Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza

Podrobná mapa
Simple markers
mapka

RVPS Prievidza

  • Adresa: Mariánska 6 97101 Prievidza
  • IČO: 34057471
  • DIČ: 2021463235
  • Riaditeľ: MVDr. Milan Šima
  • Mobil riaditeľ: +421907755816
  • Telefón riaditeľ: +421465423009

  • Telefón sekretariát: +421465422247
  • Email: podatelna.PD@svps.sk

  • Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza so sídlom v Prievidzi pre územný obvod okresov Prievidza a Partizánske