Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Zoznam faktúr na tovary a služby

Zoznam je zverejňovaný podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,  v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).


 Vyhľadávanie

Číslo faktúry (*)
Dátum úhrady
Dátum doručenia
Objednávateľ (*)
Dodávateľ (*)
Predmet (*)
Uhradená suma s DPH (*)
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednavky
8220057659
9.11.2018
7.11.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava,35763469
telefony 11/2018
118,56 €
41023367911
 
20180034
9.11.2018
7.11.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Juraj Krajči-HASKY,Komenského 16/15, Ziar n/Hronom,41046340
hardwarove a softwarove práce
996,00 €
42036
 
2018059
9.11.2018
7.11.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Jozef Koloň, El-PZ, Stará kremnička 340,41805666
obsluha a údržba kotolne
90,00 €
21/2015
 
4218051763
9.11.2018
7.11.2018
RVPS Žiar nad Hronom
ŠVPÚ D.Kubín, Jánoškova 1611/58,42355613
Vpo krmivá
109,50 €
17/2018
 
154472
9.11.2018
2.11.2018
RVPS Žiar nad Hronom
National Pen, PO BOX 1615,Bratislava,97264440
perá
55,99 €
 
 
2018207
9.11.2018
2.11.2018
RVPS Žiar nad Hronom
3MIKO s.r.o.,B.Lehôtka 120,,36053724
oprava služ.motor.vozidla
114,40 €
12013
 
2018211
9.11.2018
2.11.2018
RVPS Žiar nad Hronom
3MIKO s.r.o.,B.Lehôtka 120,,36053724
oprava služ.motor.vozidla
209,40 €
12013
 
70180121
9.11.2018
2.11.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Slov.poľn. Potrv.komora, Záhradnícka 21,Bratislava 31826253
vestník MP 2018
55,00 €
 
 
4218051409
9.11.2018
2.11.2018
RVPS Žiar nad Hronom
ŠVPÚ D.Kubín, Jánoškova 1611/58,42355613
Vpo krmivá
54,80 €
17/2018
 
0077916922
9.11.2018
2.11.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Oran ge Slovensko a.s.l, Metodova 8, Bratislava,35697270
telefony 112018
57,14 €
41023367911
 
9613004415
9.11.2018
2.11.2018
RVPS Žiar nad Hronom
MV SR, Pribinova 2,Bratislava,00151866
ochrana objektu 112018
13,08 €
9613004415
 
7323981545
9.11.2018
2.11.2018
RVPS Žiar nad Hronom
SPPa.s., Mlynské nivy 44/a,Bratislava,35815256
plyn112018
923,00 €
911059505
 
1614103123
9.11.2018
2.11.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Slovakia energy s.r.o,Plynárenská 7A,Bratislava,36807702
EE112018
206,00 €
1121069
 
1614103122
9.11.2018
2.11.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Slovakia energy s.r.o,Plynárenská 7A,Bratislava,36807702
EE112018
42,00 €
1121069
 
4218051597
8.11.2018
25.10.2018
RVPS Zvolen
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 42355613
laboratórne vyšetrenia
250,80 €
23/2018
 
20180352
8.11.2018
24.10.2018
RVPS Zvolen
Robert Makovíny RM Auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen,IČO:33290148
oprava SMV
589,50 €
 
54/2018
4218051502
7.11.2018
23.10.2018
RVPS Zvolen
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 42355613
laboratórne vyšetrenia
99,00 €
23/2018
 
4218051335
7.11.2018
23.10.2018
RVPS Zvolen
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 42355613
laboratórne vyšetrenia
291,30 €
23/2018
 
201836
7.11.2018
24.10.2018
RVPS Zvolen
Šalko Peter, MVDr., 962 12 Stožok 364/43, IČO:34323091
veterinárne činnosti
54,56 €
04/2018
 
1614103040
5.11.2018
2.11.2018
RVPS KE-OKOLIE
Slovakia energy s.r.o. Plynárenská 7A Blava IČO: 36807702
elektrika Holčíkovce
178,00 €
7400016877
 
1614103041
5.11.2018
2.11.2018
RVPS KE-OKOLIE
Slovakia energy s.r.o. Plynárenská 7A Blava IČO: 36807702
elektrika Michalovská
18,00 €
7400016877
 
6012018
31.10.2018
29.10.2018
RVPS Lučenec
Datex s.r.o., Dobroč 8, Mýtna, IČO:47 748 001
IT materiál+ oprava tlačiarne
838,30 €
 
1600000209
20181002001
31.10.2018
12.10.2018
RVPS Zvolen
Sl.zväz včelárov, ZO Hontianske Tesáre,IČO:68400028
klinické prehliadky
535,26 €
10/2018
 
3018941791
31.10.2018
3.10.2018
RVPS Zvolen
DOXX-stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356,010 01 Žilina,IČO:36391000
stravné lístky
1 248,28 €
 
52/2018
4218051598
31.10.2018
25.10.2018
RVPS Žilina
ŠVPU Dolný Kubín, Jánoškova 58, IČO: 42355613
NPKR
92,90 €
30/2018/ŠvPÚ/GR
 
4218051530
31.10.2018
25.10.2018
RVPS Žilina
ŠVPU Dolný Kubín, Jánoškova 58, IČO: 42355613
VPO krmivá
20,00 €
30/2018/ŠvPÚ/GR
 
2/10/2018
31.10.2018
16.10.2018
RVPS Žilina
RSVS Žilina, Lietava 388, IČO: 00178349
klinická prehlliadka včelstiev
50,16 €
1/2018/2523/505/2018
 
222018
31.10.2018
26.10.2018
RVPS Čadca
MVDr. Dezider Gašperák,Rudinská 356, IČO:42066549
veterinárne činnosti
47,37 €
7/2018
 
5509
31.10.2018
26.10.2018
RVPS Čadca
MVDr. Roman Droštín, Štúrova 1153, Kys.N.Mesto,IČO:42056535
veterinárne činnosti
19,08 €
1/2018
 
222018
31.10.2018
26.10.2018
RVPS Čadca
MVDr. Tomáš Hadraba, Turzovka Predmier 32, IČO:37972146
veterinárne činnosti
19,15 €
5/2018
 
1718
31.10.2018
26.10.2018
RVPS Čadca
MVDr. Miroslav Šustek, SNP 166, Krásno n.K:, IČO:37982656
veterinárne činnosti
167,64 €
6/2018
 
1818
31.10.2018
26.10.2018
RVPS Čadca
MVDr. Miroslav Šustek, SNP 166, Krásno n.K:, IČO:37982656
veterinárne činnosti
57,35 €
6/2018
 
