Schválené / registrované prevádzkarne

English

Schválené prevádzkarne - SEKCIA XII.   Zariadenia na výrobu organických hnojív alebo zúrodňujúcich látok do pôdy [ Establishments or plants manufacturing organic fertilisers or soil improvers ]

Aktualizované dňa 11.9.2023

Spracovanie hnoja a výroba org. Hnojív [ ]

Zoznam prevádzkarní, pre ktoré sú ustanovené požiadavky v nariadení (ES) č. 1069/2009Schvaľovacie číslo / Approval number Nazov / Name Adresa, Mesto / Address, Town Okres / District Kraj / Region Kategória / Category Činnosti a výrobky / Activities and Product types Pridružené činnosti / Associated activities Poznámky / Remarks
STOROF-KE19-SK Bestland Slovakia spol. s r.o.
IČO: 46874631
Cesta do Hanisky 12,
Košice - Šaca
Košice Košický 3-písm. e)(srvátka) PFERT / FERT TRANS    
STOROF-SC05-SK EBA, s.r.o. Pezinok
IČO: 31376134
Šenkvicka cesta 11,
Pezinok
Pezinok Bratislavský 2 PFERT / MANP TRANBP    
STOROF-MI06-SK EBA, s.r.o. Strážske
IČO: 31376134
Vranovská cesta 713,
Strážske
Michalovce Košický 2 PFERT / MANP    
STOROF-PO12-SK EBA, s.r.o., Prevádzka 01 Prešov
IČO: 31376134
Košická 1,
Prešov
Prešov Prešovský 2 PFERT / MANP    
STOROF-ZV11-SK EBA, s.r.o., Prevádzka 02 Lukavica
IČO: 31376134
Lukavická cesta 39,
Sliač
Zvolen Banskobystrický 2 PFERT / MANP    
STOROF-GA14-SK EBA, s.r.o., Prevádzka 04- Sladkovičovo
IČO: 31376134
Košútska cesta 1088,
Sládkovičovo
Galanta Trnavský 2 PFERT / MANP    
STOROF-KK15-SK EBA, s.r.o., Spišská Belá
IČO: 31376134
SNP 12,
Spišská Belá
Kežmarok Prešovský 2 PFERT / MANP TRANS    
STOROF-MT07-SK EBA,s.r.o., Sučany
IČO: 31376134
Sučany 1267/32,
Sučany
Martin Žilinský 2 PFERT / MANP    
STOROF-DS18-SK HAMOS, s.r.o.
IČO: 34136711
Bratislavská 37,
Šamorín
Dunajská Streda Trnavský 2 PFERT / FERT, MANP    
STOROF-DS25-SK INTERTRADE Slovakia, s.r.o.
IČO: 35755750
Kúpeľná 35,
Dunajská Streda
Dunajská Streda Trnavský 2 písm. a) PFERT / FERT    
STOROF-SC10-SK Kobera NAD, s.r.o., Kompostáreň
IČO: 45979791
Senecká cesta,
Bernolákovo
Senec Bratislavský 2 PFERT / MANP TRANS    
STOROF-ZV22-SK Kompostáreň Mesta Sliač
IČO: 320277
ul. ČSA 963/1021,
Sliač
Zvolen Banskobystrický 2-písm. a) PFERT / MANU    
STOROF-MT09-SK KORAVOS s.r.o.
IČO: 46237941
Turany, parcela 2284/1,
Sučany
Martin Žilinský 2 PFERT / MANP   do 01.4.2016 
STOROF-ZA35SK LASTA Corp s.r.o.
IČO: 50960288
Bratislavská 84/10,
Dolný Hričov
Žilina Žilinský 2- písm.a) - pelety PFERT / MANP    
COMPOF-RK04-SK Ľupčianka, s.r.o.
Poľné kompostovisko Ludrová
IČO: 31614531
lokalita Dole Vrbím,
Ludrová
Ružomberok Žilinský 2- písm. a) - hnoj 3- OP zbytky kaflerického tuku a SŽB PFERT / MANP TRANS   22.3.2012 
STOROF-PU30-SK PAVCO BIO LAND
IČO: 46127411
Beluša č. 1732,
Beluša
Púchov Trenčiansky 2-písm.a) -ovčí hnoj- pelety PFERT / MANP    
STOROF-TV03SK ROKOSAN s.r.o.
IČO: 36191116
Kollárova 446,
Sečovce
Trebišov Košický 3- písm. b) bod iii),v),h) kopyta,rohy,perie,vlna 3- perová múčka, hydrolyzovaná bielkovina s peria PFERT / FERT, WHBF Dočasne povolená  platí do 14.8.2023 
STOROF-BA36SK Scientica, s.r.o.
IČO: 36775185
Dúbravská cesta 9,
Bratislava
Bratislava 4 Bratislavský 2-písm.a) - frass/trus Múčiara obyčajného PFERT / MANP Dočasne povolená  podmienečne schválené do 30.11.2023 
STOROF-BR31-SK SITY s.r.o.
IČO: 46374043
Tehelná 29,
Nemecká
Brezno Banskobystrický 2- písm.a) - granule/pelety PFERT / MANP    
STOROF-ZV29-SK Výroba organických hnojív
Poľnohospodárske družstvo Lieskovec
IČO: 36036757
Hrádocká 2718,
Lieskovec
Zvolen Banskobystrický 2- hnoj kravský a slepačí-pelety PFERT / MANP    
STOROF-RV26-SK Výrobňa organických hnojív FLOVENAL
IČO: 48040371
hospodársky dvor Gočaltovo,
Gočaltovo
Rožňava Košický 2- písm. a)-ovčí hnoj PFERT / FERT   pelety z ovčieho hnoja 
STOROF-LC20-SK Výrobný závod-kompostáreň Veľké Dravce
IČO: 36042161
-,
Veľké Dravce
Lučenec Banskobystrický 2-písm. a) (hnoj, hnojovica) PFERT / MANP    
STOROF-KK16-SK Zamagro spol. s r.o.
IČO: 36473553
1. mája 470/59,
Spišská Stará Ves
Kežmarok Prešovský 2- písm.a)- ovčí hnoj PFERT / MANP COLL, TRANS    

