Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Zoznam faktúr na tovary a služby

Zoznam je zverejňovaný podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,  v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).


 Vyhľadávanie

Číslo faktúry (*)
Dátum úhrady
Dátum doručenia
Objednávateľ (*)
Dodávateľ (*)
Predmet (*)
Uhradená suma s DPH (*)
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednavky
2911078599
18.4.2019
4.4.2019
RVPS KE-OKOLIE
Slovakia energy s.r.o. Plynárenská 7A Bratislava IČO: 36807702
DOBROPIS elektr.energia 32019
33,53 €
7400016877
 
17909/2019
9.4.2019
27.3.2019
RVPS Rimavská Sobota
Mesto Revúca, IČO: 00328693
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019
20,62 €
zákon č. 582/2004 Z.z.
 
049742/2019
9.4.2019
27.3.2019
RVPS Rimavská Sobota
Mesto Revúca, IČO: 00328693
daň z nehnuteľností na rok 2019 nachádzajúce sa v Revúcej
184,96 €
zákon č. 582/2004 Z.z.
1610000235
1903115874
9.4.2019
28.3.2019
RVPS Rimavská Sobota
DIGI SLOVAKIA s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, IČO: 35701722
poplatky za prenos a retransmisiu 2/2019
9,60 €
30397629
 
3091916406
8.4.2019
5.4.2019
RVPS KE-OKOLIE
DOXX stravné lístky spol.s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina IČO: 36391000
stravné lískty
5 349,78 €
 
152019
2191049523
8.4.2019
15.3.2019
RVPS Zvolen
Stredosl.vodar.spol.,Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica, IČO:36644030
vodné, stočné
8,65 €
606201144
 
20190111
8.4.2019
26.3.2019
RVPS Zvolen
Robert Makovíny RM Auto, Gagarina 2443/127,960 01 Zvolen, IČO:33290148
oprava SMV
195,79 €
 
18/2019
190400139
8.4.2019
26.3.2019
RVPS Zvolen
Technik-stavba a bývanie s.r.o.,Neres.cesta 1, 960 01 Zvolen, IČO:47531711
plynové kartuše
39,60 €
 
17/2019
1614103074
5.4.2019
3.4.2019
RVPS Rožňava
Slovakia energy, s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava, IČO 36807702
el. energia
24,00 €
1133190
 
1614103073
5.4.2019
3.4.2019
RVPS Rožňava
Slovakia energy, s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava, IČO 36807702
el. energia
160,00 €
1133190
 
8609807635
5.4.2019
2.4.2019
RVPS Rožňava
SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256
zemný plyn
361,00 €
901443
 
2019840644
5.4.2019
26.3.2019
RVPS Rožňava
ŠVPÚ , Hlinkova 1, Košice, IČO 42355613
laboratórne vyšetrenie
65,90 €
33/2018/ŠVPÚ/GR
 
2019025
5.4.2019
29.3.2019
RVPS Rožňava
MVDr. Emil Kacián, Pri Slanej 87, Tornaľa, IČO 42009812
veterinárne činnosti
190,31 €
2/2019
 
0172019
5.4.2019
29.3.2019
RVPS Rožňava
MVDr.František Lašák, Vlčia Dolina 1166, Dobšiná, IČO 35561947
veterinárne činnosti
417,65 €
5/2019
 
32019
5.4.2019
1.4.2019
RVPS Rožňava
MVDr. Štefan Krajči, Jovice 191, IČO 45006229
veterinárne činnosti
545,22 €
4/2019
 
42019
5.4.2019
2.4.2019
RVPS Rožňava
MVDr. Adam Krajči, A. Chazara 191, Jovice, IČO 48412082
veterinárne činnosti
494,10 €
6/2019
 
32019
5.4.2019
3.4.2019
RVPS Rožňava
MVDr. Július Ferenc, Tichá 407, Krásnohorské Podhradie, IČO 45009295
veterinárne činnosti
245,02 €
1/2019
 
2192184
5.4.2019
1.4.2019
RVPS Michalovce
Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 108, Michalovce; IČO: 36586498
pripojenie na internet
34,80 €
2016494
 
2019079
5.4.2019
1.4.2019
RVPS Michalovce
AUTOFLAH s.r.o.; Okružná 3, Michalovce; IČO: 36570737
oprava auta škoda fabia MI200BF
313,31 €
 
43525
1614103039
5.4.2019
4.4.2019
RVPS KE-OKOLIE
Slovakia energy s.r.o. Plynárenská 7A Bratislava IČO: 36807702
odber elektrickej energie
307,00 €
7400016877
 
190114
5.4.2019
4.4.2019
RVPS KE-OKOLIE
Tecos Košice spol.s.r.o. Hroncova 1 Košice IČO: 31680551
xerox papier WC papier
560,65 €
 
142019
219
5.4.2019
3.4.2019
RVPS Dolný Kubín
Tomášek Emil MVDr., Bysterecká 2066/15, Dolný Kubín, 17059020
veterinárna činnosť
375,07 €
03/19
 
2019840613
4.4.2019
29.3.2019
RVPS Michalovce
ŠVPÚ Košice, Hlinkova 1, Košice; IČO: 42355613
krmivá
102,50 €
38/2018/ŠVPÚ/GR
 
4218056765
4.4.2019
21.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
SOT víno
1 512,30 €
 
 
3100014747
4.4.2019
1.4.2019
ŠVPS SR
1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501
teplo HIS Č.n.T. vyúčtovanie 2018
574,70 €
Z-9/2013/E
1300004887
519307395
4.4.2019
1.4.2019
ŠVPS SR
1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521
kalibrácia prístrojov HIS Letisko
196,20 €
 
1300004809
201901205
4.4.2019
1.4.2019
ŠVPS SR
1000002267 / PROFIS spol.s.r.o. / Ul.Jána Palárika 16, 908 51 HOLIČ / 34103201
kontrola HP Záhradnícka
90,00 €
Z-7/2013/E
1300004884
201901203
4.4.2019
1.4.2019
ŠVPS SR
1000002267 / PROFIS spol.s.r.o. / Ul.Jána Palárika 16, 908 51 HOLIČ / 34103201
kontrola BA Polianky
168,00 €
Z-7/2013/E
1300004883
201901206
4.4.2019
1.4.2019
ŠVPS SR
1000002267 / PROFIS spol.s.r.o. / Ul.Jána Palárika 16, 908 51 HOLIČ / 34103201
oprava HP Záhradnícka
168,30 €
Z-7/2013/E
1300004882
190275
4.4.2019
2.4.2019
ŠVPS SR
1000007240 / Disig, a.s. / Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava / 35975946
časové pečiatky
60,00 €
 
