Schválené / registrované prevádzkarne

English

Zoznamy schválených prevádzkarní  Sekcia I. -  Mäso domácich kopytníkov - AMO [ Meat of domestic ungulates - ASF ]

Zoznam schválených/určených prevádzkarní podľa článku 41 Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/605 a článku 44 Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2023/594 / EÚ - SEKCIA I.   Mäso domácich kopytníkov - AMO 

[List of designated establishments as referred to in Article 41 of Commission Implementing Regulation (EU) 2021/605 and Article 44 of Commission Implementing Regulation (EU) 2023/594 Meat of domestic ungulates - ASF ]

Aktualizované dňa 30.10.2023


Bitúnok [ Slaughterhouse ]


Zoznam prevádzkarní – Sekcia I schválených/určených prevádzkarní podľa článku 41 VYKONÁVACIEHO NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2021/605 a článku 44 Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2023/594

List of establishments within Section I List of designated establishments as referred to in Article 41 of Commission Implementing Regulation (EU) 2021/605 and Article 44 of Commission Implementing Regulation (EU) 2023/594Schvaľovacie číslo / Approval number Nazov / Name Mesto / Town Okres / District Kraj / Region Kategória, činnost / Category Pridružené činnosti / Associated activities Druhy / Species Poznámky / Remarks
4046 „Eko” bitúnok a rozrábkareň
Salka Nové Zámky Nitriansky SH CP, CS, PP P   mp, rafg 
6119L Agrobell s. r. o., bitúnok, rozrábkareň, farma Ležiak
Sliač Zvolen Banskobystrický SH CP, CS P    
7107 AGRO-HNIEZDNE, s.r.o., prevádzkareň Hospodársky dvor Forbasy
Forbasy Stará Ľubovňa Prešovský SH CP, CS, PP P   mp, rafg 
6064 AGRO-IPEĽ, spol. s r.o.
Holiša Lučenec Banskobystrický SH CP, CS, PP P   mp, rafg 
6093L AGROTRADE, spol. s r.o.
Veľký Blh Rimavská Sobota Banskobystrický SH GHE P    
7035L AGROZAMI, spol. s r.o.
Tvarožná Kežmarok Prešovský SH CP, CS P    
1081 Arpád Albert Bitúnok Senec
Senec Senec Bratislavský SH CP, CS P    
6082L AT AGROTURIEC, spol. s r.o.
Skerešovo Revúca Banskobystrický SH CP, CS P    
8119L Bitúnok Agroprodukt, s.r.o.
Nový Ruskov Trebišov Košický SH CP, CS P    
8118L Bitúnok Jozef Figeľ KOV-NZPÚ

Zemplínske Hradište Trebišov Košický SH CP, CS P    
8111 BRUTUS, s.r.o., Trebišov
Trebišov Trebišov Košický SH CP, CS, MP, PP P   mp, rafg 
8052 DALTON, spol. s r.o.
Košice Košice Košický SH CP, CS, MM, MP, PP P   mp, rafg 
624 DANUBIUS spol. s r.o.
Komárno Komárno Nitriansky SH CP, CS, PP P   mp, rafg, st 
7034L DUNAJEC s.r.o.
Spišská Stará Ves Kežmarok Prešovský SH CP, CS, MM, MP, PP P   mp, rafg 
3052L EK-FARM s. r. o.
Žabokreky nad Nitrou Partizánske Trenčiansky SH CP, CS P    
4045 Chovmat F.U., s.r.o.
Rastislavice Nové Zámky Nitriansky SH CS P    
8010 Ing. Stanislav Marcinek
Gelnica Gelnica Košický SH CP, CS, MM, PP P   mp, rafg, st 
26 ISTERMEAT a.s.
Dunajská Streda Dunajská Streda Trnavský SH CP, CS, MM, MP, PP P   mp, rafg, st 
6115 Ľubomír Václavík - PASMA
Hriňová Detva Banskobystrický SH CP, CS, PP P   mp, rafg 
30720L Majer pod Horou s.r.o.
Zemianske Kostoľany Prievidza Trenčiansky SH CS P    
4016L Mangalica farma, s.r.o., so sídlom Pavlov Dvor
Hurbanovo Komárno Nitriansky SH CP, CS, PP P   mp, rafg 
8091L Mäsiarstvo JP
Sobrance Sobrance Košický SH CP, CS P    
6102 Mäsokombinát
Bušince Veľký Krtíš Banskobystrický SH CP, CS, PP P   mp, rafg 
4041 MIRAN s.r.o.
Šurany Nové Zámky Nitriansky SH CP, CS, PP P   rafg 
4051 NOURUS - MÄSO s.r.o.
Tešedíkovo Šaľa Nitriansky SH CS P    
70714L Ovčia farma Proč, s.r.o.-Bitúnok a rozrábka dvor Podhorany
Podhorany Prešov Prešovský SH CP, CS P    
4015L P.K.S. AGRO FARM s.r.o.
Búč Komárno Nitriansky SH CP, CS P    
8102 Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
Spišské Tomášovce Spišská Nová Ves Košický SH CP, CS, PP P   mp, rafg, st 
7067L Poľnohospodárske družstvo Mlynica
Mlynica Poprad Prešovský SH CP, CS P    
7066L Poľnohospodárske družstvo podielnikov v Spišskej Teplici
Spišská Teplica Poprad Prešovský SH CP, CS P    
3056L Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch
Chynorany Partizánske Trenčiansky SH CS P    
7016L Poľnohospodárske podielnické družstvo Bardejov, Bitúnok a rozrábka Gaboltov
Gaboltov Bardejov Prešovský SH CP, CS P    
7121 SORBEL s.r.o.
Stročín Svidník Prešovský SH CS P    
8101 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.
Spišské Vlachy Spišská Nová Ves Košický SH CP, CS, PP P   mp, rafg 
3031 SVAMAN spol. s r.o.
Myjava Myjava Trenčiansky SH CP, CS, PP P   bl, rafg, st 
8114L Školský poľnohospodársky podnik n.o. Zemplínska Teplica, Bitúnok UVLF
Zemplínska Teplica Trebišov Košický SH CP, CS P    
3077 VJARSPOL, s.r.o.
Nitrianske Pravno Prievidza Trenčiansky SH CP, CS, PP P   mp, rafg 

