Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Schválené prevádzkarne - SEKCIA X.   Registrovaní špecifickí užívatelia [ Registered users of ABP and DP for specific purposes ]


Psov v schválených chovateľských staniciach a uznaných svorkách [ Use for dogs recognised kennels or packs of hounds ]

Vyhľadávanie/Triedenie/ Export
  

Zobraz všetko (zrušenie filtru)

Export do formátu: XLS | DOC | XML

Zoznam prevádzkarní, pre ktoré sú ustanovené požiadavky v nariadení (ES) č. 1069/2009Práca zo zoznamom : Zoznam je možné triediť (zoradiť) podľa jednotlivých stĺpcov. Stačí kliknúť na názov stĺpca a zoznam sa zatriedi (zoradí) podľa daného stĺpca. Po otvorení je zoznam triedený (zoradený) podľa názvu prevádzkarne. V prípade že chcete hľadať v zozname podľa jedného parametru, stačí hľadaný parameter napísať do kolónky vyhľadávanie v zozname, stlačiť tlačidlo hľadaj a na stránke sa zobrazia len záznamy ktoré hľadanému parametru vyhovujú. V prípade vyhľadávanie podľa viacerých parametrov, použite rozšírené vyhľadávanie.Ak chcete opäť vidieť všetky záznamy stačí kliknúť na Zobraz všetko (zrušenie filtra) a zoznam sa zobrazí celý.

Schvaľovacie číslo / Approval number Nazov / Name Mesto / Town Okres / District Kraj / Region Kategória / Category Činnosti a výrobky / Activities and Product types Pridružené činnosti / Associated activities Poznámky / Remarks
630LC AB Laz s.r.o.
farma Ábelová, CEHZ 437358
Ábelová Lučenec Banskobystrický 2-písm.f)bod i)-hydina z farmy 437358 UDOG / CAD   platí do 28.4.2020 
943RK Adamčíková Andrea
"WILD RANE"
Likavka Ružomberok Žilinský 3-písm.a) UDOG / SLHBP TRANS   platí do 21.3.2020 
890LC Agro Insemas, s.r.o
farma Veľká nad Ipľom, 333381
Veľká nad Ipľom Lučenec Banskobystrický 2- písm. f) bod i) - uhynuté HD do 12 mesiacov z farmy 333381 UDOG / CAD   platí do 03.08.2019 
885LC Agro Insemas, s.r.o.
farma Horná Bába, 119703
Ratka Lučenec Banskobystrický 2-písm. f bod i)- ošípané z farmy 119703 UDOG / CAD   platí do 03.08.2019 
883BR AGRO Jasenie s.r.o.
farma 437450
Jasenie Brezno Banskobystrický 2- písm. f) bod i) -hydina, HD do 12 mesiacov z farmy 437450 UDOG / CAD TRANS   platí do 27.7.2019 
898SB AGRO- Torysa s.r.o.
farma 219318
Torysa Sabinov Prešovský 3-písm. a),e),f) 2-písm. f) bod i)-uhynuté HD do 12 mesiacov len z farmy 219318 UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 18.4.2019 
582MI AGRO-BIO s.r.o., Závadka
Závadka Michalovce Košický 3- písm. a),b) bod i),písm.e),f) 2-písm.f)bod i) - hydina z farmy 306393 UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 5.5.2020 
945SB AGRO-BUJAČEK, s.r.o.
farma 307848
Poloma Sabinov Prešovský 2- písm. f) bod i)- HD do 12 mesiacov z farmy 307848 3-písm. a),b)bod i), písm.e),f) UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 19.04.2020 
878TV AGRO-Da-Ba, s.r.o.
farma 118179
Sečovce Trebišov Košický 2-písm.f) bod i)-ošípané z farmy 118179 UDOG / CAD   platí do 13.05.2019 
512PP AGRODRUŽSTVO, s.r.o., Vydrník
Spišský Štiavnik Poprad Prešovský 3-písm. a),c),e)f),k) bod iii) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí len do 10.4.2020 
006RA AGRODRUŽSVO-S, družstvo
farma Revúca 205736
Revúca Revúca Banskobystrický 2- písm.f) bod i) - HD do 12 mesiacov z farmy 205736 3- písm.e),f) UDOG / CAD, FORMF, RAW TRANS   platí do 03.8.2020 
874ZA AGRODVOR-H, s.r.o.
farma 239390
Čičmany Žilina Žilinský 2- písm. f) bod i) - HD do 12 mesiacov z farmy 239390 UDOG / CAD   platí do 21.06.2019 
868SP AGROFARMA BOKŠA,136730
Marek Olčak
Stropkov Stropkov Prešovský 2- písm. f) bod. i) - ošípané z farmy 136730 UDOG / CAD   platí do 05.6.2019 
852SL AGRO-HNIEZDNE, s.r.o.
farma Forbasy - 131949
Forbasy Stará Ľubovňa Prešovský 3- písm. a), e) 2- písm. f) bod i) ošípané, ovce a HD do veku 12 mes. z farmy 131949 UDOG / CAD, RAW, SLHBP TRANS   platí do 29.03.2022 
854SL AGRO-HNIEZDNE, s.r.o.
farma Lacková - 202816
Lacková Stará Ľubovňa Prešovský 3- pís. a), e) 2- písm. f) bod i) - HD do 12. mes. z farmy 203816 UDOG / CAD, RAW, SLHBP TRANS   platí do 29.03.2019 
084RS AGROKOL, spol. s.r.o., Rimavská Píla
Farma CEHZ 202648
Tisovec Rimavská Sobota Banskobystrický 3-písm. e),f) 2-písm. f) bod i) HD do 12 mes. z farmy 202648 UDOG / FORMF, RAW TRANS   platí do 21.11.2020 
197VT AGROKONDOR s.r.o.
Zámutov Vranov nad Topľou Prešovský 3-písm.e),f) UDOG / FORMF, RAW TRANS   platí do 13.9.2021 
472PB AGROROZKVET s.r.o.
Považská Bystrica Považská Bystrica Trenčiansky 2- písm. f) bod i)- ošípané z farmy 316790 3- písm. f) UDOG / CAD, FORMF   platí do 01.02.2019 pre kat. 2 platí do 08.08.2019 pre kat. 3 
944RS AGROSOLUM, s.r.o.
farma Dolné Zahorany, CEHZ 336875
Dolné Zahorany Rimavská Sobota Banskobystrický 2- písm.f) bod i)-HD do 12 mesiacov z farmy 336875 3- písm.a),b)bod,písm.e),f) UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 03.4.2020 
521RS AGROTRADE, spol. s r.o.
farma Budikovany 207510
Budíkovany Rimavská Sobota Banskobystrický 3-písm.a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 24.8.2019 
518RS AGROTRADE, spol. s r.o.
farma Padarovce
Padarovce Rimavská Sobota Banskobystrický 3- písm.a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 24.8.2019 
519RS AGROTRADE, spol. s r.o.
farma Slizké 120978
Slizké Rimavská Sobota Banskobystrický 3 - písm.a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 24.8.2019 
522RS AGROTRADE, spol. s r.o.
farma Veľký Blh
Veľký Blh Rimavská Sobota Banskobystrický 3-písm.a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 24.8.2019 
520RS AGROTRADE,spol. s r.o.
farma Lipovec 420961
Lipovec Rimavská Sobota Banskobystrický 3-písm.a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 24.8.2019 
948PO AGROVÝROBA, spol. s r.o.
farma Žipov, 103603
Žipov Prešov Prešovský 2- písm. f) bod i)-HD do 12 mesiacov z farmy 103603 3- písm. a),e),f) UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 05.9.2019 
936PO Anderko Stanislav
Prešov - Nižná Šebastová Prešov Prešovský 3-písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RMUK, SLHBP TRANS   platí do 14.7.2019 
110NR Andraščík Peter
Horné Lefantovce Nitra Nitriansky 3-písm.a),b) bod i, písm.e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 14.12.2020 
671RV Angyalov Adriá
stanica Kesgir
Brzotín Rožňava Košický 3 písm. a), b), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 30.08.2020 
887RA Anna Švecová
VKK HUCÍN 2, 340933
Hucín Revúca Banskobystrický 3- písm. e), f) 2- písm. f) bod v) - uhynuté HD do 12 mesiacov z farmy 340933 UDOG / CAD, FORMF, RAW TRANS   platí do 27.07.2019 
910SB ASHR Ing. Peter Angelovič
farma 440684
Kamenica Sabinov Prešovský 3-písm. a),e),f) 2-písm. f) bod i)-uhynuté HD do 12 mesiacov len z farmy 440684 UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 22.01.2019 
277RK AUTOCAR - Ťažné zariadenia s.r.o.

Ivachnová Ružomberok Žilinský 3-písm. a),e) UDOG / RAW, SLHBP TRANS   platí do 01.01.2022 
996LM AUTOCAR - Ťažné zariadenia s.r.o.
237517
Malatíny Liptovský Mikuláš Žilinský 3-písm.a),e) UDOG / RAW, SLHBP TRANS   platí do 01.01.2022 
54. GA - SK Babuška Vojtech, Ing.- HLIVANA
Šalgočka Galanta Trnavský 3 UDOG / SLHBP    
205NR Bahelka Ľubomír, MVDr.
Branč Nitra Nitriansky 3-písm.a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 23.3.2020 
379 NR Bako Anton, Ing
Veľké Zálužie Nitra Nitriansky 3 UDOG / FORMF, SLHBP    
119. ZV - SK Balášková Lenka
Zvolen Zvolen Banskobystrický 3 UDOG / SLHBP    
624BA Baláž Rudolf
Bratislava Bratislava 2 Bratislavský 3-písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 02.5.2020 
232PO Balčák Anton
Malý Šariš Prešov Prešovský 3-písm. a), e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 07.06.2019 
886SB Balčák Anton
Sabinov Sabinov Prešovský 3-písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 08.6.2019 
227NR Balla Miloš
Veľký Lapáš Nitra Nitriansky 3-písm.a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 4.5.2020 
156DK Balún Dávid
Dolný Kubín Dolný Kubín Žilinský 3-písm.a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 23.4.2021 
70. NR - SK Baracký Ján- VÚŽV Nitra
Lužianky Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
137MY Barančin Marek
Hrašné Myjava Trenčiansky 3-písm. a),b) bod i),ii),písm.c),e),f),k) bod. iii) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 30.01.2021 
599BJ Bardejovská mliekareň s.r.o.
Bardejov Bardejov Prešovský 3-písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 2.3.2020 
274RS Barnabáš Danko SHR
farma Dubno, 402647
Gemerský Jablonec Rimavská Sobota Banskobystrický 2- písm. f) bod i) - HD do 12 mesiacov z farmy 402647 UDOG / CAD   platí do 12.03.2022 
954TR Bartalský Peter
Dubové Turčianské Teplice Žilinský 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 13.10.2019 
837SO Baškovce
CEHZ 404621
Baškovce Sobrance Košický 3- písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 26.02.2019 
130PO BC. Vladimír Hamborský
Prešov Prešov Prešovský 3-písm.a),f),e) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 14.2.2021 
909SB BEKORI s.r.o.
farma 217874
Šarišské Dravce Sabinov Prešovský 3-písm. a),e),f) 2-písm. f) bod i)-uhynuté HD do 12 mesiacov len z farmy 217874 UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 15.03.2019 
853BJ Belejčák Jaroslav
chovateľská stanica "BELEJČAKOV DVOR"
Vyšný Tvarožec Bardejov Prešovský 3- písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 16.04.2022 
805TO Belis Marián
Urmince Topoľčany Nitriansky 3-písm. a), b) bod i),ii), písm. f) UDOG / FORMF, SLHBP TRANS   platí do 20.11.2018 
601BR Belková Marcela
Čierny Balog Brezno Banskobystrický 3-písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 10.5.2020 
414LC Benkö Zoltán, MVDr.
Rapovce Lučenec Banskobystrický 3 UDOG / FORMF, SLHBP TRANS    
775DS Benovits Róbert
Horná Potôň Dunajská Streda Trnavský 3- písm. a),b),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 01.08.2021 
369 PE Bezák Juraj
Chynorany Partizánske Trenčiansky 3- písm. a), b) bod i),ii),písm. e) UDOG / FORMF, SLHBP TRANS   platí do 21.07.2019 
470TO Bigasová Mária
Kamanová Topoľčany Nitriansky 3 UDOG / FORMF, SLHBP TRANS    
977KS BIOKON,spol. s r.o.
hospodársky dvor Janík
farma P40848
Janík Košice-okolie Košický 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 17.02.2020 
268. NR - SK Bíro Marián
Nitra Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
884NO Bitúnok Beňadovo
Breza Námestovo Žilinský 3-písm. a),e) UDOG / RAW, SLHBP   platí do 25.8.2019 
865TO Blahová Daniela
Ludanice Topoľčany Nitriansky 3- písm. a), b) bod i),ii), písm. f) UDOG / FORMF, SLHBP TRANS   platí do 18.02.2019 
047PP Blaško Ján
"Štrbský štít"
Štrba Poprad Prešovský 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 06.5.2022 
231NR Blaško Jozef
Nitra Nitra Nitriansky 3-písm.a),e,)f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 14.08.2021 
712KS Bokoč Marek
Bohdanovce Košice-okolie Košický 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 06.02.2021 
184SA Borsányi František
925 82 Šaľa Nitriansky 2- písm. f) bod i) - hydina z farmy SH-OH-SA-01 3- písm. f) UDOG / CAD, FORMF TRANS   platí do 09.07.2021 
117PP Budzák Ján
Priemyselný areál Východ
Poprad Poprad Prešovský 3-písm.a),b),c),e),f),k) bod iii) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 16.01.2021 
208KK BULLY, spol. s r.o.
Veľká Lomnica Kežmarok Prešovský 2- písm. f) bod i) - ovce do 12 mes. z farmy 403353 3-písm.f) UDOG / CAD, FORMF TRANS   platí do 18.10.2021 
58. NR - SK Cibula Jozef
Nitra Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
675RA COOP Jednota Revúca, spotrebné družstvo
areál VOS a údržby Revúca Maša
Revúca Revúca Banskobystrický 3-písm. f), g) UDOG / FORMF TRANS   platí do 10.11.2020 povolená od 8.10.2014 
942KS Čirč Marek Ing.
Slanec Košice-okolie Košický 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 22.8.2019 
964SV Čižmár Daniel
Belá nad Cirochou Snina Prešovský 3- písm. e), f) UDOG / FORMF, RAW TRANS   platí do 02.11.2019 
31. NR - SK Današ Ladislav, MVDr.
Nitra Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
008TO Daniel Kúdela
Horné Chlebany Topoľčany Nitriansky 3-písm. a),b) bod i),ii),písm. f) UDOG / FORMF, SLHBP TRANS   platí do 05.6.2020 
970NR Danielová Mária, Mgr.
Nitra Nitra Nitriansky 3-písm.a),b)bod i),písm.e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 26.01.2020 
546LC Debnár Ján, Ing.
Vidiná Lučenec Banskobystrický 3- písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 09.11.2019 
141TO Detko Peter
Prašice Topoľčany Nitriansky 3-písm.a),b) bod i),ii),písm.f) UDOG / FORMF, SLHBP TRANS   platí do 27.10.2019 
476GA Dinka Richard
Košúty Galanta Trnavský 3-písm.a),b) bod i),písm.e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 09.12.2019 
934PO DLC s.r.o.
Prešov Prešov Prešovský 3-písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 02.3.2019 
935PO Drabiščák Gabriel MVDr.
Tulčík Prešov Prešovský 3-písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 18.01.2019 
452RS Družstvo podielnikov Včelince
farma Chanava - 217959

