Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Zoznam faktúr na tovary a služby

Zoznam je zverejňovaný podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,  v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).


 Vyhľadávanie

Číslo faktúry (*)
Dátum úhrady
Dátum doručenia
Objednávateľ (*)
Dodávateľ (*)
Predmet (*)
Uhradená suma s DPH (*)
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednavky
2911012856
20.1.2019
3.1.2019
RVPS KE-OKOLIE
Slovakia energy s.r.o. Plynárenská 7A Blava IČO: 36807702-DOBROPIS
Kukučinova 24 12/2018
1,60 €
7400016877
 
2911003083
18.1.2019
3.1.2019
RVPS KE-OKOLIE
Slovakia energy s..ro. Plynárenská 7A Blava IČO:36807702-DOBROPIS
rok 2018 vyučt.elektr. Holčíkovce
268,06 €
7400016877
 
2911003084
18.1.2019
3.1.2019
RVPS KE-OKOLIE
Slovakia energy s..ro. Plynárenská 7A Blava IČO:36807702-DOBROPIS
Michalovská 1.1.2018-31.12.2018
5,05 €
7400016877
 
2911005798
17.1.2019
14.1.2019
RVPS Žiar nad Hronom
Slovakia Energy s.r.o,.Plynárenská 7A, Bratislava,36807702
vyúčtovanie EE
45,99 €
1121069
 
20190001
17.1.2019
14.1.2019
RVPS Žiar nad Hronom
MVDr.Kováč Miroslav, L.Svobodu 24, B.Stiavnica,45027277
štátna veterinárna činnosť
128,77 €
04/KM/2018
 
2182224501
17.1.2019
14.1.2019
RVPS Žiar nad Hronom
Konica Minolta Slovakia s.r.o.,Galvaniho 17, Ba,31338551
oprava kopírky
24,00 €
 
 
61330191
17.1.2019
14.1.2019
RVPS Žiar nad Hronom
Miloš Zajac, Hodruša-Hámre
za dodanie vzoriek
30,00 €
 
 
626026103
15.1.2019
14.1.2019
RVPS KE-OKOLIE
Lesy SR š.p. Odšt.z. Sobrance, Kúpeľská 69 Sobrance IČO: 36038351
diviaky
20,00 €
NPK2018KMO AMO
 
180100156
15.1.2019
9.1.2019
RVPS Zvolen
TOGATO TRADE s.r.o., 956 12 Kamanová 223, IČO:46426990
pranie prádla
28,86 €
 
3/2018
8223973908
15.1.2019
7.1.2019
RVPS Zvolen
Slovak telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO:35763469
telefóny, internet
145,10 €
TP0166622
 
61183769
15.1.2019
7.1.2019
RVPS Zvolen
BESONE s.r.o., Priemyselná 1,031 01 Liptovský Mikuláš,IČO:44277971
servis ochr.osob.údajov
210,00 €
18-536
 
9001183326
15.1.2019
11.1.2019
RVPS Zvolen
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9,975 99 B.Bystrica, IČO: 36631124
P.O.BOX, výplatné úver
197,95 €
410141
 
122018
14.1.2019
8.1.2019
RVPS Zvolen
Báťka Jaroslav, MVDr., Kostolná 166,962 12 Detva,IČO:36871869
veterinárne činnosti
672,72 €
01/2018
 
282018
14.1.2019
8.1.2019
RVPS Zvolen
Sládkovič Jozef, MVDr., Školská 28/20, 962 63 Pliešovce,IČO:42009341
veterinárne činnosti
46,52 €
17/2018
 
2018/70
14.1.2019
8.1.2019
RVPS Zvolen
Novotný Ľubomír, MVDr., Majerský rad 74, 963 01 Krupina,IČO:35998288
veterinárne činnosti
97,86 €
07/2018
 
201847
14.1.2019
9.1.2019
RVPS Zvolen
Šalko Peter, MVDr., 962 12 Stožok 364/43,IČO:34323091
veterinárne činnosti
55,02 €
04/2018
 
1/2019
14.1.2019
9.1.2019
RVPS Zvolen
Veselý Juraj, MVDr., Lúčna štvrť 46, 962 12 Detva,IČO:42186234
veterinárne činnosti
459,80 €
18/2018
 
40/2018
14.1.2019
9.1.2019
RVPS Zvolen
Lapin František, MVDr., Majerský rad 43, 963 01 Krupina, IČO:30230501
veterinárne činnosti
95,03 €
06/2018
 
64/2018
14.1.2019
8.1.2019
RVPS Zvolen
Nemček Juraj, MVDr., Švermova 21, 960 01 Zvolen, IČO:42186684
veterinárne činnosti
194,23 €
13/2018
 
1/12/18
14.1.2019
8.1.2019
RVPS Zvolen
Petrus Juraj, MVDr., Jesenského 25, 960 01 Zvolen, IČO:30587921
veterinárne činnosti
285,54 €
15/2018
 
211218
14.1.2019
9.1.2019
RVPS Zvolen
Uhrin Dušan, MVDr., 962 66 Sebechleby 325, IČO:30445001
veterinárne činnosti
45,23 €
08/2018
 
2911005235
14.1.2019
9.1.2019
RVPS Zvolen
Slovakia energy, s.r.o., Plynárenská 7/A,821 09 Bratislava,IČO:36807702
elektrická energia
95,68 €
1121066
 
258403386
14.1.2019
12.12.2018
RVPS Zvolen
Slovakia energy, s.r.o., Plynárenská 7/A,821 09 Bratislava,IČO:36807702
elektrická energia
133,00 €
1121066
 
258011111
14.1.2019
7.1.2019
RVPS Zvolen
Slovakia energy, s.r.o., Plynárenská 7/A,821 09 Bratislava,IČO:36807702
elektrická energia
87,00 €
1121066
 
62018
14.1.2019
10.1.2019
RVPS Žiar nad Hronom
PS KončiaR 2,Inovecká 9, Nitra
za dodanie vzoriek
200,00 €
 
 
2048075
14.1.2019
10.1.2019
RVPS Žiar nad Hronom
Jozef Koloň, EL-PZ,,Stará Kremnička 340,41805666
obslfuha a údržba kotolne
180,00 €
21/2015
 
20190001
14.1.2019
8.1.2019
RVPS Žiar nad Hronom
MVDr.Marek Ulbrík,Vyhne 513, 51173913
štátna veterinárna činnosť
202,48 €
11/Wv/2018
 
1640054
14.1.2019
10.1.2019
RVPS Žiar nad Hronom
Ing.Kružic ladislav ml.,Akademická 25, B.Stiavnica,
za dodanie vzoriek
40,00 €
 
 
1640101
14.1.2019
8.1.2019
RVPS Žiar nad Hronom
Pálenkáš Juraj,Vyhne č. 37
za dodanie vzoriek
30,00 €
 
 
1640102
14.1.2019
8.1.2019
RVPS Žiar nad Hronom
Peter Gergeľ, B.Stiavnica, mestské Lesy
za dodanie vzoriek
30,00 €
 
 
1640092
14.1.2019
7.1.2019
RVPS Žiar nad Hronom
Cigánek Robert ml.,Kopernica 168.
za dodanie vzoriek
30,00 €
 
 
182111
14.1.2019
7.1.2019
RVPS Žiar nad Hronom
ALTYS s.r.o.,Kremnička 39, Banská Bystrica, 31620540
servis zabezpečovacieho zariadenia
75,84 €
 
 
8224115771
14.1.2019
2.1.2019
RVPS Žiar nad Hronom
Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28, Bratislava,35763469
telefony 12/2018
121,12 €
41023367911
 
2019001
14.1.2019
2.1.2019
RVPS Žiar nad Hronom
Alfred Zorda, Bývanie, Nám. MS 1,3, Žiar nad Hronom ,33997284
nábytok
1 306,00 €
 
