Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra

  • Obchodné meno: Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra
  • Sídlo: Akademická 1, 94901 Nitra
  • IČO: 36101061
  • DIČ:2021458010
Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra
so sídlom v Nitre pre územný obvod okresov Nitra a Zlaté Moravce

Kontakty odborov na RVPS

Odbor Telefón E-mail
Podateľňa +421376536202 podatelna.NR@svps.sk
Potravinový dozor a hygiena potravín +421376536202HygienaPotravin.NR@svps.sk
Zdravie a ochrana zvierat +421376536202ZdravieZvierat.NR@svps.sk
Ekonomický +421376536202Ekonomika.NR@svps.sk
Potravinový dozor a hygiena potravín živočíšneho pôvodu +421376536202HygienaPotravin.NR@svps.sk
Potravinový dozor a hygiena potravín rastlinného pôvodu +421376536202HygienaPotravin.NR@svps.sk

Register ponúkaného majetku štátu

Odkaz na Register ponúkaného majetku štátu

Mapa sídla RVPS