Chanava Rimavská Sobota Banskobystrický 2- písm.f)bod.i)- ošípané z farmy 217959 UDOG / CAD   platí do 10.08.2021 
453RS Družstvo podielnikov Včelince
farma Rumince-402589
Rumince Rimavská Sobota Banskobystrický 2- písm.f) bod i) - ošípané, HD do 12 mes. z farmy 402589 UDOG / CAD   platí do 29.03.2022 
806KK Dudaško Anton
Lendak Kežmarok Prešovský 3-písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 31.12.2018 
690HE DÚHA farma S.H.R.
227818

Papín Humenné Prešovský 2- písm. f)-hydina z farmy 227816 3- písm. a), b)bod ii), písm. c)-hydina UDOG / CAD, PETR   platí do 15.06.2021 
82NR Ďurčová Elena
Jarok Nitra Nitriansky 3-písm.a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 4.4.2020 
165VT Dušan Bankovič
"Z líšieho údolia"
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou Prešovský 3-písm.e),f) UDOG / FORMF, RAW TRANS   platí do 7.6.2021 
770TO Dušan Beláň BESAI
Ranč pod Babicou

Bojná Topoľčany Nitriansky 3-píam. a),b) bod i),ii),písm. f) UDOG / FORMF, SLHBP TRANS   platí do 21.3.2022 
161PO Dzivý Miroslav
Haniskla Prešov Prešovský 3- písm.a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 01.6.2021 
701KK Džubas Anton
Kežmarok Kežmarok Prešovský 3- písm.f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 16.02.2022 
781ZH EKO - Produkt s.r.o.
farma 202986
Kremnica Žiar nad Hronom Banskobystrický 3-písm. a),b) UDOG / SLHBP TRANS   platí do 07.12.2021 
551HE EKO MAJER-POD SKALKOU s.r.o.
Ptičie Humenné Prešovský 3- písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí len do 09.02.2020 
845NZ Esztera Kovácsová - SHR
Bíňa Nové Zámky Nitriansky 2- písm. f) bod. i) - ošípané z farmy 318911 UDOG / CAD   platí do 29.03.2019 
869SN Fabini Ján
Spišský Hrušov Spišská Nová Ves Košický 3- písm. a), e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 25.04.2022 
63. NR - SK Fabuš Marián
Nitra Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
207SE Faltýnek Mário
Jablonica Senica Trnavský 3-písm.a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 25.03.2022 
951TV FARMA HYDINY STRÁŽE
CEHZ 135247
Stráže Trebišov Košický 2- písm. f) bod i) - hydina z farmy 135247 UDOG / CAD   platí do 22.9.2019 
126MI Farma hydiny Trnava pri Laborci
CEHZ 334859
Trnava pri Laborci Michalovce Košický 3- písm. a),e),f) 2- písm. f) bod i) - hydina z farmy 334859 UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 07.02.2021 
155MA Farma Jakubov - Jakubovské rybníky
Jakubov Malacky Bratislavský 2- písm.f)bod i) ryby s farmy RK-MA2SK UDOG / CAD   platí do 26.4.2021 
116MY FARMA JANDECH DOLINA
CEHZ 342351
Priepastné Myjava Trenčiansky 2- písm. f)bod i)-hydina z farmy 342351 UDOG / CAD   platí do 04.12.2020 
963SE Farma Kozenky, CEHZ 138110
Zuzana Slezáková a Zuzana Šoltésová
Podbranč Senica Trnavský 3-písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 05.12.2019 
830BJ Farma Marhaň
(234802)
Marhaň Bardejov Prešovský 2- písm. f) bod i) - hydina z farmy 234802 UDOG / CAD TRANS   platí do 18.3.2022 
153RS FARMA MENI
343704
Rimavská Sobota Rimavská Sobota Banskobystrický 2- písm f) bod i) - hydina z farmy 313704 3- písm. c) UDOG / CAD, SLHBP   platí do 11.5.2021 
877TV Farma RV a ŽV Ing. Marián Janoško
316871
Nižný Žipov Trebišov Košický 2- písm. f) bod i) - ošípané z farmy 316871 UDOG / CAD   platí do 31.3.2019 
051SN Farma Spišská Nová Ves
CEHZ 405112
Smižany Spišská Nová Ves Košický 2-písm.f) bod i - ošípané, HD do 12 mesiacov z farmy 405112 3-písm.a) UDOG / CAD, SLHBP   platí do 04.4.2022 
045SN Farma Spišské Tomášovce
CEHZ 205113
Spišské Tomášovce Spišská Nová Ves Košický 2- písm. f) bod i - ošípané, HD do 12 mes. z farmy 205113 3- písm.a) UDOG / CAD, SLHBP   platí do 04.04.2022 
902PO Farma Straka s.r.o.
farma 317789
Drienov Prešov Prešovský 3-písm. a),e),f) 2-písm. f) bod i)-uhynuté ošípané len z farmy 317789 UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 06.6.2019 
074NR Farma Tŕnie Lukačovce
CEHZ 218727
Lukačovce Nitra Nitriansky 2- písm. f) bod i) - hydina z farmy 218727 UDOG / CAD   platí do 29.11.2020 
083PE Farma Turčianky
CEHZ 318476
Turčianky Partizánske Trenčiansky 2- písm. f) bod i)- hydina z farmy 318476 UDOG / CAD   platí do 07.12.2020 
968MI FARMA ZEMPLÍN s.r.o.
farma Hnojné 134871
Hnojné Michalovce Košický 2-písm.f)bod.i)-hydina, králiky z farmy 134871 UDOG / CAD   platí do 29.12.2019 
749LM FARMAVET - Farma Ľubeľa
Ľubeľa Liptovský Mikuláš Žilinský 2-písm. f bod i)-hydina z farmy 339461 UDOG / CAD   platí do 16.10.2021 
526TR FARMAVET s.r.o., farma Mazan (101765)
Mošovce Turčianské Teplice Žilinský 2- písm. f) bod i)-uhynutá hydina (brojler)z farmy SK-VH-TR-02 UDOG / CAD TRANS   platí len do 24.06.2020 
113PO Farmer area
Kapušany Prešov Prešovský 3-písm.a),b) bod i),písm.e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 06.11.2020 
220KK FEKA TRANS s.r.o.
CEHZ 432827
Huncovce Kežmarok Prešovský 2-písm.f) bod i)- ovce do 12 mes. z farmy 432827 3-pís.f) UDOG / CAD, FORMF TRANS   platí do 27.11.2021 
146PU FISH&AGRO farma, s.r.o.
Lednické Rovne Púchov Trenčiansky 2-písm.f) bod 1-farmová zver (daniel) z farmy Sk-FCH-PU-301 UDOG / CAD   platí do 06.04.2017 
258. NR - SK Foltín Štefan
Lehota Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
69. NR - SK Francúz Štefan
Nitra - Janíkovce Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
300 ZM - SK Franková Alena
Zlaté Moravce Zlaté Moravce Nitriansky UDOG / PETR    
044BY Fulmek Milan
"Fullend"
Veľké Rovné Bytča Žilinský 3-písm.a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 06.5.2022 
857CA Furdan Michal
Staškov Čadca Žilinský 3- písm. e),f) UDOG / FORMF, RAW TRANS   platí do 14.04.2019 
981SP FURMANEC, spol. s.r.o. Miková
Miková Stropkov Prešovský 2- písm. f)bod.i)-HD do 12 mesiacov z farmy 103926 UDOG / CAD   platí do 06.3.2020 
378 NR Fúska Peter
Zbehy Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
469GA FYZOKOL spol. s r.o.
Čierny Brod Galanta Trnavský 2,3 UDOG / CAD, FORMF, SLHBP TRANS   ošípané z farmy 400169 
034NR Gabula Andrej
Výčapy - Opatovce Nitra Nitriansky 3-písm.a),b) bod i),písm.f),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 06.06.2020 
820NR Gál Stanislav
Bádice Nitra Nitriansky 3-písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 16.04.2021 
993PP Galík Peter
Švábovce Poprad Prešovský 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 29.01.2022 
254. NR - SK Gáll Miroslav
Jarok Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
027ZM Galo František
Kostoľany pod Tribečom Zlaté Moravce Nitriansky 3-písm.a),b) bod i),písm.e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 24.05.2020 
124. VK - SK Gavalda Daniel, Ing.
Čelovce Veľký Krtíš Banskobystrický 3 UDOG / RAW    
177. KE - SK Gažovský Marián, Mgr.
Košice Košice Košický 3 UDOG / SLHBP    
380 BJ Gdovin Milan, PaedDr.
"Nižná Vôľa"
Bardejov Bardejov Prešovský 3- písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 23.11.2021 
973NR Gera Michal
Veľké Zálužie Nitra Nitriansky 3-písm. a), b) bod i),písm. e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 19.10.2019 
170SL Gladiš Martin
Šarišské Jastrabie Stará Ľubovňa Prešovský 2- písm.f)bod 1.-HD do 12 mesiacov z farmy 440467 3- písm. a),b)bod i),ii),písm.e),f) UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 19.6.2021 
994GA Göczeová Žaneta
Kajal Galanta Trnavský 3-písm.e),f) UDOG / FORMF, RAW TRANS   platí do 18.10.2020 
931PO Gomulec Vladimír
Prešov Prešov Prešovský 3-písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RMUK, SLHBP TRANS   platí do 29.07.2019 
112. DS - SK Gorozdi Peter,Ing.
Čiližská Radvaň Dunajská Streda Trnavský 3 UDOG / RAW    
939KS Grác Jozef
Poproč Košice-okolie Košický 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 03.04.2020 
111. ZV - SK Grajciar Miroslav
Dobrá Niva Zvolen Banskobystrický 3 UDOG / SLHBP    
261. NR - SK Greguš Martin
Dražovce Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
850SL GURMAN, s.r.o.
Hniezdne Stará Ľubovňa Prešovský 3-písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 01.04.2019 
80. ZV - SK Gutten Rudolf, Ing.
Zvolen Zvolen Banskobystrický 3 UDOG / SLHBP    
992NR Halmo Ľubomír
areál družstva
Ľužianky Nitra Nitriansky 3-písm.a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 17.1.2022 
224. KE - SK Haluška Milan
Košice Košice Košický 3 UDOG / SLHBP    
455CA Hanulák Ján
Čadca Čadca Žilinský 3- písm. a),f) UDOG / FORMF, SLHBP TRANS   platí do 20.03.2022 
101. NR - SK Havlíková Zuzana
Nitra Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
544SO Havrila Marián Bc.
Úbrež Sobrance Košický 3-písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 09.11.2019 
309 NR Hlinka Ľuboš
Jarok Nitra Nitriansky UDOG / SLHBP    
833SO Hlivištia
CEHZ 204624
Hlivištia Sobrance Košický 2- písm. f) bod i)- uhynuté ošípané z farmy 204624 3- písm. a), e), f) UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 26.02.2019 
760TS Holík Richard
Trstená Tvrdošín Žilinský 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 03.12.2021 
831SO Horňa
CEHZ 204622
Horňa Sobrance Košický 3-písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 26.02.2019 
198SL Horváth Jozef
Rudná Rožňava Košický 3-písm.a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 20.8.2021 
580DS Horváth Zoltán
Šamorín Dunajská Streda Trnavský 3-písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 12.05.2020 
203KK Hospodársky dvor Vrbov (303380)
Ing. Norbert Fassinger - Nofa
Vrbov Kežmarok Prešovský 2- písm.f) bod i)- ovce do 12 mes. z farmy 303380 3- písm.f) UDOG / CAD, FORMF TRANS   platí do 18.10.2021 
339 NR Hrdlica Jozef
Veľké Zálužie Nitra Nitriansky UDOG / SLHBP    
361NR Hrdličková Zuzana MVDr.
Jelenec Nitra Nitriansky 3-písm. a), e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 12.02.2022 
191. PN - SK Hudák Ján, Ing.
Chtelnica Piešťany Trnavský 3 UDOG / SLHBP    
581MI Hujdič Matúš
Krásnovce Michalovce Košický 3- písm. a),e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 30.11.2019 
64. GA - SK Hujo Miroslav
Zemianske Sady Galanta Trnavský 3 UDOG / SLHBP    
196. ZV - SK Hulina Miroslav
Očová Zvolen Banskobystrický 3 UDOG / SLHBP    
871BR HYDINÁREŇ ZÁMOSTIE spol. s r.o.
farma 318991
Predájná Brezno Banskobystrický 2-písm. f) bod i)-hydina z farmy 318991 UDOG / CAD TRANS   platí do 28.5.2019 
744SO HYFA s.r.o.
Lekárovce Sobrance Košický 2- písm. f bod i.) - hydina z farmy 334876 UDOG / CAD TRANS   platí do 14.03.2022 
132ZA HYTI s.r.o., Farma hydiny Lietava
CEHZ 234702
Lietava Žilina Žilinský 2-písm.f) bod i)- hydina z farmy 234702 UDOG / CAD   platí do 05.12.2021 
321 TO Chochula jozef
Hájna Nová Ves Topoľčany Nitriansky PSI UDOG / SLHBP    
838SO Choňkovce
CEHZ 104619
Choňkovce Sobrance Košický 3- písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 26.02.2019 
959DK Chylka Jaroslav
Dolný Kubín Dolný Kubín Žilinský 3-písm. f) UDOG / FORMF   platí do 18.11.2019 
160RS Ing. Ádám Gyuricky
farma 343927
Lenartovce Rimavská Sobota Banskobystrický 2- písm. f) bod i) -hydina z farmy 343927 3-písm.a),b) bod i),ii),písm.e),f) UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 19.04.2021 
223KK Ing. Ivana Kriššáková - SHR
CEHZ - 344558
Huncovce Kežmarok Prešovský 2-písm.f) bod i)-ovce do 12 mes. z farmy 311558 3-písm.f) UDOG / CAD, FORMF TRANS   platí 27.11.2021 
157SL Ing. Ján Pilát
Nová Ľubovňa Stará Ľubovňa Prešovský 3-písm.a),e) UDOG / RAW, SLHBP TRANS   platí do 16.05.2021 
134MI Ing. Jaroslav Jevčak
stanica "Morské oko" č. 306/99
Petrovce nad Laborcom Michalovce Košický 3-písm.a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 26.2.2021 
926PO Ing. Jozef Mikloš
Veľký Šariš Prešov Prešovský 3-písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 10.5.2019 
013TO Ing. Ľubor Paulem
farma Malé Bedzany 118035
Topoľčany Topoľčany Nitriansky 2- písm. f) bod i)- hydina z farmy 118035 UDOG / CAD   platí do 15.12.2019 
559TO Ing. Ľubor Paulen
farma 436684
Topoľčany Topoľčany Nitriansky 2-pís.f)bod i) - hydina z farmy 436684 UDOG / CAD   platí do 15.12.2019 
290. NR - SK Ing. Ľudovít Majerčík, CSc.
Nitra Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
001BJ Ing. Marianna Virgalová
"Apanta rei" 144/2000
Bardejov Bardejov Prešovský 3-písm.a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 03.04.2020 
209BB Ing. Michaela Chrenová
Stredná odborná škola
Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický 3-písm.a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 08.11.2021 
188. ZV - SK Ing. Stanislav Stanovský, Csc.
Zvolen Zvolen Banskobystrický 3 UDOG / SLHBP    
185. ZV - SK Insemas s.r.o. - stanica plemenných býkov
Zvolen Zvolen Banskobystrický 3 UDOG / SLHBP    
201KK Inštitút Krista Veľkňaza
NÁDEJ (CEHZ 206944)
Žakovce Kežmarok Prešovský 2-písm.f) bod i)-HD,ovce,kozy do 12.mes. z farmy 206944 3-písm.f) UDOG / CAD, FORMF TRANS   platí do 04.12.2021 
280BJ Ištván Igor
chovateľská stanica "IGANIST"
Lopúchov Bardejov Prešovský 3- písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 04.05.2019 
052BB Iveta Zrubáková
Poľnohospodárske družstvo Banská Bystrica
Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický 3-písm.a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 29.4.2022 
975TS Jablonský Ján
Suchá Hora Tvrdošín Žilinský 3-písm.f) UDOG / FORMF   platí do 14.2.2020 
159PO Jačišinová Helena
Lemešany Prešov Prešovský 3-písm.a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 25.05.2021 
937PO Jakubek Andrej
Prešov - Nižná Šebastová Prešov Prešovský 3-písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 12.4.2019 
788NZ Jalecová Nikoleta
Rúbaň Nové Zámky Nitriansky 3- písm. a), e), fň UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 05.11.2018 
995RK Ján Bartánus a MVDr. Andrej Andrejčák
Liptovské Sliače Liptovský Mikuláš Žilinský 3-písm.a),e) UDOG / RAW, SLHBP TRANS   platí do 01.01.2022 
547MI Ján Cenker
CaK service s.r.o.
farma 422464
Lastomír Michalovce Košický 3-písm.a(,b)bod i),písm.e),f) 2- písm.f) bod i)-ošípané z farmy 422464 UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 02.02.2020 
228TV Ján Kovács, JK mäso-údeniny
Čierna nad Tisou Trebišov Košický 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 01.6.2020 
873SK Ján Pankuch - AGROPANK
Giraltovce Svidník Prešovský 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 21.06.2019 
285KS Jancusko Peter
Ruskov Košice-okolie Košický 3- písm. a), b, e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 01.04.2019 
863TN JANEK s.r.o.
farma Veľké Bierovce 334830
Veľké Bierovce Trenčín Trenčiansky 2- písm.f bod i)- uhynutá hydina z farmy 334830 UDOG / CAD   platí do 25.04.2019 
864TN JANEK s.r.o.,
farma Veľké Bierovce - 135289
Veľké Bierovce Trenčín Trenčiansky 2- písm.f bod i)- uhynutá hydina z farmy 334830 UDOG / CAD   platí do 25.04.2019 
608RK JANEK s.r.o., farma Ivachnová, 434989
Ivachnová Ružomberok Žilinský 2- písm.f) bod i)-hydina (brojlery)farma 434989 UDOG / CAD   platí do 20.3.2021 
607RK JANEK s.r.o., Hydinárska farma Liptovská Teplá
236281
Liptovská Teplá Ružomberok Žilinský 2- písm.f) bod i)-hydina (brojlery) farma CEHZ 236281 UDOG / CAD   platí do 20.03.2021 
307 NR Jánošík František
Alekšince Nitra Nitriansky UDOG / SLHBP    
349 LM Jánošík Martin, Ing.
"Čierny Vrch"
Liptovská Osada Liptovský Mikuláš Žilinský 3-písm. a),e) UDOG / RAW, SLHBP TRANS   platí do 31.01.2022 
986SI Janovič Michal
Holič Skalica Trnavský 3-písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 06.7.2020 
40. NR - SK Jánsky Silvester, Ing.
Nitra Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
122NZ Janúšek Igor
stanica "Intacto"
Bánov Nové Zámky Nitriansky 3-písm.a),b) bod i),ii), písm.f) UDOG / FORMF, SLHBP TRANS   platí do 30.10.2020 
181. ZM - SK Jarábek Ľubomír, MUDr.
Veľké Vozokany Zlaté Moravce Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
725CA Jaroslav Čarnecký, SNP
Čadca Čadca Žilinský 3- písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 04.12.2021 
375 NR Jašík Marián
Zbehy Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
262. NR - SK Jiránek Miroslav
Nitra Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
578RS JMK AGRO, spol. s r.o.
farma 319161
Číž Rimavská Sobota Banskobystrický 3-písm.a)b)bod i),písm.e),f) 2-písm.f)bod i)-ošípané s farmy 319161 UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 13.1.2020 
145IL Jozef Gavenda SHR
Farma SK-VK-PU-03
Dubnica nad Váhom Ilava Trenčiansky 2- písm. f) bod i) králiky z farmy SK-VK-PU-03 UDOG / CAD   platí do 08.09.2020 
989PO Jozef Mičo-TIP-TOP
Prešov Prešov Prešovský 3-písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 12.7.2020 
783MY Jozef Ondrovič, SHR
Rudník Myjava Trenčiansky 3- písm. a), b) bod. i),ii), písm. c), f) UDOG / FORMF, SLHBP TRANS   platí do 30.10.2021 
081RA Jozef Zrak - SHR Farma
CEHZ 305664
Ratková Revúca Banskobystrický 2-písm.f)bod i) -HD do 12 mesiacov na farme 305664 UDOG / CAD   platí do 21.11.2020 
696IL JUEVOT, s.r.o.

Dubnica nad Váhom Ilava Trenčiansky 2- písm. f) bod i)- hydina z farmy 434705 UDOG / CAD   platí do 20.04.2021 
252. NR - SK Jurena Jaroslav
Rišňovce Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
90PO Jurko Jozef
Drienov Prešov Prešovský 3-písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 24.05.2019 
106. KN - SK Jurkovec Dušan
Komárno Komárno Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
104. NR - SK JUVIS spol. s r.o.
Nitra Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
371 ZM Kaplocký Ján
Neverice Zlaté Moravce Nitriansky 3-písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 11.02.2022 
866ZA KARMA s.r.o.
Osada Mažgutov


Terchová Žilina Žilinský 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 07.06.2019 
923PO KARMEN- veľkoobchod potravín s.r.o.
Prešov Prešov Prešovský 3-písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 27.6.2019 
214PO Karniš Ján
Trnkov Prešov Prešovský 3-písm.a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 26.11.2021 
818ZM Katrušin Juraj
Slažany Zlaté Moravce Nitriansky 3-písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 30.04.2021 
577RS KEĽO A SYNOVIA, s.r.o.
farma Malé Teriakovce, 132232

