Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Zoznam faktúr na tovary a služby

Zoznam je zverejňovaný podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,  v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).


 Vyhľadávanie

Číslo faktúry (*)
Dátum úhrady
Objednávateľ (*)
Dodávateľ (*)
Predmet (*)
Uhradená suma s DPH (*)
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednavky
258268070
13.9.2018
RVPS Zvolen
Slovakia energy s.r.o., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
elektrická energia
133,00 €
1121066
 
258011111
13.9.2018
RVPS Zvolen
Slovakia energy s.r.o., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
elektrická energia
87,00 €
1121066
 
1180019
12.9.2018
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Fábry Pavol SNP 800/35 Moldava nad Bodvou
veterinárne činnosti
72,28 €
72018
 
662018
12.9.2018
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Seman Vladimír Štefánikova 1515/47 Trebišov
veterinárne činnosti
34,27 €
232018
 
2124178042
11.9.2018
RVPS Michalovce
Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice
vodné, stočné
52,26 €
67399
 
118091682
11.9.2018
RVPS Michalovce
UP Slovensko s.r.o. Tomášikova, 23, Bratislava
jedálne kupóny
1 500,30 €
13818000001
 
2185539
11.9.2018
RVPS Michalovce
Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 108, Michalovce
internet
34,80 €
2016494
 
7274141157
11.9.2018
RVPS Michalovce
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/A, Bratislava
plyn
379,00 €
6300139377
 
1614103062
11.9.2018
RVPS Michalovce
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7/A Bratislava
dodávka elektriny
187,00 €
1133199
 
1614103061
11.9.2018
RVPS Michalovce
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7/A Bratislava
dodávka elektriny
111,00 €
1133199
 
32018
10.9.2018
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Bakšiová Monika Hlavná 25 Valaliky
veterinárne činnosti
37,43 €
22018
 
2018034
10.9.2018
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Gedeon Viliam Turňa nad Bodvou 592
veterinárne činnosti
53,62 €
112018
 
108180690
10.9.2018
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Ľubomír Jendrál Hemerkova 11 Košice
veterinárne činnosti
125,96 €
122018
 
423018079
10.9.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Dr.Juraj Maniak,Jasenové 148
štátna veterinárna činnosť
115,98 €
11/MJ/2018
 
1809004
10.9.2018
RVPS Žiar nad Hronom
FILIPO s.r.o, Rázusova 1/523, Žiar nad Hronom
tonery
121,27 €
 
 
7214288592
10.9.2018
RVPS Žiar nad Hronom
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Plyn 92018
179,00 €
911059505
 
1614103123
10.9.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Slovakia energy s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava
EE92018
206,00 €
1121069
 
1614103122
10.9.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Slovakia energy s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava
EE92018
42,00 €
1121069
 
0077916922
10.9.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava
služ.mobily
56,86 €
41023367911
 
92018
10.9.2018
RVPS Žiar nad Hronom
MVdr.Maďarová gizela, Horné Hámre 17
štátna veterinárna činnosť
17,45 €
06/Mg/2018
 
1620000132
10.9.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Mesto Žiar nad Hronom,Moysesa 46
poplatok za komunálne odpady
328,90 €
 
 
120001092
10.9.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Mesto Žiar nad Hronom,Moysesa 46
daň z nehnuteľnosti
336,93 €
 
 
6514699864
10.9.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Kooperatíva a.s.,Štefanovičova 4, Bratislava
hav. Poist. Služ.motor. Vozidla
43,34 €
6514699864
 
2181204147
10.9.2018
RVPS Žiar nad Hronom
STVPS a.s.,Partizánska cesta 5,banská Bystrica
vodné , stočné, zrážková voda
275,17 €
 
 
9613004415
10.9.2018
RVPS Žiar nad Hronom
MV SR, Pribinova 2. Bratislava
ochrana objektu 92018
13,08 €
9613004415
 
65/2018
7.9.2018
RVPS Trebišov
MVDr. Vladimír Seman, M.R.Štefánika 1515, Trebišov
Výkon veterinárnych činností
37,97 €
9/2018
 
20/2018
7.9.2018
RVPS Trebišov
MVDr. Milan Mika, Mostová 1591/28, Sečovce
Výkon veterinárnych činností
39,24 €
5/2018
 
9/8/08/0795/15
7.9.2018
RVPS Trebišov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, Bratislava
Signalizačné - prenosová cesta
3,98 €
9/8/08/0795/15
 
7274141181
7.9.2018
RVPS Trebišov
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Zemný plyn
868,00 €
9104146096
 
1614103099
7.9.2018
RVPS Trebišov
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Plynárenská 7/A, Bratislava
Elektrická energia
296,00 €
1133192
 
1201245158
6.9.2018
RVPS Topoľčany
Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
O2 mobil
14,36 €
902156705, 904528754, 902554113, 910660630, 903969538
 
22018
6.9.2018
RVPS Topoľčany
MVDr.Miroslav Minks, Majerská 547/369, 956 07 Veľké Ripňany
BSE SVL
24,52 €
10/2018
 
333839101
6.9.2018
RVPS Topoľčany
HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany
pranie HYZA
107,93 €
1/2004
 
7209303392
6.9.2018
RVPS Topoľčany
Slov.plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava
plyn
220,00 €
302286
 
8220707775
6.9.2018
RVPS Topoľčany
Slovakia energy, s.r.o. Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
EE AB 8/2018
143,00 €
1111046
 
180257
6.9.2018
RVPS KE-OKOLIE
Tecos Košice spol.s.r.o. Hroncova 1 Košice
toaletný papier Katrin Basic
175,39 €
 
282018
180256
6.9.2018
RVPS KE-OKOLIE
Tecos Košice spol.s.r.o. Hroncova 1 Košice
kancelársky papier
402,49 €
 