počet prevádzkarní : (23)Vysvetlivky -  Kategórie, Pridružené činnosti / Category, Associated activities
  BIOGP Výrobnňa bioplynu / Biogas plants
  BIOGPNM Bioplynová stanica vnútroštátny trh / Biogas plants only on the national market
  CoIP Spoluspaľovňa / Co-incineration plants
  COLC Zberné stredisko / Collection Centre (where appropriate, specify the use)
  COLL Zber živočíšnych vedľajších produktov (ŽVP) / Collection of ABP
  COMBP Energetické zariadenia / Combustion plants
  COMP Kompostáreň / Composting plants
  COMPNM Kompostaréň vnutroštátny trh / Composting plants only on the national market
  COMPR Kompostaréň registrovaná / Composting plants only register
  DEPABP Odosielanie ŽVP /
  DESTBP Príjem ŽVP /
  FEEDP Používanie krmív so živočíšnymi bielkovinami /
  FOODP Potravinársky závod / Food plant
  GATRP Výroba loveckých trofejí / Game Trophies Plant
  HANDLP Závod kde sa spracovávajú ŽVP po ich zbere (predbežné spracovanie) / Plants handling ABP after their collection
  CHAN Monitorované zásielky / Channelled consignments Article 8(4) of Directive 97/78/EC
  INCP Spaľovňa / Incineration plants
  INTP Zariadenie na určité medziprodukty / Establishment for certain intermediates
  OALKHP Alkalická hydrolýza / Other means: alkaline hydrolysis process plant
  OBIODP Výroba bionafty / Other means: biodiesel production process plant
  OBRGAP Spaľovanie podľa BROKSA / Other means: brookes gasification process plant
  OCAFTB Iné prostriedky: Spaľovanie živočíšneho tuku v tepelnej elektrárni / Other means: Combustion of animal fat in a thermal boiler process plant
  OCOMBTB Iné použitie: spaľovanie v tepelnom kotli / Other means: combustion in a thermal boiler
  OEFP Iné prostriedky: Závod na silážovanie materiálu z rýb / Other means: Ensilage of fish material process plant
  OHPHBP Výroba bioplynu pomocou vysokotlakovej hydrolýzy / Other means: high pressure hydrolysis biogas process plant
  OHPHTHP Vysokotlaková, vysokoteplotná hydrolýza / Other means: high pressure high temperature hydrolysis process plant
  OLCP Oleochemický závod / Oleo-chemical Plant (only Cat. 2 or 3)
  OLTPPM Iné prostriedky: Zariadenie na výrobu hnoja ošípaných a hydiny úpravou vápnom / Other means: Lime treatment for pig and poultry manure plant
  OMSCP Iné prostriedky: Zariadenia na výrobu obnoviteľných palív viacstupňový katalytický procesom / Other means: Multi-step catalytic process for the production of renewable fuels plant
  ORAT Prevádzkovatelia zodpovední za zabezpečenie prepravy / Operators responsible for arranging transport
  ORNM Činnosti registrované len na národnej úrovni / Operators registered for the national market
  OTHER Iné aktivity / Other activities (please specify)
  OTMB Iné prostriedky: Závod na spracovanie termomechanických bioalív / Other means: Thermomechanical biofuel production process plant
