Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

ŠVPS SR informuje o dodávkach hovädzieho mäsa z rizikových prevádzkarní z Poľska

aktualizované dňa 11.6.2021

Dodávky hovädzieho mäsa z rizikových prevádzkarní z Poľska


Pôvodná spáva zo dňa: 29.01.2019

Regionálne veterinárne a potravinové správy v Slovenskej republike pravidelne a aj cielene vykonávajú úradné kontroly produktov živočíšneho pôvodu dodávaných z iných členských štátov Európskej únie vrátane Poľska.

V súvislosti s medializáciou spôsobu príjmu zvierat na bitúnok, zabíjania hovädzieho dobytka v Poľsku nariadila Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky cielenú kontrolu zameranou na bezpečnosť chladeného a zmrazeného mäsa. Úradné kontroly sa vykonávajú v miestach určenia zásielok, veľkoobchode a ďalej na úrovni maloobchodu vrátane ambulantného predaja.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky nebola do súčasnej doby úradne informovaná o dodávkach hovädzieho masa z rizikových prevádzkarní z Poľska.


Aktualizácia 1 zo dňa: 30.01.2019

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky dostala oznámenie cez Systém rýchleho varovania od poľských kontrolných orgánov. V oznámení je uvedené, že bitúnok zodpovedný za nedodržanie predpisov ohľadne veterinárnych kontrol – č. WNI 14160202, 07-304 Jasienica Mazowiecka, bol uzavretý. Poľské kontrolné orgány pokračujú v kontrolách, či sa mäso zo závodu dostalo aj na trh iných členských štátov. Zatiaľ bolo zistené, že mäso zo zvierat zabitých v období 10.– 14.1.2019 nebolo v čerstvom stave dodané do iných členských štátov. Štátna veterinárna a potravinová správa pokračuje naďalej v cielených kontrolách poľského mäsa na všetkých stupňoch výroby a obchodu.Aktualizácia 2 zo dňa: 30.01.2019

Štátna veterinárna a potravinová správa dostala oznámenie, že hovädzie mäso bolo dodané do troch prevádzok v Slovenskej republike:

 • Cimbalak s.r.o, Bardejov
 • Marek Kazimir – MK FOOD, Gaboltov
 • Ladislav Cabai Bidovce.

Príslušné regionálne veterinárne a potravinové správy vykonajú úradné kontroly v týchto prevádzkarniach.


Aktualizácia 3 zo dňa: 31.01.2019

Štátna veterinárna a potravinová správa vykonala úradné kontroly u troch odberateľov v okrese Košice-okolie a Bardejov. O ďalšej distribúcii do zariadení spoločného stravovania z týchto prevádzok bol informovaný Úrad verejného zdravotníctva.

Prostredníctvom systému rýchleho varovania sme dňa 31.1.2019 dostali informáciu o ďalších dodávkach hovädzieho mäsa na územie SR.

Jedná sa o prevádzky:

 • Marta Ivanova, Čečejovce, ul. Košická 2 – sklad potravín
 • Zahorecz Jozef, Levice, ul. Ľudovíta Štúra 10 - predajňa
 • Robert Csatari Mäso-Údeniny, Jelšava, ul. Štefánikova 359 - predajňa
 • Eva Odreašova Kysucké Nové Mesto ul. Hviezdoslavova 60 - predajňa
 • Mäsiarstvo u Urbánka, Trenčín Nám. Sv. Anny 15
 • Bistiak Vladimír, Varín ul. Martinčeka 62 – predajňa

V týchto prevádzkarniach budú vykonané úradné kontroly príslušnými regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami.


Aktualizácia 4 zo dňa: 01.02.2019

Regionálne veterinárne a potravinové správy vykonali úradné kontroly u prevádzkovateľov:
 • Marta Ivanova, Čečejovce, ul. Košická 2 – sklad potravín – hovädzie mäso bolo predané do zariadenia spoločného stravovania
 • Eva Odreašova Kysucké Nové Mesto ul. Hviezdoslavova 60 - predajňa – mäso bolo predané do školských jedální a zákazníkom
 • Bistiak Vladimír, Varín ul. Martinčeka 62 – predajňa – mäso bolo skonzumované


Aktualizácia 5 zo dňa: 04.02.2019

Regionálne veterinárne a potravinové správy vykonali úradné kontroly u prevádzkovateľov:
 • Zahorecz Jozef, Levice, ul. Ľudovíta Štúra 10 - predajňa – hovädzie mäso bolo predané konečnému spotrebiteľovi
 • Robert Csatari Mäso-Údeniny, Jelšava, ul. Štefánikova 359 - predajňa – hovädzie mäso dodané do zariadenia spoločného stravovania – závodná jedáleň
 • Mäsiarstvo u Urbánka, Trenčín Nám. Sv. Anny 15 - hovädzie mäso dodané do zariadení spoločného stravovania - reštaurácie


Aktualizácia 6 zo dňa: 05.02.2019

 Odberatelia hovädzieho mäsa od CIMBAĽÁK s.r.o., Bardejov

 • Henrieta Ničová, Ul. sv. Floriána 258/9, 044 23 Jasov
 • CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A, 085 01 Bardejov
 • Juraj Cimbaľák, Dlhý rad 3620, 085 01 Bardejov 
 • Pi&Po s.r.o., Dukelských hrdinov 4, 076 43 Čierna nad Tisou
 • dodané do 10 zariadení verejného (spoločného) stravovania

 

 Odberatelia hovädzieho mäsa od Marek Kažimir- MK FOOD, Gaboltov

 • dodané do jedného zariadenia verejného (spoločného) stravovania
 • mäsiarstvo Štefan Bujňak, Volgogradská 70, 08 01 Prešov.

 

 Odberatelia hovädzieho mäsa od Ladislav Čabai, Bídovce

 •  dodané do 4 zariadení verejného (spoločného) stravovania