Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Schválené prevádzkarne (EU) - SEKCIA     Pokusné zariadenia [ ]


 

Vyhľadávanie/Triedenie/ Export
  

Zobraz všetko (zrušenie filtru)

Export do formátu: XLS | DOC | XMLPráca zo zoznamom : Zoznam je možné triediť (zoradiť) podľa jednotlivých stĺpcov. Stačí kliknúť na názov stĺpca a zoznam sa zatriedi (zoradí) podľa daného stĺpca. Po otvorení je zoznam triedený (zoradený) podľa názvu prevádzkarne. V prípade že chcete hľadať v zozname podľa jedného parametru, stačí hľadaný parameter napísať do kolónky vyhľadávanie v zozname, stlačiť tlačidlo hľadaj a na stránke sa zobrazia len záznamy ktoré hľadanému parametru vyhovujú. V prípade vyhľadávanie podľa viacerých parametrov, použite rozšírené vyhľadávanie .Ak chcete opäť vidieť všetky záznamy stačí kliknúť na Zobraz všetko (zrušenie filtra) a zoznam sa zobrazí celý.

Schvaľovacie číslo / Approval number Dátum schválenia / Approval date Nazov prevádzkarne / Name Adresa / Adress Mesto / Town Okres / District Kraj / Region Kontakt / Contact Druhy / Species Poznámky / Remarks
SK UCH 02018 26. 2. 2018 BMC SAV, o.z. Neurobiologický ústav SAV
Šoltésovej 4-6  040 01 Košice Košice Košický PokZCh     26.2.2023
SK D 04016 8. 6. 2016 Centrálny zverinec, JLF UK v Martine, Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed),
Malá Hora č. 11161/4D  036 01 Martin Martin Žilinský DodZ     8.6.2021
SK UCH 01017 2. 5. 2017 Centrálny zverinec, Pavilón lekárskych (PLV) ,
Dúbravská cesta 9,  841 04 Bratislava Bratislava 4 Bratislavský PokZCh     2.5.2022
SK UCH 04017 30. 11. 2017 Centrálny zverinec,JLF UK v Martine, Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed),
Malá Hora č. 11161/4D  036 01 Martin Martin Žilinský Rab, PokZCh     30.11.2022
SK UCH 03017 7. 7. 2017 Centrum biovied SAV , organizačná zložka Ústav biochémie a genetiky živočíchov
Dúbravská cesta 9,  841 04 Bratislava Bratislava 4 Bratislavský AB, PokZCh     7.7.2022
SK UCH 01018 26. 2. 2018 Centrum biovied SAV, o.z. Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV
Šoltésovej 4-6  040 01 Košice Košice Košický PokZCh     26.2.2023
SK U 04018 27. 4. 2018 Centrum experimentálnej medicíny SAV, Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie,
Dúbravská cesta 9  841 04 Bratislava Bratislava Bratislavský PokZ     27.4.2023
SK UCH 03018 8. 3. 2018 Centrum experimentálnej medicíny SAV, Ústav normálnej a patologickej fyziológie,
Sienkiewiczova 1,  813 71 Bratislava Bratislava Bratislavský PokZCh     8.3.2023
SK U 01020 3. 3. 2020 Experimentálny zverinec UVLF v Košiciach, Centrum aplikovaného výskumu, Univerzitná nemocnica UVLF v Košiciach
Komenského 73  041 81 Košice Košice Košický PokZ     3.3.2025
SK U 18016 1. 12. 2016 Farma králikov - Odbor malých hospodárskych zvierat , NPPC, Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
Hlohovská 2  951 41 Lužianky Nitra Nitriansky Rab, PokZ     1.12.2021
SK CH 17016 1. 12. 2016 Farma králikov - Odbor malých hospodárskych zvierat, NPPC, Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
Hlohovská 2  951 41 Lužianky Nitra Nitriansky Rab, ChovZ     1.12.2021
SK U 28016 20. 12. 2016 Farmaceutická fakulta UK,
Odbojárov 10  832 32 Bratislava Bratislava Bratislavský PokZ     20.12.2021
SK U 05020 22. 9. 2020 IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17  082 22 Šarišské Michaľany Prešov Prešovský PokZ     22.9.2025
SK U 05020 23. 9. 2020 IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17  082 22 Šarišské Michaľany Prešov Prešovský PokZCh     23.9.2025
SK CH 06020 23. 9. 2020 IMUNA PHARM, a.s.
Jarková 269/17,  082 22 Šarišské Michaľany Sabinov Prešovský ChovZ     23.9.2025
SK U 15016 23. 11. 2016 JLF UK v Martine, Ústav lekárskej biofyziky, Martin
Malá Hora 4  036 01 Martin Martin Žilinský PokZ     23.11.2021
SK U 20016 9. 12. 2016 Katedra veterinárskych disciplín, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, ,
Trieda Andreja Hlinku 2  949 76 Nitra Nitra Nitriansky PokZ     9.12.2021
SK U 16016 23. 11. 2016 Laboratóriu gnotobiológie, Katedra mikrobiológie a imunológie, UVLF v Košiciach
Pri Hati 10,  041 81 Košice Košice Košický P, PokZ     23.11.2021
SK U 09016 16. 8. 2016 Laboratórium in vivo MR, Prístavba budovy teoretických ústavov,JLF UK v Martine
Malá Hora č. 4  036 01 Martin Martin Žilinský PokZ     16.8.2021
SK U 22016 16. 12. 2016 Laboratórium in vivo NMR
Limbová 5,  84105 Bratislava Bratislava Bratislavský PokZ     16.12.2021
SK UCH 08018 12. 10. 2018 Laboratórium výskumných biomodelov LF UPJŠ, Košice
Trieda SNP 1  040 01 Košice Košice Košický PokZCh     12.10.2023
SK U 10016 9. 9. 2016 Neuroimunologický ústav SAV
Dúbravská cesta 9  845 10 Bratislava Bratislava Bratislavský PokZ     9.9.2021
SK CH 12016 28. 9. 2016 Neuroimunologický ústav SAV


