Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Profil verejného obstarávateľa

aktualizované dňa 29. apríla 2019

Identifikačné údaje :

Názov organizácie :
Adresa organizácie :
Štatutárny zástupca :
WWW :
ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Botanická 17, 842 13 Bratislava
prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. ústredný riaditeľ
www.svps.sk

Kontaktné osoby pre verejné obstarávanie :

Kontaktná osoba :

Tel :
Fax :
Email:

Mgr. Zuzana Juhásová -  Odbor správy majetku štátu a investícií
02 / 60257112
02 / 60257140
zuzana.juhasova@svps.sk


Verejné obstarávanie

 • 29.04.2019 Výzva na predkladanie ponúk v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov : Príprava podkladov (štúdie uskutočniteľnosti a žiadosti o NFP) potrebných pre zapojenie sa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR do dopytovo-orientovanej výzvy „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“.

  Podkladové materiály k výzve:
  Vlastná výzva:   formát PDF(veľkosť 743 kB),  

 • 29.04.2019 Výzva na predkladanie ponúk v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov : Príprava podkladov (štúdie uskutočniteľnosti a žiadosti o NFP) potrebných pre zapojenie sa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR do dopytovo-orientovanej výzvy „Malé zlepšenia eGov služieb“.

  Podkladové materiály k výzve:
  Vlastná výzva:   formát PDF(veľkosť 727 kB),  

 • 12.04.2019 Výzva na predkladanie ponúk v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov : „Vypracovanie projektovej dokumentácie“.

  Podkladové materiály k výzve:
  Vlastná výzva:   formát PDF(veľkosť 661 kB),  

 • 08.09.2017 Výzva na predkladanie ponúk v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: "Obstaranie samolepiek na označenie majetku a dodanie propagačných predmetov vrátane ich potlače".

  Podkladové materiály k výzve:
  Vlastná výzva:   formát PDF(veľkosť 758 kB),   Príloha č.1   formát PDF(veľkosť 213 kB),   Príloha č.1.1   formát PDF(veľkosť 214 kB),   Príloha č.2   formát PDF(veľkosť 260 kB)  

 • 04.09.2017 Výzva na predkladanie ponúk v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov : „Vypracovanie projektovej dokumentácie“.

  Podkladové materiály k výzve:
  Vlastná výzva:   formát PDF(veľkosť 6688 kB),