 
8835984601
14.1.2019
2.1.2019
RVPS Žiar nad Hronom
RTVS s.r.o.,Staré Grunty 2, Bratislava, 36857432
koncesionársky poplatok 2019
111,48 €
 
 
1640084
14.1.2019
2.1.2019
RVPS Žiar nad Hronom
IVVL Košice, Cesta pod Hraodovu13/a, Košice,00493546
Slovenský veter.časopis
67,02 €
 
 
622059346
11.1.2019
10.1.2019
RVPS KE-OKOLIE
Lesy SR š.p. Odšt.závod Ke, Moyzesova 18 Košice IČO: 36038351
diviaky
90,00 €
NPK2018KMO AMO
 
5010500149
11.1.2019
6.12.2018
RVPS Zvolen
VLM SR, š.p., Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce, IČO:31577920
výkony v poľovníctve
120,00 €
000755
 
5010500141
11.1.2019
28.11.2018
RVPS Zvolen
VLM SR, š.p., Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce, IČO:31577920
výkony v poľovníctve
190,00 €
000755
 
5010500166
11.1.2019
13.12.2018
RVPS Zvolen
VLM SR, š.p., Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce, IČO:31577920
výkony v poľovníctve
420,00 €
000755
 
1/11/2018
11.1.2019
7.1.2019
RVPS Zvolen
PZ Javor, 963 01 Krupina 1096/21, IČO: 31921175
výkony v poľovníctve
90,00 €
000755
 
04/KA-02/2018
11.1.2019
7.1.2019
RVPS Zvolen
PZ Kukučka, 963 01 Krupina, IČO:31921183
výkony v poľovníctve
70,00 €
000755
 
3091901803
10.1.2019
9.1.2019
RVPS KE-OKOLIE
DOXX-stravné lístky spol.s r.o Kálov 356 Žilina IČO: 36391000
stravné lístky
5 349,78 €
 
12019
1640084
10.1.2019
7.1.2019
RVPS Žiar nad Hronom
RNDr.Pavel Bačík, Dr.Straku 1536/11, B.Stiavnica
za dodanie vzoriek
10,00 €
 
 
4238019003
10.1.2019
7.1.2019
RVPS Žiar nad Hronom
MVDr.Juraj Maniak, Jasenové 148,,42389216
štátna veterinárna činnosť
61,60 €
11/MJ/2018
 
201218
10.1.2019
7.1.2019
RVPS Žiar nad Hronom
MVDr.Dušan Uhrín, Sebechleby 325,,30445001
štátna veterinárna činnosť
55,56 €
10/DV/2018
 
1614103123
10.1.2019
2.1.2019
RVPS Žiar nad Hronom
Slovakia energy s.r.o., Plynárenská 7/a, Bratislava
EE1/2019
194,00 €
1121069
 
6588150583
10.1.2019
2.1.2019
RVPS Žiar nad Hronom
Kooperatíva a.s., Štefanovica 4, Bratislava,00585441
PZP služ.motor.vozidla
117,10 €
6588150583
 
0077916922
10.1.2019
2.1.2019
RVPS Žiar nad Hronom
Orange Slovensko a.s..,Metodova 8, Bratislava,35697270
služ.mobily
60,41 €
41023367911
 
1614103122
10.1.2019
2.1.2019
RVPS Žiar nad Hronom
Slovakfia energy sr.o.,Plynárenská 7A, Bratislava,36807702
EE 1/2019
42,00 €
1121069
 
6118360
10.1.2019
2.1.2019
RVPS Žiar nad Hronom
BESONE s.r.o.,Priemyselná 1, L.Mikuláš, 44277971
ochrana osobných údajov - servis
180,00 €
 
 
122018
10.1.2019
2.1.2019
RVPS Žiar nad Hronom
MVDr.Maďarová Gizela, Horné Hámre 17,,45027625
štátna veterinárna činnosť
123,12 €
06/MG/2018
 
1812117915
8.1.2019
31.12.2018
RVPS Rimavská Sobota
DIGI SLOVAKIA s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, IČO: 35701722
poplatky za prenos a retransmisiu 1/2018
12,60 €
 
30397629
2477131796
8.1.2019
31.12.2018
RVPS Rimavská Sobota
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, Bratislava IČO: 35697270
poplatky za mobilný Orange internet Premium+
8,00 €
 
zmluva o HVPS z 5.5.2014
2477126385
8.1.2019
31.12.2018
RVPS Rimavská Sobota
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, Bratislava IČO: 35697270
poplatky za mobilný Orange internet Premium+
8,00 €
 
zmluva o HVPS z 5.5.2014
2477124762
8.1.2019
31.12.2018
RVPS Rimavská Sobota
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, Bratislava IČO: 35697270
poplatky za mobilný Orange internet Premium+
8,00 €
 
zmluva o HVPS z 5.5.2014
2477125407
8.1.2019
31.12.2018
RVPS Rimavská Sobota
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35697270
poplatky za telekomunikačné služby - používateľ RS
18,29 €
 
zmluva o HVPS z 5.5.2014
2477124454
8.1.2019
31.12.2018
RVPS Rimavská Sobota
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35697270
poplatky za telekomunikačné služby - používateľ AK
18,00 €
 
zmluva o HVPS z 5.5.2014
2477126037
8.1.2019
31.12.2018
RVPS Rimavská Sobota
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35697270
poplatky za telekomunikačné služby - používateľ VHS
18,05 €
 
zmluva o HVPS z 5.5.2014
2477126023
8.1.2019
31.12.2018
RVPS Rimavská Sobota
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35697270
poplatky za telekomunikačné služby - používateľ LS
20,08 €
 
zmluva o HVPS z 5.5.2014
2477206114
8.1.2019
31.12.2018
RVPS Rimavská Sobota
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35697270
poplatky za telekomunikačné služby - používateľ HU
18,29 €
 
zmluva o HVPS z 5.5.2014
112180690
8.1.2019
7.1.2019
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Jendrál Ľubomír Hemerkova 11 Ke IČO: 31945503
veterinárne činnosti
293,56 €
122018
 
0180126
8.1.2019
7.1.2019
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Kilík Jaroslav Jablonov nad Turňou 173 IČO: 31299521
veterinárne činnosti
51,40 €
142018
 
1614103039
8.1.2019
7.1.2019
RVPS KE-OKOLIE
Slovakia energy s..ro. Plynárenská 7A Blava IČO:36807702
elektrika 2 2019 Kukučinova
226,00 €
7400016877
 
11182521
8.1.2019
7.1.2019
RVPS KE-OKOLIE
Dopravný podnik mesta Ke, Bardejovská 6, Ke IČO: 31701914
umývanie aut
6,50 €
 
92017
8224059223
8.1.2019
7.1.2019
RVPS KE-OKOLIE
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Blava IČO: 35763469
hovorné pevná sieť
204,50 €
82040063247
 
1800045
4.1.2019
3.1.2019
RVPS KE-OKOLIE
MVDr. Gašparik Gabriel, Kurská 18 Ke, IČO: 42105706
veterinárne činnosti
103,83 €
102018
 
1614103040
4.1.2019
3.1.2019
RVPS KE-OKOLIE
Slovakia energy s..ro. Plynárenská 7A Blava IČO:36807702
elektrická energia II.-IV. 2019 Holč
120,00 €
7400016877
 
1614103041
4.1.2019
3.1.2019
RVPS KE-OKOLIE
Slovakia energy s..ro. Plynárenská 7A Blava IČO:36807702
elektrická energia II.-IV. 2019 Mich
18,00 €
7400016877
 
201902
4.1.2019
3.1.2019
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Sučko Miroslav Družstevná p/Hornáde IČO: 35507373
veterinárne činnosti
131,01 €
272018
 
23122018
4.1.2019
3.1.2019
RVPS KE-OKOLIE
MVDr,Brada Juraj Bauerova 44 Ke IČO: 17149185
veterinárne činnosti
69,06 €
42018
 
