Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Lists of approved ABP establishments


Zoznamy schválených prevádzkarni na živočíšne vedľajšie produkty

Zoznamy prevádzkarní, činností, fariem a pod. sú vedené podľa nariadenia Európskeho spoločenstva a Rady. č.1069/2009


Sekcia I. Zariadenia na predbežné spracovanie a sklady VŽP - [Establishments  carrying out Intermediate activities and plants storing ABP] (Art. 24 of Reg. 1069/2009)
Sekcia II. Sklady odvodených produktov - [Establishments or plants for the storage of derived products] (Art. 24 of Reg. 1069/2009)
Sekcia III. Spaľovne/Spoluspaľovne/Energetické spaľovacie zariadenia - [Incineration, Co-incineration plants, Combustion plants] (Art. 24 of Reg. 1069/2009)
Sekcia IV. Spracovateľské závody - [Processing plants] (Art. 24 of Reg. 1069/2009)
Sekcia V. Oleochemické závody - [Oleo-chemical plants] (Art. 23 of Reg. 1069/2009)
Sekcia VI. Zariadenia na výrobu bioplynu - [Biogas plants] (Art. 24 of Reg. 1069/2009)
Sekcia VII. Výrobne kompostu - [Composting plants] (Art. 24 of Reg. 1069/2009)
Sekcia VIII. Výrobne krmív pre spoločenské zvieratá - [Petfood plants] (Art.  24 of Reg. 1069/2009)
Sekcia IX. Technické závody - [Establishments or plants handling ABP or DP for purposes outside the feed chain] (Art. 23 of Reg. 1069/2009)
 1. Krv, krvné produkty, zdravotnícke pomôcky - [Blood, blood products, medical devices] (0)
 2. Krv a krvné produkty z koní - [Blood and blood products from equidae] (0)
 3. Surové kože a kožky a výrobky z nich, garbiarne - [Hides and skins and products thereof, tanning activities] (8) posledná zmena dňa 2.7.2018
 4. Lovecké trofeje, trofeje pre preparátorské účely a ostatné - [Game trophies, trophies for taxidermy purposes and other preparation] (8) posledná zmena dňa 27.8.2020
 5. Vlna, srsť, štetiny ošípaných, perie, časti peria - [Wool, hair, pig bristles, feathers, parts of feathers and down] (2) posledná zmena dňa 27.5.2008
 6. Včelárske výrobky - [Apiculture by-products] (7) posledná zmena dňa 30.4.2020
 7. Kostí, rohy, kopytá, paznechty a výrobky z nich - [Bone, bone products, horns, horn products, hooves, hoof products] (0)
 8. Mlieko, mledzivo, mliečne výrobky a výrobky získaných z mlieka a mledziva - [Milk, milk-based products, milk-derived products, colostrums, colostrums-based products] (28) posledná zmena dňa 6.5.2021
 9. Iné - [Other] (11) posledná zmena dňa 30.3.2021
Sekcia X. Registrovaní špecifickí užívatelia - [Registered users of ABP and DP for specific purposes] (Art. 17 and 18  of Reg. 1069/2009)
 1. Použitie pre diagnostické, vzdelávacie ... - [Use for diagnostic, educational ...] (23) posledná zmena dňa 24.11.2021
 2. Použitie pre zoo a cirkusové zvieratá - [Use for zoo/circus animals] (15) posledná zmena dňa 31.5.2021
 3. Použitie pre zdochlinožravé vtáky - [Use for necrophagous birds] (0)
 4. Použitie pre iné voľne žijúce zvieratá - [Use for other wild animals] (5) posledná zmena dňa 29.5.2020
 5. Ostatné kŕmne použitie - [Other special feeding uses] (0)
  - Plazy a dravé vtáky - [Use for reptiles and birds of prey] (9) posledná zmena dňa 9.11.2021
  - Kožušinové zvieratá - [Use for fur animals] (5) posledná zmena dňa 26.7.2021
  - Psov v schválených chovateľských staniciach a uznaných svorkách - [Use for dogs recognised kennels or packs of hounds] (482) posledná zmena dňa 26.11.2021
  - Spoločenská zvieratá - [Pet animals] (333) posledná zmena dňa 26.11.2021
  - Psy a mačky v útulkoch - [Dogs and cats in shelters] (16) posledná zmena dňa 2.3.2021
 6. Iné použitie - [Other uses] (0)
  - Červy a larvy pre rybolov - [Use for maggots for fishing bait] (0)
  - Zapracovanie spracovanej živočíšnej bielkoviny - [] (24) posledná zmena dňa 12.10.2021
  - Kŕmenie so spracovanou živočíšnou bielkovinou - [] (1) posledná zmena dňa 1.4.2020
Sekcia XI. Zberné strediská - [Collection centres] (Art. 23 of Reg. 1069/2009)
Sekcia XII. Výroba organických hnojív a zúrodňujúcich látok  - [Establishments manufacturing organic fertilisers or soil improvers] (Art. 24 of Reg. 1069/2009)
Sekcia XIII. Ostatné registrované subjekty - [Other registered operators] (Art. 23  of Reg. 1069/2009)
 1. Kozmetické výrobky - [Establishments or plants placing on the market cosmetic products] (2) posledná zmena dňa 24.8.2021
 2. Implementácia zdravotníckych pomôcok - [Establishments or plants placing on the market active implantable medical devices] (0)
 3. Uvádzanie na trh zdravotníckych zariadení - [Establishments or plants placing on the market medical devices] (0)
 4. Diagnostické zdravotnícke pomôcky - [Establishments or plants placing on the market in vitro diagnostic medical devices] (0)
 5. Veterinárne lieky - [Establishments or plants placing on the market veterinary medicinal products] (1) posledná zmena dňa 1.6.2021
 6. Lieky - [Establishments or plants placing on the market medicinal products] (1) posledná zmena dňa 28.7.2021
 7. Medziprodukty - [Establishments or plants handling intermediate products] (0)
 8. Prepravcovia - [Registered transporters] (366) posledná zmena dňa 24.11.2021
 9. Obchodníci - [Registered traders] (86) posledná zmena dňa 24.11.2021
 10. Iné - [Other] (3) posledná zmena dňa 18.12.2014
 11. Regulácia živočíšnych škodcov - [Animal pest control activities] (63) posledná zmena dňa 1.10.2021
 12. Cintoríny, mŕtvych spoločenských zvierat - [Cemeteries, dead pet animals] (5) posledná zmena dňa 22.10.2021


Zoznamy schválených prevádzkarni vedené podľa ostatnej legislatívy


Odosielanie VŽP v rámci spoločenstva - článok 48 nariadenia 1069/2009