Veľké Teriakovce Rimavská Sobota Banskobystrický 3-písm. a),b) bod i), písm. e),f) 2-písm.f) bod i)-HD do 12 mesiacov z farmy 132232 UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 08.02.2020 
266SL Kilár Slavomír, Ing.
Vyšné Ružbachy Stará Ľubovňa Prešovský 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 18.2.2022 
162PO Klobušický Štefan Bc.
Tulčík Prešov Prešovský 3-písm.a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 31.5.2021 
250. ZM - SK Kmeť Zdenko
Beladice Zlaté Moravce Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
797ML Koblik Ľubomír, MVDr.
Zbojné Medzilaborce Prešovský 3- písm. e),f) UDOG / FORMF, RAW TRANS   platí do 11.02.2022 
543NR KOBRA S.B.S. spol. s r.o.
Mojmírovce Nitra Nitriansky 3-písm.a),b) bod i),písm.e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 02.1.2020 
552HE Kocík Slavomír
Kamenica nad Cirochou Humenné Prešovský 3- písm. e),f) UDOG / FORMF, RAW TRANS   platí do 07.04.2020 
942GA Kocsis Patrik
Horné Saliby Galanta Trnavský 3-písm. e),f) UDOG / FORMF, RAW TRANS   platí do 07.4.2020 
587MI Kočiško Martin
Krásnovce Michalovce Košický 2- písm.f)bod i) - ošípané s farmy 223196 3- písm.a),b)bod i),písm.e),f) UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 20.10.2020 
967NR Kolenčíková Soňa
Cabaj-Čápor Nitra Nitriansky 3-písm.a),b) bod i), písm.e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 25.08.2019 
835SO Koňuš
CEHZ 104619
Choňkovce Sobrance Košický 3- písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 26.02.2019 
212. ZV - SK Kopčan Štefan
Zvolenská Slatina Zvolen Banskobystrický 3 UDOG / SLHBP    
114NM Kopecký Milan
Stará Turá Nové Mesto n.Váhom Trenčiansky 3-písm.a), b) bod i),ii),písm. c),e),f),k) bod iii) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 14.12.2020 
248NR Koppan Vladimír
Veľká Dolina Nitra Nitriansky 3-písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 27.4.2021 
32. NR - SK Korec Peter
Rišňovce Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
892TV Koščo Vladimír
Plechotice Trebišov Košický 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 10.06.2019 
987RV Kováč Alexander
"pri Kaštieli v G.P.680/2000"
Pašková Rožňava Košický 3-písm.a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 17.7.2020 
949PO Kovaľ František
Svinia Prešov Prešovský 3-písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 16.09.2019 
843DK Kozlík Ondrej, RSDr.
Dolný Kubín Dolný Kubín Žilinský 3- písm. a), b) bod i), písm. e) UDOG / RAW, SLHBP TRANS   platí do 14.03.2019 
880NR Koža Ľuboš
Nitra Nitra Nitriansky 3-písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 09.03.2019 
966PP Kriššák František
Hozelec Poprad Prešovský 3-písm.a),b) bod i),písm.c),e),f),k)bod iii) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 27.01.2020 
243. NR - SK Kuchár Ondrej
Báb Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
019PP Kušnirák Rastislav
Mlynica Poprad Prešovský 3- písm. a),c),e),f),k) bod iii) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 25.08.2020 
947BR Kutiak Roman
"z Dianinej záhrady"
Podbrezová Brezno Banskobystrický 3-písm. a), e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 11.8.2019 
171SL Kycora s.r.o.
Nižné Ružbachy Stará Ľubovňa Prešovský 3-písm.a),b) bod i),ii),písm.e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 19.6.2021 
570KE Kynologický Klub - Rona
Cvičisko
Krásna nad Hornádom Košice Košický 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 19.12.2019 
121SN Kynologický Klub CANIS č.1
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves Košický 3-písm.a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 13.10.2020 
815NR Laboš Igor
Cabaj-Čápor Nitra Nitriansky 3-písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 01.07.2021 
43. NR - SK Ľahučký Ľuboš
Nitra Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
984BR Lajšová Beáta
Jasenie Brezno Banskobystrický 3-písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 30.6.2020 
695PB Lečko Lukáš
Považská Bystrica Považská Bystrica Trenčiansky 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 09.01.2018 
618BR Leitnerová Eva
Brezno Brezno Banskobystrický 3-písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 11.5.2020 
709VT Lengvarský Peter
"z Hrunku"
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou Prešovský 3- písm. e), f) UDOG / FORMF, RAW TRANS   platí do 18.01.2022 
301 ZM - SK LESY SR, š.p., Odštepný závod Topoľčianky
Topoľčianky Zlaté Moravce Nitriansky UDOG / PETR    
767SN Leško Maroš, JUDr.
Markušovce Spišská Nová Ves Košický 3-písm. a),b),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 06.08.2021 
168ML Lopatová Lucia
Radvaň nad Laborcom Medzilaborce Prešovský 3-písm.e),f) UDOG / FORMF, RAW TRANS   platí do 29.5.2021 
350 HC Lorinc Jozef
Bojničky Hlohovec Trnavský PSI UDOG / FORMF, SLHBP    
789TS Ľubomír Kajan
Nižná Tvrdošín Žilinský 3-písm. f) UDOG / FORMF    
023PP Lučivjanská Silvia Ing.
Poprad Poprad Prešovský 3- písm. a),c),e),f),k) bod iii) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 24.8.2020 
509LC Ľupták Martin,JUDr.
Jelšovce Lučenec Banskobystrický 3- písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí len do 06.03.2020 
794ZH Majsniar Albín
Vyhne Žiar nad Hronom Banskobystrický 3- písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 27.12.2021 
142NR Majzel Julián
Rišňovce Nitra Nitriansky 3-písm.a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 07.3.2021 
403 CA Malík Štefan, Mgr.
Korňa Čadca Žilinský 3 UDOG / FORMF, SLHBP TRANS    
213LV Mališka Jozef, Bc.
Levice Levice Nitriansky 3- písm. a), b)bod i),písm. e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 13.1.2020 
233. KE - SK Mandáková Jana
Košice Košice Košický 3 UDOG / SLHBP    
602KS Marcel Pajor
JMJ FARMA, CEHZ 443372
Milhosť Košice-okolie Košický 3-písm. a),b) bod i), písm.f) UDOG / FORMF, SLHBP TRANS   platí do 2.5.2020 
244. NR - SK Marčok Pavol
Nitra Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
511KK Marhefková Marcela, Mgr.,
Spišská Stará Ves Kežmarok Prešovský 3- písm. a), b) bod i),ii, písm. c),e),f),k) bod ii) 2- písm. f) bod i) UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 25.04.2019 
802BR Marián Petrek
chovateľská stanica "NO z Michalkinej záhrady"
Brezno Brezno Banskobystrický 3-písm. a), e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 05.01.2022 
063SO Marianna Bercíková, hydina Bežovce
CEHZ 135009
Bežovce Sobrance Košický 2-písm.f) bod i) - hydina z farmy 135009 UDOG / CAD   platí do 14.5.2022 
144MI Marianna Romanová
Vrbnica Michalovce Košický 3-písm.a),e),f) 2-písm.f)bod i)-ošípané s farmy 222648 UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 20.2.2021 
88. KN - SK Markó Štefan
Nesvady Komárno Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
048RS Martin Ostrica
CEHZ 409339
Klenovec Rimavská Sobota Banskobystrický 2- písm.f) bod i) - HD do 12 mesiacov z farmy 409339 UDOG / CAD   platí do 15.4.2022 
889RA Martin Pribola
VKK HUCÍN 3, m140932
Hucín Revúca Banskobystrický 3-písm. e),f) 2- písm. f) bod v)-uhynuté HD do 12 mesiacov z farmy 140932 UDOG / CAD, FORMF, RAW TRANS   platí do 21.07.2019 
241PO Martinka František, Mgr.
Prešov Prešov Prešovský 3-písm. a),e)f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 15.07.2019 
956KK Mašlonka Jozef, Ing.
Reľov Kežmarok Prešovský 3- písm. a), b)bod i),ii), písm. c), e),f),k)bod iii) UDOG / FORMF, MIMC, RAW, SLHBP TRANS   platí do 26.10.2019 
263. NR - SK Matejovský Igor, Mgr.
Nitra Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
540TS Matúšik Jozef
Trstená - Brezovica Tvrdošín Žilinský 3-písm. f) UDOG / FORMF   platí do 15.11.2019 
456CA Mäsovýroba Igor Caletka
Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto Žilinský 3- písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 13.01.2019 
062BJ MÄSPOL s.r.o.
Kľušov Bardejov Prešovský 3-písm.e),f) UDOG / FORMF, RAW TRANS   platí do 26.4.2022 
108. DS - SK Medzičilizie a.s.
čiližská Radvaň Dunajská Streda Trnavský 3 UDOG / RAW    
969NR Mesároš Ľuboš
Lehota Nitra Nitriansky 3-písm.a),b) bod i),písm.e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 13.09.2019 
694RS Mesto Rimavská Sobota
mestská polícia
Rimavská Sobota Rimavská Sobota Banskobystrický 3- písm. a), b), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 27.12.2020 
710RS MESTSKÝ KYNOLOGICKÝ KLUB HNÚŠŤA
Výcvikový areál MKK Hnúšťa
Hnúšťa Rimavská Sobota Banskobystrický 3- písm. a),b) bod i),ii), písm. e),f) UDER / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 09.04.2021 
841NR METRIX-nábytok na mieru, s.r.o.
Lužianky Nitra Nitriansky 3- písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 22.02.2019 
286RV Mezei Radoslav
Rožňava Rožňava Košický 3-písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 21.8.2020 
003ZH Mgr. Zuzana Janíčková
chovateľská stanica "Zo Žiaru.CS
Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom Banskobystrický 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 14.8.2020 
056NR Mgr.Rothbauerová Petra
chovateľská stanica "Tobrok"
Mojmírovce Nitra Nitriansky 3-písm.a),b) bod i),písm.e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   24.10.2020 
771TS Mičáň Milan, PhDr.
Trstená Tvrdošín Žilinský 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 10.08.2021 
962KA Miestny kynologický klub Bebrava
Krupina Krupina Banskobystrický 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 13.12.2019 
272PD Michaela Krčová - Farma Krč
Handlova Prievidza Trenčiansky 2- písm. f) bod i) - hydina z farmy 145427 UDOG / CAD   platí do 28.02.2022 
876SK Michal Drimák
farma Nová Polianka - 107487
Svidník Svidník Prešovský 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 07.07.2019 
859GA Michal Farkaš - SHR,
Horné Saliby - Nový Dvor
435013
Horné Saliby Galanta Trnavský 2- písm. f) bod i)- hydina z farmy 435013 3- písm. a), e),f) UDOG / CAD, RAW, SLHBP TRANS   platí do 10.05.2019 
721MI Michal Rešetár Hydina Lažany
Zálužie Michalovce Košický 2- písm. f) bod i) - hydina z farmy 434849 3-písm. a),e),f) UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP   platí do 27.03.2021 
633MY Michalec Dušan
Brezová pod Bradlom Myjava Trenčiansky 3-písm. a),b)bod i).ii),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 30.01.2020 
52. NR - SK Michalík Juraj, MVDr.
Nitra Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
192KK Michnová Radomíra, MVDr.
Toporec Kežmarok Prešovský 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 31.08.2021 
199LM MIKONMIKULÁŠ, s.r.o.
Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Žilinský 3-písm.a),e) UDOG / RAW, SLHBP   platí do 09.10.2021 
483RA Mikuláš Čupka
Revúca Revúca Banskobystrický 3-písm. e),f) UDOG / FORMF, SLHBP TRANS   platí do 28.11.2019 
059GA Mikuláš Stanislav, JUDr.
"Fox Terrier Wire"
Vinohrady nad Váhom Galanta Trnavský 3- písm. e),f) UDOG / FORMF, RAW TRANS   platí do 07.4.2020 
260. NR - SK Mikulášik Eduard
Veľký Báb Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
950KS Milan Ruščák SHR
Hospodársky dvor, CEHZ 236409
Opiná Košice-okolie Košický 2- písm. f) bod. i)-HD do 12 mesiacov z farmy 236409 UDOG / CAD   platí do 21.9.2019 
451MT Miloš Litvaj
"Turianska Kotlina"
Turany Martin Žilinský 2-písm.f)bod i)-hydina brojlery z farmy SHP s.s., Farmavet s.r.o. Martin UDOG / CAD TRANS   platí do 13.10.2021 
028LC Miroslav Hrnčiar
farma 320733
Hronovce Levice Nitriansky 2-písm.f) bod i) - ošípané z farmy 320733 UDOG / CAD   platí do 30.8.2020 
957NO Miroslav Kubica, MASO-UDENINY, bitúnok Zakamenné
Zákamenné Námestovo Žilinský 3-písm. a), e) UDOG / RAW, SLHBP TRANS   platí do 13.10.2019 
225NR Molnár Jaroslav
Nitra Nitra Nitriansky 3-písm.a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 19.5.2020 
638SO Molnárová Ivana, MVDr.
Sobrance Sobrance Košický 3-písm.a),b) bod i),písm.e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 25.5.2020 
478CA Moravcová Baničiarová Zuzana
Nová Bystrica Čadca Žilinský 3 UDOG / FORMF, SLHBP    
39. NR - SK Moravčíková Daniela
Zbehy Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
276SA Móry Jozef
Horná Kráľová Šaľa Nitriansky 3- písm. a), b) bod i)-hydinové hlavy UDOG / SLHBP TRANS   platí do 05.09.2019 
905SB MOSUPO KFK spol. s r.o.
farma 422047
Milpoš Sabinov Prešovský 3-písm. a),e),f) 2-písm. fň bod i)-uhynuté HD do 12 mesiacov len z farmy 422047 UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 15.3.2019 
878TT Mrva Dušan
Šurovce Trnava Trnavský 3-píam. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 15.06.2019 
603CA Murčo Ján
Čadca Čadca Žilinský 3- písm.a),f) UDOG / FORMF, SLHBP TRANS   platí do 04.12.2021 
194. ZV - SK Murín Martin
Pliešovce Zvolen Banskobystrický 3 UDOG / SLHBP    
373 NR Muzika Mário
Nitra Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
862SO MVDr. Jozef Karch, AGROPODNIKATEĽ-SHR
farma Sejkov- 316273
Sejkov Sobrance Košický 2- písm. f) bod i) - uhynutá hydina z farmy 316273 UDOG / CAD   platí do 14.05.2019 
327PO MVDr. Marián Pavlišin - MA-RO
Prešov - Nižná Šebastová Prešov Prešovský 3-písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 08.7.2019 
539NR MVDr. Michalík Juraj
chovateľská stanica "Calella"
Nitra Nitra Nitriansky 3-písm.a),b) bod i),písm.e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 26.01.2020 
061LV MVDr. Veronika Hrúzová
stanica "z Krivínskej skaly"
Rybník Levice Nitriansky 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 12.6.2020 
133NR MVDr. Vladimír Pechočiak
Nitrianske Hrnčiarovce Nitra Nitriansky 3-písm.a),e).f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 23.1.2021 
879NR Németh Roman
Lehota Nitra Nitriansky 3-písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 11.7.2019 
368 TO Némová Anna
Koniarovce Topoľčany Nitriansky 3 UDOG / FORMF, SLHBP    
834GA NH FARMA
CEHZ 238669
Čierny Brod Galanta Trnavský 2- písm. f) bod i) - uhynuté ošípané z farmy 238669 3 písm. a), e), f) UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 25.01.2019 
102MA Novák Michal Ing.
Kuchyňa Malacky Bratislavský 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 05.01.2021 
265KS Oáza - nádej pre nový život, n.o.
Košice - Barca Košice-okolie Košický 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 03.1.2021 
491PO OB mäsovýroba, s.r.o.
Lemešany Prešov Prešovský 3-písm. a),b) bod i),písm. e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 05.01.2020 
946RS Očenáš Milan
Rimavská Sobota Rimavská Sobota Banskobystrický 3-pís. e),f) UDOG / FORMF, RAW TRANS   platí do 07.9.2019 
387PD Okresné riadideľstvo Policajného zboru Prievidza
odbor poriadkovej polície- oddelenie služobnej kynológie
Prievidza Prievidza Trenčiansky 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 30.11.2021 
985BA Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave,
Odbor poriadkovej polície
oddelenie služobnej kynológie
Bratislava-Rusovce Bratislava 5 Bratislavský 3-písm. a), bod i), písm.e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 02.11.2019 
625CA Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Čadci
Odbor poriadkovej polície, oddelenie služobnej kynológie
Svrčinovec Čadca Žilinský 3- písm. a),b) bod i),písm.e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 5.5.2020 
450DK Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Dolnom Kubíne,
Odbor poriadkovej polície, oddelenie služobnej kynológie
Dolný Kubín Dolný Kubín Žilinský 3 UDOG / FORMF TRANS    
202DS Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Dunajskej Strede,
odbor poriadkovej polície, oddelenie služobnej kynológie
Dunajská Streda Dunajská Streda Trnavský 3-písm.a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 13.12.2021 
554HE Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Humennom
Odbor poriadkovej polície
Humenné Humenné Prešovský 3- písm. e), f) UDOG / FORMF, RAW TRANS   platí do 29.11.2019 
779LV Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Leviciach,
Odbor poriadkovej polície,
oddelenie služobnej kynológie
Levice Levice Nitriansky 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 11.09.2021 
175LM Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Liptovskom Mikuláši
Odbor poriadkovej polície, oddelenie služobnej kynológie

Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Žilinský 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 10.08.2021 
383 LC Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Lučenci,
oddelenie služobnej kynológie
Lučenec Lučenec Banskobystrický 3 UDOG / FORMF    
135NM Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Novom Meste nad Váhom,
odbor poriadkovej polície, oddelenie služobnej kynológie
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto n.Váhom Trenčiansky 3-písm.a),b) bod i),ii), písm.c),e),f),k) bod iii) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
982NZ Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Nových Zámkoch
Objekt MV SR HaZZ Nové Zámky
Nové Zámky Nové Zámky Nitriansky 3-písm. a),b) bod i),písm.e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 03.2.2020 
415RS Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rimavskej Sobote
Odbor poriadkovej polície, oddelenie služobnej kynológie

Rimavská Sobota Rimavská Sobota Banskobystrický 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 01.04.2021 
965RK Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Ružomberku,
odbor poriadkovej polície, oddelenie služobnej kynológie
Ružomberok Ružomberok Žilinský 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 09.12.2019 
180SE Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Senici
Odbor poriadkovej polície, oddelenie služobnej kynológie

Senica Senica Trnavský 3-písm.f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 31.8.2021 
120SN Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Spišskej Novej Vsi
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves Košický 3-písm.a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 09.10.2020 
598TO Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Topoľčanoch
Topoľčany Topoľčany Nitriansky 3-písm.a), b)bod i),ii),písm.f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 04.05.2020 
978TV Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trebišove
odbor poriadkovej polície,
oddelenie služobnej kynológie