1300004888
201901204
4.4.2019
1.4.2019
ŠVPS SR
1000002267 / PROFIS spol.s.r.o. / Ul.Jána Palárika 16, 908 51 HOLIČ / 34103201
oprava HP BA Polianky
453,95 €
Z-7/2013/E
1300004881
290319
4.4.2019
1.4.2019
ŠVPS SR
1000000519 / Kuchár Ladislav / Lazaretská č.34, 811 09 Bratislava / 11665807
dverný komunikátor Helios
344,40 €
 
1300004864
8812412466
4.4.2019
1.4.2019
ŠVPS SR
1000001377 / MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. / Šustekova 8, 851 04 Bratislava / 31356958
predplatné CHIP DVD, 07/ 2019-06/ 2020
64,00 €
 
1300004885
2019011
4.4.2019
1.4.2019
ŠVPS SR
1000005191 / JupE JT s.r.o. / Exnárova 16, 821 03 Bratislava / 44850646
kancelárske kreslo a stoličky
1 434,00 €
 
1300004840
212019
4.4.2019
1.4.2019
ŠVPS SR
1000002977 / EKOSTAV - ROVINKA, spol. s r. o. / Sadová 206, 900 41 Rovinka / 35903988
havarijný stav-oprava spevnených plôch
9 228,00 €
 
1300004842
4191045569
4.4.2019
1.4.2019
ŠVPS SR
1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370
vodné stočné Botanická 16.2.-15.3.19
860,40 €
Z-16/2013/E
1300004886
119086
4.4.2019
1.4.2019
ŠVPS SR
1000005884 / PQS s.r.o. / Muzejná, 811 02 Bratislava / 35913185
ochranné pracovné pomôcky pre vinárov
823,35 €
 
1300004852
72019
4.4.2019
1.4.2019
ŠVPS SR
1000004483 / Marian Kružliak / Nový rad 342, 962 71 Dudince / 40542491
pranie bielizne DaUZ Dudince
37,20 €
 
1300004865
2019840686
4.4.2019
28.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
odber vzoriek HIS
227,50 €
 
 
2019821142
4.4.2019
26.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
661,00 €
 
 
2019840685
4.4.2019
28.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
odber vzoriek HIS
129,15 €
 
 
2019821017
4.4.2019
25.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
661,00 €
 
 
2019820956
4.4.2019
25.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
661,00 €
 
 
2019820871
4.4.2019
11.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela OP
409,00 €
 
 
12019
4.4.2019
2.4.2019
RVPS Dolný Kubín
Smitka Peter MVDr., Železničiarov 299, Trstená, 42386993
veterinárna činnosť
169,16 €
11/19
 
2019102
4.4.2019
1.4.2019
RVPS Dolný Kubín
Bystriansky Blažej MVDr., Nemocničná 1947/34, Dolný Kubín, 42218047
veterinárna činnosť
368,56 €
14/19
 
2019101
4.4.2019
1.4.2019
RVPS Dolný Kubín
Bystriansky Blažej MVDr., Nemocničná 1947/34, Dolný Kubín, 42218047
veterinárna činnosť
348,97 €
14/19
 
201910
4.4.2019
1.4.2019
RVPS Dolný Kubín
Fuzia Milan MVDr., Milan Urbana 119/22, Námestovo, 36139025
veterinárna činnosť
237,70 €
13/19
 
112019
4.4.2019
29.3.2019
RVPS Dolný Kubín
Ing. Peter Jackulík-REVI, Hôrka 213, D. Kubín, 14168642
revízna správa elektrickej časti budov, Trstená, Sl. Osada, D.Kubín
580,00 €
 
9/2019
20190233
4.4.2019
2.4.2019
RVPS Dolný Kubín
ALARM D, s.r.o., Ľudovíta Štúra 2044/1, D. Kubín, 36654752
monitoring budovy 2Q 2019
143,28 €
1006
 
8648517662
4.4.2019
2.4.2019
RVPS Žilina
SPP,a.s.,Mlynské Nivy 44/a, Bratislava,IČO: 35815256
plyn
560,00 €
 
9100093972
20190128
4.4.2019
1.4.2019
RVPS Žilina
Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,Žilina, IČO: 17784506
tonery
71,76 €
 
KZ z 14.06.2013
20190133
4.4.2019
1.4.2019
RVPS Žilina
Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,Žilina, IČO: 17784506
tonery
166,08 €
 
KZ z 14.06.2013
2019146
4.4.2019
26.3.2019
RVPS Zvolen
Milan Burgan-predaj a servis kan.tech.,Duk.hrdinov 48,Zvolen,IČO: 41195663
tlačiareň
460,00 €
 
12/2019
7400230015
4.4.2019
25.3.2019
RVPS Zvolen
Allianz-Sl.poisťovňa a.s., Dostojevského 4, 815 74 Bratislava, IČO:00151700
poistné
53,00 €
7400230015
 
2019840609
4.4.2019
25.3.2019
RVPS Zvolen
ŠVPÚ, VPÚ, Hlinkova 1, 043 65 Košice, IČO: 42355613
laboratórne vyšetrenie
104,10 €
23/2018/ŠVPÚ
 
20190100
4.4.2019
21.3.2019
RVPS Zvolen
Robert Makovíny RM Auto, Gagarina 2443/127,960 01 Zvolen, IČO:33290148
výmena oleja v SMV
142,86 €
 
16/2019
8784007118
4.4.2019
1.4.2019
RVPS Čadca
SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256
plyn Čadca
707,00 €
r.2009, r. 2017
 
619
4.4.2019
1.4.2019
RVPS Čadca
MVDr. Miroslav Šustek, SNP 166, Krásno n.K. IČO:37982656
veterinárne činnosti
126,81 €
6/2019
 
4218057198
4.4.2019
1.4.2019
RVPS Čadca
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín, IČO:42355613
krmivá
65,90 €
31/2018
 