001621
4.1.2019
3.1.2019
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Skalický Juraj Cyklistická 3 Ke IČO: 45007861
veterinárne činnosti
78,40 €
242018
 
10180025
4.1.2019
3.1.2019
RVPS KE-OKOLIE
MVDr. Skalický Vladimír Cyklistická 3 Ke IČO: 42409292
veterinárne činnosti
275,19 €
252018
 
192018
4.1.2019
3.1.2019
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Fecko Vladimír Bidovce 195 IČO: 42100640
veterinárne činnosti
95,02 €
82018
 
4211003062
4.1.2019
3.1.2019
RVPS KE-OKOLIE
Inštitút vzdel. Vet. Lekárov Cesta pod Hradovou 13/A Ke IČO: 00493546
veterinárny časopis 2018
22,34 €
 
2018
18124
31.12.2018
28.12.2018
RVPS TV
1000011491 / Ing. Bibiana Bakytová PROTEXT / Berehovská 2214/15, 075 01 Trebišov / 51008068
Kancelársky materiál-sáčky
79,10 €
 
71/2018
180981
31.12.2018
27.12.2018
RVPS TV
1000001750 / Secomp spol. s r.o. / M.R. Štefánika, 075 01 Trebišov / 31697879
Klimat.jednotka Vivax
998,90 €
 
66/2018
1632018
31.12.2018
27.12.2018
RVPS BA
1000001812 / JUDr. Milan Švec, advokát / Vajnorská 98 D 32, 831 04 Bratislava / 31786260
poskytnutie právnych služieb
607,44 €
16/2018/ŠVPS/RBA
 
10181549
31.12.2018
28.12.2018
RVPS BA
1000003923 / MiHi.sk, s r.o. / Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča / 36645095
kancelárske...
114,67 €
 
28/12/2018-1
1622018
31.12.2018
27.12.2018
RVPS BA
1000001812 / JUDr. Milan Švec, advokát / Vajnorská 98 D 32, 831 04 Bratislava / 31786260
poskytnutie právnych služieb
607,44 €
16/2018/ŠVPS/RBA
 
92018298
31.12.2018
28.12.2018
RVPS BA
1000009571 / LIBRA spol. s. r.o. / Kvetinárska 31, 821 06 Bratislava / 17329469
váha 2x
150,48 €
 
28/12/2018-1
18072
31.12.2018
21.12.2018
ŠVPS SR
1000002367 / MVDr.REŠO Rudolf LIVA / Družstevná 9, 079 01 Veľké Kapušany / 34272232
vykonanie dezinfekcie HIS VN a HIS ČnT
1 140,00 €
 
1300004029
2018051
31.12.2018
21.12.2018
ŠVPS SR
1000005191 / JupE JT s.r.o. / Exnárova 16, 821 03 Bratislava / 44850646
dodanie a montáž vstavaných skríň
2 518,80 €
 
1300004595
2018050
31.12.2018
21.12.2018
ŠVPS SR
1000005191 / JupE JT s.r.o. / Exnárova 16, 821 03 Bratislava / 44850646
dodanie a pokládka koberca na chodbe
5 984,40 €
 
1300004596
2124631047
28.12.2018
27.12.2018
RVPS Vranov nad Topľou
Východosl. vodár. spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice
vodné, stočné
136,87 €
90-000013776PO2008
 
2018239
28.12.2018
27.12.2018
RVPS Vranov nad Topľou
ALDA-EVA s.r.o., Hudcovce 67
kancelársky materiál
400,63 €
 
48/2018
1642018
28.12.2018
27.12.2018
RVPS Vranov nad Topľou
VT-KANAL, s.r.o., Juh 1063/24, Vranov nad Topľou
čistenie kanalizácie
113,95 €
 
47/2018
8223605775
28.12.2018
27.12.2018
RVPS Vranov nad Topľou
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava
služby mobilnej siete
40,98 €
2029318568
 
180004173
28.12.2018
27.12.2018
RVPS Rožňava
DRUCKER , s.r.o. Oščadnica 1820, IČO 44925417
nákup tonerov
146,40 €
 
52/2018
20180807
28.12.2018
27.12.2018
RVPS Rožňava
Mihalik Ladislav LAAX, Šafárikova 104, Rožňava, IČO 10746811
materiál VPO
25,78 €
 
54/2018
0025013103
28.12.2018
27.12.2018
RVPS Rožňava
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO 35697270
mobilné telefóny
61,60 €
stála zmluva
 
1800004
28.12.2018
27.12.2018
RVPS Rožňava
HorMix, s.r.o., Ružová 26, Rožňava, IČO 51573369
nákup kobercov
259,76 €
 
50/2018
18321
28.12.2018
27.12.2018
RVPS Rožňava
Servis Básthy a Koreň, s.r.o., Námestie baníkov 42, Rožňava, IČO 36175447
nákup notebooku
707,00 €
 
49/2018
18322
28.12.2018
27.12.2018
RVPS Rožňava
Servis Básthy a Koreň, s.r.o., Námestie baníkov 42, Rožňava, IČO 36175447
oprava tlačiarne
106,80 €
 
51/2018
20180808
28.12.2018
27.12.2018
RVPS Rožňava
Mihalik Ladislav LAAX, Šafárikova 104, Rožňava, IČO 10746811
kancelársky materiál
754,00 €
 
53/2018
1602018
28.12.2018
21.12.2018
RVPS BA
1000001812 / JUDr. Milan Švec, advokát / Vajnorská 98 D 32, 831 04 Bratislava / 31786260
poskytnutie právnych služieb
1 500,00 €
16/2018/ŠVPS/RBA
 
1870475
28.12.2018
21.12.2018
RVPS BA
1000001555 / Pharmacopola s.r.o / Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom / 31570895
čítačka AMO
212,22 €
 
20/12/2018-1
8028811851
28.12.2018
21.12.2018
RVPS BA
1000003018 / Internet Mall Slovakia, s.r.o. / Galvaniho 6, 821 04 BRATISLAVA / 35950226
2 x chladnička
327,90 €
 
21/12/2018-1
182779143
28.12.2018
21.12.2018
RVPS BA
1000000956 / Alza.sk - Alza.cz a.s. / Jateční 33, 170 00 Praha 7 / 27082440
vysavač Sencor
70,84 €
 
20/12/2018-2
201802847
28.12.2018
21.12.2018
RVPS BA
1000001471 / ELSO PHILIPS SERVICE, spol.s r.o. / Jilemnického 2, 911 01 Trenčín / 31423388
1 x teplomer
100,84 €
 
22/12/2018-
201802846
28.12.2018
21.12.2018
RVPS BA
1000001471 / ELSO PHILIPS SERVICE, spol.s r.o. / Jilemnického 2, 911 01 Trenčín / 31423388
3 x teplomer-AMO
293,04 €
 
21/12/2018-2
202473814
28.12.2018
21.12.2018
RVPS BA
1000002781 / ELEKTROSPED, a. s. / Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava / 35765038
mrazák AMO
337,90 €
 
20/12/2018-3
17043
28.12.2018
16.12.2018
RVPS PD
MVDr.Juraj Mendel / Cesta na Brús 233/13, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom / 17058180
veterinárny dozor
303,08 €
9/2018
 
201809813
28.12.2018
27.12.2018
RVPS HUMENNÉ
Krídla, s.r.o., Mierova 94, Humenné, IČO 36466778
Kancelársky papier
83,41 €
Zmluva č. 3/2013
64/2018
2124533197
28.12.2018
27.12.2018
RVPS HUMENNÉ
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice, IČO 36570460
Vodné, stočné
147,94 €
Zmluva č. 20-000082707PO2014
 
