Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ponuka voľných pracovných miest na RVPS Senica

aktualizované dňa 5.1.2023

Prijme 2 pracovné miesta do dočasnej stálej štátnej služby na zastupovanie počas materskej dovolenky uchádzača:
Reálny predpoklad prechodu do stálej štátnej služby

 • Funkcia: odborný radca – veterinárny inšpektor
  • Organizačný útvar: Oddelenie hygieny potravín a potravinového dozoru živočíšneho pôvodu
 • Miesto výkonu štátnej služby: Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, K veterine 5001/4, 90501 Senica
 • Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa
  • 1 Univerzita veterinárneho lekárstva, študijný odbor všeobecné veterinárne lekárstvo alebo hygiena potravín
  • 2 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz skupiny B
 • Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov.

Prax sa nevyžaduje. Nástup možný ihneď.

Žiadosti posielajte na dole uvedenú adresu:

 • Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica
 • K veterine 5001/4
 • 90501 Senica