4218057142
4.4.2019
1.4.2019
RVPS Čadca
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín, IČO:42355613
krmivá
157,60 €
31/2018
 
2019840649
4.4.2019
2.4.2019
RVPS Čadca
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín, IČO:42355613
krmivá
125,00 €
31/2018
 
72019
4.4.2019
2.4.2019
RVPS Čadca
MVDr. Dezider Gašperák, Rudinská 356, IČO:42066549
veterinárne činnosti
393,82 €
7/2019
 
20190007
4.4.2019
2.4.2019
RVPS Čadca
MVDr. Lenka Slivková, Radôstka 253, IČO:50418777
veterinárne činnosti
359,81 €
9/2019
 
8609807832
3.4.2019
2.4.2019
RVPS KE-OKOLIE
Slovenský plyn. priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava IČO: 35815256
odber zemného plynu
452,00 €
6300212953
 
63018341
3.4.2019
2.4.2019
RVPS KE-OKOLIE
VISION Tech.s.r.o. Soľná 738/36 Nitrianske Pravno IČO: 46411321
tonery
94,10 €
 
132019
2190471
3.4.2019
27.3.2019
RVPS Dolný Kubín
Miloš Huba ORSA, Generála Svobodu 2674/34, Dolný Kubín, 31045901
kancelárske papier
300,00 €
3/2013
 
100001068
3.4.2019
2.10.2018
RVPS Dolný Kubín
Oravská vodárenská spoločnosť a.s., Bysterecká 2180, Dolný Kubín, 36672254
mesačná platba vodné
35,00 €
4272015
 
100023993
3.4.2019
2.10.2018
RVPS Dolný Kubín
Oravská vodárenská spoločnosť a.s., Bysterecká 2180, Dolný Kubín, 36672254
mesačná platba vodné
15,00 €
4282015
 
22096
3.4.2019
31.1.2018
RVPS Dolný Kubín
COOP Jednota Námestovo spotrebné družstvo, Hviezdoslavova 1/11, Námestovo, 00693804
nájom a služby 04/2019
174,00 €
2018/11
 
3208295500
3.4.2019
8.1.2019
RVPS Dolný Kubín
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 51865467
energia chata
48,00 €
9100164085
 
32007885500
3.4.2019
10.1.2019
RVPS Dolný Kubín
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 51865467
energia DK
233,00 €
9100164081
 
3213446500
3.4.2019
8.1.2019
RVPS Dolný Kubín
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 51865467
energia Trstená
457,00 €
9100164084
 
82019
3.4.2019
27.3.2019
RVPS Dolný Kubín
ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina, 31604528
zneškodnenie odpadu
24,00 €
 
8/2019
8836144843
3.4.2019
17.4.2018
RVPS Dolný Kubín
RVTS, s.r.o., Staré Grunty 2, Bratislava, 47232480
koncesionársky poplatok 2.Q 2019
55,74 €
8836144843
 
12190845
3.4.2019
28.3.2019
RVPS Žilina
KOEXIMPO, s.r.o. Kamenná 19, Žilina, IČO: 31584268
podložky pod myš
200,31 €
 
 
21032019
3.4.2019
27.3.2019
RVPS Žilina
AUTOSERVIS Michal Baďura, T. Vansovej 1600/1, Žilina, IČO: 47314753
oprava služobného vozidla ZA132BT
275,35 €
 
 
8229754640
3.4.2019
28.3.2019
RVPS Žilina
Slovak Telecom, a,s,Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469
internet
30,00 €
 
2029468698
7200419259
3.4.2019
21.2.2019
RVPS Žilina
Slovak Energy,s.r.o.,Bratislava, IČO: 36807702
elektrická energia
300,00 €
 
7200419259
3119184304
2.4.2019
1.4.2019
RVPS KE-OKOLIE
Mesto Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135
daň z nehnuteľnosti za 2019
621,19 €
892133
 
21019054
2.4.2019
1.4.2019
RVPS KE-OKOLIE
SOŠ technická Kukučinova 23 040 01 Košice IČO: 00893340
nájomné za parkovanie I.Q.2019
39,84 €
1802009
 
0051568806
2.4.2019
1.4.2019
RVPS KE-OKOLIE
Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava IČO: 35697270
hovorné mobilná sieť
84,89 €
51568806
 
2019840628
2.4.2019
1.4.2019
RVPS KE-OKOLIE
Št.veterinárny a potr.ústav Jánoškova 1611/58 Dolný Kubín IČO: 42355613
pitva veľkých zvierat
18,30 €
362018SVPUGR
 
431900333
2.4.2019
29.3.2019
ŠVPS SR
1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916
prev.náklady letisko 03/2019
710,14 €
D-14/2018/E
1300004878
9120773
2.4.2019
28.3.2019
ŠVPS SR
1000002703 / V OBZOR s.r.o. / P.O.Box 64, 820 12 Bratislava / 35708956
zoznam kategor.dietetických potravín
4,40 €
 
1300004875
9110773
2.4.2019
28.3.2019
ŠVPS SR
1000002703 / V OBZOR s.r.o. / P.O.Box 64, 820 12 Bratislava / 35708956
zoznam cien liekov
13,20 €
 
1300004874
9100773
2.4.2019
28.3.2019
ŠVPS SR
1000002703 / V OBZOR s.r.o. / P.O.Box 64, 820 12 Bratislava / 35708956
zoznam kategor.zdravotníckych pomôcok
18,70 €
 
1300004873
9090773
2.4.2019
28.3.2019
ŠVPS SR
1000002703 / V OBZOR s.r.o. / P.O.Box 64, 820 12 Bratislava / 35708956
zoznam kategorizovaných liekov
17,60 €
 
1300004872
1900239
2.4.2019
29.3.2019
ŠVPS SR
1000005377 / Drogéria u Kovára s.r.o / Kuklovská 2, 841 02 Bratislava / 45641242
papierové utierky Papernet
704,88 €
Z-13/2013/E
1300004868
431900332
2.4.2019
29.3.2019
ŠVPS SR
1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916
prenájom priestorov letisko 03/2019
348,91 €
D-14/2018/E
1300004879
1930100995
1.4.2019
28.3.2019
ŠVPS SR
1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549
servisná prehliadka BL-988HZ
369,14 €
15/2006/E
1300004849
719
1.4.2019
25.3.2019
ŠVPS SR
1000004867 / Ing.Oľga Švarcbacherová / Školská 13, 976 13 Slovenská Ľupča / 43407749
preklad textu SJ-RJ
94,94 €
 