počet prevádzkarní : (37)


Vysvetlivky-  Kategórie, Pridružené činnosti / Category, Associated activities
  CC Zberné stredisko / Collection centre
  CCC Osobitne povolené zberné strediská a garbiarne / Specifically authorised collection centres and tanneries
  CP Rozrábkareň / Cutting plant
  CS Chladiarenský (mraziarenský) sklad / Cold store
  EPC Triediareň vajec / Egg packing centre
  FFPH Prevádzkareň pre čerstvé produkty rybolovu / Fresh fishery products plant
  GHE Prevádzkareň na manipuláciu so zverou / Game handling establishment
  LEP Prevádzkareň na tekuté vajcia / Liquid egg plant
  MM Prevádzkareň na mleté mäso / minced meat establishment
  MP Prevádzkareň na mäsové prípravky / meat preparation establishment
  MSM Prevádzkareň na mechanicky separované mäso / Mechanically separated meat establishment
  PP Spracovateľská prevádzkareň / Processing plant
  RW Prebaľovacia prevádzkareň / Re-wrapping establishment
  SH Bitúnok / Slaughterhouse
  WM Veľkoobchodný trh / Wolesale market

Vysvetlivky -  Živočíšne druhy / Species
  A Hydina / Poultry
  ALL Všetky druhy / All species
  B Hovädzí dobytok / Bovine
  C Kozy / Caprine
  DU Domáci kopytníci / Domestic ungulates
  fG Suchozemské cicavce z farmových chovov, iné ako domáce kopytníky / Farmed land mammals other than domestic ungulates
  FP Produkty rybolovu / Fishery products
  G Zver / Game
  L Zajacovité / Lagomorphs
  O Ovce / Ovine
  P Ošípané / Porcine
  R Bežce / Ratite
  S Nepárnokopytníky / Solipeds
  sn Slimáky / Snails
  wA Voľne žijúca pernatá zver / Wild birds
  wG Voľne žijúce suchozemské cicavce, iné ako voľne žijúce kopytníky a voľne žijúce zajacovité / Wild land mammals other than wild ungulates and wild lagomorphs
  wL Voľne žijúce zajacovité / Wild lagomorphs
  wU Voľne žijúce kopytníky / Wild ungulates

Poznámky  /Remarks
  bl Produkty z krvi / Blood products
  fl Žabacie stehienka / Frogs´legs
  M Mliečne výrobky / Milk products
  mp Mäsové výrobky / Meat products
  pap Mäsové výťažky a všetky sušené produkty získané z mäsa / Meat extracts and any powdered products derived from meat
  rafg Škvarené živočíšne tuky a oškvarky / Rendered animal fats and greaves
  st Ošetrené žalúdky, mechúre a črevá / Treated stomachs, bladders and intestines
  Vv Vaječné výrobky / Egg products

 Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.