21862076
31.10.2018
26.10.2018
RVPS Čadca
Autoprofit s.r.o., A. Hlinku 483, Čadca, IČO:36391603
oprava CA 241BP
286,86 €
24/2013
 
0051568806
31.10.2018
29.10.2018
RVPS KE-OKOLIE
Orange Slovensko a..s Metodova 8 Bratislava IČO: 35697270
hovorné mobilná sieť
86,48 €
51568806
 
4218051259
30.10.2018
25.10.2018
RVPS Lučenec
ŠVPÚ DK, Jánošova 1611/58, Dolný Kubín, IČO:42355613
VPO krmivá
65,90 €
25/2018/ŠVPÚGR
 
4218051503
30.10.2018
23.10.2018
RVPS Lučenec
ŠVPÚ DK, Jánošova 1611/58, Dolný Kubín, IČO:42355613
VPO krmivá
99,00 €
25/2018/ŠVPÚGR
 
4218051444
30.10.2018
23.10.2018
RVPS Lučenec
ŠVPÚ DK, Jánošova 1611/58, Dolný Kubín, IČO:42355613
NPKR
365,50 €
25/2018/ŠVPÚGR
 
4218051394
30.10.2018
23.10.2018
RVPS Lučenec
ŠVPÚ DK, Jánošova 1611/58, Dolný Kubín, IČO:42355613
VPO krmivá
40,10 €
25/2018/ŠVPÚGR
 
22018
30.10.2018
23.10.2018
RVPS Lučenec
Jozef Ilkovič - i.cars.import, Hlavná 32, Lučenec, IČO:50060694
stavebné a montážne práce
450,00 €
 
1600000208
4218051211
30.10.2018
16.10.2018
RVPS Lučenec
ŠVPÚ DK, Jánošova 1611/58, Dolný Kubín, IČO:42355613
VPO krmivá
48,65 €
25/2018/ŠVPÚGR
 
6578071371
29.10.2018
8.10.2018
RVPS Žilina
KOOPERATiva poisťovňa, a.s., Viena Insurance Group,Štefanovičova 4, Bratislava, IČO: 00585441
PZP poistenie ZA173EZ
123,43 €
6578071371
 
20180502
29.10.2018
24.10.2018
RVPS Žilina
Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,Žilina, IČO: 17784506
tonery
86,16 €
 
113/2018
20180491
29.10.2018
18.10.2018
RVPS Žilina
Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,Žilina, IČO: 17784506
oprava PC, oprava kopírovacieho stroja
247,92 €
 
112/2018
3357181403
29.10.2018
26.10.2018
RVPS Martin
MOTOR-CAR Martin, s.r.o., Francúzskych partizánov 5831, Martin, IČO: 44378874
servisná prehliadka Škoda Fábia Combi
158,02 €
1560000329
 
3357181412
29.10.2018
26.10.2018
RVPS Martin
MOTOR-CAR Martin, s.r.o., Francúzskych partizánov 5831, Martin, IČO: 44378874
servisná prehliadka Škoda Fábia Sedan
163,58 €
1560000330
 
202018
29.10.2018
25.10.2018
RVPS Čadca
MVDr. Tomáš Hadraba, Turzovka Predmier 32, IČO:37972146
veterinárne činnosti
44,32 €
5/2018
 
20180029
29.10.2018
25.10.2018
RVPS Čadca
MVDr. Lenka Slivková, Radôstka 253, IČO:50418777
veterinárne činnosti
208,07 €
9/2018
 
4218051462
29.10.2018
26.10.2018
RVPS KE-OKOLIE
Št.vet. A potr. Ústav Jánoškova 1611/58 D.Kubín IČO: 42355613
NPKR
176,70 €
32018ŠVPUGR
 
18737
29.10.2018
23.10.2018
RVPS Žiar nad Hronom
SRMI s.r.o.,, Priemyselná 12, Žiar nad Hronom,35801433
kalibrovanie teplomerov
103,92 €
 
 
8219313735
29.10.2018
22.10.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 35763469
telefony 102018
49,98 €
41023367911
 
8219313724
29.10.2018
18.10.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 35763469
telefony 102018
26,50 €
41023367911
 
2018842222
26.10.2018
23.10.2018
RVPS SL
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
MPZ
269,80 €
Zmluva č.40/2018/ŠVPÚ/GR
 
2018842223
26.10.2018
23.10.2018
RVPS SL
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
MPZ
376,10 €
Zmluva č.40/2018/ŠVPÚ/GR
 
2018842224
26.10.2018
23.10.2018
RVPS SL
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
MPZ
601,20 €
Zmluva č.40/2018/ŠVPÚ/GR
 
12018
26.10.2018
28.9.2018
RVPS Žilina
RSVS Bytča, Štiavnik 1258, IČO: 00178349
klinická prehlliadka včelstiev
719,40 €
2/2018/14616/505/2018
 
192018
26.10.2018
24.10.2018
RVPS Čadca
MVDr. Dezider Gašperák,Rudinská 356, IČO:42066549
veterinárne činnosti
23,62 €
7/2018
 
20180166
26.10.2018
24.10.2018
RVPS Čadca
Radoslav Vrábel, Kominárstvo, rnavská 1355, Žilina, ˇIČO:50628941
revízia komínov a dymovodov
80,00 €
 
1530000201
20181211
26.10.2018
25.10.2018
RVPS KE-OKOLIE
Alfabal s.ro. Holubyho 12 Košice IČO: 47597542
VPO mor ošip. - obalová techn
299,96 €
32018 AMO MOR
 
2018824881
26.10.2018
23.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
70,70 €
 
 
181117932
26.10.2018
24.10.2018
ŠVPS SR
1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300
letenka Chudý 16.-17.10.2018
910,00 €
Z-6/2016/E
1300004336
9050427598
26.10.2018
24.10.2018
ŠVPS SR
1000002704 / Generali Poisťovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332
povinné poistenie nakladač Kramer BAZA683
4,65 €
905-04275-98
1300004381
19004
26.10.2018
23.10.2018
ŠVPS SR
1000001342 / INPROKOM in s.r.o. / Prešovská 45, 821 02 Bratislava / 47949872
pranie bielizne Záhradnícka
34,09 €
Z-23/2014/E
1300004283
19003
26.10.2018
23.10.2018
ŠVPS SR
1000001342 / INPROKOM in s.r.o. / Prešovská 45, 821 02 Bratislava / 47949872
pranie bielizne Botanická
31,07 €
Z-23/2014/E
1300004284
181117892
26.10.2018
23.10.2018
ŠVPS SR
1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300
letenka Hačko 22.10.2018
826,00 €
Z-6/2016/E
1300004362
181117891
26.10.2018
23.10.2018
ŠVPS SR
1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300
letenka Ihnátová 22.10.2018
826,00 €
Z-6/2016/E
1300004361
21122018
26.10.2018
22.10.2018
ŠVPS SR
0000001480 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra / Akademická 1, 949 01 Nitra / 36101061
pepsín
444,35 €
 