1300004833
1930100982
1.4.2019
25.3.2019
ŠVPS SR
1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549
servisná prehliadka BL-212FU
347,43 €
15/2006/E
1300004836
190100013
1.4.2019
25.3.2019
ŠVPS SR
1000006929 / Interfame, s.r.o. / Narcisova 44, 821 01 Bratislava / 43910203
preklad dukumentu zo ŠJ do SJ
81,60 €
 
1300004858
1620079928
1.4.2019
25.3.2019
ŠVPS SR
1000000120 / Mesto Modra / Dukelská 38, 900 01 Modra / 00304956
odvoz odpadu Modra 2019
125,84 €
Z-5/2011/E
1300004863
6861393847
1.4.2019
25.3.2019
ŠVPS SR
1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852
nájomné plynové fľaše
38,42 €
 
1300004859
1994012058
1.4.2019
28.3.2019
ŠVPS SR
1000002809 / SATUR TRAVEL a.s. / Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26 / 35787201
letenka Janovíčková 26.3.2019
787,00 €
Z-6/2016/E
1300004857
4194163476
1.4.2019
25.3.2019
ŠVPS SR
1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370
vodné stočné Modra 17.2.-16.3.19
17,83 €
Z-15/2013/E
1300004860
201901117
1.4.2019
25.3.2019
ŠVPS SR
1000002267 / PROFIS spol.s.r.o. / Ul.Jána Palárika 16, 908 51 HOLIČ / 34103201
oprava HP RVPSKN
202,04 €
Z-7/2013/E
1300004861
201901116
1.4.2019
25.3.2019
ŠVPS SR
1000002267 / PROFIS spol.s.r.o. / Ul.Jána Palárika 16, 908 51 HOLIČ / 34103201
kontrola HP RVPSKN
138,00 €
Z-7/2013/E
1300004862
191108029
1.4.2019
28.3.2019
ŠVPS SR
1000001443 / CWS-boco Slovensko, s. r. o. / Bojnická 10, 831 04 Bratislava / 31411045
nájomné rohože 03/2019
26,40 €
Z-12/2016/E
1300004871
191112049
1.4.2019
28.3.2019
ŠVPS SR
1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300
letenka Chudý 20.-21.3.2019
699,00 €
Z-6/2016/E
1300004835
185721212
29.3.2019
29.3.2019
RVPS BA
Alza.sk - Alza.cz a.s. / Jateční 33, 170 00 Praha 7 / 27082440
podložka pod nohy
78,40 €
 
1330000399
119800607
29.3.2019
27.3.2019
RVPS BA
interNETmania SK s.r.o. / Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Liptovský Mikuláš / 50462164
Canon CRG 719
124,10 €
 
1330000398
5110
29.3.2019
27.3.2019
RVPS BA
Slovenská poľnohospodárska univerzi v Nitre, FAPZ / Trieda A. Hlinku 2, 949 76 NITRA / 00397482
konferencia bezpečnosť potravín ,28.-29.3.
140,00 €
 
 
2019821120
29.3.2019
27.3.2019
RVPS Levice
Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
VPO krmivá
65,90 €
Zmluva o poskytovaní služieb č.9/2016/ŠVPÚ/GR
 
2019821118
29.3.2019
27.3.2019
RVPS Levice
Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
VPO krmivá
41,50 €
Zmluva o poskytovaní služieb č.9/2016/ŠVPÚ/GR
 
68201797
29.3.2019
27.3.2019
RVPS Levice
Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
mobilný internet a telef.
123,19 €
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 10017815010
 
2124968950
29.3.2019
27.3.2019
RVPS Rimavská Sobota
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Štítnická 258/19, Rožňava, IČO: 36570460
vodné, stočné na pracovisku v Revúcej za obdobie 22.12.2018 - 21.3.2019
133,82 €
60-000066014PO2013
 
112/2019-6917/2019
29.3.2019
22.3.2019
RVPS Rimavská Sobota
Mesto Rimavská Sobota
daň z nehnuteľností na r. 2019
1 423,58 €
zákon č. 582/2004 Z.z.
 
201900024
29.3.2019
22.3.2019
RVPS Rimavská Sobota
ALBEMA spol. s r.o., S. Kollára 74, Čerenčany
výmena letných pneumatík u služobných motorových vozidiel
103,30 €
 
1610000239
20190049
29.3.2019
20.3.2019
RVPS Rimavská Sobota
Autoservis - Peter Novák, E. Putru 3708, Rimavská Sobota, IČO: 34230955
výmena olej, filtrov, kontrola motora u SMV Škoda Fabia RS094BR
119,41 €
 
1610000238
172019
29.3.2019
19.3.2019
RVPS Rimavská Sobota
Tibor Talian, Včelince 140, IČO: 17983410
výmena tepelného čerpadla v kotolni č. 4, výmena soc. Zariadení
594,00 €
 
1610000237
2490800409
29.3.2019
27.3.2019
RVPS Rimavská Sobota
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35697270
poplatky za telekomunikačné služby - používateľ RS
18,05 €
zmluva o HVPS z 5.5.2014
 
2490800458
29.3.2019
27.3.2019
RVPS Rimavská Sobota
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35697270
poplatky za telekomunikačné služby - používateľ AK
18,00 €
zmluva o HVPS z 5.5.2014
 
2490801536
29.3.2019
27.3.2019
RVPS Rimavská Sobota
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35697270
poplatky za telekomunikačné služby - používateľ VHS
18,24 €
zmluva o HVPS z 5.5.2014
 
2490801772
29.3.2019
27.3.2019
RVPS Rimavská Sobota
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35697270
poplatky za telekomunikačné služby - používateľ LS
18,62 €
zmluva o HVPS z 5.5.2014
 
2490880826
29.3.2019
27.3.2019
RVPS Rimavská Sobota
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35697270
poplatky za telekomunikačné služby - používateľ HU
21,82 €
zmluva o HVPS z 5.5.2014
 
201900217
29.3.2019
22.3.2019
RVPS Banská Bystrica
1000005274 / BAPS, s.r.o. / Stavebná 1, 974 01 Banská Bystrica / 45240281
servis auta 90
383,52 €
4/2010
 