282018
16082018
6.9.2018
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Brada Juraj, Bauerova 44 Košice
veterinárne činnosti
27,72 €
42018
 
10180016
6.9.2018
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Skalický Vladimír Cyklistická 3 Košice
veterinárne činnosti
144,53 €
252018
 
00064
6.9.2018
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Skalický Juraj, Cyklistická 3 Košice
veterinárne činnosti
117,38 €
242018
 
8216026511
6.9.2018
RVPS KE-OKOLIE
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava
hovorné
187,38 €
82040063247
 
4218049392
6.9.2018
RVPS Zvolen
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
laboratórne vyšetrenie
108,80 €
23/2018
 
01/KA-12/2018
6.9.2018
RVPS Zvolen
PZ Dolina Uňatín, Uňatín 79, 962 41 Bzovík
dodanie materníc-služby v poľov.
120,00 €
755/2018
 
01/KA-09/2018
6.9.2018
RVPS Zvolen
PS vlastníkov pozemkov Cerovo, 962 52 Cerovo 37
dodanie materníc-služby v poľov.
340,00 €
755/2018
 
1/7/18
6.9.2018
RVPS Zvolen
Petrus Juraj, MVDr., Jesenského 25, 960 01 Zvolen
veterinárne činnosti
254,34 €
15/2018
 
01/ZV19/2018
6.9.2018
RVPS Zvolen
PZ Očová Háj, Poničana 113, 962 23 Očová
dodanie materníc-služby v poľov.
120,00 €
308/2018
 
3180001108
6.9.2018
RVPS Zvolen
TU VŠLP, Študentská 20, 960 16 Zvolen
dodanie materníc-služby v poľov.
330,00 €
308/2018
 
4218049431
6.9.2018
RVPS Zvolen
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
laboratórne vyšetrenie
92,90 €
23/2018
 
1808119921
6.9.2018
RVPS Rimavská Sobota
DIGI SLOVAKIA s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava
poplatky za prenos a retransmisiu 9/2018
9,60 €
30397629
 
2459088905
6.9.2018
RVPS Rimavská Sobota
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, Bratislava
poplatky za telekomunikačné služby - používateľ RS
18,14 €
zmluva o HVPS z 5.5.2014
 
2459087451
6.9.2018
RVPS Rimavská Sobota
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, Bratislava
poplatky za telekomunikačné služby - používateľ AK
18,00 €
zmluva o HVPS z 5.5.2014
 
2459089789
6.9.2018
RVPS Rimavská Sobota
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, Bratislava
poplatky za telekomunikačné služby - používateľ VHS
18,00 €
zmluva o HVPS z 5.5.2014
 
2459089400
6.9.2018
RVPS Rimavská Sobota
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, Bratislava
poplatky za telekomunikačné služby - používateľ LS
18,89 €
zmluva o HVPS z 5.5.2014
 
2459170427
6.9.2018
RVPS Rimavská Sobota
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, Bratislava
poplatky za telekomunikačné služby - používateľ HU
18,67 €
zmluva o HVPS z 5.5.2014
 
2811156916
5.9.2018
RVPS KE-OKOLIE
Slovakia Energy s..ro. Plynárenská 7A Bratislava
preplatok 8 2018 elektrickej energie
277,32 €
7400016877
 
140018
5.9.2018
RVPS Michalovce
ZO SZV Michalovce
klinická prehliadka včiel
2 954,82 €
1/2018V
 
18209
5.9.2018
RVPS Svidník
ADM com s.r.o., Makovická 769/21, Svidník
Servis VT, renovácia tonerov
154,92 €
22013
 
2018255
5.9.2018
RVPS Svidník
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD, Sov. Hrdinov 11,Svidník
Elektroinšt.práce - rozšírenie zásuvkových obvodov
275,10 €
 
182018
1614103095
5.9.2018
RVPS Svidník
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenska 7/A, Bratislava
Splátka za elektr.energiu 1.9.2018-30.9.2018/chata/
20,00 €
1133197
 
1614103094
5.9.2018
RVPS Svidník
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenska 7/A, Bratislava
Splátka za elektr.energiu 1.9.2018-30.9.2018/AB/
165,00 €
1133197
 
0165375163
5.9.2018
RVPS Svidník
Orange Slovensko, a.s., Prievozska 6/A, Bratislava
Hovorné služ. mobil.telefóny
70,04 €
165375163
 
165273681
4.9.2018
RVPS Topoľčany
Orange Slovensko,a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobil Orange
112,58 €
A7724015 14/2011/E
 
8215614048
4.9.2018
RVPS Topoľčany
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
mobil internet
8,50 €
911136886
 
7274141196
4.9.2018
RVPS KE-OKOLIE
Slovenský plyn. Priemysel Mlynské nivy 44/a Bratislava
odber zemného plynu
560,00 €
6300212953
 
0051568806
4.9.2018
RVPS KE-OKOLIE
Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava
hovorné mobilná siet
83,75 €
51568806
 
4218049433
4.9.2018
RVPS KE-OKOLIE
Št.vet. A pot. Ústav Jánoškova 1611/58 Dolný Kubín
NPKR
144,00 €
32018ŠVPUGR
 
201816
4.9.2018
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Sučko Miroslav Družstevná pri Hornáde III/61
veterinárne činnosti
176,41 €
272018
 
180038
4.9.2018
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Gašparik Gabriel Kurská 18 Košice
veterinárne činnosti
33,57 €
102018
 
1218
4.9.2018
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Fecko Vladimír Bidovce 195
veterinárne činnosti
20,69 €
82018
 
2018841769
4.9.2018
RVPS Michalovce
ŠVPÚ Košice, Hlinkova 1, Košice
NPKR
97,00 €
38/2018/ŠVPÚ/GR
 