1702018
28.12.2018
28.12.2018
RVPS Komárno
Alfréd Horváth, ul. Móra Krausza 583/1, Komárno, 45856389
pneumatiky
373,68 €
 
objednávka pri fa.
4211003047
28.12.2018
21.12.2018
RVPS Komárno
IVVL , Cesta pod Hradovou 13/a, Košice , 00493546
veterinárny časopis
89,36 €
zmluva
 
20180061
28.12.2018
20.12.2018
RVPS Komárno
MV-HAND, Dunajské nábrežie 1151, Komárno, 37196201
pracovné odevy
215,00 €
 
objednávka pri fa.
2018490
28.12.2018
20.12.2018
RVPS Komárno
Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK, Dunajské nábrežie 36/34, Komárno,40856071
toner
398,40 €
zmluva č.1/2013
 
2018054
28.12.2018
19.12.2018
RVPS Komárno
MVDr. Konč Juraj, Športová 416, Chotín , 31139248
veterinárne úkony
26,66 €
zmluvač.8/2018
 
012183808
28.12.2018
21.12.2018
RVPS Žilina
KOEXIMPO, s.r.o. Kamenná 19, Žilina, IČO: 31584268
kancelársky materiál
1 183,07 €
 
147/2018
182537
28.12.2018
21.12.2018
RVPS SN
MIVA Market, s.r.o / Mlynská 1323/13, Smižany / 36704041
kancelársky materiál
150,00 €
 
46/2018
28122018
28.12.2018
28.12.2018
RVPS Dunajská Streda
Alžbeta Szokolová - TRILAK, 835, Matúškovo, IČO: 36918156
Čistiace potreby, OOPP
502,18 €
 
1360000404
18201461
28.12.2018
28.12.2018
RVPS Dunajská Streda
DS - CAR s.r.o., Hlavná 21, Dunajská Streda, IČO: 36233510
Oprava služobného motorového vozidla
90,06 €
 
1360000402
181543
28.12.2018
28.12.2018
RVPS Dunajská Streda
Canton spol. s r. o., Komárňanská 21/53, Veľký Meder, IČO: 35803916
Kancelárske stoličky
536,00 €
 
1360000403
1801316
28.12.2018
27.12.2018
RVPS Dunajská Streda
Ingrid Győriová - INTERVYT, Okružná cesta 663/8, Trhová Hradská, IČO: 37162837
Kancelársky papier
532,80 €
 
1360000401
1801315
28.12.2018
27.12.2018
RVPS Dunajská Streda
Ingrid Győriová - INTERVYT, Okružná cesta 663/8, Trhová Hradská, IČO: 37162837
Tonery
502,80 €
 
1360000400
2018010365
28.12.2018
27.12.2018
RVPS PP
KP plus s.r.o. / MUDr. Alexandra 23, 060 01 Kežmarok / 36475025
kancelárske potreby
371,02 €
 
objednávka č. 88/18
20182321
28.12.2018
21.12.2018
RVPS Dolný Kubín
Miloš Huba ORSA, Generála Svobodu 2674/34, Dolný Kubín, 31045901
kancelárske potreby
109,76 €
3/2003
 
4211003050
28.12.2018
21.12.2018
RVPS Rimavská Sobota
Inšitút vzdelávania vet. Lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice
Slovenský veterinársky časopis č. 2/2018
89,36 €
1610000163
 
19086
28.12.2018
21.12.2018
RVPS Rimavská Sobota
BALEX, s.r.o., Hviezdoslavova 8/440, Rimavská Sobota, IČO: 36020427
kancelársky papier, kancelárske potreby a materiál
784,61 €
1610000228
 
181119640
28.12.2018
21.12.2018
ŠVPS SR
1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300
letenka Ihnátová 13.-14.12.2018
706,00 €
Z-6/2016/E
1300004537
20180229
28.12.2018
21.12.2018
ŠVPS SR
1000001171 / WABEZ s.r.o. / Vodná 20, 903 01 Senec / 31104525
výpočtová technika
2 580,05 €
 
1300004591
20180228
28.12.2018
21.12.2018
ŠVPS SR
1000001171 / WABEZ s.r.o. / Vodná 20, 903 01 Senec / 31104525
výpočtová technika
9 999,14 €
 
1300004592
19080
28.12.2018
21.12.2018
ŠVPS SR
1000001342 / INPROKOM in s.r.o. / Prešovská 45, 821 02 Bratislava / 47949872
pranie bielizne Botanická
33,59 €
Z-23/2014/E
1300004472
181119641
28.12.2018
21.12.2018
ŠVPS SR
1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300
letenka Hačko 19.12.2018
723,00 €
Z-6/2016/E
1300004572
180659
28.12.2018
27.12.2018
RVPS Zvolen
Beličková s.r.o., Nám. SNP 39/57, 960 01 Zvolen, IČO:45902836
čistiace prostriedky
73,20 €
 
83/2018
185201098
28.12.2018
27.12.2018
RVPS Zvolen
Praktik textil s.r.o., Zlievarenská 1, 917 02 Trnava,IČO:44491191
uteráky, osušky
335,96 €
 
81/2018
3018954683
28.12.2018
27.12.2018
RVPS Zvolen
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000
stravné lístky
1 379,05 €
 
82/2018
30180217
28.12.2018
20.12.2018
RVPS Dolný Kubín
BASKO.sk s.r.o., Hviezdoslavova 100/26,Vyšný Kubín, 46477675
prenosná tlačiareň HP Officejet
256,40 €
 
40/2018
0051568806
28.12.2018
27.12.2018
RVPS KE-OKOLIE
Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Blava IČO: 35697270
hovorné mobilné siete
85,09 €
51568806
 
20180256
28.12.2018
21.12.2018
RVPS Čadca
MP-Comp, s..ro., Chalupkova 158/74, Čadca, IČO:46358935
kanvica Catler
109,30 €
 
1530000230
2183500247
27.12.2018
20.12.2018
RVPS PO
1000001311 / ŠEVT a.s / Plynárenská 6, 821 09 Bratislava / 31331131
kancelársky materiál
81,24 €
 
59/2018
2183500246
27.12.2018
20.12.2018
RVPS PO
1000001311 / ŠEVT a.s / Plynárenská 6, 821 09 Bratislava / 31331131
kancelársky materiál VPO
16,75 €
 
59/2018
4211003060
27.12.2018
20.12.2018
RVPS Vranov nad Topľou
Inštitút vzdeláv. veterinár. lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice
Slovenský veterinársky časopis č. 2/2018
67,02 €
 
46/2018
4211003064
27.12.2018
21.12.2018
RVPS Rožňava
IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice, IČO 00493546
Slov. vet. časopis
67,02 €
stála obj.
 
2124532959
27.12.2018
21.12.2018
RVPS Rožňava
Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice, IČO 36570460
vodné a stočné
419,84 €
60-000019175PO2009
 
18113
27.12.2018
20.12.2018
RVPS TV
1000011491 / Ing. Bibiana Bakytová PROTEXT / Berehovská 2214/15, 075 01 Trebišov / 51008068
Kancelársky materiál
537,94 €
 
56/2018
1020181010
27.12.2018
18.12.2018
RVPS TV
1000003283 / K-print s.r.o. / SNP 1944/91, 075 01 Trebišov / 36202908
Tlačivá
37,00 €
 
63/2018
2018203
27.12.2018
20.12.2018
RVPS Trnava
Ing. Ivan Kolka, Okružná 11/13, Veľké Ripňany
GDPR
80,00 €
32/2018
 
181211406
27.12.2018
20.12.2018
RVPS Trnava
Tripsy s.r.o., Fučíkova 462, Sládkovičovo
kancelársky materiál
162,05 €
 
54/2018
20180227
27.12.2018
20.12.2018
RVPS BA
1000001171 / WABEZ s.r.o. / Vodná 20, 903 01 Senec / 31104525
výp. technika
4 393,92 €
 