10103
29.3.2019
19.3.2019
RVPS Banská Bystrica
1000001919 / MVDr. Jančová Elena / Kiepka 31, 977 01 Brezno / 32232705
VPO ost. 2/2019 88
221,92 €
18/2019
 
4218056717
29.3.2019
19.3.2019
RVPS Banská Bystrica
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
VPO krmivá 86
99,00 €
27/2018/ŠVPU/GR
 
2019006
29.3.2019
26.3.2019
RVPS Banská Bystrica
1000009287 / Ing. Ivan Maslík - MICROEL / Magurská 6437/19, 974 11 Banská Bystrica / 30575222
DO k rampe 92
235,00 €
 
1590000010
2019840611
29.3.2019
26.3.2019
RVPS Banská Bystrica
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
VPO krmivá 91
113,00 €
27/2018/ŠVPU/GR
 
10128
29.3.2019
19.3.2019
RVPS Banská Bystrica
1000004384 / MVDr. Jančov Emil / Kiepka 31, 977 01 Brezno / 37955349
VPO ost. 2/2019 89
423,06 €
17/2019
 
52019
29.3.2019
19.3.2019
RVPS Banská Bystrica
1000004688 / MVDr. Pavelková Dana / Bystrá 5, 977 01 Brezno / 42008778
VPO ost. 2/2019 87
31,32 €
13/2019
 
201900289
29.3.2019
19.3.2019
RVPS Banská Bystrica
1000009846 / SLOB-real, s.r.o. / Mlynská 42, 976 11 Selce / 44807325
kanc. potreby 85
207,08 €
1456
 
6861396611
29.3.2019
25.3.2019
RVPS Dunajská Streda
Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, Bratislava, IČO: 00685852
Propán bután flaše
18,72 €
 
1360000410
9203639324
29.3.2019
27.3.2019
RVPS GA
Slovakia energy, s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava, 36807702
EE
252,00 €
1111053
 
2124874509
29.3.2019
27.3.2019
RVPS SK
1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460
Vodné, stočné, zráž. voda 19.12.18-15.3.2019
225,66 €
70-000050932PO2012
 
20190270
29.3.2019
27.3.2019
RVPS SK
1000003646 / Tlačiareň svidnícka s.r.o. / Ul.Čat.Nebiljaka 121/18, 089 01 Svidník / 36478326
Tlač a väzba príručky VK, zákona ŠS
33,60 €
 
92019
4218057111
29.3.2019
27.3.2019
RVPS SK
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
VPO NPKR
365,50 €
44/2018/ŠVPÚ/GR
 
22019
29.3.2019
22.3.2019
RVPS Stará Ľubovňa
1000009335 / MVDr. Jana Kišová / Vyšné Ružbachy, 065 02 Vyšné Ružbachy / 42340365
 
112,40 €
43525
 
0025013103
29.3.2019
21.3.2019
RVPS Rožňava
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO 35697270
mobilné telefóny
82,13 €
stála zmluva
 
4218057269
29.3.2019
27.3.2019
RVPS Čadca
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín, IČO:42355613
NPKR
55,30 €
31/2018
 
198501179
29.3.2019
20.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota ostatné
60,90 €
 
 
198501177
29.3.2019
21.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota ostatné
93,60 €
 
 
198501152
29.3.2019
21.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
282,00 €
 
 
198501175
29.3.2019
21.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
150,00 €
 
 
3100014216
29.3.2019
27.3.2019
ŠVPS SR
1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501
teplo HIS Č.n.T. 03/2019
143,04 €
Z-9/2013/E
1300004867
182019
29.3.2019
28.3.2019
ŠVPS SR
1000002977 / EKOSTAV - ROVINKA, spol. s r. o. / Sadová 206, 900 41 Rovinka / 35903988
odstránenie havarijného stavu soc.zariadení
5 913,60 €
 
1300004855
4218056491
29.3.2019
21.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
36,50 €
 
 
4218056493
29.3.2019
21.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
365,00 €
 
 
198501172
29.3.2019
21.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota ostatné
60,90 €
 
 
198501164
29.3.2019
21.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
84,60 €
 
 
198501183
29.3.2019
21.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota ostatné
32,70 €
 
 
1091950037
28.3.2019
25.3.2019
RVPS Prievidza
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny / Špitálska 8,, 812 67 Bratislava - Staré Mesto / 30794536
rezijné náklady pracovisko PE 1,2,3. 2019
225,39 €
2/2016
 
12019
28.3.2019
26.3.2019
RVPS BA
Dušan Gazda / Nejedlého 11, 841 02 Bratislava / 40101355
kmit. píla+ vodováha
152,97 €
 
 
10190336
28.3.2019
26.3.2019
RVPS BA
MiHi.sk, s r.o. / Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča / 36645095
tonery
356,29 €
 
1330000395
8836060160
28.3.2019
26.3.2019
RVPS BA
Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480
služby poskytované Rozhlasom a tel 1Q /19
55,74 €
 
 
3419010387
28.3.2019
26.3.2019
RVPS BA
Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481
2.spl. za komunálny odpad
439,63 €
322978/2000
 
10190350
28.3.2019
26.3.2019
RVPS BA
1000003923 / MiHi.sk, s r.o. / Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča / 36645095
zošívačka na 25 list. -5 ks
24,96 €
 
1330000396
2019087
28.3.2019
22.3.2019
RVPS BA
Ing. Ivan Kolka / Okružná 11/13, časť Behynce, 956 07 Veľké Ripňany / 40364003
GDPR
80,00 €
122018
 
2019840569
28.3.2019
26.3.2019
RVPS Prešov
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
VPO krmivá
25,80 €
41/2018/ŠVPS/GR
 
4218057005
28.3.2019
26.3.2019
RVPS Prešov
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
VPO VŽP
20,00 €
41/2018/ŠVPS/GR
 
2019840570
28.3.2019
26.3.2019
RVPS Prešov
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
VPO VŽP
78,75 €
41/2018/ŠVPS/GR
 
2019840614
28.3.2019
26.3.2019
RVPS Prešov
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
VPO krmivá
113,00 €
41/2018/ŠVPS/GR
 