20180283
4.9.2018
RVPS Zvolen
Robert Makovíny RM auto, Gagarina 127, 960 01 Zvolen
oprava SMV
428,22 €
 
44/2018
20180284
4.9.2018
RVPS Zvolen
Robert Makovíny RM auto, Gagarina 127, 960 01 Zvolen
oprava SMV
738,52 €
 
42/2018
20181024
4.9.2018
RVPS Zvolen
Ondrej Gergel-Moger, 958 43 Krásno 105
ochranné osobné pomôcky
67,85 €
 
47/2018
4218049242
4.9.2018
RVPS Zvolen
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
laboratórne vyšetrenie
55,30 €
23/2018
 
2018195
3.9.2018
RVPS Michalovce
AUTOFLAH s.r.o.; Okružná 3, Michalovce
oprava auta MI366BS, MI200BF + výmena olejov
455,11 €
 
14/2018
3911010706
3.9.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica
nákup cenín
405,00 €
 
 
1800021
31.8.2018
RVPS Topoľčany
MVDr. Jozef Martonka, 956 08 Horné Obdokovce
BSE+VPO SVL
50,47 €
9/2018
 
1800062
31.8.2018
RVPS Topoľčany
MVDr. Peter Nováčik, Pod Kaštielom 302, 955 01 Továrniky
BSE+VPO SVL
130,64 €
13/2018
 
2018823846
31.8.2018
RVPS Topoľčany
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
NPKR
69,20 €
16/2018/ŠVPÚ/GR
 
2018823868
31.8.2018
RVPS Topoľčany
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
NPKR
176,70 €
16/2018/ŠVPÚ/GR
 
2018823972
31.8.2018
RVPS Topoľčany
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
NPKR
79,00 €
16/2018/ŠVPÚ/GR
 
332018
31.8.2018
RVPS Topoľčany
MVDr. Dušan Braný, Stummerova, 955 01 Topoľčany
VPO SVL
17,70 €
2/2018
 
4218049370
31.8.2018
RVPS Liptovský Mikuláš
ŠVPÚ, Jánošíkova 1611/58, Liptovský Mikuláš
VPO krmivá VŽP
78,75 €
29/2018/ŠVPÚ/GR
 
742018
31.8.2018
RVPS Liptovský Mikuláš
MVDr.Hatala Vladimír,Likavka 1040
VPO SVL 07/2018
410,06 €
62018
 
92018
31.8.2018
RVPS Liptovský Mikuláš
FYRO-Jozef Rojček,Liptovská Sielnica 68
revízia el.zariadenia VS Rbk
283,00 €
 
 
18021
31.8.2018
RVPS Liptovský Mikuláš
MVDr. Vierik Marián, Družstevná 532, Liptovská Osada
VPO SVL 7/2018
214,00 €
20/2018
 
0026470898
31.8.2018
RVPS Trebišov
Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8,Bratislava
Mobilné služby
40,94 €
Rámcová dohoda č.300/2013-230/MPRVSR
 
2124079068
31.8.2018
RVPS Trebišov
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice
Vodné, stočné
57,60 €
80-000067754PO2013
 
2018841773
31.8.2018
RVPS Trebišov
ŠVPÚ Dolný Kubín - VPÚ Košice
NPKR
69,20 €
37/2018/ŠVPÚ/GR
 
2018841766
31.8.2018
RVPS Trebišov
ŠVPÚ Dolný Kubín - VPÚ Košice
VPO - krmivá
113,00 €
37/2018/ŠVPÚ/GR
 
2018841720
31.8.2018
RVPS Trebišov
ŠVPÚ Dolný Kubín - VPÚ Košice
NPKR
40,90 €
37/2018/ŠVPÚ/GR
 
2018841719
31.8.2018
RVPS Trebišov
ŠVPÚ Dolný Kubín - VPÚ Košice
NPKR
40,90 €
37/2018/ŠVPÚ/GR
 
4218049465
31.8.2018
RVPS Rimavská Sobota
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne
laboratórne vyšetrenie vzoriek
78,75 €
26/2018/ŠVPÚGR
 
4218049261
31.8.2018
RVPS Rimavská Sobota
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach
laboratórne vyšetrenie vzoriek
185,60 €
26/2018/ŠVPÚGR
 
8213640333
31.8.2018
RVPS Vranov nad Topľou
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava
služby mobilnej siete
40,98 €
2029318568
 
20180231
31.8.2018
RVPS Zvolen
DAKRA PLUS s.r.o., Bystrický rad 75, 960 01 Zvolen
tonery
117,80 €
 
46/2018
201802204
31.8.2018
RVPS Svidník
MVDr. Peter Pongrácz-VETIS, Kráľovičové Kračany 91
Pepsín, kyselina chlorovodíková
897,70 €
 
162018
1020180028
31.8.2018
RVPS Čadca
Lucia Baričáková, LB reklama, Vys.n.Kys., IČO:51487781
pečiatky
62,95 €
 
1530000193
4218049430
31.8.2018
RVPS Čadca
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín, IČO: 42355613
NPKR+MPZ
213,70 €
31/2018/ŠVPÚGR
 
20092018
31.8.2018
RVPS Martin
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice
účastnícky poplatok - školenie "Ochrana zvierat pri preprave"
75,00 €
 
 
2018068
31.8.2018
RVPS HUMENNÉ
MVDr. Aľušík Ján, SNP 2560, Snina
Veterinárne úkony
158,48 €
Zmluva č. 1/2018
 
4218049240
31.8.2018
RVPS Dolný Kubín
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
štátna objednávka MPZ
120,80 €
32/2018 ŠVPU/GR
 
1410000198
30.8.2018
RVPS Nové Mesto n/V.
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
Vet.činnosti
69,20 €
 
 
1410000197
30.8.2018
RVPS Nové Mesto n/V.
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
Vet.činnosti
176,70 €
 