1330000374
180800015
27.12.2018
21.12.2018
RVPS BA
1000010749 / VILTECH s.r.o. / Borovianska 3, 960 01 Zvolen / 50754840
WAP Nilfisk
1 594,80 €
 
21/12/2018-3
2000009878
27.12.2018
20.12.2018
RVPS BA
1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370
vodné,stočné 16.11.-15.12.2018
164,95 €
6199/2004
 
180184
27.12.2018
19.12.2018
RVPS PD
CERTUS P.Svitok - SDI / Námestie slobody 25, 971 01 Prievidza / 33608661
kancelárske potreby
504,06 €
 
86/2018
20180556
27.12.2018
20.12.2018
RVPS PD
ATRIO PLUS, s.r.o. / J. Gramantíka 19A, 971 01 Prievidza / 36844781
Tonery, kancelársky papier
364,32 €
 
87/2018
1827
27.12.2018
19.12.2018
RVPS Komárno
MVDr. Ďurišin Jozef, Svätojánska 18, Komárno, 31139221
veterinárne úkony
26,76 €
zmluva č.3/2018
 
272018
27.12.2018
19.12.2018
RVPS Komárno
MVDr. Lengyel Peter, Hlavná 24, Sokolce , 36111589
veterinárne úkony
71,89 €
zmluva č.13/2018
 
322018
27.12.2018
19.12.2018
RVPS Komárno
MVDr. Slopovský Ján, Mikulášov Sad 238, Bátorové Kosihy , 31139272
veterinárne úkony
29,39 €
zmluva č.24/2018
 
2018
27.12.2018
19.12.2018
RVPS Komárno
MVDr. Sidó Szilveszter, Búč 15, 31132278
veterinárne úkony
88,10 €
zmluva č.22/2018
 
180013
27.12.2018
19.12.2018
RVPS Komárno
MVDr. Július Sátor , Dolný Štál, 37989065
veterinárne úkony
54,88 €
zmluva č.21/2018
 
201821
27.12.2018
19.12.2018
RVPS Komárno
MVDr. Torok Tichomír, Mederská 54/2, Čičov, 31139370
veterinárne úkony
27,36 €
zmluva č. 25/2018
 
222018
27.12.2018
19.12.2018
RVPS Komárno
MVDr. Bogi Benjamín, Školská 14, Svätý Peter, 31139311
veterinárne úkony
49,24 €
zmluva č.1/2018
 
72018
27.12.2018
19.12.2018
RVPS Komárno
MVDr. Kulich Peter, Jesenského nábrežie 16, Kolárovo , 42043573
veterinárne úkony
23,00 €
zmluva č.12/2018
 
362018
27.12.2018
19.12.2018
RVPS Komárno
MVDr. Farkasová Orsolya, K.Thalyho 43/14, Komárno , 43681344
veterinárne úkony
20,00 €
zmluva č.4/2018
 
2018231
27.12.2018
18.12.2018
RVPS Komárno
MVDr. Melich Ctibor , ul. Krátka 3, Hurbanovo, 30383251
veterinárne úkony
85,94 €
zmluva č.14/2018
 
20180380
27.12.2018
19.12.2018
RVPS Žilina
Ing. Vladimír Juríček - PC STEP, Kysucká cesta 3/D, Žilina 1, IČO: 32240279
tonery
105,96 €
 
148/2018
4211003058
27.12.2018
21.12.2018
RVPS SL
0000002110 / Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov / Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice / 00493546
Slov. vet. časopis
67,02 €
 
 
592018
27.12.2018
21.12.2018
RVPS SL
1000004198 / MVDr. Jozef Beňačka / Mierová 7, 064 01 Stará Ľubovňa / 37168444
VPO BSE
28,20 €
Zmluva č.1/2018
 
1218582018
27.12.2018
21.12.2018
RVPS SL
1000009335 / MVDr. Jana Kišová / Vyšné Ružbachy, 065 02 Vyšné Ružbachy / 42340365
VPO ost.
15,74 €
Zmluva č.3/2018
 
180100940
27.12.2018
20.12.2018
RVPS SL
1000011050 / Quick Service Slovakia, s.r.o. / Lúčna, 059 42 Gerlachov / 45322520
čistiace utierky, kanc. papier
323,18 €
 
1700000085
2018077
27.12.2018
21.12.2018
RVPS SL
1000002375 / MVDr. Miloš Bodnár / Popradská 52, 064 01 Stará Ľubovňa / 34309969
VPO BSE, ost.
89,28 €
Zmluva č.2/2018
 
2018801
27.12.2018
7.12.2018
RVPS SL
1000008981 / COMCAS, s.r.o. / Jarmočná, 064 01 Stará Ľubovňa / 36494721
výpočtová technika
824,80 €
 
1700000083
562018
27.12.2018
21.12.2018
RVPS SL
1000004197 / MVDr. Turcsányi František / Hniezdne č.5, 065 01 Hniezdne / 37166204
VPO BSE, ost.
95,17 €
Zmluva č.7/2018
 
18010086
27.12.2018
21.12.2018
RVPS SL
1000002612 / MVDr. Truska Slavomír / Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa / 35532262
VPO BSE, ost.
103,18 €
Zmluva č.6/2018
 
2018051
27.12.2018
21.12.2018
RVPS SL
1000003228 / MVDr. Michal Poperník / Podsadek 7, 064 01 Stará Ľubovňa / 36152731
VPO ost.
61,94 €
Zmluva č.5/2018
 
6392018
27.12.2018
19.12.2018
RVPS SL
1000003626 / SIGNUM s.r.o. POPRAD / Levočská 37, 058 01 Poprad / 36465291
Ochranné obleky
158,16 €
 
1700000084
18140
27.12.2018
21.12.2018
RVPS SL
1000004266 / Ján Štucka-Nábytok / Jakubany 201, 065 12 Jakubany / 37682091
kuchynský set
309,00 €
 
1700000086
1812055
27.12.2018
21.12.2018
RVPS Michalovce
HARD plus s.r.o. Mojmírova 3, Michalovce; IČO: 36175684
USB
12,35 €
0105/2013
31/2018
2018153
27.12.2018
20.12.2018
RVPS SN
KOVOTVARY SPIŠ s.r.o / Štefánikova 38, Sp. Podhradie / 44789815
garážová brána
850,00 €
 
45/2018
20184019
27.12.2018
20.12.2018
RVPS SN
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany / Tatranská 126, Smižany / 00204251
nájomné Smižany 4.Q.2018
46,54 €
zmluva
 
1812008
27.12.2018
20.12.2018
RVPS SN
Ladislav SAKMÁRY / I. Krasku 1112/11, Sp. Nová Ves / 17190444
pracovné tašky
662,40 €
 
41/2018
201884198
27.12.2018
20.12.2018
RVPS SN
Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín / 42355613
VPO krmivá 5398
25,80 €
zmluva
 
1800333
27.12.2018
20.12.2018
RVPS SN
Pracovné odevy - Mária Repaská / Odborárov 51/570, Sp. Nová Ves / 30666171
AMO, KMO vybavenie pohotovostného skladu
119,11 €
 
44/2018
2018327
27.12.2018
20.12.2018
RVPS SN
CoNeT Servis s.r.o. / Dunajská 2808/72, Sp. Nová Ves / 47372966
tonery
81,37 €
zmluva
 
1822400089
27.12.2018
20.12.2018
RVPS SN
TEMPO KONDELA s r.o. / Vojtaššákova 893, Tvrdošín / 36409154
police
196,00 €
 
39/2018
4211003034
27.12.2018
17.12.2018
RVPS SN
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov / Cesta pod Hradovou 13/a, 00493546
školenie
100,00 €
 
pozvánka
1201812100
27.12.2018
21.12.2018
RVPS Martin
Z+M servis a.s., Ivánska cesta 30/B, Bratislava, IČO: 44195591
renovácia tonerov
201,60 €
1/2013
1560000384
180922
27.12.2018
21.12.2018
RVPS Martin
Disig, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: 35975946
deaktivácia elektronického podpisu
24,00 €
 