 
10622018
26.10.2018
22.10.2018
ŠVPS SR
0000001500 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa / Školská 5, 927 01 Šaľa / 36101117
pepsín
2 204,94 €
 
 
4184539067
26.10.2018
23.10.2018
ŠVPS SR
1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370
vodné stočné Modra 17.9.-16.10.2018
17,83 €
Z-15/2013/E
1300004377
181117897
26.10.2018
23.10.2018
ŠVPS SR
1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300
letenka Bugoš 18.10.2018
818,00 €
Z-6/2016/E
1300004357
181117898
26.10.2018
23.10.2018
ŠVPS SR
1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300
letenka Harmat 15.10.2018
982,00 €
Z-6/2016/E
1300004335
2018824831
26.10.2018
17.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza diviakov
5,50 €
 
 
488117220
26.10.2018
11.10.2018
ŠVPS SR
0000001600 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec / Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec / 35984538
zástrelné za diviaky
1 040,00 €
 
 
2018824825
26.10.2018
17.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
28,20 €
 
 
2018003575
26.10.2018
17.10.2018
ŠVPS SR
0000001670 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné / Gaštanová 3, 066 01 Humenné / 36165808
zástrelné za líšky
137,80 €
 
 
4218051188
26.10.2018
17.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
50,00 €
 
 
31612018
26.10.2018
18.10.2018
ŠVPS SR
0000001540 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný / Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín / 36144843
zástrelné za líšky
63,60 €
 
 
16102018
26.10.2018
18.10.2018
ŠVPS SR
0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924
mor včelieho plodu
50,16 €
 
 
4218050832
26.10.2018
11.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
50,00 €
 
 
20180881
26.10.2018
16.10.2018
ŠVPS SR
0000001620 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš / Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš / 35984571
vyúčtovanie PHM
160,39 €
 
 
2018824532
26.10.2018
1.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza diviakov
19,80 €
 
 
482018
25.10.2018
17.10.2018
RVPS SL
1000004197 / MVDr. Turcsányi František / Hniezdne č.5, 065 01 Hniezdne / 37166204
VPO BSE,ost.
51,50 €
Zmluva č.7/2018
 
2018644
25.10.2018
18.10.2018
RVPS SL
1000008981 / COMCAS, s.r.o. / Jarmočná, 064 01 Stará Ľubovňa / 36494721
tonery
68,48 €
Zmluva č.3/2015
 
2018159
25.10.2018
22.10.2018
RVPS SL
1000010123 / Karol Kmeč - KMEKOM / Nová Ľubovňa, 065 11 Nová Ľubovňa / 35397616
revízia komínov
27,55 €
 
1700000059
2124306307
25.10.2018
22.10.2018
RVPS TV
1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460
Vodné, stočné
50,04 €
80-000067754PO2013
 
4218051450
25.10.2018
22.10.2018
RVPS TV
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
NPKR
69,20 €
37/2018/ŠVPÚ/GR
 
20180005
25.10.2018
17.10.2018
RVPS TV
1000012742 / CARtop-PM s.r.o. / Sv. Cyrila a Metoda 78/8, 075 01 Nový Ruskov / 47095954
Oprava SMV TV-960AR
210,00 €
 
38/2018
2018842199
25.10.2018
22.10.2018
RVPS SK
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
VPO Krmivá
33,40 €
44/2018/ŠVPÚ/GR
 
4218051467
25.10.2018
23.10.2018
RVPS Čadca
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín, IČO: 42355613
NPKR
176,70 €
31/2018/ŠVPÚGR
 
0087365896
25.10.2018
23.10.2018
RVPS Čadca
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO:35697270
mobilné telefóny
92,44 €
r.2013, r.2015
 
6578418670
25.10.2018
17.10.2018
RVPS Šaľa
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, Bratislava, 00585441
Poistenie vozidla
115,79 €
6578418670
 
6577932707
25.10.2018
8.10.2018
RVPS Šaľa
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, Bratislava, 00585441
Poistenie vozidla
110,04 €
6577932707
 
2018381
25.10.2018
23.10.2018
RVPS Šaľa
VEGA-TAKÁČ s.r.o., Kráľovská 828, Šaľa, 44550359
Tlačiarenské služby
104,96 €
 
 
4211002862
24.10.2018
22.10.2018
RVPS Martin
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice, IČO: 00493546
ubytovanie - školenie
23,50 €
1560000324
 
0036541423
24.10.2018
22.10.2018
RVPS Martin
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35697270
popl.za mob.telefóny, GSM brána, MOI za obd.13.10.2018-12.11.2018
91,74 €
 
00348909, A12946369, A1040831, A6548243, A8055040, A11325701 a prísl.dodatky
2018002489
24.10.2018
19.10.2018
RVPS Martin
KP plus, s.r.o., MUDr.Alexandra 23, Kežmarok, IČO: 36475025
kancelársky materiál
20,62 €
1560000325
1/2018
1301831983
24.10.2018
19.10.2018
ŠVPS SR
1000001358 / Wolters Kluwer s. r. o. / Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava / 31348262
občianske právo
66,03 €
 
1300004371
6861337410
24.10.2018
19.10.2018
ŠVPS SR
1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852
nájomné-plynové fľaše
19,38 €
 
1300004372
422018
24.10.2018
19.10.2018
ŠVPS SR
1000004483 / Marian Kružliak / Nový rad 342, 962 71 Dudince / 40542491
pranie bielizne Dudince
66,00 €
 
1300004349
412018
24.10.2018
19.10.2018
ŠVPS SR
1000004483 / Marian Kružliak / Nový rad 342, 962 71 Dudince / 40542491
pranie bielizne Dudince
44,50 €
 
1300004348
1894012380
24.10.2018
19.10.2018
ŠVPS SR
1000002809 / SATUR TRAVEL a.s. / Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26 / 35787201
letenka Hačko 11.10.2018
942,00 €
Z-6/2016/E
1300004322
1894012381
24.10.2018
19.10.2018
ŠVPS SR
1000002809 / SATUR TRAVEL a.s. / Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26 / 35787201
letenka Bugoš 11.10.2018
942,00 €
Z-6/2016/E
1300004323
3150003863
24.10.2018
19.10.2018
ŠVPS SR
1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501
prenájom HIS Č.n.T. 10-12/2018
419,48 €
Z-9/2013/E
1300004370
952018
24.10.2018
19.10.2018
ŠVPS SR
1000002977 / EKOSTAV - ROVINKA, spol. s r. o. / Sadová 206, 900 41 Rovinka / 35903988
odstránenie havarijného stavu vodov.potrubia
4 528,38 €
 