Čerhov Trebišov Košický 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 03.3.2020 
882VK Okresné riaditeľstvo policajného zboru vo Veľkom Krtíši
Odbor poriadkovej polície,
skupina služobnej kynológie
Vwľký Krtíš Veľký Krtíš Banskobystrický 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 13.6.2019 
412 ZV Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene, Odbor poriadkovej polície, oddelenie služobnej kynológie
Zvolen Zvolen Banskobystrický 3 UDOG / FORMF TRANS    
808ZH Okresné riaditeľstvo policajného zboru Žiar nad Hronom
Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom Banskobystrický 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 17.12.2018 
727GA Okresné riaditeľstvo policajného zboru,
Odbor poriadkovej polície, oddelenie služobnej kynológie
Galanta Galanta Trnavský 3-písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 23.01.2021 
680PB Okresné riaditeľstvo policajného zboru,
Odbor poriadkovej polície, oddelenie služobnej kynológie
Považská Bystrica Považská Bystrica Trenčiansky 3-písm. f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 7.9.2020 
687MI Okresné riaditeľstvo policajného zboru,
Odbor poriadkovej polície, oddelenie služobnej kynológie
Michalovce Michalovce Košický 3- písm. e),f) UDOG / FORMF, RAW TRANS   povolenie platí do 21.11.2020 povolenie výnimky od 9.11.2011 
697ZV Okresné riaditeľstvo policajného zboru,
Odbor poriadkovej polície, oddelenie služobnej kynológie
Zvolen Zvolen Banskobystrický 3- písm. e),f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 22.11.2020 
698ZA Okresné riaditeľstvo policajného zboru,
Odbor poriadkovej polície, oddelenie služobnej kynológie
Turie Žilina Žilinský 3- písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 06.02.2021 
426VT Okresné riaditeľstvo Policajného zboru,
Odbor poriadkovej polície, oddelenieslužobnej kynológie
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou Prešovský 3- písm. e),f) UDOG / FORMF, SLHBP TRANS   platí do 02.08.2020 
829KO Okresné riaditeľstvo policajného zboru,
Oddelenie služobnej kynológie
Komárno Komárno Nitriansky 3- písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 12.02.2022 
495PP Okresné riaditeľstvo Polocajného zboru v Poprade
Odbor poriadkovej polície, oddelenie služobnej kynológie
Poprad Poprad Prešovský 3- písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 22.01.2019 
230. SN - SK Olexi Miroslav
Smižany Spišská Nová Ves Košický 3 UDOG / SLHBP    
253SL Olšavský Štefan, Ing.
Nová Ľubovňa Stará Ľubovňa Prešovský 3- písm. a),e),f) UDOG / FORMF, OTHER, RAW, SLHBP TRANS   platí do 16.03.2019 
118. NR - SK Ondrejka Marián Ing.
Nitra Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
917PO Ovčia farma Proč, s.r.o.
farma 105025
Proč Prešov Prešovský 3-písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 06.11.2020 
918PO Ovčia farma Proč, s.r.o.
farma Podhorany 334519
Rastislav Onofrej
Podhorany Prešov Prešovský 3-písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 16.6.2019 
419CA OZ U Psej matere Kysuce
Ranč Korňa
Korňa Čadca Žilinský 3 UDOG / FORMF, SLHBP TRANS   do 04.04.2015 
888RA P M, s.r.o.
VKK Hucín, 102550
Hucín Revúca Banskobystrický 3- písm. e),f) 2 písm. f) bod v) uhynuté HD do 12 mesiacov z farmy 102550 UDOG / CAD, FORMF, RAW TRANS   platí do 26.07.2019 
204TO Paluš Alexander
Prašice Topoľčany Nitriansky 3- písm. a), b) bod i), ii), písm. f) UDOG / FORMF, SLHBP TRANS   platí do 30.12.2018 
26. ZM - SK Paluška Vladimír
Choča Zlaté Moravce Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
SZ113ZA Pánik Filip
Bytča Bytča Žilinský 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 22.01.2022 
894TV PAVO s.r.o.
farma 134812
076 84 Trebišov Košický 2-písm. f) bod v)-uhynutá hydina z farmy 134812 UDOG / CAD   platí do 30.06.2019 
293KK Pavol Fudály
Vojňany Kežmarok Prešovský 2- písm.f) bod i)-ovce do veku 12 mesiacov z farmy 224389 3- písm.f) UDOG / CAD, FORMF TRANS   platí do 08.04.2022 
919PO Pavol Pagurko
Prešov - Nižná Šebastová Prešov Prešovský 3-písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 30.6.2019 
229SL Pavol Vyšovský HALA MARIANNA
farma CEHZ 340150
Kremná Stará Ľubovňa Prešovský 3-písm.a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 29.5.2020 
921PO Pazdič Stanislav
Kapušany Prešov Prešovský 3-písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 13.5.2019 
653ML PD Habura a.s.
Habura Medzilaborce Prešovský 3-písm.e),f) UDOG / FORMF, RAW TRANS   platí do 05.7.2020 
245. NR - SK Pekarovič Alojz
Hruboňovo Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
860KE Pellionis Rudolf
Košice-Myslava Košice Košický 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 18.03.2019 
164CA Peter Jopčík
Rybníky Raková
Raková Čadca Žilinský 3-písm. a),e) UDOG / RAW, SLHBP TRANS   platí do 01.6.2021 
372 NR Petrek Ján
Dyčka Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
374 NR Petrovič Milan
Golionavo Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
856CA Piontek Emil
Olešná Čadca Žilinský 3- písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 13.04.2019 
644SO Pivnica Tibava s.r.o.
Tibava Sobrance Košický 3-písm.e)f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 18.12.2020 
620PD Plachý Igor
Kamenec pod Vtáčnikom Prievidza Trenčiansky 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 15.06.2020 povolený od 19.5.2014 
89. NR - SK Plevková Mária
Nitra Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
273. NR - SK Plhalová Katarína
Nitra - Zobor Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
536PE Podnik živočíšnej výroby a.s.
Žabokreky nad Nitrou Partizánske Trenčiansky 2-písm.f) bod i)-hydina z farmy 134652 UDOG / CAD   platí do 3.1.2020 
953TO Podnik živočíšnej výroby a.s.
prevádzka Práznovce, 334653
Práznovce Topoľčany Nitriansky 2- písm. f) bod i)-hydina z farmy 334653 UDOG / CAD   platí do 23.9.2019 
939BN Podnik živočíšnej výroby a.s.
prevádzkareň Rybany 334651
Rybany Bánovce nad Bebravou Trenčiansky 2- písm. f) bod i)-uhynutá hydina z farmy 334651 UDOG / CAD   platí do 10.8.2019 
952TO Podnik živočíšnej výroby a.s.
prevádzkareň Veľké Ripňany, 134654
Veľké Ripňany Topoľčany Nitriansky 2-písm. f) bod i) - hydina z farmy 134654 UDOG / CAD   platí do 23.9.2019 
922PO Polák Jozef
Kojatice Prešov Prešovský 3-písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 08.4.2019 
906PO Poľno-Čergov, s.r.o.
farma 219318
Geraltov Prešov Prešovský 3-písm. a),e),f) 2-písm. f) bod i) uhynuté HD do 12 mesiacov len z farmy 219318 UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 15.04.2019 
979RS Poľnofarma MOGBI, spol. s r.o.
Hrachovo Rimavská Sobota Banskobystrický 3-písm.a),b) bod i),písm.e),f) 2-písm.f)bod i)-HD do 12.mesiacov z farmy 302670 UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 09.2.2020 
990GA Poľnohospodárska spoločnosť Dolné Saliby
farma Nový Dvor - 313690
Dolné Saliby Galanta Trnavský 2- písm. f) bod i)-uhynutá hydina z farmy 316390 3- písm.a),b) bod i),písm.e),f) UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 27.6.2020 
218PO Poľnohospodárske družstvo Branisko v Širokom
farma Ovčie-203612
Ovčie Prešov Prešovský 3- písm. a),e),f) 2-písm.f)bod i)-uhynuté HD do 12 mesiacov len z farmy 203612 UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 19.5.2019 
216PO Poľnohospodárske družstvo Branisko v Širokom
farma Široké-203610
Široké Prešov Prešovský 3-písm. a),e),f) 2-písm. f) bod i)-uhynuté HD do 12 mesiacov len z farmy 203610 UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 19.5.2019 
217PO Poľnohospodárske družstvo Branisko v Širokom
farma Víťaz-403613
Víťaz Prešov Prešovský 3-písm. a),e),f) 2-písm.f) bod i)-uhynuté HD do 12 mesiacov len z farmy 403613 UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 19.5.2019 
219PO Poľnohospodárske družstvo Branisko
farma Hrabkov -403611
Hrabkov Prešov Prešovský 3- písm. a),e),f) 2-písm.f)bod i)-uhynuté ošípané len z farmy 403611 UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 19.5.2019 
151PP Poľnohospodárske družstvo DRUŽBA Poprad
Poprad Poprad Prešovský 3- písm. a),b) bod i),ii),písm.c),e),f).k)bod iii) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 15.03.2021 
473IL Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom
Dubnica nad Váhom Ilava Trenčiansky 2- písm. f) bod i) - ošípané z farmy Prejta 316735 UDOG / CAD TRANS   platí do 29.01.2019 
870BR Poľnohospodárske družstvo Ďumbier
farma Podkoreňová 202106
Brezno Brezno Banskobystrický 2- písm. f)bod i) - HD do 12 mesiacov z farmy 202106 UDOG / CAD   platí do 09.6.2019 
796PO Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY pri Prešove
farma Lada 203579
Lada Prešov Prešovský 2- písm. f)bod i) HD do 12 mesiacov z farmy 203579 3- písm. a), e),f) UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 15.12.2018 
867SL Poľnohospodárske družstvo Lomnička
farma Lomnička 218484
Lomnička Stará Ľubovňa Prešovský 2- písm. f) bod i) - HD do 12 mesiacov z farmy 218484 UDOG / CAD   platí do 08.06.2019 
983SL Poľnohospodárske družstvo Nová Ľubovňa
farma Nová Ľubovňa - 403830
Nová Ľubovňa Stará Ľubovňa Prešovský 3-písm. a),b) bod i) 2-písm.f)bod.i)-HD do 12 mesiacov z farmy 403830 UDOG / CAD, RAW, SLHBP   6.3.2020 
247SL Poľnohospodárske družstvo Nová Ľubovňa
farma Stará Ľubovňa - 403819
Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa Prešovský 3- písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 14.03.2019 
851KK Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok
farma 303361
Kežmarok Kežmarok Prešovský 3-písm.f) 2-písm.f) bod i) HD do 12. mes. z farmy 303361 UDOG / CAD, FORMF TRANS   platí do 21.02.2022 
901PO Poľnohospodárske družstvo podielnikov Sedlice
farma Sedlice 303606
Sedlice Prešov Prešovský 3-písm. a),e),f) 2-písm. f)bod i)-uhynuté HD do 12 mesiacov len farmy 303606 UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 19.02.2019 
903PO Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
farma Tulčík 203616
Tulčík Prešov Prešovský 3- písm. a),e),f) 2- písm. f) bod HD do 12 mesiacov z farmy 203616 UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 18.01.2019 
057PP Poľnohospodárske družstvo Švábovce
farma Švábovce -CEHZ 403551
Švábovce Poprad Prešovský 3-písm.f) 2-písm.f) bod i) - HD do 12 mesiacov z farmy 403551 UDOG / CAD, FORMF TRANS   platí do 13.5.2022 
991LM Poľnohospodárske družstvo Važec
Važec Liptovský Mikuláš Žilinský 3-písm.b) bod i) UDOG / SLHBP TRANS   platí do 30.11.2021 
692NR Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie
veľké Zálužie Nitra Nitriansky 2-písm. f) bod i) UDOG / CAD TRANS   platí do 29.09.2017 
895SL Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Lipníku
Veľký Lipník Stará Ľubovňa Prešovský 3- písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 04.08.2019 
186. ZV - SK Poľnonákup Slatina a.s.
Breziny Zvolen Banskobystrický 3 UDOG / SLHBP    
904SB Poľnovýroba KRASNÁ LÚKA, s.r.o.
farma Krásna Lúka 103720
Šarišské Dravce Sabinov Prešovský 3-písm. a),e),f) 2-písm. f) bod i)- uhynuté HD do 12 mesiacov len z farmy 103720 UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 18.01.2019 
484RS POLOM-Rastislav Roško
farma 438041
Hnúšťa Rimavská Sobota Banskobystrický 3-písm. e),f) 2-písm.f) bod i) HD do 12 mesiacov z farmy 438041 UDOG / CAD, FORMF, RAW TRANS   platí do 31.01.2020 
SZ134MT Polonec Dušan
Žabokreky Martin Žilinský 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 26.02.2019 
149PB Poľovné združenie Srnák Malé Lednice
Malé Lednice Považská Bystrica Trenčiansky 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 02.01.2020 
896TV Poľovnícke združenie Bodrog
Ladmovce Trebišov Košický 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 25.07.2019 
637MI Popčák Jozef
Veľké Kapušany Michalovce Košický 3-písm.a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 23.1.2021 
012TO Porloid Jozef
Horné Štitáre Topoľčany Nitriansky 3-písm. a),b) bod i),ii),písm. f) UDOG / FORMF, SLHBP TRANS   platí do 02.2.2020 