1560000377
18010769
27.12.2018
19.12.2018
RVPS Dunajská Streda
PosTel DS s. r. o., Nezábudková 471/8, Dunajská Streda, IČO: 36238023
Rozšírenie LAN siete v kancelárii RVPS DS
82,71 €
 
1360000399
518182811
27.12.2018
21.12.2018
RVPS PP
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968
Vodné, stočné Kežmarok
107,05 €
Zmluva č. 81/1221/16Pv
 
6430087218
27.12.2018
20.12.2018
RVPS PP
KIKA nábytok Slovensko, s.r.o. / Galvaniho 11, 821 04 Bratislava / 35883103
stoličky
740,00 €
 
objednávka č. 87/18
2018825953
27.12.2018
17.12.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
716,30 €
 
 
2018822968
27.12.2018
10.12.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
VPO krmivá
85,00 €
 
 
2018825298
27.12.2018
27.11.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
VPO krmivá
85,00 €
 
 
2018825509
27.12.2018
26.11.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
VPO krmivá
31,90 €
 
 
201802291
27.12.2018
20.12.2018
ŠVPS SR
1000005352 / Green Wave Recycling s.r.o. / Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra / 45539197
mobilná skartácia dokumentov
90,00 €
 
1300004586
181041
27.12.2018
20.12.2018
ŠVPS SR
1000005377 / Drogéria u Kovára s.r.o / Kuklovská 2, 841 02 Bratislava / 45641242
papierové utierky Papernet
704,88 €
Z-13/2013/E
1300004588
3018954008
27.12.2018
20.12.2018
ŠVPS SR
1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000
stravné lístky
14 877,82 €
Z-9/2017/E
1300004589
2018825745
27.12.2018
17.12.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
70,70 €
 
 
2018825742
27.12.2018
17.12.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
70,70 €
 
 
2018825757
27.12.2018
17.12.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
669,00 €
 
 
2018825886
27.12.2018
17.12.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
661,00 €
 
 
18120265
27.12.2018
20.12.2018
ŠVPS SR
1000003166 / Pharmacopola, Lekáreň, spol. s r.o. / Cesta pod Hradovou 13/A, 040 01 Košice / 36054127
doplnenie do lekárničiek
818,92 €
 
1300004511
1840100636
27.12.2018
20.12.2018
ŠVPS SR
1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549
zimné a letné pneumatiky
2 625,88 €
15/2006/E
1300004536
18120264
27.12.2018
20.12.2018
ŠVPS SR
1000003166 / Pharmacopola, Lekáreň, spol. s r.o. / Cesta pod Hradovou 13/A, 040 01 Košice / 36054127
doplnenie do lekárničiek
663,06 €
 
1300004594
2018825926
27.12.2018
17.12.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
70,70 €
 
 
2018825925
27.12.2018
17.12.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
141,40 €
 
 
2018825756
27.12.2018
17.12.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
669,00 €
 
 
3212018
27.12.2018
21.12.2018
RVPS Lučenec
SK-Linka s.r.o., Begova 19, Lučenec, IČO:35984538
kancelársky materiál
128,02 €
 
1600000228/2
7212018
27.12.2018
21.12.2018
RVPS Lučenec
DATex LC s.r.o., Dobroč č.8, Mýtna, IČO:47748001
tonery a renovácia tonerov
549,36 €
 
160000228/1
180423
27.12.2018
21.12.2018
RVPS KE-OKOLIE
Tecos Ke spol.s..r.o. Hroncova 1 Košice IČO: 31680551
kancelársky materiál
39,00 €
 
552018
180422
27.12.2018
21.12.2018
RVPS KE-OKOLIE
Tecos Ke spol.s..r.o. Hroncova 1 Košice IČO: 31680551
kancelársky materiál
16,80 €
 
552018
19392
27.12.2018
21.12.2018
RVPS KE-OKOLIE
VV MIX s.r.o. Alžbetina 51 Košice IČO: 36189626
kancelársky nábytok
1 252,68 €
 
542018
2018001024
27.12.2018
21.12.2018
RVPS Zvolen
Obecné lesy Babiná, Horná ul. 66/30,962 61 Babiná, IČO:31627285
výkony v poľovníctve
30,00 €
 
7552018
17753/18/22
27.12.2018
21.12.2018
RVPS Zvolen
TPD Fr. Majtán-Euronics, Farského 26, Bratislava, IČO:11790547
chladnička
879,00 €
 
69/2018
20180253
27.12.2018
20.12.2018
RVPS Čadca
MP-Comp, s..ro., Chalupkova 158/74, Čadca, IČO:46358935
tlačiareň Canon IP110
299,00 €
 
1530000229
20180904
27.12.2018
20.12.2018
RVPS Čadca
Novatech, s.r.o., Potočná 2835/A, Čadca, IČO:36385719
atramentové náplne do Canon
144,50 €
 
1530000228
2018759
21.12.2018
20.12.2018
RVPS PO
1000001703 / FITTICH PREAL, s.r.o. / Slovenská 12, 080 01 Prešov / 31668836
pozaručný servis EZS
52,27 €
 
58/2018
532018
21.12.2018
19.12.2018
RVPS PO
1000004329 / MVDr. Pavol Griger / P.O. Hviezdoslava 13, 082 21 Veľký Šariš / 37880691
VPO ostatné
147,34 €
zmluva 5/2018
 
2018585
21.12.2018
19.12.2018
RVPS PO
1000001693 / VETERIS, s.r.o. / Nám.mládeže 1, 080 01 Prešov / 31659314
ochranné odevy
475,20 €
 
60/2018
272018
21.12.2018
20.12.2018
RVPS Vranov nad Topľou
VETSERVIS, s.r.o., Kalvária 3, Nitra
AMO - virkon
130,68 €
 
45/2018
182038
21.12.2018
20.12.2018
RVPS Vranov nad Topľou
Ing. Martin Maťaš - IT model, Sídlisko II 1219/52, Vranov nad Topľou
AMO - multifunkčné zariadenie, tonery
739,96 €
 
44/2018
7180729
21.12.2018
19.12.2018
RVPS Vranov nad Topľou
MVDr. Peter Pongrácz - VETIS, Cottbuska 11, Košice
AMO - pitevná súprava
650,77 €
 
43/2018
29/2018
21.12.2018
19.12.2018
RVPS Vranov nad Topľou
MVDr. Pavol Hamara, Železník 22
VPO - BSE
25,83 €
05/2018
 
1800242
21.12.2018
19.12.2018
RVPS Vranov nad Topľou
NÁBYTOK MIA s.r.o., Hronského 1180, Vranov nad Topľou
nábytok (skrine, komoda)
695,00 €
 
40/2018
2018100470
21.12.2018
19.12.2018
RVPS Rožňava
Janete, Hviezdoslavova 5, Rožňava, IČO 316884497
nákup čist. Materálu
474,18 €
 
48/2018
232018
21.12.2018
19.12.2018
RVPS Rožňava
MVDr. Adam Krajči, A. Chazara 191, Jovice, IČO 48412082
veterinárne činnosti
81,64 €
6/2018
 
0180126
21.12.2018
19.12.2018
RVPS Rožňava
MVDr. Jaroslav Kilík, Jablonov nad Turňou 173, IČO 31299521
veterinárne činnosti
354,84 €
3/2017
 
2018134
21.12.2018
19.12.2018
RVPS Rožňava
MVDr. Emil Kacián, Pri Slanej 87, Tornaľa, IČO 42009812
veterinárne činnosti
32,26 €
2/2018
 
102018275
21.12.2018
19.12.2018
RVPS Rožňava
GEKOS Slovakia s.r.o., Edeleényska 18, Rožňava, IČO 45857695
oprava plynového kotla
67,00 €
 