1300004354
17582018
24.10.2018
12.10.2018
ŠVPS SR
0000001490 / Regionálna veterinárna a otravinová správa Nové Zámky / Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky / 36101095
zástrelné za diviaky
430,00 €
 
 
2018824716
24.10.2018
11.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
70,70 €
 
 
2018824714
24.10.2018
17.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
141,40 €
 
 
2018824589
24.10.2018
11.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
717,00 €
 
 
2018824588
24.10.2018
11.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
239,00 €
 
 
3162018
24.10.2018
18.10.2018
ŠVPS SR
0000001540 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný / Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín / 36144843
zástrelné za diviaky
150,00 €
 
 
10102018
24.10.2018
18.10.2018
ŠVPS SR
0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924
VPO krmivá VŽP
2,96 €
 
 
2018824720
24.10.2018
16.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
70,70 €
 
 
21412018
24.10.2018
11.10.2018
ŠVPS SR
0000001440 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín / Súdna 22, 911 01 Trenčín / 34057455
zástrelné za diviaky
370,00 €
 
 
12102018
24.10.2018
18.10.2018
ŠVPS SR
0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924
zástrelné za diviaky
680,00 €
 
 
2018824717
24.10.2018
11.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
70,70 €
 
 
2018824675
24.10.2018
11.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
VPO krmivá
85,00 €
 
 
2018113002
24.10.2018
16.10.2018
ŠVPS SR
0000001720 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Vranov nad Topľo / Kalinčiakova 879, 093 28 Vranov nad Topľou / 36165786
zástrelné za diviaky
930,00 €
 
 
2018824498
24.10.2018
2.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
70,70 €
 
 
2018824497
24.10.2018
3.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
141,40 €
 
 
2018824500
24.10.2018
3.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
141,40 €
 
 
2018824496
24.10.2018
8.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
141,40 €
 
 
1820180018
24.10.2018
8.10.2018
ŠVPS SR
0000001700 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa / Levočská 4, 064 01 Stará Ľubovňa / 36165875
zástrelné za diviaky
220,00 €
 
 
92018
24.10.2018
3.10.2018
ŠVPS SR
0000001740 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto / Hlinkova 1/C, 040 01 Košice - Sever / 31295169
zástrelné za diviaky
230,00 €
 
 
2018824499
24.10.2018
4.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
70,70 €
 
 
2018824340
24.10.2018
28.9.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
239,00 €
 
 
2018824211
24.10.2018
26.9.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
70,70 €
 
 
2018824341
24.10.2018
25.9.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
239,00 €
 
 
2018824342
24.10.2018
25.9.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
239,00 €
 
 
30180623
24.10.2018
17.10.2018
RVPS Liptovský Mikuláš
SOVA SK spol.sro,Exnárova 17, Bratislava IČO: 50661418
toner
103,92 €
 
51/2018
18VF023
24.10.2018
18.10.2018
RVPS Liptovský Mikuláš
MVDr.Vierik Marián, Družstevná 532,Liptovská Osada IČO:42055253
VPO SVL9/2018
197,66 €
202018
 
4218051028
24.10.2018
12.10.2018
RVPS Liptovský Mikuláš
ŠVPÚ D.Kubín, Jánoškova 1611/58,Dolný Kubín IČO:42355613
VPO-krmivá
69,20 €
29/2018/ŠVPÚ/GR
 
4218051012
24.10.2018
12.10.2018
RVPS Liptovský Mikuláš
ŠVPÚ D.Kubín, Jánoškova 1611/58,Dolný Kubín IČO:42355613
VPO-krmivá
78,75 €
29/2018/ŠVPÚ/GR
 
4218051099
24.10.2018
12.10.2018
RVPS Liptovský Mikuláš
ŠVPÚ D.Kubín, Jánoškova 1611/58,Dolný Kubín IČO:42355613
VPO-krmivá
95,50 €
29/2018/ŠVPÚ/GR
 
4218051164
24.10.2018
15.10.2018
RVPS Liptovský Mikuláš
ŠVPÚ D.Kubín, Jánoškova 1611/58,Dolný Kubín IČO:42355613
VPO-krmivá
78,75 €
29/2018/ŠVPÚ/GR
 
25/2018
24.10.2018
15.10.2018
RVPS Liptovský Mikuláš
MVDr.Hrčka Jaroslav,Vyšné Matejkovo 12, IČO: 42057043
VPO SVL 9/2018
34,46 €
72018
 
1800053
24.10.2018
16.10.2018
RVPS Liptovský Mikuláš
MVDr.Majer Vladimír,Mincova 35,Liptovský Mikuláš, IČO:42212898
VPO SVL9/2018
43,33 €
122018
 
30180615
24.10.2018
17.10.2018
RVPS Liptovský Mikuláš
SOVA SK spol.sro,Exnárova 17, Bratislava IČO: 50661418
toner
116,04 €
 
50/2018
180100847
24.10.2018
17.10.2018
RVPS Liptovský Mikuláš
VOVA sro,Borbisova 1,Liptovský Mikuláš IČO:46631534
Kancel.papier
105,00 €
 
49/2018
181365
24.10.2018
22.10.2018
RVPS Poprad
Tatraglobal s.r.o., Hraničná 660/13, Poprad, IČO36456756
Nemrznúca zmes
59,86 €
 
objednávka č. 54/18
242018
24.10.2018
22.10.2018
RVPS SK
1000004818 / Dr.Pavol Hamara / Železník 22, 087 01 Železník / 42344042
VPO Dr. Hamara 92018
7,23 €
42018
 
180053
24.10.2018
22.10.2018
RVPS SK
1000009367 / MVDr. Michal Smaržik / Školská 941/14, 091 01 Stropkov / 42382220
VPO Dr. Smaržík 92018
52,82 €
72018
 
4218051238
24.10.2018
16.10.2018
RVPS Zvolen
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 42355613
laboratórne vyšetrenie
54,80 €
23/2018
 
4218051222
24.10.2018
16.10.2018
RVPS Zvolen
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 42355613
laboratórne vyšetrenie
62,20 €
23/2018
 
