Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava

  • Obchodné meno: Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava
  • Sídlo: Zavarská 11, 91821 Trnava
  • IČO: 36086819
  • DIČ:2021437759
Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava
so sídlom v Trnave pre územný obvod okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany

Detašované pracovisko v Hlohovci

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava oznamuje, že na základe uzatvorenia mosta do mesta Hlohovec zriadila detašované pracovisko aj v meste Hlohovec v Dome služieb na prvom poschodí na adrese Nám. sv. Michala 16 pre jednoduchšie vybavovanie administratívnych vecí a vzoriek. Detašované pracovisko v Šulekove zostáva taktiež v prevádzke.

Kontakty odborov na RVPS

Odbor Telefón E-mail
Podateľňa +421335922111 podatelna.TT@svps.sk
Hygiena krmív, ekológie a veterinárnej farmácie +421335501447,+421335922111HygienaPotravin.TT@svps.sk
Potravinový dozor a hygiena potravín +421335922114HygienaPotravin.TT@svps.sk
Zdravie a ochrana zvierat +42133592211ZdravieZvierat.TT@svps.sk
Ekonomický +421335922132Ekonomika.TT@svps.sk

Register ponúkaného majetku štátu

Odkaz na Register ponúkaného majetku štátu

Mapa sídla RVPS