319 IL Porloid Jozef
Košeca Ilava Trenčiansky 3 UDOG / SLHBP    
462GA Póša Milan
Šoporňa Galanta Trnavský 3-písm.a),b) bod. i),písm.e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP   platí do 16.11.2019 
328 ZH Považan Milan, SHR,
Hodruša - Hámre Žiar nad Hronom Banskobystrický UDOG / PETR, SLHBP    
848SO Prezídium policajného zboru Slovenskej republiky,
úrad hraničnej a cudzineckej polície,
Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Sobrance
Oddelenie služobnej kynológie
Sobrance Sobrance Košický 3- písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 08.04.2022 
811BA Prezídium polizajného zboru, odbor kynológie a hypológie
Canispol Slovakia
Bratislava Bratislava 4 Bratislavský 3- písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
681PU Púchovský mäsový priemysel, a.s.
Púchov Púchov Trenčiansky 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS   povolenie do 09.10.2020 
222. VK - SK Püšpöky Adrián
Modrý Kameň Veľký Krtíš Banskobystrický 3 UDOG / SLHBP    
537TO R.J. Transport.SK, s.r.o.
Topoľčany Topoľčany Nitriansky 3-písm.a),b) bod i),ii),písm.e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 16.11.2019 
179. ZV - SK Raffaj Jozef, Ing.
Sliač Zvolen Banskobystrický 3 UDOG / SLHBP    
980DK Rajkovič Anton
Dolný Kubín Dolný Kubín Žilinský 3-písm.f) UDOG / FORMF   platí do 23.2.2020 
183KK RAMAR Export s.r.o.
Spišská Stará Ves Kežmarok Prešovský 2- písm. f)bod i)-hydina, ošípané z farmy 440467 3-písm.aň,b)bod i),ii),písm.c),e),f),k)bod iii) UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 24.8.2021 
801ZA Ranč pri Žiline
Žilina Žilina Žilinský 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 30.12.2018 
042RS Rapčan Ján
Vyšná Pokoradz Rimavská Sobota Banskobystrický 3-písm. a),b) bod. i),písm.e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 09.9.2020 
096BB Rastislav Stacho a Zdenka Stachová
Priechod Banská Bystrica Banskobystrický 3-písm.a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 12.12.2020 
338SL Reľovský Dušan, Rybochovné zariadenie
Kolačkov Stará Ľubovňa Prešovský 3- písm. a), e), i), j) UDOG / RAW, SLHBP TRANS   platí do 15.03.2019 
941GA Renczes Frederik
Horné Saliby Galanta Trnavský 3-písm.e),f) UDOG / FORMF, RAW TRANS   platí do 07.4.2020 
210PO RENOKOV,s.r.o.
Ľubotice Prešov Prešovský 3-písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 17.7.2019 
541RS Rezső Juhász SHR
farma Drňa CEHZ 230369
Šimonovice Rimavská Sobota Banskobystrický 2- čl. 9 písm. f) bod i) - ošípané z farmy 230369 UDOG / CAD   platí do 10.10.2019 
35. NR - SK Richter Ivan Ing.
Jarok Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
474LC Rimgal, spol. s r.o.
Nové Hony Poltár Banskobystrický 3- písm.a),e),f) 2- písm.f) bod i)-hydina (nosnice, brojlery)z farmy 319448 UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP   platí do 22.11.2021 
087RS Róbert Ilkovič
"Takahiro FCI 147/16"
Rimavská Sobota Rimavská Sobota Banskobystrický 3-písm. e),f) UDOG / FORMF, RAW TRANS   platí do 04.01.2021 
893SL Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová
Litmanová Stará Ľubovňa Prešovský 3-písm. a), e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 26.07.2019 
849CA Roľnícke družstvo Čierne-Svrčinovec
farma Skalité-Kavaly, 439097
Skalité Čadca Žilinský 3- písm. a), b), e) 2- písm. f) bod i) hydina z farmy 439097 UDOG / RAW, SLHBP TRANS   platí do 14.01.2019 
800RS Roľnícke družstvo Klenovec
Klenovec Rimavská Sobota Banskobystrický 2- písm. f)bod i) - HD do 12 mesiacov z farmy 402566 3- písm. e), f) UDOG / CAD, FORMF, RAW TRANS   platí do 31.12.2018 
079TS Roľnícke družstvo Pod Skalkou
farma Krásna Hôrka
CEHZ 201911
Tvrdošín Tvrdošín Žilinský 2- písm.f)bod i)-HD do 12 mes., kozy do 12 mes.na farme 201911 3-písm. a),b) bod i),písm.e),f) UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 13.11.2020 
60. HC - SK Rothbergová Anna
Kľačany pri Trnave Hlohovec Trnavský 3 UDOG / SLHBP    
270. NR - SK Ružičková Alena
Jarok Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
971MA Rybárstvo Stupava s.r.o. Andrej Horváth
Stupava Malacky Bratislavský 3- písm. j) 2- písm f) bod i) - ryby z farmy UDOG / CAD, RAW TRANS   platí do 13.02.2020 
154MA Rybářství Hodonín SK, s.r.o.
Sádky Veľké Leváre
Veľké Leváre Malacky Bratislavský 2-písm.ˇf) bod i) - ryby z farmy RN-MA03SK UDOG / CAD   platí do 26.4.2021 
264KS Rybníky za Sokoľom
Sokoľ Košice-okolie Košický 3-písm.i) UDOG / RAW   platí do 4.1.2022 
340 NR Sabadoš Karol
Zbehy Nitra Nitriansky UDOG / SLHBP    
190. PN - SK Sabo Ladislav, Ing.
Vrbové Piešťany Trnavský 3 UDOG / SLHBP    
257. NR - SK Sabo Roman
Lehota Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
881NR Sabo Viliam
Veľké Zálužie Nitra Nitriansky 3-písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 04.05.2019 
189. KE - SK Samuelisová Milena
Košice Košice Košický 3 UDOG / RAW    
787SI Sedalík Štefan
Brodské Skalica Trnavský 3- písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 13.11.2020 
839SO Sejkov
CEHZ 226800
Sejkov Sobrance Košický 2- písm. f) bod i)- uhynuté ošípané z farmy 226800 3- písm. a), e), f) UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 26.02.2019 
619PD Semančíková Veronika
Lehota pod Vtáčnikom Prievidza Trenčiansky 3-písm.f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 29.5.2020 
561TR SHP a.s. farma hydiny Horná Štubňa
Horná Štubňa Turčianské Teplice Žilinský 2-písm. e) bod i)-uhynutá hydina(brojler,nosnica)z farmy Horná Štubňa 3SK-MT06-2 UDOG / CATW TRANS   platí len do 11.11.2020 
562TR SHP a.s., farma hydiny Diviaky
Turčianské Teplice -Diviaky Turčianské Teplice Žilinský 2- písm. f) bod i)-uhynutá hydina(brojler,nosnice) z farmy DSK-VH-TR-04 UDOG / CAD TRANS   platí do 27.06.2020 
246SL SHR Derevjaníková Svetlana
farma Jarabina 207631
Jarabina Stará Ľubovňa Prešovský 3- písm. a),b)bod.i),písm.e) 2-písm.f)bod i) - HD do 12 mesiacov z farmy 207631 UDOG / CAD, RAW, SLHBP   platí do 10.3.2020 
908SB SHR Peter Rabatin
farma Peter Rabatin 130452
Hanigovce Sabinov Prešovský 3-písm. a),e),f) 2-písm. f) bod i)-uhynuté HD do 12 mesiacov len z farmy 130452 UDOG / CAD, FORMF, RMUK, SLHBP TRANS   platí do 22.01.2019 
899PO SHR Tomáš Jurašek
farma 140255
Teriakovce Prešov Prešovský 3-písm. a),e),f) 2-písm. f) bod i)-uhynuté HD do 12 mesiacov len z farmy 140255 UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 07.06.2019 
597PO SHR Vladimír Oros
farma 431097
Červenica Prešov Prešovský 2- písm. f) bod i) - HD do veku 12 mesiacov z farmy 431097 3-písm. a), b) bod i),písm.e),f) UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 02.3.2020 
516RA Silvia Danišová - CHOVPRODUKT U SILVII
Revúca Revúca Banskobystrický 3-písm. e),f) UDOG / FORMF, RAW TRANS   platí len do 24.10.2019 
628PE Silvia Vyšňa Kolláriková
Chynorany Partizánske Trenčiansky 3-písm.a),b)bod i) UDOG / SLHBP TRANS   platí do 6.2.2020 
422TO Simon Golský
Jacovce Topoľčany Nitriansky 3 UDOG / FORMF, SLHBP TRANS    
458PP SINTRA spol. s r.o.odštepný závod ZDROJ
Poprad Poprad Prešovský 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 16.08.2021 
940BR Sitarčík Miloš
Brezno Brezno Banskobystrický 3-pís. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 07.4.2020 
575PT Skýpala Milan
Breznička Poltár Banskobystrický 3-písm. a),e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 07.10.2019 
485IL Slávik Jaroslav
Dubnica nad Váhom Ilava Trenčiansky 3 UDOG / FORMF, SLHBP TRANS Pozastavená   
715RS Slovenský Poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Družba Jesenské
Jesenské Rimavská Sobota Banskobystrický 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 17.03.2021 
055PO SLOVEXA PD-Kapušany, spoločnosť s ručením obmedzeným
farma Nemcovce
CEHZ 419130
Kapušany Prešov Prešovský 3-písm.a),e),f) 2-písm. f) bod i) -ovce do 12. mesiacov z farmy 419130 UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 16.5.2022 
804TO Smatanová Janka
Jacovce Topoľčany Nitriansky 3- písm. a), b) bod i),ii), písm. f) UDOG / FORMF, SLHBP TRANS   platí do 18.10.2021 
791RK SPDP "LÚŽAN"
Liptovská Lúžna Ružomberok Žilinský 3-písm. a), e) UDOG / RAW, SLHBP TRANS   platí do 18.09.2021 
708KS Spišák Jozef
Kalša Košice-okolie Košický 2 - písm.f) bod i)-ošípané z farmy 321522 UDOG / CAD   do 22.2.2021 
490BS SPOL AGRO POČÚVADLO s.r.o.
Bánská Štiavnica Banská Štiavnica Banskobystrický 3-písm. a), b) UDOG / SLHBP TRANS   platí do 02.11.2018  
790NO Srogoň František
Zákamenné Námestovo Žilinský 3-písm. f) UDOG / FORMF   platí do 04.12.2021 
795NO Srogoň Martin
Oravská Lesná Námestovo Žilinský 3-písm. f) UDOG / FORMF   platí do 04.12.2021 
226NR Stanová Andrea
Nitra Nitra Nitriansky 3-písm.a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 15.5.2020 
136. TO - SK Stavebniny spol. s r.o.
Topoľčany Topoľčany Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
163BB Stodola Vladimír
Považská Bystrica Považská Bystrica Trenčiansky 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 11.4.2021 
325 NR Stojka Vojtech
Nitra - Krškany Nitra Nitriansky UDOG / SLHBP    
240. NR - SK Strapko Miroslav,Ing.
Nitra Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
728SE Stredisko Chovu služobných psov
Prezídium policajného zboru, Odbor kynológie a hipológie
Moravský Svätý Ján Senica Trnavský 3- písm. a), b), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 28.02.2022 
48. NR - SK Strhák Stanislav
Nitra Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
092GA Strhlík František
Kajal Galanta Trnavský 3-písm.e),f) UDOG / FORMF, RAW TRANS   platí do 29.06.2020 
92. GA - SK Strhlíková Anna
Kajal Galanta Trnavský 3 UDOG / OTHER Pozastavená   
847PD Supuka Miloš Ing.
"Elbrus Chán"
Ráztočno Prievidza Trenčiansky 2- pís. f) bod. i) - ošípané z farmy 318417 3- písm. a), i), j) UDOG / CAD, RAW, SLHBP TRANS   platí do 16.04.2022 
193PP Suranovská Gabriela, MVDr.
Poprad Poprad Prešovský 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 29.03.2022 
842NO Svetlák Karol
Klin Námestovo Žilinský 3- písm. a), e) UDOG / RAW, SLHBP TRANS   platí do 01.3.2019 
255. NR - SK Sýkora Kazimír
Jarok Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
679DS Szelle Alexander
Veľké Blahovo Dunajská Streda Trnavský 3-písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   povolený od 11.11.2014 platí do 27.11.2020 
302ZM Šabík Ľubomír Ing.
Malé Vozokany Zlaté Moravce Nitriansky 3-písm.a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 16.5.2020 
046NR Šajter Martin
Lukačovce Nitra Nitriansky 3-písm.a),b) bod i),písm.e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 05.6.2020 
844LC Šandulová Zuzana Mgr.
Halič Lučenec Banskobystrický 3- písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 11.03.2016 
427LV Ševčík Peter
chovateľská stanica "OLD Lioness, Strážny vrch"
Levice Levice Nitriansky 3-písm.a),b) bod i)písm. e),f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 08.02.2020 
167. ZV - SK Šiko Miroslav
Pliešovce Zvolen Banskobystrický 3 UDOG / SLHBP    
221. ZV - SK Šiko Miroslav
Pliešovce Zvolen Banskobystrický 3 UDOG / SLHBP    
613BR Škôlková Martina
Beňuš Brezno Banskobystrický 3-písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 10.5.2020 
816NR Šlosár Miroslav
Janíkovce Nitra Nitriansky 3-písm. a), e) f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 14.08.2021 
SZ154TO Šomšágová Anna
Nadlice Topoľčany Nitriansky 3- písm.a),b) bod i),ii), písm. f) psy UDOG / SLHBP   platí do 03.2.2020 
98. ZV - SK Šramko Peter, Mgr.
Sliač Zvolen Banskobystrický 3 UDOG / OTHER    
249. ZM - SK Štangová Marcela
Ladice Zlaté Moravce Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
530PP Šteczová Alica
Jánovce Poprad Prešovský 3-písm.a),c),e),f),k) bod iii) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 24.5.2020 povolená od 307.2013 
211PO Štefan Nižník - AQUA EXOTIC ZDRUŽENIE
Kapušany Prešov Prešovský 3-písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 31.6.2019 
025SB Štefan Potaš