5477270528
24.10.2018
16.10.2018
RVPS Zvolen
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO:35697270
telefóny
199,85 €
300/2013-230
 
1/09/2018
24.10.2018
4.10.2018
RVPS Zvolen
SPZ PZ Javor, 963 01 Krupina 1096/21, IČO: 31921175
vzorky ulovených diviakov
20,00 €
2018/000755
 
15918
24.10.2018
15.10.2018
RVPS Zvolen
Uhrin Dušan, MVDr., 962 66 Sebechleby 325, IČO:30445001
veterinárne činnosti
376,24 €
8/2018
 
1614103039
24.10.2018
8.10.2018
RVPS KE-OKOLIE
Slovakia Energy s.r.o. Plynárenská 7A, Blava IČO: 36807702
odber elektrickej enegie
241,00 €
7400016877
 
18310372
23.10.2018
16.10.2018
RVPS Lučenec
AUTOKOMPLEX, spol. s r.o., Športová 4638, Lučenec,IČO:31619428
oprava sl.motorového vozidla
474,00 €
 
1600000207
9001159083
23.10.2018
11.10.2018
RVPS Lučenec
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica,IČO:36631124
Výplatné-úver - UNS
63,70 €
98/2006
 
20180146
23.10.2018
10.10.2018
RVPS Lučenec
Gálik Oto-Fiľakovo, Viničná 10, Fiľakovo, IČO:32611013
OOPP
1 211,98 €
 
1600000206
51812750
23.10.2018
10.10.2018
RVPS Lučenec
Autocentrum Bystriansky, Štefana Tučeka 230,Veľký Krtíš,IČO:31641377
oprava sl.motorového vozidla
364,45 €
 
1600000205
201803
23.10.2018
9.10.2018
RVPS Lučenec
MVDr.Šimon Štefan, Veľká nad Ipľom 358, IČO:17057892
Veterinárne služby
22,14 €
17/2018
 
52018
23.10.2018
9.10.2018
RVPS Lučenec
MVDr. Miroslav Repa, Dobšinského 24, Lučenec,IČO:17057876
Veterinárne služby
16,60 €
15/2018
 
20180058
23.10.2018
9.10.2018
RVPS Lučenec
MVDr. Adriana Osová, Panické Dravce 21 ,IČO:50788388
Veterinárne služby
107,57 €
9/2018
 
29
23.10.2018
9.10.2018
RVPS Lučenec
MVDr. Henrieta Paálová, Veľká Ves 31,IČO:45029938
Veterinárne služby
471,88 €
12/2018
 
1092018
23.10.2018
9.10.2018
RVPS Lučenec
MVDr.Jozef Malček, Jánošiky 386, Rimavsklé Janovce ,IČO:36649244
Veterinárne služby
276,12 €
11/2018
 
262018
23.10.2018
9.10.2018
RVPS Lučenec
MVDr. Jozef Máj, Jánošíkova 6, Fiľakovo,IČO:17057833
Veterinárne služby
17,30 €
10/2018
 
5518
23.10.2018
9.10.2018
RVPS Lučenec
MVDr. Oliver Karkoška, Ľ. Štúra 5, Halič, IČO:17059224
Veterinárne služby
126,30 €
8/2018
 
18025
23.10.2018
9.10.2018
RVPS Lučenec
MVDr. Július Balog, Ul. slobody 720/129, Poltár,IČO:17057868
Veterinárne služby
69,73 €
2/2018
 
5102018
23.10.2018
9.10.2018
RVPS Lučenec
MVDr. Igor Bakša, Revolučná 19, Lučenec,IČO:35998431
Veterinárne služby
169,86 €
3/2018
 
122018
23.10.2018
9.10.2018
RVPS Lučenec
MVDr. Maroš Antalík, Veľká Ves 89, Kalinovo,IČO:35989874
Veterinárne služby
183,07 €
1/2018
 
180071
23.10.2018
18.10.2018
RVPS Čadca
Bitúnok Čadca, s.r.o., A. Hlinku 916, Čadca, IČO:50369245
nájomné 9/2018
127,21 €
r.2017
 
2018113
23.10.2018
3.10.2018
RVPS Šaľa
Ing. Ivan Kolka, Okružná 13, Veľké Ripňany, 40364003
Školenie GDPR
60,00 €
152018
 
118110491
23.10.2018
18.10.2018
RVPS Šaľa
UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23, Bratislava, 31396674
Stravné lístky
2 700,00 €
2010
 
201823
23.10.2018
16.10.2018
RVPS Šaľa
MVDr. Laczko Eduard, Záhradnícka 6, Šaľa, 42048974
VPO
21,65 €
22018
 
05111
23.10.2018
19.10.2018
RVPS Šaľa
SPU Nitra, Tr.A.Hlinku 2, Nitra, 00397482
Seminár
120,00 €
 
 
2018824607
23.10.2018
11.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
834,80 €
 
 
188505728
23.10.2018
11.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
364,00 €
 
 
188505710
23.10.2018
12.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
480,00 €
 
 
188505732
23.10.2018
11.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
140,00 €
 
 
2018824737
23.10.2018
12.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
544,00 €
 
 
4218051147
23.10.2018
15.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
odber vzoriek HIS
292,40 €
 
 
4218050760
23.10.2018
16.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota ostatné
56,40 €
 
 
2018824772
23.10.2018
16.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
661,00 €
 
 
2018824805
23.10.2018
17.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
669,00 €
 
 
2018824771
23.10.2018
16.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
661,00 €
 
 
188505649
23.10.2018
11.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
1 652,00 €
 
 
9102018
23.10.2018
15.10.2018
ŠVPS SR
0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924
mor včelieho plodu
719,40 €
 
 
188505733
23.10.2018
11.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
56,00 €
 
 
188505704
23.10.2018
11.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
840,00 €
 
 
188505707
23.10.2018
16.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
152,00 €
 
 
188505718
23.10.2018
16.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
20,00 €
 
 
201811201
23.10.2018
16.10.2018
ŠVPS SR
0000001720 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Vranov nad Topľo / Kalinčiakova 879, 093 28 Vranov nad Topľou / 36165786
zástrelné za líšky
63,60 €
 
 
4218051207
23.10.2018
18.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
E.coli v syroch
1 500,00 €
 
 
4218050313
23.10.2018
9.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
mor včelieho plodu
97,80 €
 
 
2018824606
23.10.2018
9.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
1 338,00 €
 
 
188505190
23.10.2018
9.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
modrý jazyk
165,00 €
 
 
2018824233
23.10.2018
9.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
724,30 €
 
 
2018824481
23.10.2018
2.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
chovné kŕdle
26,00 €
 
