Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Schválené prevádzkarne - SEKCIA VIII.   Výrobne krmív pre spoločenské zvieratá [ Petfood plants ]


Výrobne krmív pre spoločenské zvieratá [ Petfood plants ]

Vyhľadávanie/Triedenie/ Export
  

Zobraz všetko (zrušenie filtru)

Export do formátu: XLS | DOC | XML

Zoznam prevádzkarní, pre ktoré sú ustanovené požiadavky v nariadení (ES) č. 1069/2009Práca zo zoznamom : Zoznam je možné triediť (zoradiť) podľa jednotlivých stĺpcov. Stačí kliknúť na názov stĺpca a zoznam sa zatriedi (zoradí) podľa daného stĺpca. Po otvorení je zoznam triedený (zoradený) podľa názvu prevádzkarne. V prípade že chcete hľadať v zozname podľa jedného parametru, stačí hľadaný parameter napísať do kolónky vyhľadávanie v zozname, stlačiť tlačidlo hľadaj a na stránke sa zobrazia len záznamy ktoré hľadanému parametru vyhovujú. V prípade vyhľadávanie podľa viacerých parametrov, použite rozšírené vyhľadávanie.Ak chcete opäť vidieť všetky záznamy stačí kliknúť na Zobraz všetko (zrušenie filtra) a zoznam sa zobrazí celý.

Schvaľovacie číslo / Approval number Nazov / Name Adresa, Mesto / Address, Town Okres / District Kraj / Region Kategória / Category Činnosti a výrobky / Activities and Product types Pridružené činnosti / Associated activities Poznámky / Remarks
PETD-ZV53SK FUFI - výroba a predaj sušených maškŕt pre spoločenské zvieratá
IČO: 50697293
Horné Breziny 17,
Dobrá Niva
Zvolen Banskobystrický 3-písm.a),b) bod i), bod f) PETPR / PETD    
PM - NR 04 SK HSH spol. s r.o.
IČO: 31409890
Majer 236, 951 35,
Veľké Zálužie
Nitra Nitriansky 3 PETPR / PETR UDOG, UFUR    
PETD-KE55SK HYDINA SLOVENSKO s.r.o.
IČO: 45300950
Napájadlá 1,
Košice
Košice Košický 3- písm. a),b) bod ii) PETPR / PETR    
PM - SI 06 SK HYDINÁR a.s.
IČO: 31421792
ČSLA, 908 45,
Gbely
Skalica Trnavský 3 PETPR / PETR UDOG    
PETD-ZV48SK CHEW CHEW, s.r.o.
IČO: 44877935
Pribinova 558/23,
Zvolen
Zvolen Banskobystrický 3- parožie PETPR / PETD    
FEEDFISCH-TN03-SK Jtm carp
IČO: 53568575
Záhumenská 640/19,
Horné Srnie
Trenčín Trenčiansky 3- krmiva pre ryby - návnady, nástrahy OTHER / FEED Dočasne povolená  platí do 06.10.2021 
PM - KS 01 SK KOMES FUT s.r.o
IČO: 31721761
044 44 Kráľovce 199,
Kráľovce
Košice-okolie Košický 3 písm. a), b) PETPR / PETC, PETD, PETP TRANS    
PETD-BA46SK MLS
IČO: 47106786
Škultétyho 12,
Bratislava
Bratislava 3 Bratislavský 3-písm. f) PETPR / PETP    
PM-BA30SK MUDr. Anton Orbán
IČO: 32069006
Hlohová 14,
Bratislava
Bratislava 2 Bratislavský 3-písm.a),b),e),f) PETPR / PETP    
PETD-DS45SK Partner in Pet Food SK s.r.o.
IČO: 46333037
Dunajský Klatov 141,
Dunajský Klatov
Dunajská Streda Trnavský 3 spracované živočíšne bielkoviny, oškvarková múčka, rybia múčka, kafilerický tuk kat.3 PETPP / PETP USEFEEDP    
PM-NR10SK Pesko
IČO: 48055781
Biovetská 32 areál firmy Mevak,
Nitra
Nitra Nitriansky 3 - písm.a), b) bod i.), ii.) PETPR / PETR TRANS    
PETD-SE52SK Pet Pet pro s.r.o.
IČO: 34097635
ul. ČSĽA č. 1403,
Gbely
Senica Trnavský 3-písm.a),b),j) balenie žuvačiek pre psov PETPR / PETD, PETR OTHER    
PM - KK 05 SK PODTATRANSKÁ HYDINA a.s.
IČO: 31651682
Slavkovská cesta 54, 060 04,
Kežmarok
Kežmarok Prešovský 3 PETPR / PETR UDOG    
PETD-BA49SK RAJO a.s.
IČO: 31329519
Studená 35,
Bratislava
Bratislava 2 Bratislavský 3- písm. e)- mlieko pre mačky PETPR / PETP    
PETD-KK53SK Tatranská mliekareň a.s.
IČO: 31654363
Nad traťou 26,
Kežmarok
Kežmarok Prešovský 3- mlieko pre mačky PETPR / MIMC    
PETD-RS54SK TAURIS,a.s.
IČO: 36773123
Potravinárska 6,
Rimavská Sobota
Rimavská Sobota Banskobystrický 3- žuvačky pre psov PETPR / PETD TRANBP    
PETD-TN51SK Trenpes s.r.o.
IČO: 50102320
Opatovce č. 167,
Opatovce
Trenčín Trenčiansky 3- písm.a).b) bod i),iii), písm.e) PETPR / PETD COLL, TRANS    
FEEDFISCH-DS02-SK Tribeta, s.r.o.
IČO: 50204289
Tonkovce 320,
Nový Život
Dunajská Streda Trnavský 3- návnady a nástrahy pre ryby OTHER / FEED TRANS Dočasne povolená   
PM - PO 08 SK Vraník František, Ing. - Biofer združenie
IČO: 30237939
Jánošíkova 67, 080 01,
Prešov
Prešov Prešovský 3 PETPR / PETP    
PETD-LM42SK Výrobňa krmív pre spoločenské zvieratá-žuvacie produkty pre psov
IČO: 10854380
Podtatranského 17/16,
Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš Žilinský 3 PETPR / PETD TRANBP, TRANS    
PETD-PN43-SK ZOOPRODUKT SLOVAKIA s.r.o.,
Sklad a výroba
IČO: 36250309
Športová 382,
Veľké Orvište
Piešťany Trnavský 3- zhody, parožie PETPR / PETD TRANBP, TRANS    