  OTMBFP Iné použitie: termo-mechanická produkcia biopaliva / Other means: thermo-mechanical biofuel production
  O-TRADE Registrovaní obchodníci vrátane špedičných agentúr v prípade vývozu do krajín mimo EÚ a dovozu z krajín mimo EÚ / Registered traders, including forwarding agencies in case of export to non-EU countries and import from non-EU countries
  PETPP Výroba krmív pre spoločenské zvieratá iba zo spracovaných ŽVP / Petfood plant using only processed ABP
  PETPR Výroba krmív pre spoločenské zvieratá zo surových ŽVP / Petfood plant using raw ABP
  PFERT Spracovanie hnoja a výroba org. Hnojív /
  PHAR Farmaceutické aktivity, vrátane zdravotníckych pomôcok / Pharmaceutical activity, including medical device
  PROCP Spracovateľský závod / Processing Plant
  RETAIL Maloobchod / Retail
  SALEBP Uvádzanie na trh ŽVP /
  STORP Sklad / Storage Plant
  TAN Garbiareň (činenie koží) / Tannery
  TECHAPI Zariadenie na spracovanie vosku včiel / Processing plant beeswax
  TECHP XX Technický závod / Technical plants (other; please specify)
  TECHTAX XX Technický závod na vypchávanie zvierat / Technical plant for taxidermy purposes
  TRADEBP Obchodovanie so ŽVP /
  TRANBP Preprava ŽVP /
  TRANDP Preprava odvodených produktov / Transport derived products
  TRANS Preprava ŽVP / Transport of ABP
  UCOSM Použitie pre kozmetické výrobky / Use for cosmetic products
  UDER Použitie na diagnostiku, výskum, vedu, činidla / Use for diagnostics, research, science, reagents
  UDOG Použitie pre uznanné chovné stanice psov / Use for dogs recognised kennels
  UFERT Závod spracovávajúci surovú ŽVP vrátane hnoja na organické hnojiva / Organic fertilisers plant processing raw ABP including manure
  UFERTNM Závod spracovávajúci surovú ŽVP vrátane hnoja na organické hnojiva na národnej úrovni / Organic fertilisers plant processing raw ABP including manure for the national market
  UFERTP Závod na organické hnojivá využívajúci iba odvodené produkty (MKM a SŽB) / Organic fertilisers plant using derived products only (MBM and PAP)
  UFUR Použitie pre kožušinové zvieratá / Use for fur animals
  UINSE Použitie pre hmyz (vrátane červov) na návnady pre rybolov / Use for insects (including maggots) for fishing bait
  UNEC Použitie pre zdochlino žravé vtáky / Use for necrophagous birds
  UOFSI Použitie organických hnojív z MKM a SŽB / Use for fertilisers of MBM and PAP
  UPET Použitie pre spoločenské zvieratá / Use for pet animals
  URBP Použitie pre plazy a dravé vtáky / Use for reptiles and birds of prey
  USDD Regulácia živočíšnych škodcov / Animal pest control activities
  USEFEEDP Zapracovanie spracovaných živočíšnymi bielkovin do krmiv /
  USHEL Použitie pre zvieratá v útulkoch / Use for animals in shelters
  UWILD Použitie pre voľne žijúce zvieratá / Use for wild animals
  UZOO Použitie pre zoo a cirkusové zvieratá / Use for zoo/circus animals