 
2018823879
23.10.2018
1.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kŕdle nosníc
267,20 €
 
 
2018824378
23.10.2018
1.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
chovné kŕdle
26,00 €
 
 
188505629
23.10.2018
2.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
252,00 €
 
 
188505628
23.10.2018
2.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
96,00 €
 
 
2018842050
23.10.2018
1.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
odber vzoriek HIS
251,60 €
 
 
188505706
23.10.2018
8.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
660,00 €
 
 
188505712
23.10.2018
8.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
40,00 €
 
 
188505721
23.10.2018
8.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
668,00 €
 
 
188505722
23.10.2018
8.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
112,00 €
 
 
188505714
23.10.2018
8.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
252,00 €
 
 
188505723
23.10.2018
8.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
384,00 €
 
 
188505717
23.10.2018
8.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
20,00 €
 
 
188505730
23.10.2018
8.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
336,00 €
 
 
188505715
23.10.2018
8.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
796,00 €
 
 
188505725
23.10.2018
8.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
308,00 €
 
 
188505726
23.10.2018
8.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
812,00 €
 
 
188505641
23.10.2018
3.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
1 324,00 €
 
 
2018824472
23.10.2018
3.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
48,00 €
 
 
188505626
23.10.2018
2.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
100,00 €
 
 
180100010
23.10.2018
26.9.2018
ŠVPS SR
1000007062 / BIO Trade s. r. o. / J. Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krtíš / 46213511
kŕdle nosníc vakcína
660,00 €
 
 
2018824285
23.10.2018
27.9.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
chovné kŕdle
52,00 €
 
 
601800113
23.10.2018
26.9.2018
ŠVPS SR
1000009843 / Babičkin dvor, a. s. / J.Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krtíš / 45538557
kŕdle nosníc vakcína
8 525,00 €
 
 
2018824385
23.10.2018
25.9.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela OP
26,00 €
 
 
601800127
23.10.2018
24.9.2018
ŠVPS SR
1000009843 / Babičkin dvor, a. s. / J.Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krtíš / 45538557
kŕdle nosníc vakcína
7 700,00 €
 
 
2018824381
23.10.2018
24.9.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela OP
52,00 €
 
 
601800128
23.10.2018
24.9.2018
ŠVPS SR
1000009843 / Babičkin dvor, a. s. / J.Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krtíš / 45538557
kŕdle nosníc vakcína
8 800,00 €
 
 
2018824391
23.10.2018
25.9.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela morky
130,00 €
 
 
2018824386
23.10.2018
25.9.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kŕdle nosníc
39,00 €
 
 
20183190
23.10.2018
22.10.2018
RVPS Michalovce
MIPA - Ing.Paulina Ľudovít, Stavbárov 3, Michalovce; IČO: 32687699
xerox papier
130,80 €
41395
18/2018
201805
23.10.2018
22.10.2018
RVPS KE-OKOLIE
Ján Hrinda - JH Skaldná 33 044 14 Čaňa IČO: 3256684
revízia plynového kotla
140,00 €
NKP 2017 KMO AMO
 
1800056
23.10.2018
22.10.2018
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Gacsay Ladislav Školská 20 Moldava nad Bodvou IČO: 45008051
veterinárne činnosti
69,68 €
NKP 2017 KMO AMO
 
018094
23.10.2018
22.10.2018
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Kilík Jaroslav Jablonov nad Turňou 173 IČO: 31299521
veterinárne činnosti
179,17 €
142018
 
1000167578
23.10.2018
16.10.2018
RVPS Poprad
Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO35954612
Poplatok za TV 10/18, Kežmarok
5,50 €
Zmluva č. DO61603240001
 
2018016
23.10.2018
19.10.2018
RVPS SK
1000004743 / Dr.Toth Peter / Gorkého 10, 085 01 Bardejov / 42077184
VPO Dr. Tóth 92018
101,04 €
92018
 
52180417
23.10.2018
18.10.2018
RVPS Košice-mesto
Hydina Slovensko, s.r.o. Nová Ľubovňa 505, IČO 45300950
Nájomné 9/2018
103,70 €
z. z 27.1.2011
 
10181030
23.10.2018
17.10.2018
RVPS Košice-mesto
K-TEST,s.r.o. Letná 40,Košice, IČO 31733671
teplomer TESTO 104
98,40 €
 
obj. č. 25/2018
1/8/18
23.10.2018
11.10.2018
RVPS Zvolen
Petrus Juraj, MVDr., Jesenského 25, 960 01 Zvolen,IČO:30587921
veterinárne činnosti
155,32 €
15/2018
 
4218051097
23.10.2018
11.10.2018
RVPS Zvolen
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín, IČO:42355613
laboratórne vyšetrenie
176,70 €
23/2018
 
4218050989
23.10.2018
9.10.2018
RVPS Zvolen
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín, IČO:42355613
laboratórne vyšetrenie
185,80 €
23/2018
 
518322759
23.10.2018
17.10.2018
RVPS Zvolen
Slov.legálna metrológia,n.o.,Hviezdoslavova 31,974 01 B.Bystrica,IČO:0037954521
kalibrácia teplomerov
120,00 €
 
51/2018
01/2018
23.10.2018
17.10.2018
RVPS Zvolen
Poľovnícky spolok Medovarce 26-Domaniky,962 65 Medovarce,IČO:42308992
maternice z ulovených diviačíc
10,00 €
2018/000755
 
3018942607
22.10.2018
8.10.2018
RVPS Lučenec
DOXX-Stravné lístky, Kálov 356, Žilina, IČO:363910000
stravné lístky
2 377,68 €
17K220093
 
20180493
22.10.2018
18.10.2018
RVPS Žilina
Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,Žilina, IČO: 17784506
tonery
51,36 €
 
111/2018
182808
22.10.2018
25.9.2018
RVPS Žilina
Karol Maťha, Murgašová 1267/20, Žilina, IČO: bez
klinická prehlliadka včelstiev
277,86 €
6/2018/6745/505/2018
 
412018
22.10.2018
19.10.2018
RVPS Martin
MVDr. Róbert Salíni, Belá-Dulice 423, IČO: 36148768
Veterinárna prevencia a ochrana - PVL, BSE za 9/2018
246,56 €
 
5/2018
101812799
22.10.2018
18.10.2018
RVPS Martin
SCHIPRO SK, s.r.o., Bystrička 414, IČO: 36426989
vŕtačka, brúska, náradie
327,42 €
1560000320
 
6812881955
22.10.2018
17.10.2018
RVPS Martin
Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, Bratislava, IČO: 31595545
havarijné poistenie Škoda YETI od 29.12.2018 do 28.12.2019
285,31 €
 
6812881955
0032789919
22.10.2018
18.10.2018
RVPS Michalovce
ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A, Bratislava; IČO: 35697270
telefónne hovory
35,98 €
zml. o poskyt.elek.kom.sl.
 
