalibrácia 3ks teplomerov
140,40 €
 
1510000177
2018841510
23.7.2018
RVPS Košice-mesto
ŠVPÚ, Janoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
VPO NPKR
69,20 €
30/2016/ŠVPUGR
 
8212128646
23.7.2018
RVPS Poprad
Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Pevná linka + Internet 6/18 PP,KK,LE
267,90 €
Zmluva o pripojení č. TP5051100274911
 
4218047823
23.7.2018
RVPS Martin
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
Veterinárna prevencia a ochrana - NPKR
69,20 €
28/2018/ŠVPÚ/GR
 
9001134254
23.7.2018
RVPS Zvolen
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica
P.O.BOX, výplatné-úver
82,75 €
410141
 
26/2018
23.7.2018
RVPS Zvolen
Nemček Juraj, MVDr., Švermova 21, 960 01 Zvolen
veterinárne činnosti
212,87 €
13/2018
 
2018/26
23.7.2018
RVPS Zvolen
Rafaelová Petra, MVDr., Internátna 20, 974 04 Banská Bystrica
veterinárne činnosti
35,11 €
20/2018
 
62018
23.7.2018
RVPS Zvolen
Báťka Jaroslav, MVDr., Kostolná 166, 962 12 Detva
veterinárne činnosti
1 031,18 €
1/2018
 
2018841527
23.7.2018
RVPS Michalovce
ŠVPÚ Košice, Hlinkova 1, Košice
NPKR
40,90 €
38/2018/ŠVPÚ/GR
 
0032789919
23.7.2018
RVPS Michalovce
ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A, Bratislava
telefónne hovory
33,67 €
zml. o poskyt.elek.kom.sl.
 
20183
23.7.2018
RVPS Michalovce
Poľovnícka spoločnosť Viničky Koromľa
zástrelné za diviakov
140,00 €
 
 
022018
23.7.2018
RVPS Michalovce
Poľovnícke združenie UH Bežovce
zástrelné za diviakov
160,00 €
 
 
032018
23.7.2018
RVPS Michalovce
Poľovnícka spoločnosť MJM Koromľa
zástrelné za diviakov
290,00 €
 
 
22018
23.7.2018
RVPS Michalovce
Poľovnícke združenie Lapsus V. Kapušany
zástrelné za diviakov
170,00 €
 
 
52018
23.7.2018
RVPS Michalovce
Poľovnícke združenie Holub Sobrance
zástrelné za diviakov
80,00 €
 
 
4181111897
23.7.2018
ŠVPS SR
1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370
zrážková voda Botanická 06/2018
340,62 €
Z-16/2013/E
1300004073
7489671632
23.7.2018
ŠVPS SR
1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281
el.energia Dudince 07/2018
76,13 €
Z-17/2013/E
1300004077
19080021
23.7.2018
ŠVPS SR
1000003316 / YMS, a.s. / Hornopotočná 1, 917 01 Trnava / 36224278
informačný systém
10 696,32 €
Z-5/2013/E
1300004069
188504061
23.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
2,70 €
 
 
182105156
23.7.2018
ŠVPS SR
1000001443 / CWS-boco Slovensko, s. r. o. / Bojnická 10, 831 04 Bratislava / 31411045
nájomné rohože
26,40 €
Z-12/2016/E
1300004068
201803037
23.7.2018
ŠVPS SR
1000002267 / PROFIS spol.s.r.o. / Ul.Jána Palárika 16, 908 51 HOLIČ / 34103201
kontrola HP Rimavská Sobota
384,00 €
Z-7/2013/E
1300004086
20180637
23.7.2018
ŠVPS SR
0000001620 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš / Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš / 35984571
mor včelieho plodu
4 739,46 €
 
 
188503031
23.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
364,00 €
 
 
1820180008
23.7.2018
ŠVPS SR
0000001470 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice / M. R. Štefánika 24, 934 01 Levice / 36101087
mor včelieho plodu
2 676,30 €
 
 
201800547
23.7.2018
ŠVPS SR
0000001770 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava / Južná 43, 048 01 Rožňava / 31295231
zástrelné za líšky
42,40 €
 
 
188503833
23.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
9,40 €
 
 
4218047296
23.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
13,50 €
 
 
4218047295
23.7.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
944,80 €
 
 
201803038
23.7.2018
ŠVPS SR
1000002267 / PROFIS spol.s.r.o. / Ul.Jána Palárika 16, 908 51 HOLIČ / 34103201
oprava HP RVPSRS
584,21 €
Z-7/2013/E
1300004082
201803042
23.7.2018
ŠVPS SR
1000002267 / PROFIS spol.s.r.o. / Ul.Jána Palárika 16, 908 51 HOLIČ / 34103201
oprava HP RVPSVK
421,51 €
Z-7/2013/E
1300004083
201803040
23.7.2018
ŠVPS SR
1000002267 / PROFIS spol.s.r.o. / Ul.Jána Palárika 16, 908 51 HOLIČ / 34103201
oprava HP RVPSLC
289,44 €
Z-7/2013/E
1300004084
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-20  Ďalšia strana  Posledná strana      Záznam 1 až 300 z 129573