Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice okolie

  • Obchodné meno: Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice okolie
  • Sídlo: Kukučínova 24, 04001 Košice okolie
  • IČO: 31295070
  • DIČ:2021437187
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice okolie
so sídlom v Košiciach pre územný obvod okresu Košice-okolie

Kontakty odborov na RVPS

Odbor Telefón E-mail
Podateľňa 055 6222267 podatelna.KS@svps.sk
Zdravie a ochrana zvierat +421557294391ZdravieZvierat.KS@svps.sk
Potravinový dozor a hygiena potravín živočíšneho pôvodu +421557294392HygienaPotravin.KS@svps.sk
Potravinový dozor a hygiena potravín rastlinného pôvodu +421556222267HygienaPotravin.KS@svps.sk
Ekonomický +421556223153Ekonomika.KS@svps.sk

Register ponúkaného majetku štátu

Odkaz na Register ponúkaného majetku štátu

Mapa sídla RVPS