8218042706
22.10.2018
18.10.2018
RVPS Michalovce
Slovak Telecom, a.s.,Karadžičova 10, Bratislava; IČO: 35763469
telefónne hovory
17,88 €
5100039627
 
8217975454
22.10.2018
18.10.2018
RVPS Michalovce
Slovak Telecom, a.s.,Karadžičova 10, Bratislava; IČO: 35763469
telefónne hovory
101,83 €
1014436601
 
2018842138
22.10.2018
12.10.2018
RVPS Poprad
ŠVPÚ VPÚ D.Kubín, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín, IČO42355613
NPKR
40,90 €
Zmluva č. 39/2018/ŠVPÚ/GR
 
4218051094
22.10.2018
12.10.2018
RVPS Poprad
ŠVPÚ VPÚ D.Kubín, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín, IČO42355613
NPKR
69,20 €
Zmluva č. 39/2018/ŠVPÚ/GR
 
20180902
22.10.2018
16.10.2018
RVPS SK
1000007240 / Disig, a.s. / Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava / 35975946
Vydanie mandátnych certifikátov QESI
141,60 €
 
212018
18100360
22.10.2018
16.10.2018
RVPS Košice-mesto
Demčák Štefan-Kominárstvo, Sládkovičova 5,075 01 Trebišov, IČO 35478853
Kontrola komína a dymovodu
60,00 €
 
obj. č. 21/2018
2124303094
22.10.2018
16.10.2018
RVPS Košice-mesto
Východosl. vodár. spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460
Vyúčtovanie vodné, stočné 24.7.-11.10.2018
339,97 €
4390002136
 
4218051027
22.10.2018
11.10.2018
RVPS Zvolen
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín, IČO:42355613
laboratórne vyšetrenie
69,20 €
23/2018
 
4218050925
22.10.2018
9.10.2018
RVPS Zvolen
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín, IČO:42355613
laboratórne vyšetrenie
21,40 €
23/2018
 
9001159030
22.10.2018
11.10.2018
RVPS Zvolen
Slovenská pošta,a.s., Partizánska cesta 9,974 01 B.Bystrica, IČO:36631124
P.O.BOX, výplatné úver
75,60 €
410141
 
5183223385
19.10.2018
12.10.2018
RVPS SL
1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521
kalibrácia teplomerov
88,20 €
 
1700000058
8219051001
19.10.2018
12.10.2018
RVPS SL
1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469
mobil
41,98 €
Zmluva
 
1614103093
19.10.2018
17.10.2018
RVPS SL
1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702
splátka el. energia
222,00 €
Zmluva č.1133198
 
2018036
19.10.2018
17.10.2018
RVPS SL
1000003228 / MVDr. Michal Poperník / Podsadek 7, 064 01 Stará Ľubovňa / 36152731
VPO BSE
73,55 €
Zmluva č.5/2018
 
3018943857
19.10.2018
16.10.2018
RVPS SL
1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000
stravné lístky
2 451,98 €
Zmluva č.17K220090
 
2018842145
19.10.2018
10.10.2018
RVPS SL
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
NPKR
40,90 €
Zmluva č.40/2018/ŠVPÚ/GR
 
20180620
19.10.2018
11.10.2018
RVPS TV
1000002270 / Kaštieľ Mojmírovce, a.s. / Mojmírovce č. 919, 951 15 Mojmírovce / 34104780
Ubytovanie - Ing.Zatková, Dr.Fraštia
222,00 €
 
30/2018
26470898
19.10.2018
17.10.2018
RVPS TV
1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobil-né služby
42,52 €
Rámc.dohoda 300/2013-230/MPRVSR
 
8019085128
19.10.2018
5.10.2018
RVPS TV
1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700
PZP TV-332CZ
82,65 €
8019085128
 
2018842179
19.10.2018
16.10.2018
RVPS TV
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
VŽP/OP
48,65 €
37/2018/ŠVPÚ/GR
 
2811179285
19.10.2018
11.10.2018
RVPS Lučenec
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava, IČO:36807702
Elektrická energia -preplatok
-148,70 €
3/2011/ŠVPS/RLC 1121070
 
1020180083
19.10.2018
17.10.2018
RVPS Čadca
Lucia Baričáková, Vysoká n Kysucou 46, IČO:51487781
výroba matríc pre pečiatky
17,00 €
 
1530000200
18045284
19.10.2018
15.10.2018
ŠVPS SR
1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava / 35710691
kancelárske potreby
3 953,23 €
Z-12/2013/E
1300004303
2018056
19.10.2018
15.10.2018
ŠVPS SR
1000002595 / Jana Lešigová JA-VENA / Zemplinská Široká 310, 072 12 Zemplínska Široká / 35457465
upratovanie HIS V.N. 09/2018
146,05 €
38033
1300004340
252890181
19.10.2018
15.10.2018
ŠVPS SR
1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
telekomunikačné poplatky
318,33 €
Z-7/2015/E
1300004352
253267520
19.10.2018
15.10.2018
ŠVPS SR
1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
telekomunikačné poplatky
443,40 €
Z-24/2017/E
1300004341
18000038
19.10.2018
16.10.2018
ŠVPS SR
1000007006 / Elpservis s.r.o. / Ul. 8. mája, 028 01 Brezovica / 47229306
výmena servopohonov horákov
840,00 €
 
1300004293
2018325
19.10.2018
16.10.2018
ŠVPS SR
1000009469 / AMSTAVBA, s.r.o. / Majerská cesta 98, 974 01 Banská Bystrica / 44152884
čistenie kanalizácie vysokotlakovým strojom
1 440,00 €
 
1300004350
4552018
19.10.2018
16.10.2018
ŠVPS SR
0000001720 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Vranov nad Topľo / Kalinčiakova 879, 093 28 Vranov nad Topľou / 36165786
mor včelieho plodu
2 655,84 €
 
 
3180004354
19.10.2018
17.10.2018
ŠVPS SR
1000000288 / Univerzita Komenského v Bratislave / Šafarikovo nám. 6, 818 06 Bratislava / 00397865
prenájom pozemku Botanická 10/2018
314,06 €
39295
1300004363
18954062
19.10.2018
17.10.2018
ŠVPS SR
1000002729 / Verlag Dashofer,vydavateľstvo,s.r.o / Železničiarska 13, P.O.BOX 323, 814 99 Bratislava 1 / 35730129
kniha účtovné súvzťažnosti
338,98 €
 