42/2018
180678
21.12.2018
19.12.2018
RVPS Rožňava
FITTICH RATES, s.r.o. Šafárikova 20, Rožňava, IČO 31692656
kontrola EZS
54,00 €
 
38993
162018
21.12.2018
19.12.2018
RVPS Rožňava
MVDr. Július Ferenc, Tichá 407, Krásnohorské Podhradie, IČO 45009295
veterinárne činnosti
25,20 €
1/2018
 
162018
21.12.2018
19.12.2018
RVPS Rožňava
MVDr. Štefan Krajči, Jovice 191, IČO 45006229
veterinárne činnosti
51,11 €
4/2018
 
0682018
21.12.2018
19.12.2018
RVPS Rožňava
MVDr.František Lašák, Vlčia Dolina 1166, Dobšiná, IČO 35561947
veterinárne činnosti
123,71 €
5/2018
 
21018337
21.12.2018
20.12.2018
RVPS SK
1000005650 / ALNA SK s.r.o. / Sov.hrdinov 467/1, 089 01 Svidník / 46790284
Konvica, Sencor, Lampa LED
196,72 €
 
452018
201812059
21.12.2018
19.12.2018
RVPS TV
1000003950 / JST Zdravie, s.r.o / J.Záborskeho 3718/6A, 075 01 Trebišov / 36664570
Pracovné prostriedky
1 355,00 €
 
69/2018
201812057
21.12.2018
19.12.2018
RVPS TV
1000003950 / JST Zdravie, s.r.o / J.Záborskeho 3718/6A, 075 01 Trebišov / 36664570
OPP, dovyb. skladu (AMO)
1 975,60 €
 
55/2018
2812012
21.12.2018
18.12.2018
RVPS TV
1000013372 / DUVALO TRADE, s.r.o. / Herlianska 1084, 093 03 Vranov nad Topľou / 44520409
Vysokotlakový čistič
399,00 €
 
68/2018
180271
21.12.2018
18.12.2018
RVPS TV
1000013371 / Jozef Poľacký - TERMOS / M.R.Štefánika 1805/2, 075 01 Trebišov / 10798960
Ohrievač vody
250,00 €
 
67/2018
2122018
21.12.2018
18.12.2018
RVPS TV
1000002636 / MVDr. Vargaeštok Elemír / SNP 454, 076 03 Hraň / 35571691
SVL - výkon vet.činností
18,55 €
12/2018
 
35122018
21.12.2018
18.12.2018
RVPS TV
1000005240 / MVDr. Blanár Milan / Ibrányiho, 077 01 Kráľ. Chlmec / 45008159
SVL - výkon vet.činností
73,58 €
1/2018
 
20180009
21.12.2018
19.12.2018
RVPS TV
1000012742 / CARtop-PM s.r.o. / Sv. Cyrila a Metoda 78/8, 075 01 Nový Ruskov / 47095954
Oprava - karoséria523
450,00 €
 
62/2018
62018
21.12.2018
18.12.2018
RVPS TV
1000013374 / Alžbeta Ľopotová - BETTA / M.R.Štefánika - NS Berehovo, 075 01 Trebišov / 33163618
Obrus biely
180,00 €
 
64/2018
952018
21.12.2018
18.12.2018
RVPS TV
1000005243 / Seman Vladimír, MVDr. / Štefanikova 1515/47, 075 01 Trebišov / 45008451
SVL - výkon vet.činností
57,30 €
9/2018
 
112180876
21.12.2018
18.12.2018
RVPS TV
1000005242 / MVDr. Molnár Arpád / ., 076 33 Sl.N. Mesto / 45008418
SVL - výkon vet.činností
37,41 €
6/2018
 
1800018
21.12.2018
18.12.2018
RVPS TV
1000001889 / MVDr. SIPOS Dionýz / ., 079 01 V.Kapušany / 31961746
SVL - výkon vet.činností
264,07 €
15/2018
 
122018
21.12.2018
18.12.2018
RVPS TV
1000000457 / MVDr. Naď Viliam / ČSA 296, 075 01 Trebišov / 10801821
SVL - výkon vet.činností
12,16 €
7/2018
 
252018
21.12.2018
18.12.2018
RVPS TV
1000005241 / MVDr. Mika Milan / Mostová 1591/28, 078 01 Sečovce / 45008396
SVL - výkon vet.činností
92,48 €
5/2018
 
5122018
21.12.2018
18.12.2018
RVPS TV
1000002179 / MVDr. Leško Dionýz / Pri štadióne 51, 077 01 Kráľ. Chlmec / 33870411
SVL - výkon vet.činností
21,45 €
4/2018
 
122018
21.12.2018
18.12.2018
RVPS TV
1000005239 / MVDr. Géczi István / Hlavná 5, 076 53 Zatín / 45008141
SVL - výkon vet.činností
17,34 €
3/2018
 
180969
21.12.2018
18.12.2018
RVPS TV
1000001750 / Secomp spol. s r.o. / M.R. Štefánika, 075 01 Trebišov / 31697879
VT - myš, HDD
65,84 €
 
65/2018
2018842719
21.12.2018
18.12.2018
RVPS TV
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
Monitoring PZaR
269,80 €
37/2018/ŠVPÚ/GR
 
2018842700
21.12.2018
13.12.2018
RVPS TV
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
NPKR
40,90 €
37/2018/ŠVPÚ/GR
 
12122018
21.12.2018
18.12.2018
RVPS TV
1000004758 / MVDr. Zanvit Peter / Jesenského 1415, 075 01 Trebišov / 42099439
SVL - výkon vet.činností
32,20 €
13/2018
 
2018826157
21.12.2018
20.12.2018
RVPS Trnava
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
krmivá - vyšetrenie vzoriek
14,10 €
10/2018
 
4211003012
21.12.2018
18.12.2018
RVPS Trnava
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice
Slovenský veterinársky časopis
44,68 €
 
10/2018
80070810
21.12.2018
20.12.2018
RVPS Trnava
MED-ART, s.r.o., Hornocermanska 4, Nitra
VPO
379,10 €
 
 
2018217
21.12.2018
19.12.2018
RVPS Trnava
Ing. Ivan Kolka, Okružná 11/13, Veľké Ripňany
projekt GDPR
350,00 €
 
31/2018
44
21.12.2018
19.12.2018
RVPS Trnava
MVDr. Stanislav Hanzel, Majcichov 1
VPO
313,76 €
9/2018
 
532018
21.12.2018
19.12.2018
RVPS Trnava
MVDr. Ján Gažo, Na vŕšku 410/11, Špačince
VPO
212,40 €
5/2018
 
2181140439
21.12.2018
18.12.2018
RVPS Trnava
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany
vodné, stočné
84,46 €
182/01/TT
 
2181144819
21.12.2018
18.12.2018
RVPS Trnava
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany
vodné, stočné
32,48 €
91/2000úPY
 
122018
21.12.2018
19.12.2018
RVPS Trnava
MVDr. František Krupan, Majcichov 124
VPO
41,16 €
15/2018
 
1839
21.12.2018
19.12.2018
RVPS Trnava
MVDr. Rastislav Matiašovič, Za bránou 14, Smolenice
VPO
57,91 €
16/2018
 
20180707
21.12.2018
20.12.2018
RVPS BA
1000005912 / GAZDA, spol. s r.o. / Hodonínska, 841 03 Bratislava / 31382789
krovinorez ,kosačka
802,90 €
 
1330000377
2018216
21.12.2018
19.12.2018
RVPS BA
1000011636 / Ing. Ivan Kolka / Okružná 11/13, časť Behynce, 956 07 Veľké Ripňany / 40364003
vypracovanie dokumentácie GDPR
350,00 €
12/2018/ŠVPS/RBA
 
2018015
21.12.2018
19.12.2018
RVPS BA
1000011635 / BovaChem, s.r.o. / Garbiarska 1919/14, 048 01 Rožňava / 47539461
AMO
2 152,92 €
 
