Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad

  • Obchodné meno: Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad
  • Sídlo: Partizánska 83, 05801 Poprad
  • IČO: 36165832
  • DIČ:2021436857
Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad
so sídlom v Poprade pre územný obvod okresov Poprad, Kežmarok a Levoča

Kontakty odborov na RVPS

Odbor Telefón E-mail
Podateľňa +421527723085 podatelna.PP@svps.sk
Potravinový dozor a hygiena potravín živočíšneho pôvodu +421527723085HygienaPotravin.PP@svps.sk
Zdravie a ochrana zvierat +421527723085ZdravieZvierat.PP@svps.sk
Potravinový dozor a hygiena potravín rastlinného pôvodu +421527723085HygienaPotravin.PP@svps.sk
Potravinový dozor a hygiena potravín +421527723085HygienaPotravin.PP@svps.sk
Hygiena krmív, ekológie a veterinárnej farmácie +421527723085HygienaPotravin.PP@svps.sk
Zdravie a ochrana zvierat +421527723085ZdravieZvierat.PP@svps.sk
Ekonomický +421527723085Ekonomika.PP@svps.sk

Register ponúkaného majetku štátu

Odkaz na Register ponúkaného majetku štátu

Mapa sídla RVPS