 
1410000196
30.8.2018
RVPS Nové Mesto n/V.
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
Vet.činnosti
43,70 €
 
 
1410000200
30.8.2018
RVPS Nové Mesto n/V.
1000004418 / MVDr. Jaroslav Král / Hrabinská 22, 922 03 Vrbové / 37994433
Vet.činnosti
59,33 €
 
 
1410000199
30.8.2018
RVPS Nové Mesto n/V.
1000006113 / MVDr. Jozef Plencner / Trnovská, 907 01 Myjava / 31188427
Vet.činnosti
9,68 €
 
 
2018841772
30.8.2018
RVPS Poprad
ŠVPÚ VPÚ D. Kubín
NPKR
79,00 €
Zmluva č. 39/2018/ŠVPÚ/GR
Zmluva č. 39/2018/ŠVPÚ/GR
4218049248
30.8.2018
RVPS Poprad
ŠVPÚ VPÚ D. Kubín
NPKR
176,70 €
Zmluva č. 39/2018/ŠVPÚ/GR
Zmluva č. 39/2018/ŠVPÚ/GR
2018000691
30.8.2018
ŠVPS SR
0000001770 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava / Južná 43, 048 01 Rožňava / 31295231
zástrelné za diviaky
1 070,00 €
 
 
4218048666
30.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
242,70 €
 
 
2018823723
30.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela OP
26,00 €
 
 
4218048400
30.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
91,30 €
 
 
4218048670
30.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
197,60 €
 
 
2018823689
30.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
282,80 €
 
 
2018823690
30.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
212,10 €
 
 
2018823692
30.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
70,70 €
 
 
4218048657
30.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
221,40 €
 
 
4218048671
30.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
91,30 €
 
 
4218048663
30.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
19,20 €
 
 
2018847729
30.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
odber vzoriek HIS
129,15 €
 
 
4218048754
30.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
91,30 €
 
 
4218048398
30.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
95,60 €
 
 
4218048144
30.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
616,60 €
 
 
2018823516
30.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
chovné kŕdle
130,00 €
 
 
4218048369
30.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
91,30 €
 
 
2018823696
30.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
141,40 €
 
 
2018823782
30.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
136,50 €
 
 
4218048755
30.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
533,70 €
 
 
2018823787
30.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela OP
40,90 €
 
 
4218048331
30.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
246,20 €
 
 
4218048143
30.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
612,30 €
 
 
4218048368
30.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
91,30 €
 
 
4218048148
30.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
968,00 €
 
 
4218048397
30.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
403,60 €
 
 
4218048142
30.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
129,70 €
 
 
4218048673
30.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
91,30 €
 
 
4218048399
30.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
19,20 €
 
 
1801678
30.8.2018
ŠVPS SR
1000001552 / Janek s.r.o. / Dolný Moštenec 122, 017 01 Považská Bystrica / 31569137
kŕdle nosníc vakcína
34 923,52 €
 
 
5118080003
30.8.2018
ŠVPS SR
1000005806 / Novogal a.s. / Hlboká cesta 1421, 941 31 DVORY NAD ŽITAVOU / 00199567
kŕdle nosníc vakcína
35 090,00 €
 
 
188504220
30.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
vtáčia chrípka
400,00 €
 
 
2018823286
30.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
45,50 €
 
 
2018823529
30.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
45,50 €
 
 
4218048150
30.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
120,80 €
 
 
4218048145
30.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
91,30 €
 
 
2018823066
30.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
VPO krmivá
85,00 €
 
 
188504225
30.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
vtáčia chrípka
950,00 €
 
 
188504227
30.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
vtáčia chrípka
250,00 €
 
 
4218048147
30.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
91,30 €
 
 
2018823398
30.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
45,50 €
 
 
188503880
30.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
vtáčia chrípka
660,00 €
 
 
188504280
30.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza diviakov
23,10 €
 
 
2018823416
30.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
70,70 €
 
 
2018823171
30.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
VPO krmivá
85,00 €
 
 
302018
30.8.2018
RVPS Martin
Peter Ryba, Rakša 79, 039 01 Turčianske Teplice
Kosenie trávnatých plôch, strihanie živ.plota - areál RVPS Martin za 8/2018
125,00 €
 
1560000263
13457862
30.8.2018
RVPS Martin
Poľovnícke združenie LYSEC-Hôsec, Bratislava, poľ.revír:
vzorka z ulovenej diviačice - maternica
30,00 €
 
 
3018932680
30.8.2018
RVPS Martin
DOXX - Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356, Žilina
dodávka jedálnych kupónov na 8/2018
1 515,77 €
17K 220 087 zo dňa 13.12.2017
1560000300
1800031
30.8.2018
RVPS Dolný Kubín
Orčík Ján MVDr., Novoť 333, Novoť
veterinárna činnosť
70,15 €
08/18
 
1800032
30.8.2018
RVPS Dolný Kubín
Orčík Ján MVDr., Novoť 333, Novoť
veterinárna činnosť
81,55 €
08/18
 
01082018
30.8.2018
RVPS Dolný Kubín
Ďurdina Vladislav MVDr., Mútne 472, Mútne
veterinárna činnosť
100,14 €
07/18
 
2018301086
28.8.2018
RVPS Topoľčany
Autoservis JAKUB s.r.o. Dopravná 2069/1, 955 01 Topoľčany
servis+oprava TO687CS
869,94 €
1/S/2013
1510000182
2018823754
28.8.2018
RVPS Topoľčany
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
monitoring PZ
250,80 €
16/2018/ŠVPÚ/GR
 
2018841638
28.8.2018
RVPS Topoľčany
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
monitoring PZ
31,20 €
16/2018/ŠVPÚ/GR
 
2018841706
28.8.2018
RVPS Topoľčany
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
monitoring PZ
331,40 €
16/2018/ŠVPÚ/GR
 
