Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina

  • Obchodné meno: Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina
  • Sídlo: Jedľová 44, 01004 Žilina
  • IČO: 36144924
  • DIČ:2021436923
Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina
so sídlom v Žiline pre územný obvod okresov Žilina a Bytča

Kontakty odborov na RVPS

Odbor Telefón E-mail
Podateľňa +421417631235 podatelna.ZA@svps.sk
Potravinový dozor a hygiena potravín živočíšneho pôvodu +421417631235HygienaPotravin.ZA@svps.sk
Ekonomický +421417631235Ekonomika.ZA@svps.sk
Hygiena krmív, ekológie a veterinárnej farmácie +421417631235HygienaPotravin.ZA@svps.sk
Potravinový dozor a hygiena potravín rastlinného pôvodu +421417631235HygienaPotravin.ZA@svps.sk

Register ponúkaného majetku štátu

Odkaz na Register ponúkaného majetku štátu

Mapa sídla RVPS