1330000375
2018000069
21.12.2018
20.12.2018
RVPS BA
1000002975 / HSP, s.r.o. / Jurigovo nám.5, 841 01 Bratislava / 35900946
elektorinčt.a iný materiál pre údržbu
209,89 €
 
1330000376
533910
21.12.2018
20.12.2018
RVPS BA
1000013379 / Printmania.sk / Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava / 46046453
tonery
632,75 €
 
1330000379
18064
21.12.2018
19.12.2018
RVPS PD
MVDr.Juraj Mendel / Cesta na Brús 233/13, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom / 17058180
veterinárny dozor
502,26 €
9/2018
 
1235018
21.12.2018
19.12.2018
RVPS PD
MAT-obaly, s.r.o. / Cesta poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza / 36315303
obalový materiál
203,23 €
 
85/2018
20180422
21.12.2018
19.12.2018
RVPS PD
J.Košík - OFSETKA / Snežienková 52, 971 01 Prievidza / 33609942
tlač tlačív
148,50 €
 
84/2018
4211003056
21.12.2018
20.12.2018
RVPS HUMENNÉ
IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice, IČO 00493546
Slovenský vet. časopis
89,36 €
 
 
2018635
21.12.2018
19.12.2018
RVPS HUMENNÉ
Jana Kabátová, Čsl. Armády 1978/28, Humenné, IČO 46553274
Odvlhčovač vzduchu
399,00 €
 
63/2018
6551814308
21.12.2018
20.12.2018
RVPS Žilina
VIDRA A SPOL. s.r.o., Štrková 8, Žilina, IČO: 31589561
dezinfekčné prostriedky
342,06 €
 
144/2018
2020180029
21.12.2018
19.12.2018
RVPS Žilina
N2N, s.r.o., Kragujevská 389. Žilina, IČO: 45977208
preddavok - rekonštrukcia plynovej kotolne
25 000,00 €
 
143/2018
180092
21.12.2018
19.12.2018
RVPS Žilina
Dikant Jaroslav, MVDr., Školská 13, Rajecké Teplice, IČO: 17819997
SVL, BSE
50,93 €
2/2018
 
19122018
21.12.2018
19.12.2018
RVPS Žilina
Jaroslav Žeriava ml, Zádubien 253, Žilina, IČO: 41925815
revízie bleskozvodu, elektroinštalácie budovy, garáží
1 200,00 €
 
146/2018
0718
21.12.2018
19.12.2018
RVPS Žilina
Ziman Vladimír, MVDr., Osloboditeľov 39, 013 13 Rajecké Teplice
SVL, BSE
34,52 €
9/2018
 
1543478
21.12.2018
19.12.2018
RVPS Žilina
PRO.Laika spol. s r.o., Palackého 12, Bratislava, IČO: 31355218
ďalekohľad NIKON
169,00 €
 
145/2018
08122018
21.12.2018
17.1.2018
RVPS Žilina
AUTOSERVIS Michal Baďura, T. Vansovej 1600/1, Žilina, IČO: 47314753
likvidácia vozidla ZA526AT
99,00 €
 
142/2018
4211003014
21.12.2018
17.12.2018
RVPS Žilina
IVVL , Cesta pod Hradovou 13/a, Košice, IČO: 00493546
veterinárny časopis
89,36 €
 
141/2018
4218053253
21.12.2018
17.12.2018
RVPS Žilina
ŠVPU Dolný Kubín, Jánoškova 58, IČO: 42355613
VPO krmivá VŽP
99,00 €
30/2018/ŠvPÚ/GR
 
4218053179
21.12.2018
17.12.2018
RVPS Žilina
ŠVPU Dolný Kubín, Jánoškova 58, IČO: 42355613
VPO krmivá, VPO krmivá VŽP
221,50 €
30/2018/ŠvPÚ/GR
 
18000557
21.12.2018
19.12.2018
RVPS Michalovce
JUDr. Michal Kruppa, exekút. úrad Michalovce, Š.Kukuru 12; IČO: 35561653
trovy exekúcie
73,60 €
 
 
1812044
21.12.2018
19.12.2018
RVPS Michalovce
HARD plus s.r.o. Mojmírova 3, Michalovce; IČO: 36175684
nákup tonerov do tlačiarní
70,15 €
0105/2013
31/2018
1812039
21.12.2018
19.12.2018
RVPS Michalovce
HARD plus s.r.o. Mojmírova 3, Michalovce; IČO: 36175684
nákup tlačiarne a tonerov do tlačiarní
637,40 €
0105/2013
31/2018
2018003075
21.12.2018
20.12.2018
RVPS Martin
KP plus, s.r.o., MUDr.Alexandra 23, Kežmarok, IČO: 36475025
kancelárky, baliaci, čistiaci a hygienický materiál, kop.papier, tlačivá
868,55 €
1/2018
1560000383
4218053532
21.12.2018
20.12.2018
RVPS Martin
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín, IČO: 42355613
veterinárna prevencia a ochrana - NPKR
92,90 €
28/2018/ŠVPÚ/GR
 
20180151
21.12.2018
20.12.2018
RVPS Martin
SERVIS ELEKTRONIKY, Ján Leštinský, Valča 22, IČO: 43813003
Dodávka a inštalácia kamerového systému v areály
1 652,20 €
 
1560000347
3020180066
21.12.2018
20.12.2018
RVPS Martin
TRENDY-stav.sk, s.r.o., ČSA 10, Martin, IČO: 36386081
inv.akcia: sedlová strecha
25 792,55 €
01/2018
1560000338
18016277
21.12.2018
20.12.2018
RVPS Martin
Autocar-Ťažné zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, IČO: 364008905
ťažné zariadenie k prívesnému vozíku
340,00 €
 
1560000382
3020180063
21.12.2018
20.12.2018
RVPS Martin
TRENDY-stav.sk, s.r.o., ČSA 10, Martin, IČO: 36386081
inv.akcia: Spevnené plochy a parkovacie miesta
1 655,48 €
02/2018
1560000358
20180258
21.12.2018
20.12.2018
RVPS Martin
Tomáš Maťko - T.M.T. Systems, Gen.Fraňu 1124/2, Turany, IČO: 41240634
inštalačné a servisné práce na PC a sieti za 12/2018
99,58 €
TMT008001
 
181505
21.12.2018
20.12.2018
RVPS Dunajská Streda
Canton spol. s r. o., Komárňanská 21/53, Veľký Meder, IČO: 35803916
Kancelárske potreby
1 413,82 €
 
1360000398
6861362101
21.12.2018
20.12.2018
RVPS Dunajská Streda
Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, Bratislava, IČO: 00685852
Propán bután flaše
18,72 €
 
1360000255
6861362100
21.12.2018
20.12.2018
RVPS Dunajská Streda
Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, Bratislava, IČO: 00685852
Propán bután flaše
14,04 €
 
1360000255
4218053057
21.12.2018
11.12.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
VPO krmivá
85,00 €
 
 
2018825945
21.12.2018
14.12.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
12,00 €
 
 
188507324
21.12.2018
14.12.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
10,80 €
 
 
2018825995
21.12.2018
14.12.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza diviakov
23,10 €
 
 
2018825968
21.12.2018
14.12.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza diviakov
13,20 €
 
 
188507328
21.12.2018
14.12.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
10,80 €
 
 
4218053107
21.12.2018
14.12.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
monitoring AMR
91,30 €
 
 
2018825888
21.12.2018
14.12.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
661,00 €
 
 
2018825952
21.12.2018
14.12.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
661,00 €
 
 
2018825928
21.12.2018
14.12.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
70,70 €
 
 
1885027436
21.12.2018
14.12.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
31,00 €
 
 
188507435
21.12.2018
14.12.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
134,50 €
 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-20  Ďalšia strana  Posledná strana      Záznam 1 až 300 z 138400