Šarišské Michaľany Sabinov Prešovský 3-písm.a),b) bod.1,písm.e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 07.9.2020 
523RS Štefan Tankó SHR
Rimavská Sobota Rimavská Sobota Banskobystrický 2-písm.f)bod i)-HD do 12 mesiacov,ošípané z farmy 309220 3-písm.e),f) UDOG / CAD, FORMF, RAW TRANS   platí do 18.07.2019 
944SA Štefan Vencel
Šaľa Šaľa Nitriansky 3-písm. e) UDOG / RAW TRANS   platí do 18.8.2019 
945SA Štefan Vencel

Kráľová nad Váhom Šaľa Nitriansky 3-písm. e) UDOG / RAW TRANS   platí do 18.8.2019 
235NR Štefanka Silvester
Nitra Nitra Nitriansky 3- písm.a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 03.05.2021 
269SB Štofko Jakub
Sabinov Sabinov Prešovský 3-písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 12.02.2022 
251. ZM - SK Štukovský Ján, Ing.
Machulince Zlaté Moravce Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
62. NR - SK Šuran Martin
Veľké Zálužie Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
139KE TACI plus, s.r.o.
Košice Košice Košický 3-písm.a).b) bod i), písm.e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 23.03.2021 
726SN Tarbaj Slavomír
Krompachy Spišská Nová Ves Košický 3-písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 22.01.2021 
560DS Tászli Attila
Dunajská Streda Dunajská Streda Trnavský 3- písm.a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí len do 27.11.2020 
024LV TEKRO Nitra, s.r.o.
Veľký Ďur Levice Nitriansky 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 23.10.2020 
140. ZV - SK Teren Ivan
Pliešovce Zvolen Banskobystrický 3 UDOG / SLHBP    
109RS Tisovec-Markovo-Dianiška Peter
405831
Tisovec Rimavská Sobota Banskobystrický 3- písm. e),f) 2- uhynutý HD do veku 12 mes. z farmy 405831 UDOG / CAD, FORMF, RAW TRANS   platí do 14.04.2019 
169. SN - SK Tkáč Dušan
Krompachy Spišská Nová Ves Košický 3 UDOG / SLHBP    
960SB Tkáč Jozef
Sabinov Sabinov Prešovský 3-písm.a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 30.11.2019 
907PO Tomáš Poník SHR
Farma-HD Terňa -131201
Terňa Prešov Prešovský 3-písm. a),e),f) 2-písm. f) bod i) uhynuté ošípané a HD do 12 mesiacov len z farmy 131201 UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 15.7.2019 
73. NR - SK Toroková Darina
Nitra Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
376 NR Tóth Miroslav
Jarok Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
376 NR Tóth Miroslav
Jarok Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
810LC Tóthová Judita
Prša Lučenec Banskobystrický 3- písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 07.01.2019 
891SL Trade Corporation, s.r.o.
Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa Prešovský 3-písm. a), e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 26.07.2019 
281NR Trubíni Peter
Vráble Nitra Nitriansky 3- písm. a),e).f) UDOG / FERT, RMUK, SLHBP TRANS   platí do 25.10.2021 
055NO Turbek Miroslav
Lokca Námestovo Žilinský 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 08.04.2022 
416LC Týnusová Martina, Ing.
Lovinobaňa Lučenec Banskobystrický 3 UDOG / FORMF, SLHBP TRANS    
005KS Účelové zariadenie pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach
Rozhanovce Košice-okolie Košický 3- písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 07.03.2019 
481CA UNI-CON Kysuce spol. s r.o.
Raková Čadca Žilinský 2- písm. f) bod i) - hydina, ošípané z farmy 101565 3- písm. a), e), f) UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 07.01.2019 
972PO Urbanová Ivana
Varhaňovce Prešov Prešovský 3-písm.a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 02.02.2020 
150TO Urminský Jozef
Tesáre Topoľčany Nitriansky 3-písm. a),b) bod i).ii), písm.f) UDOG / FORMF, SLHBP TRANS   platí do 02.11.2019 
656LV Ústav na výkon trestu odňatia slobody
kynologický objekt
Želiezovce Levice Nitriansky 2- písm.f)- hydina, ošípané 3- písm.a),b),e) UDOG / CAD, RAW, SLHBP TRANS   platí do 27.7.2020 
284. KE - SK Ústav na výkon trestu odňatia slobody, oddelenie ochrany a obrany Košice
Košice Košice Košický 3 UDOG / OTHER, RAW    
282. KE - SK Ústav na výkon väzby a ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Košice Košice Košický 3 UDOG / OTHER, RAW    
466BJ Valerián Mihňák
Hydinárska farma DUBIE(434803)
Dubie Bardejov Prešovský 2-písm.f) bod i)-hydina z farmy 434803 UDOG / CAD TRANS   platí do 15.03.2022 
38. NR - SK Varga Juraj
Lehota Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
928PO Vargová Helena
082 04 Prešov Prešovský 3-písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 08.4.2019 
399 RS Vegal, s.r.o.
farma Večelkov (327944)
Rimavská sobota Rimavská Sobota Banskobystrický 3-písm.b) bod.ii),písm. c),f) 2-písm.f)bod. i)-hydina z farmy 327944 UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 26.10.2020 
676RS Vegal, s.r.o.
farmy Orávka (220981)
Orávka Rimavská Sobota Banskobystrický 3-písm.b) bod ii),písm.c),f) 2-písm.f)bod i)-hydina z farmy 220981 UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 26.10.2017 
423GA VELBA s.r.o.
Dolná Streda Galanta Trnavský 3-písm. a),b) bod. i),písm. e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 23.9.2019 
612SE Velický Ivan
Lakšárska Nová Ves Senica Trnavský 3-písm.a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   5.5.2020 
627NO Veronika Pitáková
Novoť Námestovo Žilinský 3-písm.f) UDOG / FORMF   03.5.2020 
053PP Veronika Zoričáková
Ždiar Poprad Prešovský 3-písm.f) 2-písm. f) bod i)-HD do 12 mesiacov z farmy 134233 UDOG / CAD, FORMF TRANS   platí do 15.5.2022 
717SA VESELÉ LABKY
Vlčany Šaľa Nitriansky 3-písm. a), e), f) UDOG / FORMF, SLHBP TRANS   platí do 23.03.2021 
773BJ VIJOFEL plus s.r.o.
Hertník Bardejov Prešovský 3-písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 19.10.2021 
846PP Vikartovská agrárna spoločnosť, a.s.
farma 203552
Vikartovce Poprad Prešovský 2- písm. f) bod. i)-HD do 12 mes. z farmy 203552 3- písm. f) UDOG / CAD, FORMF TRANS   platí do 13.02.2022 
875RK Viliam Richter-Kynologický Klub specialist Liptovské Sliače
Liptovské Sliače Ružomberok Žilinský 3-písm. a) UDOG / SLHBP TRANS   platí do 05.07.2019 
832GA Vladimír Šelestiak
CEHZ 323182
Veľké Úľany Galanta Trnavský 2- písm. f) bod. i) - uhynuté ošípané z farmy 323182 3- písm. a), e), f) UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS Pozastavená  platí do 13.11.2018 
206SK Vladislav Paľurik - SHR-AGROTREND
Roztoky Svidník Prešovský 2- písm. f) bod i)-HD do 12.mes. z farmy 303969 UDOG / CAD   platí do 08.11.2021 
793BB VOJENSKÁ POLÍCIA,
odbor výcviku a kynológie Vlkanová-Hronsek
oddelenie kynológie
Hronsek Banská Bystrica Banskobystrický 3- písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 08.12.2021 
786ZV Vojenský útvar 4977 Sliač
Sliač Zvolen Banskobystrický 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 02.11.2021 
510PD Vojenský útvar 5728 Martin
Pracovisko Nováky
Nováky Prievidza Trenčiansky 3- písm. a), b)bod.i),písm. e),f),j) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 12.01.2020 
513TN Vojenský útvar 5728 Trenčín
Psinec
Trenčín Trenčín Trenčiansky 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 21.12.2019 
538NZ Vrabec Emil, Mgr.
Komjatice Nové Zámky Nitriansky 3-písm. a),b) bod i),písm. e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 13.01.2020 
125MA Výcvikové stredisko služobnej kynológie Gajary
Gajary Malacky Bratislavský 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 08.02.2021 
840SO Záhor
CEHZ 205170
Záhor Sobrance Košický 2- písm. f) bod i)- uhynuté ošípané z farmy 205170 3- písm. a), e), f) UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 26.02.2019 
187. ZV - SK Zachar Pavel
Zvolen Zvolen Banskobystrický 3 UDOG / SLHBP    
946MI ZAMIO s.r.o.
Pozdišovce Michalovce Košický 3-písm. a), b) bod. i),písm.e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 24.04.2020 
267HE ZAPO Group s.r.o.
Humenné Humenné Prešovský 3-písm.a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANBP   platí do 19.04.2021 
256. NR - SK Záruba Jozef
Lehota Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
872RS Zdenka Spodniaková
farma 236620
Lehota pod Rimavicou Rimavská Sobota Banskobystrický 2 - písm. f) bod i) - HD do 12 mesiacov z farmy 236620 3- písm. e), f) UDOG / CAD, FORMF, RAW TRANS   platí do 15.06.2019 
259. NR - SK Zeleňák Ondrej
Veľké Zálužie Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
215. NR - SK ZK - Partner s.r.o.
Cabaj - Čápor Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
400 LC Zoka Ivan
Cinobaňa Lučenec Banskobystrický 3 UDOG / FORMF, SLHBP TRANS    
861LC Zoltán Ďurčík SHR
Halič-Telka, 206344
Halič Lučenec Banskobystrický 2- písm. f) bod i)-ošípané, hydina a HD do 12 mesiacov z farmy 206344 UDOG / CAD TRANS   platí do 09.05.2019 
799PB Zverník Biely potok
Dolný Lieskov Považská Bystrica Trenčiansky 3-písm. a), b) bod i) UDOG / OTHER, SLHBP TRANS   platí do 31.12.2018 
343 NR Žák Peter Ing.
Cabaj - Čápor Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
553BJ Žumár Jozef,
chovná stanica "Z. Marečková"
Zborov Bardejov Prešovský 3- písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí len do 26.11.2019 