522018
28.8.2018
RVPS Liptovský Mikuláš
MVDr.Molčan Juraj,Liptovská Štiavnica 449
VPO SVL 6/2018
35,56 €
15/2018
 
712018
28.8.2018
RVPS Liptovský Mikuláš
MVDr.Andrejčák Andrej, J.Hanulu 1127/21,Liptovské Sliače
VPO SVL 07/2018
850,37 €
12018
 
1018003655
28.8.2018
RVPS Liptovský Mikuláš
Farmavet s.r.o.,Sklabinská 20,Martin
obväzový materiál na odber vzoriek
9,13 €
 
 
2018823963
28.8.2018
RVPS Trenčín
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Botanická 15, Bratislava
VPO krmivá
95,50 €
19/2018/ŠVPU/GR
 
2018823948
28.8.2018
RVPS Trenčín
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Botanická 15, Bratislava
NPKR
176,70 €
19/2018/ŠVPU/GR
 
2018823947
28.8.2018
RVPS Trenčín
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Botanická 15, Bratislava
NPKR
176,70 €
19/2018/ŠVPU/GR
 
2018823946
28.8.2018
RVPS Trenčín
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Botanická 15, Bratislava
NPKR
176,70 €
19/2018/ŠVPU/GR
 
2018823914
28.8.2018
RVPS Trenčín
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Botanická 15, Bratislava
VPO krmivá
38,00 €
19/2018/ŠVPU/GR
 
2018823903
28.8.2018
RVPS Trenčín
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Botanická 15, Bratislava
VPO krmivá
108,80 €
19/2018/ŠVPU/GR
 
2018823885
28.8.2018
RVPS Trenčín
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Botanická 15, Bratislava
VPO krmivá
106,00 €
19/2018/ŠVPU/GR
 
2018823875
28.8.2018
RVPS Trenčín
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Botanická 15, Bratislava
VPO krmivá
25,80 €
19/2018/ŠVPU/GR
 
2018823872
28.8.2018
RVPS Trenčín
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Botanická 15, Bratislava
VPO krmivá VŽP
20,00 €
19/2018/ŠVPU/GR
 
2018823863
28.8.2018
RVPS Trenčín
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Botanická 15, Bratislava
VPO krmivá
102,50 €
19/2018/ŠVPU/GR
 
2018823790
28.8.2018
RVPS Trenčín
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Botanická 15, Bratislava
VPO krmivá
65,90 €
19/2018/ŠVPU/GR
 
2018823784
28.8.2018
RVPS Trenčín
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Botanická 15, Bratislava
VPO krmivá
41,50 €
19/2018/ŠVPU/GR
 
2182418458
28.8.2018
RVPS Trenčín
Konica Minolta Slovakia, Galvanyho 17/B, Bratislava,
kancelársky papier
280,81 €
8/2016/ŠVPS/RTN/5001451
 
1822001
28.8.2018
RVPS Trenčín
TEVOS Mgr. Herel, Jesenského 2, Prievidza
čistiace potreby
278,88 €
21/2013/ŠVPS/RTN/21/2013
48/2018
42180493333
28.8.2018
RVPS Žilina
ŠVPU Dolný Kubín, Jánoškova 59
NPKR
176,70 €
30/2018/ŠvPÚ/GR
 
4218049260
28.8.2018
RVPS Žilina
ŠVPU Dolný Kubín, Jánoškova 58
VPO krmivá
65,90 €
30/2018/ŠvPÚ/GR
 
5432
28.8.2018
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Jaroslav Pluhař, Ožďany 335
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 7/2018
54,32 €
SVL 21/2018
 
12/07/1050
28.8.2018
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Ladislav Haniczko, Školská 24/IV, Tornaľa
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 7/2018
47,06 €
SVL 10/2018
 
18/07/2018
28.8.2018
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Jozef Malček, Jánošíky 386, Rimavské Janovce
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 7/2018
370,20 €
SVL 17/2018
 
3143
28.8.2018
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Štefan Tankó, Nižná Pokoradz 52
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 7/2018
31,43 €
SVL 26/2018
 
29/2018
28.8.2018
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Anton Andreánsky, Včelince 173
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 7/2018
113,82 €
SVL 2/2018
 
2018014
28.8.2018
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Július Albíni, Kúpeľná 6, Rimavská Sobota
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 7/2018
30,17 €
SVL 1/2018
 
4539
28.8.2018
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Juraj Gallo, Mokrá Lúka 50
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 7/2018
45,39 €
SVL 8/2018
 
1/6/2018
28.8.2018
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Juraj Gallo, Mokrá Lúka 50
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 6/2018
58,09 €
SVL 8/2018
 
1/7/18
28.8.2018
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Ivan Drobčo, Šafárikova 331/5, Revúca
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 7/2018
54,00 €
SVL 6/2018
 
19/2018
28.8.2018
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Ladislav Németh, Bátka 177
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 7/2018
46,44 €
SVL 18/2018
 
18/2018
28.8.2018
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Ladislav Németh, Bátka 177
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 6/2018
262,70 €
SVL 18/2018
 
201810
28.8.2018
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Vladimír Cilík, Železničiarska 34, Rimavská Sobota
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 7/2018
394,01 €
SVL 4/2018
 
6818
28.8.2018
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Milan Kamenský, Poštová 99, Tornaľa
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 7/2018
218,78 €
SVL 13/2018
 
6018
28.8.2018
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Milan Kamenský, Poštová 99, Tornaľa
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 6/2018
447,62 €
SVL 13/2018
 
131
28.8.2018
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Štefan Lörincz, Rožňavská 850/7, Rimavská Sobota
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 7/2018
131,00 €
SVL 16/2018
 
31/2018
28.8.2018
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Ladislav Lang, Šimonovce 73
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 7/2018
125,37 €
SVL 15/2018
 
