Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Profil verejného obstarávateľa

aktualizované dňa 8. septembra 2017

Identifikačné údaje :

Názov organizácie :
Adresa organizácie :
Štatutárny zástupca :
WWW :
ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Botanická 17, 842 13 Bratislava
prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. ústredný riaditeľ
www.svps.sk

Kontaktné osoby pre verejné obstarávanie :

Kontaktná osoba :

Tel :
Fax :
Email:

Mgr. Zuzana Juhásová -  Odbor správy majetku štátu a investícií
02 / 60257112
02 / 60257140
zuzana.juhasova@svps.sk


Verejné obstarávanie

  • 08.09.2017 Výzva na predkladanie ponúk v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: "Obstaranie samolepiek na označenie majetku a dodanie propagačných predmetov vrátane ich potlače".

  • Podkladové materiály k výzve:
    Vlastná výzva:   format PDF(veľkosť 758 kB MB),   Príloha č.1   format PDF(veľkosť 213 kB),   Príloha č.1.1   format PDF(veľkosť 214 kB),   Príloha č.2   format PDF(veľkosť 260 kB)