Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta

  • Obchodné meno: Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta
  • Sídlo: Hodská 353/19, 92425 Galanta
  • IČO: 36086827
  • DIČ:2021497797
Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta
so sídlom v Galante pre územný obvod okresu Galanta

Kontakty odborov na RVPS

Odbor Telefón E-mail
Podateľňa +421317802011 podatelna.GA@svps.sk
Potravinový dozor a hygiena potravín rastlinného pôvodu +421317802011HygienaPotravin.GA@svps.sk
Ekonomický +421317802011Ekonomika.GA@svps.sk
Potravinový dozor a hygiena potravín +421317802011HygienaPotravin.GA@svps.sk
Zdravie a ochrana zvierat +421317802011ZdravieZvierat.GA@svps.sk
Potravinový dozor a hygiena potravín živočíšneho pôvodu +421317802011HygienaPotravin.GA@svps.sk

Register ponúkaného majetku štátu

Odkaz na Register ponúkaného majetku štátu

Mapa sídla RVPS