2018032
28.8.2018
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Zdenek Drotár, Športová 4/27, Rimavská Sobota
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 7/2018
100,14 €
SVL 7/2018
 
2018019
28.8.2018
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Arpád Ubreži, Sedliacka 6, Rimavská Sobota
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 7/2018
102,58 €
SVL 28/2018
 
2018017
28.8.2018
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Arpád Ubreži, Sedliacka 6, Rimavská Sobota
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 6/2018
117,82 €
SVL 28/2018
 
27214
28.8.2018
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Vladimír Sucháč, Novomeského 1/148, Rimavská Sobota
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 7/2018
272,14 €
SVL 23/2018
 
18020
28.8.2018
RVPS Rimavská Sobota
MVDr. Július Balog, Slobody 720/129, Poltár
výkon odborných veterinárnych činností za mesiac 7/2018
50,89 €
SVL 3/2018
 
2018823757
27.8.2018
RVPS Topoľčany
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
krmivá ŽP
20,00 €
16/2018/ŠVPÚ/GR
 
2018823777
27.8.2018
RVPS Topoľčany
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
krmivá VPO
65,90 €
16/2018/ŠVPÚ/GR
 
202018
27.8.2018
RVPS Topoľčany
REVUM Ľubomír Urminský č.205, 956 21 Tesáre
Napojenie rol.brány na el.+prekl.sviet.
530,00 €
5/S/2013
1510000181
572018
27.8.2018
RVPS Topoľčany
MVDr. Jozef Košík Jilemnického 380/8, 958 03 Partizánske
BSE +VPO SVL
223,86 €
7/2018
 
8018966870
27.8.2018
RVPS Trnava
Allianz-Slovenská poisťov§a, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava
povinné zmluvné poistenie TT952FR
120,20 €
8018966870
 
20181410
27.8.2018
ŠVPS SR
0000001610 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota / Kirejevská 22, 979 01 Rimavská Sobota / 35984562
zástrelné za diviaky
100,00 €
 
 
11982018
27.8.2018
ŠVPS SR
0000001630 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen / Nám.SNP 50, 960 01 Zvolen / 35984589
zástrelné za diviaky
270,00 €
 
 
6082018
27.8.2018
ŠVPS SR
0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924
zástrelné za diviaky
430,00 €
 
 
2018296005
27.8.2018
ŠVPS SR
0000001610 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota / Kirejevská 22, 979 01 Rimavská Sobota / 35984562
zástrelné za diviaky
1 890,00 €
 
 
2018929622
27.8.2018
ŠVPS SR
0000001750 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie / Kukučínova 24, 040 01 Košice - Juh / 31295070
zástrelné za diviaky
3 100,00 €
 
 
2018823542
27.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
368,00 €
 
 
332018
27.8.2018
ŠVPS SR
1000004483 / Marian Kružliak / Nový rad 342, 962 71 Dudince / 40542491
pranie Dudince
112,00 €
 
1300004169
181116393
27.8.2018
ŠVPS SR
1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300
letenka Matejčík 11.10.2018
335,00 €
Z-6/2016/E
1300004159
181116392
27.8.2018
ŠVPS SR
1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300
letenka Matejčík 9.10.2018
113,00 €
Z-6/2016/E
1300004158
1803643700
27.8.2018
ŠVPS SR
1000001597 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503
finančný spravodajca
26,40 €
 
1300004177
181116319
27.8.2018
ŠVPS SR
1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300
letenka Bíreš 16.-21.9.2018
455,00 €
Z-6/2016/E
1300004128
18036037
27.8.2018
ŠVPS SR
1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava / 35710691
kancelársky papier A4 / 80g
2 556,00 €
Z-12/2013/E
1300004171
1180860800
27.8.2018
ŠVPS SR
1000008715 / SWAN, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava 4 - Karlová Ves / 47258314
internet
95,62 €
D-18/2010/E
1300004176
6861312172
27.8.2018
ŠVPS SR
1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852
nájomné-plynové fľaše
19,38 €
 
1300004178
3418009731
27.8.2018
ŠVPS SR
1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481
poplatok za odvoz odpadu Bot. 3.spl.
1 725,36 €
 
1300004173
3418009730
27.8.2018
ŠVPS SR
1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481
poplatok za odvoz odpadu Záhrad. 3.spl.
215,67 €
 
1300004174
3118208085
27.8.2018
ŠVPS SR
1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481
daň z nehnuteľností Botanická 2.spl.
4 729,65 €
 
1300004172
17412018
27.8.2018
ŠVPS SR
0000001440 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín / Súdna 22, 911 01 Trenčín / 34057455
zástrelné za diviaky
420,00 €
 
 
2018296006
27.8.2018
ŠVPS SR
0000001610 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota / Kirejevská 22, 979 01 Rimavská Sobota / 35984562
zástrelné za diviaky
1 410,00 €
 
 
2018001440
27.8.2018
ŠVPS SR
0000001760 / Regionálna veterinárna správa Michalovce / Sama Chalupku 22, 071 01 Michalovce / 31295207
zástrelné za diviaky
870,00 €
 
 
1274201640
27.8.2018
ŠVPS SR
0000001340 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec / Svätoplukova 50, 903 01 Senec / 31794858
zástrelné za diviaky
900,00 €
 
 
188504780
27.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
8 560,00 €
 
 
4218048696
27.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
scrapie
39,00 €
 
 
2302018
27.8.2018
ŠVPS SR
0000001540 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný / Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín / 36144843
zástrelné za diviaky
200,00 €
 
 
2018001392
27.8.2018
ŠVPS SR
0000001760 / Regionálna veterinárna správa Michalovce / Sama Chalupku 22, 071 01 Michalovce / 31295207
zástrelné za diviaky
460,00 €
 