Vysvetlivky -  Výrobky, Poznámky  / Product types,  Remarks
  API Včelárske výrobky / Apiculture by-products
  BHHP Kosti, rohy, kopytá a výrobky z nich / Bones, horns, hooves and products thereof
  BIOD Bionafta / Biodiesel
  BIOG Bioplyn / Biogas
  BIOR Zvyšky trávenia pri výrobe bioplynu / Residues from biogas production other than biogas
  BLPF Krvné produkty na kŕmne účely / Blood products for feeding purposes
  BLPT Krvné produkty na technické použitie / Blood products for technical purposes
  CAD Kadáver (telo uhynutého zvieraťa) / Cadaver
  CATW Kuchynský odpad / Catering waste
  COL Kolagén / Collagen
  COMR Zvyšky po kompostovaní / Residues after composting
  COSM Kozmetické výrobky / Cosmetic products
  DCAP Fosforečnan vápenatý / Dicalcium phosphate
  DIGR Zvyšky trávenia / iné ako pri výrobe bioplynu (iné ako BIOR) / Digestion residues/ digestate other than BIOR
  DTC Obsah tráviaceho traktu / Digestive tract content
  EGG Vaječné produkty / Egg Products
  FATD Deriváty tukov / Fat derivatives
  FATF Kafilerické tuky a rybí olej určené na kŕmne účely / Rendered fats and fish oil for feeding
  FATOL Kafilerické tuky so živočíšnych vedľajších produktov určených na technické účely / Rendered fat from ABP for oleochemical purposes
  FATOT Kafilerické tuky a rybí olej určené na iné účely ako kŕmne alebo technické / Rendered fats and fish oil for purposes other than for feeding or for oleochemical purposes
  FEED Výroba krmív (prosím špecifikovať) / Feed production (please specify)
  FERT Hnojivá iné ako DIGR alebo BIOR / Fertilisers other than DIGR or BIOR
  FORMF Bývalé potraviny / Former foodstuff
  GATR Lovecké trofeje / Game trophies
  GEL želatína / Gelatine
  HISKR Surové kože a usne / Raw hides and skins
  HISKT Činenné alebo inak ošetrené kože a usne / Tanned or otherwise treated hides and skins
  HKP Hľuzy, koreňové plodiny /
  HYDP Hydrolyzovaná bielkovina / Hydrolysed protein
  INSE Hmyz vrátane červov slúžiacich ako návnada pri rybolove / Insects including maggots
  MANP Spracovaný hnoj a výrobky z hnoja / Processed manure and manure products
  MANU Nespracovaný hnoj / Unprocessed manure
  MBM Mäsokostná múčka (kategória 1 alebo 2) / Meat and bone meal (Category 1 or 2)
  MEDD Zdravotnícke pomôcky / Medical devices
  MIMC Mlieko, mliečne výrobky a mledzivo / Milk, milk based products and colostrum
  OBJK Objemové krmivá /
  OTHER Iné výrobky (prosím špecifikovať) / Other products (please specify)
  PAP Spracovaná živočíšna bielkovina (kategória 3) / Processed animal protein (Category 3)
  PETC Konzervované krmivo pre spoločenské zvieratá (konzervy) / Canned petfood
  PETD Žuvačky pre psov / Petfood: dogchews
  PETFI Chuťové prísady na výrobu krmív pre spoločenské zvieratá / Flavouring innards for petfood
  PETP Spracované krmivo pre spoločenské zvieratá, iné ako konzervy / Processed petfood other than canned petfood
  PETR Surové krmivo pre spoločenské zvieratá / Raw petfood
  PHARM Farmaceutické výrobky / Pharmaceutical products
  RAW Iné nespracované živočíšne vedľajšie produkty / Other unprocessed ABP
  RMUK Rybia múčka /
  SERE Konské sérum / Serum of equidae
  SLHBP Živočíšne vedľajšie produkty z bitúnkov (iné) / Slaughterhouse by-products (other)
  TAXP Vypchávanie zvierat / Taxidermy products
  TCAP Fosforečnan trivápenatý / Tricalcium phosphate
  WHBF Vlna, srsť, štetiny ošípaných, perie / wool, hair, pig bristle, feather
  WWT Materiály získané pri spracovaní odpadových vôd / Material collected from waste water treatment

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.