počet prevádzkarní : (561)Vysvetlivky -  Kategórie, Pridružené činnosti / Category, Associated activities
  BIOGP Výrobnňa bioplynu / Biogas plants
  CoIP Spoluspaľovňa / Co-incineration plants
  COLC Zberné stredisko / Collection Centre (where appropriate, specify the use)
  COLL Zber živočíšnych vedľajších produktov (ŽVP) / Collection of ABP
  COMBP Energetické zariadenia / Combustion plants
  COMP Kompostáreň / Composting plants
  DEPABP Odosielanie ŽVP /
  DESTBP Príjem ŽVP /
  FEEDP Používanie krmív so živočíšnymi bielkovinami /
  GATRP Výroba loveckých trofejí / Game Trophies Plant
  CHAN Monitorované zásielky / Channelled consignments Article 8(4) of Directive 97/78/EC
  INCP Spaľovňa / Incineration plants
  INTP XX Zariadenie na predbežné spracovanie / Intermediate Plant
  OALKHP Alkalická hydrolýza / Other means: alkaline hydrolysis process plant
  OBIODP Výroba bionafty / Other means: biodiesel production process plant
  OBRGAP Spaľovanie podľa BROKSA / Other means: brookes gasification process plant
  OCOMBTB Iné použitie: spaľovanie v tepelnom kotli / Other means: combustion in a thermal boiler
  OHPHBP Výroba bioplynu pomocou vysokotlakovej hydrolýzy / Other means: high pressure hydrolysis biogas process plant
  OHPHTHP Vysokotlaková, vysokoteplotná hydrolýza / Other means: high pressure high temperature hydrolysis process plant
  OLCP Oleochemický závod / Oleo-chemical Plant (only Cat. 2 or 3)
  OTHER Iné aktivity / Other activities (please specify)
  OTMBFP Iné použitie: termo-mechanická produkcia biopaliva / Other means: thermo-mechanical biofuel production
  PETPP Výroba krmív pre spoločenské zvieratá iba zo spracovaných ŽVP / Petfood plant using only processed ABP
  PETPR Výroba krmív pre spoločenské zvieratá zo surových ŽVP / Petfood plant using raw ABP
  PFERT Spracovanie hnoja a výroba org. Hnojív /
  PHAR Farmaceutické aktivity, vrátane zdravotníckych pomôcok / Pharmaceutical activity, including medical device
  PROCP Spracovateľský závod / Processing Plant
  SALEBP Uvádzanie na trh ŽVP /
  STORP Sklad / Storage Plant
  TAN Garbiareň (činenie koží) / Tannery
  TECHP XX Technický závod / Technical plants (other; please specify)
  TECHTAX XX Technický závod na vypchávanie zvierat / Technical plant for taxidermy purposes
  TRADEBP Obchodovanie so ŽVP /
  TRANBP Preprava ŽVP /
  TRANS Preprava ŽVP / Transport of ABP
  UCOSM Použitie pre kozmetické výrobky / Use for cosmetic products
  UDER Použitie pre diagnostiku, vzdelávanie a vedecké účely / Use for diagnostics, education, research
  UDOG Použitie pre uznanné chovné stanice psov / Use for dogs recognised kennels
  UFERT Použitie na hnojenie / Use for fertilisers
  UFUR Použitie pre kožušinové zvieratá / Use for fur animals
  UINSE Použitie pre hmyz (vrátane červov) na návnady pre rybolov / Use for insects (including maggots) for fishing bait
  UNEC Použitie pre zdochlino žravé vtáky / Use for necrophagous birds
  URBP Použitie pre plazy a dravé vtáky / Use for reptiles and birds of prey
  USEFEEDP Zapracovanie spracovaných živočíšnymi bielkovin do krmiv /
  UWILD Použitie pre voľne žijúce zvieratá / Use for wild animals
  UZOO Použitie pre zoo a cirkusové zvieratá / Use for zoo/circus animals

Vysvetlivky -  Výrobky, Poznámky  / Product types,  Remarks
  API Včelárske výrobky / Apiculture by-products
  BHHP Kosti, rohy, kopytá a výrobky z nich / Bones, horns, hooves and products thereof
  BIOD Bionafta / Biodiesel
  BIOG Bioplyn / Biogas
  BIOR Zvyšky trávenia pri výrobe bioplynu / Residues from biogas production other than biogas
  BLPF Krvné produkty na kŕmne účely / Blood products for feeding purposes
  BLPT Krvné produkty na technické použitie / Blood products for technical purposes
  CAD Kadáver (telo uhynutého zvieraťa) / Cadaver
  CATW Kuchynský odpad / Catering waste
  COL Kolagén / Collagen
  COMR Zvyšky po kompostovaní / Residues after composting
  COSM Kozmetické výrobky / Cosmetic products
  DCAP Fosforečnan vápenatý / Dicalcium phosphate
  DIGR Zvyšky trávenia / iné ako pri výrobe bioplynu (iné ako BIOR) / Digestion residues/ digestate other than BIOR
  DTC Obsah tráviaceho traktu / Digestive tract content
  EGG Vaječné produkty / Egg Products
  FATD Deriváty tukov / Fat derivatives
  FATF Kafilerické tuky a rybí olej určené na kŕmne účely / Rendered fats and fish oil for feeding
  FATOL Kafilerické tuky so živočíšnych vedľajších produktov určených na technické účely / Rendered fat from ABP for oleochemical purposes
  FATOT Kafilerické tuky a rybí olej určené na iné účely ako kŕmne alebo technické / Rendered fats and fish oil for purposes other than for feeding or for oleochemical purposes
  FEED Výroba krmív (prosím špecifikovať) / Feed production (please specify)
  FERT Hnojivá iné ako DIGR alebo BIOR / Fertilisers other than DIGR or BIOR
  FORMF Bývalé potraviny / Former foodstuff
  GATR Lovecké trofeje / Game trophies
  GEL želatína / Gelatine
  HISKR Surové kože a usne / Raw hides and skins
  HISKT Činenné alebo inak ošetrené kože a usne / Tanned or otherwise treated hides and skins
  HKP Hľuzy, koreňové plodiny /
  HYDP Hydrolyzovaná bielkovina / Hydrolysed protein
  INSE Hmyz vrátane červov slúžiacich ako návnada pri rybolove / Insects including maggots
  MANP Spracovaný hnoj a výrobky z hnoja / Processed manure and manure products
  MANU Nespracovaný hnoj / Unprocessed manure
  MBM Mäsokostná múčka (kategória 1 alebo 2) / Meat and bone meal (Category 1 or 2)
  MEDD Zdravotnícke pomôcky / Medical devices
  MIMC Mlieko, mliečne výrobky a mledzivo / Milk, milk based products and colostrum
  OBJK Objemové krmivá /
  OTHER Iné výrobky (prosím špecifikovať) / Other products (please specify)
  PAP Spracovaná živočíšna bielkovina (kategória 3) / Processed animal protein (Category 3)
  PETC Konzervované krmivo pre spoločenské zvieratá (konzervy) / Canned petfood
  PETD Žuvačky pre psov / Petfood: dogchews
  PETFI Chuťové prísady na výrobu krmív pre spoločenské zvieratá / Flavouring innards for petfood
  PETP Spracované krmivo pre spoločenské zvieratá, iné ako konzervy / Processed petfood other than canned petfood
  PETR Surové krmivo pre spoločenské zvieratá / Raw petfood
  PHARM Farmaceutické výrobky / Pharmaceutical products
  RAW Iné nespracované živočíšne vedľajšie produkty / Other unprocessed ABP
  RMUK Rybia múčka /
  SERE Konské sérum / Serum of equidae
  SLHBP Živočíšne vedľajšie produkty z bitúnkov (iné) / Slaughterhouse by-products (other)
  TAXP Vypchávanie zvierat / Taxidermy products
  TCAP Fosforečnan trivápenatý / Tricalcium phosphate
  WHBF Vlna, srsť, štetiny ošípaných, perie / wool, hair, pig bristle, feather
  WWT Materiály získané pri spracovaní odpadových vôd / Material collected from waste water treatment