03/19
28.3.2019
26.3.2019
RVPS Prešov
1000000753 / MVDr. Stanislav Malecký / Švábska 33, 080 05 Prešov / 17148430
VPO ostatné
25,72 €
132019
 
1410000053
28.3.2019
26.3.2019
RVPS Nové Mesto n/V.
1000000136 / Mesto Nové Mesto nad Váhom / Čsl. Armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom / 00311863
Daň z nehnuteľnosti
605,31 €
 
 
1410000052
28.3.2019
26.3.2019
RVPS Nové Mesto n/V.
1000000876 / Dagmar Barčáková - DAGTIKO / Vážská 1, 911 05 Trenčín / 17748119
Pečiatky
77,34 €
 
1410000179
1410000051
28.3.2019
26.3.2019
RVPS Nové Mesto n/V.
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
Vet.činnosti
25,80 €
 
 
1410000050
28.3.2019
26.3.2019
RVPS Nové Mesto n/V.
1000006047 / MVDr. Zdenko Rehora / Dolné Srnie, 916 41 Dolné Srnie / 42020816
Vet.činnosti
24,74 €
 
 
355506063
28.3.2019
24.1.2019
RVPS NR
Mesto Nitra, v zastúpení NKS, Nábrežie mládeže 87, Nitra, 31436200
poplat. za komunálne odpady a drobné stav.odpad.za rok 2018
343,20 €
 
 
8229463264
28.3.2019
18.3.2019
RVPS NR
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
Tel. poplatky za telekomunikačné služby
27,48 €
 
2005102007
7459821454
28.3.2019
8.3.2019
RVPS NR
ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281
Spotreba el.en.za 02/2019-VS Topoľčianky
43,82 €
 
3104075178
2019821031
28.3.2019
20.3.2019
RVPS NR
Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
VPO-VŽP
20,00 €
 
15/2018/ŠVPU/GR
2319300754
28.3.2019
20.3.2019
RVPS NR
MOTO JAS, s.r.o. Cabajská 29, 949 01 Nitra, 36547964
Oprava služ.vozidla NR172 GU
38,64 €
 
0015/2019
2019840557
28.3.2019
19.3.2019
RVPS PP
Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
VPO - krmivá
40,10 €
Zmluva č. 39/2018/ŠVPÚ/GR
 
2019840556
28.3.2019
19.3.2019
RVPS PP
Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
VPO - krmivá
38,00 €
Zmluva č. 39/2018/ŠVPÚ/GR
 
2019010066
28.3.2019
27.3.2019
RVPS PP
KP plus s.r.o. / MUDr. Alexandra 23, 060 01 Kežmarok / 36475025
Tonery
651,36 €
 
Objednávka č. 11/19
119032214
28.3.2019
27.3.2019
RVPS PP
UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674
stravné lístky
7 293,54 €
Zmluva o poskyt. stravovania
 
2019010067
28.3.2019
27.3.2019
RVPS PP
KP plus s.r.o. / MUDr. Alexandra 23, 060 01 Kežmarok / 36475025
Kancelárske potreby
228,46 €
 
Objednávka č. 12/19
4218056746
28.3.2019
26.3.2019
RVPS SK
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
VPO NPKR
90,10 €
44/2018/ŠVPÚ/GR
 
1900139
28.3.2019
26.3.2019
RVPS Zvolen
Mikrohuko,spol. s r.o., Kollárova 11, 974 01 Banská Bystrica,IČO:31560806
oprava dverí
1 192,80 €
 
13/2019
4218056834
28.3.2019
21.3.2019
RVPS Zvolen
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 42355613
laboratórne vyšetrenia
40,10 €
23/2018 ŠVPÚ
 
4218056722
28.3.2019
19.3.2019
RVPS Zvolen
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 42355613
laboratórne vyšetrenia
99,00 €
23/2018 ŠVPÚ
 
20190092
28.3.2019
19.3.2019
RVPS Zvolen
Robert Makovíny RM Auto,Gagarina 2443/127,960 01 Zvolen,IČO:33290148
oprava SMV
231,04 €
 
15/2019
5499984590
28.3.2019
18.3.2019
RVPS Zvolen
Orange Slovensko,a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO:35697270
telefóny
198,34 €
300/2013-230
 
1330984605
28.3.2019
18.3.2019
RVPS Zvolen
Mesto Zvolen, Nám.Slobody 22, 960 01 Zvolen, IČO:00320439
komunálny odpad
379,60 €
1330984605
 
20190086
28.3.2019
15.3.2019
RVPS Zvolen
Robert Makovíny RM Auto,Gagarina 2443/127,960 01 Zvolen,IČO:33290148
oprava SMV
149,41 €
 
14/2019
3091910102
28.3.2019
27.2.2019
RVPS Zvolen
DOXX-strav.lístky,spol. s r.o.,Kálov 356, 010 01 Žilina,IČO: 36391000
stravné lístky
1 902,14 €
 
9/2019
201905
28.3.2019
25.3.2019
RVPS Liptovský Mikuláš
MVDr.Kollárová Marta, Žiar 38, IČO:42055750
VPO SVL 2/2019
203,50 €
92019
 
4218057065
28.3.2019
25.3.2019
RVPS Dolný Kubín
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín, 42355613
štátna objednávka vyšetrenie krmív
109,50 €
32/2018 ŠVPU/GR
 
20190107
27.3.2019
19.3.2019
RVPS Prievidza
ATRIO PLUS, s.r.o. / J. Gramantíka 19A, 971 01 Prievidza / 36844781
ROUTER, montáž výp.techniky
204,80 €
 
7/2019
202019
27.3.2019
21.3.2019
RVPS Prievidza
Kuťka Štefan, MVDr. / Brezová 4, 953 01 Zlaté Moravce / 37324225
veterinárny dozor
185,48 €
7/2019
 
50319
27.3.2019
25.3.2019
RVPS Prešov
1000000745 / MVDr. Dušan Harbáč / Bohúňova 12, 080 05 Prešov / 17148294
VPO ostatné
18,44 €
62019
 
8229746690
27.3.2019
25.3.2019
RVPS Vranov nad Topľou
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava
služby mobilnej siete
40,98 €
2029318568
 
62019
27.3.2019
20.3.2019
RVPS Púchov
MVDr. Šlesar Pavol, Lazy p. Makytou 1085, Lazy p. Makytou, IČO: 34747699
BSE
136,72 €
9/2019
 