 
19712018
27.8.2018
ŠVPS SR
0000001410 / Regionálna veterinárna a potravinov správa Nové Mesto nad Váhom / Tajovského 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom / 34057480
zástrelné za diviaky
1 020,00 €
 
 
3432018
27.8.2018
ŠVPS SR
0000001530 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca / Horná 2483, 022 01 Čadca / 36144835
zástrelné za diviaky
590,00 €
 
 
2018823865
27.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
odber vzoriek HIS
330,80 €
 
 
2018001457
27.8.2018
ŠVPS SR
0000001760 / Regionálna veterinárna správa Michalovce / Sama Chalupku 22, 071 01 Michalovce / 31295207
VPO krmivá VŽP
50,00 €
 
 
9100400056
27.8.2018
ŠVPS SR
1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501
el.energia HIS Č.n.T. 08/2018
27,58 €
Z-9/2013/E
1300004168
188504677
27.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
2 740,00 €
 
 
2018823544
27.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
669,00 €
 
 
2018823675
27.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
834,80 €
 
 
7432018
27.8.2018
ŠVPS SR
0000001630 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen / Nám.SNP 50, 960 01 Zvolen / 35984589
VPO krmivá VŽP
699,60 €
 
 
188504182
27.8.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
2 940,00 €
 
 
20180422
27.8.2018
RVPS Žilina
Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45, Žilina
servis PC
130,80 €
 
94/2018
20180421
27.8.2018
RVPS Žilina
Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45, Žilina
oprava tlačiarne HP LJ130a
107,52 €
 
93/2018
3418097108
27.8.2018
RVPS KE-OKOLIE
Mesto Košice Trieda SNP 48/A Košice
opad komunálny 2018
110,18 €
3418097108
 
11718
27.8.2018
RVPS Zvolen
Uhrin Dušan, MVDr., 962 66 Sebechleby 325
veterinárne činnosti
82,68 €
8/2018
 
201827
27.8.2018
RVPS Zvolen
Šalko Peter , MVDr., 962 12 Stožok 364/43
veterinárne činnosti
32,50 €
4/2018
 
7 2018
27.8.2018
RVPS Zvolen
Báťka Jaroslav, MVDr., Kostolná 166, 962 12 Detva
veterinárne činnosti
968,92 €
1/2018
 
5468278149
27.8.2018
RVPS Zvolen
Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
telefóny
201,76 €
300/2013-230
 
3018932625
27.8.2018
RVPS Zvolen
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina
stravné lístky
1 600,48 €
17K 220082
41/2018
5010500063
27.8.2018
RVPS Zvolen
VLM SR, š.p., Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
výkony prác v poľovníctve
50,00 €
755/2018
 
062018
27.8.2018
RVPS Čadca
MVDr. Jozef Mudrík, Jašíkova 256, Turzovka, IČO:34221867
veterinárne činnosti
171,22 €
8/2018
 
162018
27.8.2018
RVPS Čadca
MVDr. Tomáš Hadraba, Predmier 32, Turzovka, IČO:37972146
veterinárne činnosti
76,75 €
5/2018
 
8214066971
24.8.2018
RVPS Poprad
Slovak Telekom a.s., Bratislava
pevná linka + internet 7/18 Poprad, Kežmarok, Levoča
265,86 €
Zmluva o pripojení č. TP5051100274911
Zmluva o pripojení č. TP5051100274911
180063
24.8.2018
RVPS BB
1000009287 / Ing. Ivan Maslík - MICROEL / Magurská 6437/19, 974 11 Banská Bystrica / 30575222
servsi ustredne 170
30,00 €
22/2016/švps/RBB
 
20180567
24.8.2018
RVPS Martin
Servis2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin
kancelársky materiál-batérie,kopírovací papier, tlačivá
59,86 €
2/2013
1560000303
2018054
24.8.2018
RVPS Martin
MVDr. Štefan Hybský, Hlboká 334/23, Kláštor pod Znievom
Veterinárna prevencia a ochrana - PVL, BSE za 7/2018
1 834,70 €
6/2018 zo dňa 5.12.2017
 
1082018
24.8.2018
RVPS Martin
MVDr. Peter Rišica, Horné Rakovce 1396/21, Turčianske Teplice
Veterinárna prevencia a ochrana - PVL, BSE za 7/2018
115,49 €
1/2018 zo dňa 5.12.2017
 
2018075
24.8.2018
RVPS Martin
MVDr. Július Róna, Hlboká 330, Kláštor pod Znievom
Veterinárna prevencia a ochrana - PVL, BSE za 7/2018
300,74 €
3/2018 zo dňa 5.12.2017
 
252018
24.8.2018
RVPS Martin
MVDr. Milan Málik, Dolné Rakovce 1925/39, Turčianske Teplice
Veterinárna prevencia a ochrana - PVL, BSE za 7/2018
188,41 €
2/2018 zo dňa 5.12.2017
 
4218049150
24.8.2018
RVPS Rimavská Sobota
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne
laboratórne vyšetrenie vzoriek
22,50 €
26/2018/ŠVPÚGR
 
4218049241
24.8.2018
RVPS Rimavská Sobota
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne
laboratórne vyšetrenie vzoriek
90,10 €
26/2018/ŠVPÚGR
 
4218048941
24.8.2018
RVPS Rimavská Sobota
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne
laboratórne vyšetrenie vzoriek
92,90 €
26/2018/ŠVPÚGR
 
4218048538
24.8.2018
RVPS Rimavská Sobota
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne
laboratórne vyšetrenie vzoriek
176,70 €
26/2018/ŠVPÚGR
 
201884173
24.8.2018
RVPS Rimavská Sobota
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach
laboratórne vyšetrenie vzoriek
104,10 €
26/2018/ŠVPÚGR
 
12018630
24.8.2018
RVPS Rimavská Sobota
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice
vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie
546,00 €
2018Z18102
 