Dúbravská cesta 9  845 10 Bratislava Bratislava Bratislavský ChovZ     28.9.2021
SK U 01019 9. 10. 2019 NPPC, VÚŽV Nitra, Ústav výživy, Laboratórium fyziológie výživy monogastrov
Hlohovecká 2,  951 41 Lužianky Nitra Nitriansky P, PokZ     9.10.2024
SK U 03016 1. 6. 2016 NPPC, Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Odbor výživy, Laboratórium fyziológie výživy prežúvavcov
Hlohovecká 2  951 41 Lužianky Nitra Nitriansky B, PokZ     1.6.2021
SK CH 24016 20. 12. 2016 Oddelenie toxikológie a chovu laboratórnych zvierat ÚEFT SAV
Dobrá Voda 360  919 54 Dobrá Voda Trnava Trnavský ChovZ     20.12.2021
SK U 25016 20. 12. 2016 Oddelenie toxikológie a chovu laboratórnych zvierat ÚEFT SAV
Dobrá Voda 360,  919 54 Dobrá Voda Trnava Trnavský PokZ     20.12.2021
SK UCH 21016 9. 12. 2016 Parazitologický ústav SAV
Hlinkova 3  040 01 Košice Košice Košický PokZCh     9.12.2021
SK U 08016 20. 6. 2016 Prírodovedecká fakuta UK v Bratislave
Mlynská dolina, Ilkovičova 6,  842 15 Bratislava Bratislava 4 Bratislavský PokZ     20.6.2021
SK U 05018 28. 3. 2018 Slovenská zdravotnícka univerzita- Experimentálny zverinec- časť SPF zverinec
Limbová 14  833 03 Bratislava 37 Bratislava Bratislavský     28.3.2023
SK U 23016 20. 12. 2016 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 14  833 03 Bratislava Bratislava Bratislavský PokZ     20.12.2021
SK U 26016 20. 12. 2016 Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Šrobárová 2,

  041 54
Košice Košice Košický PokZ     20.12.2021
SK U 29016 20. 12. 2016 Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
Sasinkova 4  813 72 Bratislava Bratislava Bratislavský PokZ     20.12.2021
SK U 03020 29. 8. 2020 Ústav farmakológie JLF UK
Malá Hora č. 11161/4C  036 01 Martin Martin Žilinský PokZ     29.8.2025
SK U 06018 10. 7. 2018 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat Centrum biovied SAV v Košiciach, Fyziologické laboratórium ,
Pri Hati 10  040 01 Košice Košice Košický O, PokZ     10.7.2023
SK U 04020 29. 8. 2020 Ústav fyziológie JLF UK v Martine
Malá Hora č. 11161/4C  037 54 Martin Martin Žilinský PokZ     29.8.2025
SK U 02020 29. 8. 2020 Ústav patologickej fyziológie JLF UK v Martine
Malá Hora č. 11161/4C  036 01 Martin Martin Žilinský PokZ     29.8.2025
SK U 01021 17. 3. 2021 Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (ďalej len “UŠKVBL“)


Biovetská cesta 34  949 01 Nitra Nitra Nitriansky PokZ     17.3.2026
SK UCH 02017 2. 5. 2017 Zverinec pre imunodeficientné myši BMC SAV, Pavilón lekárskych vied (PLV) ,
Dúbravská cesta 9,  841 04 Bratislava, Bratislava 4 Bratislavský PokZ, PokZCh     2.5.2022

počet prevádzkarní : (39)Vysvetlivky -  Živočíšne druhy / Species
  DodZ Dodávateľské zariadenia /
  chov Chov /
  ChovZ Chovné zariadenia /
  liah Liaheň /
  odber Odber /
  PokZ Pokusné zariadenie /
  PokZCh Pokusné zariadenie s chovom pre vlastnú potrebu /
  produk Produkcia /
  rozm Rozmnožovanie /
  Slach šľachtenie, plemenitba a produkcia plemenných zvierat /
  Sport športové alebo iné využitie /
  Zispr získavanie produktov vrátane výroby jatočných tiel /