1620000252
27.3.2019
26.3.2019
RVPS Púchov
Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, Ilava, IČO: 00317331
komunálne odpady
144,54 €
 
zo zákona
1620702232
27.3.2019
26.3.2019
RVPS Púchov
Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, Púchov, IČO: 00317748
komunálne odpady
175,20 €
 
zo zákona
1901012
27.3.2019
15.3.2019
RVPS Púchov
MVDr. Kafka Milan, Kuzmányho 923/27, Považská Bystrica, IČO: 37917234
BSE, VPO
310,46 €
6/2019
 
3302801902
27.3.2019
15.3.2019
RVPS Púchov
MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o., Sedlišťská 1446/7, Púchov, IČO: 31632157
tepelná energia
41,50 €
20/2017
 
72019
27.3.2019
14.3.2019
RVPS Púchov
MVDr. Svítok Marián, Kpt. Nálepku 432/9, Beluša,IČO:42280311
BSE, VPO
151,19 €
10/2019
 
2019821079
27.3.2019
20.3.2019
RVPS GA
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín, 42355613
VPO krmivá
65,90 €
392014
 
2019821078
27.3.2019
20.3.2019
RVPS GA
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín, 42355613
VPO krmivá
65,90 €
392014
 
6024900656
27.3.2019
14.2.2019
RVPS GA
Mesto Galanta, Mestský úrad Galanta, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta, 00305936
komunálny odpad
620,20 €
 
 
4218056833
27.3.2019
25.3.2019
RVPS Žilina
ŠVPU Dolný Kubín, Jánoškova 58, IČO: 42355613
VPO krmivá
69,20 €
30/2018/ŠvPÚ/GR
 
4218056712
27.3.2019
20.3.2019
RVPS Žilina
ŠVPU Dolný Kubín, Jánoškova 58, IČO: 42355613
VPO krmivá
194,50 €
30/2018/ŠvPÚ/GR
 
0190014
27.3.2019
26.3.2019
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Kilík Jaroslav, Jablonov nad Turňou 173 IČO: 31299521
veterinárne činnosti
190,58 €
132019
 
2019000665
27.3.2019
26.3.2019
RVPS MT
KP plus s.r.o. / MUDr. Alexandra 23, 060 01 Kežmarok / 36475025
kancelársky,čist.a hyg.materiál,baliaci materiál
110,33 €
1/2018
1560000411
36541423
27.3.2019
22.3.2019
RVPS MT
Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
zmluvná pokuta - zrušenie tel.čísiel
72,70 €
 
 
36541423
27.3.2019
21.3.2019
RVPS MT
Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
tel.poplatky za mob.telefóny 3-4/2019
205,63 €
00348909, A12946369, A1040831, A6548243, A8055040, A11325701, A130569002
 
19019
27.3.2019
26.3.2019
RVPS MT
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republ / Trnavská cesta 8/A, 821 08 Bratislava / 36076643
kurz prvej pomoci - rozšírenie vodičského oprávnenia na B+E
18,00 €
 
1560000399
519306598
27.3.2019
22.3.2019
RVPS MT
Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521
re-kalibrácia refraktrometra
84,00 €
 
1560000409
1901000034
27.3.2019
21.3.2019
RVPS Liptovský Mikuláš
FER Group,sro,Černov. Martýrov 8546,Ružomberok IČO:46605011
údržba SUZUKI- LM109BG
598,50 €
 
162019
201903043
27.3.2019
15.3.2019
RVPS Liptovský Mikuláš
EKO-SERVIS LM s.r.o.,Bellova 14/87,L.Mikuláš IČO:36013161
čistenie kanalizácie
143,04 €
 
43800
2019041
27.3.2019
14.3.2019
RVPS Liptovský Mikuláš
Archív SB sro,Priemyselná 1947/1,L.Mikuláš IČO: 36402249
zneškodnenie odpadov
12,60 €
612018
 
4218056747
27.3.2019
21.3.2019
RVPS Liptovský Mikuláš
ŠVPÚ D. Kubín, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín,IČO:42355613
VPO-NPKR
176,70 €
29/2018/ŠVPÚ/GR
 
222019
27.3.2019
25.3.2019
RVPS Liptovský Mikuláš
MVDr.Hatala Vladimír,Likavka 1040,Likavka IČO:42391504
VPO SVL 2/2019
124,42 €
62019
 
30190168
27.3.2019
18.3.2019
RVPS Liptovský Mikuláš
SOVA SK spol.sro,Exnárova 17, Bratislava IČO: 50661418
toner
78,00 €
 
142019
4281056715
27.3.2019
21.3.2019
RVPS Liptovský Mikuláš
ŠVPÚ D. Kubín, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín,IČO:42355613
VPO-krmivá
99,00 €
29/2018/ŠVPÚ/GR
 
262019
27.3.2019
25.3.2019
RVPS Dolný Kubín
Pukáč Igor MVDr., Oravská Polhora 143, Oravská Polhora, 37904426
veterinárna činnosť
606,41 €
09/19
 
162019
27.3.2019
25.3.2019
RVPS Dolný Kubín
Pukáč Igor MVDr., Oravská Polhora 143, Oravská Polhora, 37904426
veterinárna činnosť
407,06 €
09/19
 
198501186
27.3.2019
15.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
28,20 €
 
 
198501236
27.3.2019
20.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
221,40 €
 
 
198501375
27.3.2019
20.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
84,00 €
 
 
198501007
27.3.2019
18.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
80,00 €
 
 
4218056471
27.3.2019
18.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
75,50 €
 
 
198501245
27.3.2019
18.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
33,50 €
 
 
198501243
27.3.2019
18.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
1 444,10 €
 
 
198501248
27.3.2019
18.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
1 815,20 €
 
 
198501238
27.3.2019
18.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
998,90 €
 
 
2019000470
27.3.2019
19.3.2019
ŠVPS SR
0000001660 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov / Stöcklova 34, 080 01 Bardejov / 36165794
zástrelné za líšky
10,60 €
 
 
2019820902
27.3.2019
15.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
140,00 €
 
 
2019820903
27.3.2019
15.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
140,00 €
 
 
2019820904
27.3.2019
15.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
140,00 €
 
 
201984035
27.3.2019
19.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
394,80 €
 