2018080106
24.8.2018
RVPS Rimavská Sobota
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice
výkon činností zodpovednej osoby 8/2018
43,20 €
ZO/2018Z18102
 
20180190
24.8.2018
RVPS Rimavská Sobota
Autoservis - Peter Novák, E. Putru 3708, Rimavská Sobota
výmena oleja a filtrov u služobného motorového vozidla Škoda FABIA EČ: RS932BA
89,43 €
 
1610000197
2018047
24.8.2018
RVPS HUMENNÉ
MVDr. Baran Miroslav, Orechova 2, Humenné
Veterinárne úkony
42,18 €
Zmluva č. 3/2018
 
2018
24.8.2018
RVPS HUMENNÉ
MVDr. Ferko Ján, Sninská 16, Humenné
Veterinárne úkony
86,83 €
Zmluva č. 4/2018
 
2018096
24.8.2018
RVPS HUMENNÉ
MVDr. Mančík Jozef, Májová 829/36, Medzilaborce
Veterinárne úkony
17,84 €
Zmluva č. 7/2018
 
2118
24.8.2018
RVPS HUMENNÉ
MVDr. Ferko Ján, Sninská 16, Humenné
Veterinárne úkony
211,20 €
Zmluva č. 4/2018
 
2018021
24.8.2018
RVPS Dolný Kubín
Lukáč Ľubomír MVDr., Liesek 555, Liesek
veterinárna činnosť
103,28 €
10/18
 
470172
24.8.2018
RVPS Sp. Nová Ves
RUPKKI s.r.o, Iliašovská cesta 33, Smižany
internet
11,85 €
zmluva
 
242018
24.8.2018
RVPS Sp. Nová Ves
MVDr. Samuel Smik, Vajanského 33, Spišská Nová Ves
VPO - SVL
241,68 €
zmluva
 
2042018
24.8.2018
RVPS Sp. Nová Ves
MVDr. Martinko Albert, Duklianska 46, Spišská Nová Ves
VPO - SVL
22,14 €
zmluva
 
2018189
24.8.2018
RVPS Sp. Nová Ves
Exekútorský úrad, Gotkého 8, Sp. Nová Ves
exekučný poplatok
136,36 €
zmluva
 
1199651220
24.8.2018
RVPS Sp. Nová Ves
O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, Bratislava
mobilné poplatky
10,82 €
zmluva
 
0042170142
24.8.2018
RVPS Sp. Nová Ves
Orange Slovensko, a.s., Metodova 6, Bratislava
mobilné poplatky
55,10 €
zmluva
 
282018
24.8.2018
RVPS Sp. Nová Ves
MVDr. Kovaľová Kristina, Tatranská 33, Smižany
VPO - SVL
34,49 €
zmluva
 
4218048937
24.8.2018
RVPS Žiar nad Hronom
ŠVPÚ Dolný Kubín, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
NPKR
92,90 €
17/2018
 
4218049239
24.8.2018
RVPS Žiar nad Hronom
ŠVPÚ Dolný Kubín, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
NPKR
176,70 €
17/2018
 
4218048939
24.8.2018
RVPS Žiar nad Hronom
ŠVPÚ Dolný Kubín, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
NPKR
92,90 €
17/2018
 
4218048938
24.8.2018
RVPS Žiar nad Hronom
ŠVPÚ Dolný Kubín, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
NPKR
92,90 €
17/2018
 
7215350801
24.8.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28, Bratislava
telefony 82018
49,98 €
41023367911
 
7215350786
24.8.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28, Bratislava
telefony 82018
26,50 €
41023367911
 
2552018
24.8.2018
RVPS Žiar nad Hronom
JUDr.Mário Mičák, Kollárova 39, Banská Bystrica
exekučné poplatky
72,00 €
 
 
2562018
24.8.2018
RVPS Žiar nad Hronom
JUDr.Mário Mičák, Kollárova 39, Banská Bystrica
exekučné poplatky
72,00 €
 
 
2532018
24.8.2018
RVPS Žiar nad Hronom
JUDr.Mário Mičák, Kollárova 39, Banská Bystrica
exekučné poplatky
72,00 €
 
 
2572018
24.8.2018
RVPS Žiar nad Hronom
JUDr.Mário Mičák, Kollárova 39, Banská Bystrica
exekučné poplatky
72,00 €
 
 
2542018
24.8.2018
RVPS Žiar nad Hronom
JUDr.Mário Mičák, Kollárova 39, Banská Bystrica
exekučné poplatky
72,00 €
 
 
1000167578
23.8.2018
RVPS Poprad
Slovanet a.s., Bratislava
poplatok za TV 8/18 Kežmarok
5,50 €
Zmluva č. DO61603240001
Zmluva č. DO61603240001
202018
23.8.2018
RVPS BB
1000009546 / MVDr. Jagoš Ján / Sásovská cesta 110, 974 11 Banská Bystrica / 32001908
VPO ost. 7/2018 169
209,46 €
4/2018
 
1000162478
23.8.2018
RVPS BB
1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612
internet, telefon PL 168
271,44 €
GEN151105157501
 
192018
23.8.2018
RVPS BB
1000009546 / MVDr. Jagoš Ján / Sásovská cesta 110, 974 11 Banská Bystrica / 32001908
VPO ost. 6/2018 166
221,56 €
4/2018
 
8215078091
23.8.2018
RVPS BB
1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469
mobil MVDR, Málľ. 164
21,98 €
894210216
 
2018823862
23.8.2018
RVPS BB
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
VPO krmivá 168
95,50 €
27/2018/SVPS/GR
 
8215078066
23.8.2018
RVPS BB
1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469
mobil MVDR, Čer. 165
23,09 €
894210221
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-20  Ďalšia strana  Posledná strana      Záznam 1 až 300 z 131341