Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Profil verejného obstarávateľa

aktualizované dňa 11.6.2021

Identifikačné údaje :

Názov organizácie :
Adresa organizácie :
Štatutárny zástupca :
WWW :
ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Botanická 17, 842 13 Bratislava
prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. ústredný riaditeľ
www.svps.sk

Kontaktné osoby pre verejné obstarávanie :

Kontaktná osoba :

Tel :
Fax :
Email:

Mgr. Zuzana Juhásová -  Odbor správy majetku štátu a investícií
02 / 60257112
02 / 60257140
zuzana.juhasova@svps.sk


Ponuka na predaj

 • Ponuka na predaj - ŠKODA SUPERB - ŠVPS SR, rok výroby 2009, najazdené 333390 km.  - ukončené
 • Ponuka na predaj - ŠKODA SUPERB - ŠVPS SR, rok výroby 2008, najazdené 255182 km.  - ukončené
 • Ponuka na predaj - ŠKODA SUPERB - ŠVPS SR, rok výroby 2010, najazdené 270805 km.  - ukončené
 • Ponuka na predaj - ŠKODA FABIA - RVPS Žiar nad Hronom, rok výroby 2002, najazdené 189912 km   formát PDF (veľkosť 78 kB)
 • Ponuka na predaj - ŠKODA FABIA - RVPS Levice.  - ukončené
 • Ponuka na predaj - ŠKODA FABIA - RVPS Rožňava.  - ukončené
 • Ponuka na predaj - ŠKODA FABIA - RVPS Trebišov.  - ukončené
 • Ponuka na predaj - ŠKODA FABIA - RVPS Bratislava - mesto.  - ukončené
 • Ponuka na predaj - ŠKODA FELÍCIA - RVPS Topoľčany  - ukončené

Verejné obstarávanie

 • 19.07.2019 Výzva na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby (podľa § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov) pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Poskytovanie služieb podpory a rozvoja Veterinárneho a potravinového informačného systému

  Podkladové materiály k výzve:
  Vlastná výzva:   formát PDF(veľkosť 338 kB),  príloha č.1 formát PDF(veľkosť 1720kB)  príloha č.2 formát XLS(veľkosť 15kB)


 • 19.07.2019 Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou: Implementácia systému TRACES NT do VIS

  Podkladové materiály k výzve:
  Vlastná výzva:   formát PDF(veľkosť 1623 kB),  príloha č.1 formát DOCX(veľkosť 20kB)  


 • 12.07.2019 - Zrušená Výzva na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby (podľa § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov) pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Poskytovanie služieb podpory a rozvoja Veterinárneho a potravinového informačného systému

  Podkladové materiály k výzve:


 • 29.04.2019 Výzva na predkladanie ponúk v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov : Príprava podkladov (štúdie uskutočniteľnosti a žiadosti o NFP) potrebných pre zapojenie sa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR do dopytovo-orientovanej výzvy „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“.

  Podkladové materiály k výzve:
  Vlastná výzva:   formát PDF(veľkosť 743 kB),  


 • 29.04.2019 Výzva na predkladanie ponúk v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov : Príprava podkladov (štúdie uskutočniteľnosti a žiadosti o NFP) potrebných pre zapojenie sa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR do dopytovo-orientovanej výzvy „Malé zlepšenia eGov služieb“.

  Podkladové materiály k výzve:
  Vlastná výzva:   formát PDF(veľkosť 727 kB),  


 • 12.04.2019 Výzva na predkladanie ponúk v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov : „Vypracovanie projektovej dokumentácie“.

  Podkladové materiály k výzve:
  Vlastná výzva:   formát PDF(veľkosť 661 kB),  


 • 08.09.2017 Výzva na predkladanie ponúk v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: "Obstaranie samolepiek na označenie majetku a dodanie propagačných predmetov vrátane ich potlače".

  Podkladové materiály k výzve:
  Vlastná výzva:   formát PDF(veľkosť 758 kB),   Príloha č.1   formát PDF(veľkosť 213 kB),   Príloha č.1.1   formát PDF(veľkosť 214 kB),   Príloha č.2   formát PDF(veľkosť 260 kB)  


 • 04.09.2017 Výzva na predkladanie ponúk v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov : „Vypracovanie projektovej dokumentácie“.

  Podkladové materiály k výzve:
  Vlastná výzva:   formát PDF(veľkosť 6688 kB),