 
4218056478
27.3.2019
19.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
438,00 €
 
 
4218056484
27.3.2019
19.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota ostatné
33,16 €
 
 
4218056480
27.3.2019
19.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
438,00 €
 
 
4218056131
27.3.2019
18.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
140,00 €
 
 
4218056204
27.3.2019
18.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
140,00 €
 
 
4218056496
27.3.2019
18.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
140,00 €
 
 
4218056202
27.3.2019
18.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
56,00 €
 
 
2019820906
27.3.2019
15.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
28,00 €
 
 
4218056133
27.3.2019
15.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
224,00 €
 
 
4218056481
27.3.2019
19.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
328,50 €
 
 
198501176
27.3.2019
19.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
60,90 €
 
 
198501181
27.3.2019
19.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
32,70 €
 
 
198501247
27.3.2019
15.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
166,90 €
 
 
198501187
27.3.2019
19.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
28,20 €
 
 
2019000462
27.3.2019
19.3.2019
ŠVPS SR
0000001660 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov / Stöcklova 34, 080 01 Bardejov / 36165794
zástrelné za líšky
318,00 €
 
 
198501169
27.3.2019
19.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
84,60 €
 
 
198501151
27.3.2019
19.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
84,60 €
 
 
2019820955
27.3.2019
19.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
661,00 €
 
 
2019820905
27.3.2019
18.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
140,00 €
 
 
4218056206
27.3.2019
18.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
140,00 €
 
 
4218056134
27.3.2019
18.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
140,00 €
 
 
4218056494
27.3.2019
18.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela ošípané
140,00 €
 
 
2019821015
27.3.2019
15.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
661,00 €
 
 
198501009
27.3.2019
15.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
136,00 €
 
 
198501165
27.3.2019
15.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
112,80 €
 
 
198501161
27.3.2019
15.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota ostatné
98,10 €
 
 
198501163
27.3.2019
15.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota ostatné
295,40 €
 
 
198501180
27.3.2019
15.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota ostatné
60,90 €
 
 
198501234
27.3.2019
18.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
53,00 €
 
 
198501240
27.3.2019
18.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
18,90 €
 
 
198500978
27.3.2019
14.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
2 772,00 €
 
 
198501016
27.3.2019
14.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
40,00 €
 
 
198501005
27.3.2019
14.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
8 308,00 €
 
 
2019820885
27.3.2019
14.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
239,00 €
 
 
198500950
27.3.2019
11.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
53,40 €
 
 
2019000269
27.3.2019
13.3.2019
ŠVPS SR
0000001770 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava / Južná 43, 048 01 Rožňava / 31295231
zástrelné za diviaky
1 350,00 €
 
 
198500974
27.3.2019
13.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza líšok
31,40 €
 
 
198501202
27.3.2019
13.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
111,00 €
 
 
198501006
27.3.2019
13.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
28,00 €
 
 
198501019
27.3.2019
12.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
308,00 €
 
 
198501020
27.3.2019
12.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
616,00 €
 
 
2019820886
27.3.2019
13.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
70,70 €
 
 
198501025
27.3.2019
13.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
56,00 €
 
 
201984043
27.3.2019
13.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
262,80 €
 
 
198501004
27.3.2019
14.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
53,00 €
 
 
198501043
27.3.2019
12.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
3 628,00 €
 
 
22019
27.3.2019
12.3.2019
ŠVPS SR
0000001590 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica / Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica / 35984481
zástrelné za diviaky
60,00 €
 
 
198500970
27.3.2019
11.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza líšok
157,00 €
 
 
2019820873
27.3.2019
11.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza diviakov
6,60 €
 
 
2019820674
27.3.2019
12.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
70,70 €
 
 
198501018
27.3.2019
13.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
20,00 €
 
 
198501246
27.3.2019
21.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
22,90 €
 
 
4218056444
27.3.2019
21.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
127,00 €
 
 
198501380
27.3.2019
21.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
209,50 €
 
 
198501331
27.3.2019
21.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
397,50 €
 
 
198501320
27.3.2019
21.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
524,00 €
 
 
198501326
27.3.2019
21.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
160,00 €
 
 
198501319
27.3.2019
21.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
560,00 €
 
 
198501014
27.3.2019
21.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
60,00 €
 
 
198501023
27.3.2019
21.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
4 116,00 €
 
 
198501325
27.3.2019
21.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
28,00 €
 
 
4218056742
27.3.2019
21.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
359,10 €
 
 
198501329
27.3.2019
21.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
63,00 €
 
 
198501332
27.3.2019
21.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
76,00 €
 
 
198501366
27.3.2019
21.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
KMO
186,00 €
 
 
198500957
27.3.2019
8.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
cielené kontroly AMO
20,00 €
 
 
198500952
27.3.2019
28.2.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
127,60 €
 
 
198500955
27.3.2019
5.3.2019
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
cielené kontroly AMO
180,00 €
 
 
332019
26.3.2019
22.3.2019
RVPS BA
JUDr. Milan Švec, advokát / Vajnorská 98 D 32, 831 04 Bratislava / 31786260
poskytnutie právnych služieb
303,72 €
16/2018/ŠVPS/RBA
 
92019
26.3.2019
22.3.2019
RVPS BA
MVDr. Emil Novotný / Hlaváčikova, 841 05 Bratislava / 31758304
VPO SVL
23,80 €
1/VPO/2019
 
309191101
26.3.2019
22.3.2019
RVPS BA
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000
stravné lístky 3 2019
2 229,07 €
17K220080
1330000393
11381072
26.3.2019
22.3.2019
RVPS BA
LAMA SK s.r.o. / Tomášikova 30, 821 01 Bratislava / 36651311
webdispečink vozidiel 2 2019
76,80 €
PATROL 625/05/SRP/2007
 
144107737
26.3.2019
22.3.2019
RVPS BA
Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
mob. hlas. služby zúčt. obd: do 14.03.
458,82 €
rámc.dohoda 300/2013 - 230/MPRV SR
 
10190020
26.3.2019
26.3.2019
RVPS BA
A&M AUTOSERVIS s r.o. / Kremencová 4, 841 07 Bratislava / 35972645
oprava SMV:BA 621 OR
1 006,16 €
 
1330000392
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-20  Ďalšia strana  Posledná strana      Záznam 1 až 300 z 144031