Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec

  • Obchodné meno: Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec
  • Sídlo: Svätoplukova 50, 90301 Senec
  • IČO: 31794858
  • DIČ:2021425406
Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec
so sídlom v Senci pre územný obvod okresov Senec, Pezinok a Malacky

Kontakty odborov na RVPS

Odbor Telefón E-mail
Podateľňa +421245926212 podatelna.SC@svps.sk
Ekonomický +421245926212Ekonomika.SC@svps.sk
Zdravie a ochrana zvierat +421245926212ZdravieZvierat.SC@svps.sk
Potravinový dozor a hygiena potravín +421245926212HygienaPotravin.SC@svps.sk
Potravinový dozor a hygiena potravín rastlinného pôvodu +421245926212HygienaPotravin.SC@svps.sk

Register ponúkaného majetku štátu

Odkaz na Register ponúkaného majetku štátu

Mapa sídla RVPS