1300004364
1272582
19.10.2018
16.10.2018
ŠVPS SR
1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
telekomunikačné poplatky
1 797,20 €
Z-12/2014/E
1300004360
9100404557
19.10.2018
16.10.2018
ŠVPS SR
1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501
el.energia HIS Č.n.T. 10/2018
27,58 €
Z-9/2013/E
1300004355
3100009173
19.10.2018
16.10.2018
ŠVPS SR
1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501
teplo HIS Č.n.T. 10/2018
54,20 €
Z-9/2013/E
1300004356
1875525
19.10.2018
17.10.2018
ŠVPS SR
1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364
nájomné rohože
9,67 €
38779
1300004365
1874512
19.10.2018
17.10.2018
ŠVPS SR
1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364
nájomné rohože
21,43 €
38779
1300004366
4218050781
19.10.2018
11.10.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
mor včelieho plodu
16,30 €
 
 
7121451892
19.10.2018
15.10.2018
ŠVPS SR
1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281
el.energia Botanická
636,14 €
Z-17/2013/E
1300004345
1181038725
19.10.2018
15.10.2018
ŠVPS SR
1000008715 / SWAN, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava 4 - Karlová Ves / 47258314
internet 10/2018
1 109,74 €
D-18/2010/E
1300004346
9001161912
19.10.2018
15.10.2018
ŠVPS SR
1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124
zberné jazdy 09/2018
282,82 €
18/2003
1300004339
3418009730
19.10.2018
15.10.2018
ŠVPS SR
1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481
poplatok za odvoz odpadu Záhrad. 4.spl.
215,67 €
 
1300004342
3118208085
19.10.2018
15.10.2018
ŠVPS SR
1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481
daň z nehnuteľností Botanická 3.spl.
4 729,65 €
 
1300004343
2018210177
19.10.2018
15.10.2018
ŠVPS SR
1000002045 / Edita Kočiová-DITA / Hlavná 110/34, 076 43 Čierna n/Tisou / 33154228
upratovanie HIS Č.n.T. 09/2018
185,46 €
2/2004
1300004344
52581154
19.10.2018
15.10.2018
ŠVPS SR
1000003489 / PORADCA s.r.o. / Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina / 36371271
poradca 2019
33,60 €
 
1300004347
2182013044
19.10.2018
15.10.2018
ŠVPS SR
1000001311 / ŠEVT a.s / Plynárenská 6, 821 09 Bratislava / 31331131
Diáre,kalendáre stolové,perá,tašky
1 664,88 €
Z-16/2014/E
1300004272
15462018
19.10.2018
15.10.2018
ŠVPS SR
0000001370 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta / Hodská 353/19, 924 25 Galanta / 36086827
mor včelieho plodu
1 824,24 €
 
 
18045858
19.10.2018
16.10.2018
ŠVPS SR
1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava / 35710691
lampa stolná so základňou
40,13 €
Z-12/2013/E
1300004351
462018
19.10.2018
11.10.2018
ŠVPS SR
0000001530 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca / Horná 2483, 022 01 Čadca / 36144835
mor včelieho plodu
3 445,86 €
 
 
2180022
19.10.2018
16.10.2018
ŠVPS SR
1000003730 / NETsystems a.s. / Kmeťkova 5, P.O.BOX 3F, 949 01 Nitra / 36532231
servisné práce 09/2018
1 620,00 €
D-3/2013/E
1300004359
9590062018
19.10.2018
1.10.2018
ŠVPS SR
0000001600 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec / Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec / 35984538
VPO krmivá VŽP
50,00 €
 
 
20202018
19.10.2018
1.10.2018
ŠVPS SR
0000001680 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad / Partizánska 83, 058 01 Poprad / 36165832
zástrelné za diviaky
50,00 €
 
 
1441
19.10.2018
1.10.2018
ŠVPS SR
0000001630 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen / Nám.SNP 50, 960 01 Zvolen / 35984589
zástrelné za diviaky
160,00 €
 
 
20180847
19.10.2018
1.10.2018
ŠVPS SR
0000001620 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš / Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš / 35984571
zástrelné za diviaky
370,00 €
 
 
112018
19.10.2018
4.10.2018
ŠVPS SR
0000001420 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza / Mariánska 6, 971 01 Prievidza / 34057471
mor včelieho plodu
1 336,50 €
 
 
20180845
19.10.2018
1.10.2018
ŠVPS SR
0000001620 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš / Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš / 35984571
zástrelné za diviaky
500,00 €
 
 
2018003574
19.10.2018
1.10.2018
ŠVPS SR
0000001670 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné / Gaštanová 3, 066 01 Humenné / 36165808
zástrelné za diviaky
730,00 €
 
 
5662018
19.10.2018
1.10.2018
ŠVPS SR
0000001790 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov / Bottova 2, 075 01 Trebišov / 31295118
mor včelieho plodu
4 319,70 €
 
 
102018
19.10.2018
3.10.2018
ŠVPS SR
0000001420 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza / Mariánska 6, 971 01 Prievidza / 34057471
mor včelieho plodu
4 278,78 €
 
 
2018296012
19.10.2018
2.10.2018
ŠVPS SR
0000001610 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota / Kirejevská 22, 979 01 Rimavská Sobota / 35984562
zástrelné za diviaky
2 060,00 €
 
 
2018296011
19.10.2018
2.10.2018
ŠVPS SR
0000001610 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota / Kirejevská 22, 979 01 Rimavská Sobota / 35984562
zástrelné za diviaky
1 430,00 €
 
 
2018002173
19.10.2018
3.10.2018
ŠVPS SR
0000001510 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany / Dr. P. Adámiho 17, 955 48 Topoľčany / 36101109
mor včelieho plodu
3 319,14 €
 
 
2342018
19.10.2018
2.10.2018
ŠVPS SR
0000001560 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin / Záturčianska 1, 036 01 Martin / 36144878
zástrelné za diviaky
60,00 €
 
 
432018
19.10.2018
17.10.2018
RVPS Michalovce
Jenčík Bohuš, MVDr. Lastomír , 353; IČO: 42106311
vykonanie štátnych veterinárnych činností
14,54 €
43344
 
5918
19.10.2018
17.10.2018
RVPS Michalovce
Ivančo Jaroslav, MVDr. Zemplínsky Branč, 171 ; IČO: 42093651
vykonanie štátnych veterinárnych činností
41,52 €
43313
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-20  Ďalšia strana  Posledná strana      Záznam 1 až 300 z 134051