počet prevádzkarní : (21)Vysvetlivky -  Kategórie, Pridružené činnosti / Category, Associated activities
  BIOGP Výrobnňa bioplynu / Biogas plants
  BIOGPNM Bioplynová stanica vnútroštátny trh / Biogas plants only on the national market
  CoIP Spoluspaľovňa / Co-incineration plants
  COLC Zberné stredisko / Collection Centre (where appropriate, specify the use)
  COLL Zber živočíšnych vedľajších produktov (ŽVP) / Collection of ABP
  COMBP Energetické zariadenia / Combustion plants
  COMP Kompostáreň / Composting plants
  COMPNM Kompostaréň vnutroštátny trh / Composting plants only on the national market
  COMPR Kompostaréň registrovaná / Composting plants only register
  DEPABP Odosielanie ŽVP /
  DESTBP Príjem ŽVP /
  FEEDP Používanie krmív so živočíšnymi bielkovinami /
  FOODP Potravinársky závod / Food plant
  GATRP Výroba loveckých trofejí / Game Trophies Plant
  HANDLP Závod kde sa spracovávajú ŽVP po ich zbere (predbežné spracovanie) / Plants handling ABP after their collection
  CHAN Monitorované zásielky / Channelled consignments Article 8(4) of Directive 97/78/EC
  INCP Spaľovňa / Incineration plants
  INTP Zariadenie na určité medziprodukty / Establishment for certain intermediates
  OALKHP Alkalická hydrolýza / Other means: alkaline hydrolysis process plant
  OBIODP Výroba bionafty / Other means: biodiesel production process plant
  OBRGAP Spaľovanie podľa BROKSA / Other means: brookes gasification process plant
  OCAFTB Iné prostriedky: Spaľovanie živočíšneho tuku v tepelnej elektrárni / Other means: Combustion of animal fat in a thermal boiler process plant
  OCOMBTB Iné použitie: spaľovanie v tepelnom kotli / Other means: combustion in a thermal boiler
  OEFP Iné prostriedky: Závod na silážovanie materiálu z rýb / Other means: Ensilage of fish material process plant
  OHPHBP Výroba bioplynu pomocou vysokotlakovej hydrolýzy / Other means: high pressure hydrolysis biogas process plant
  OHPHTHP Vysokotlaková, vysokoteplotná hydrolýza / Other means: high pressure high temperature hydrolysis process plant
  OLCP Oleochemický závod / Oleo-chemical Plant (only Cat. 2 or 3)
  OLTPPM Iné prostriedky: Zariadenie na výrobu hnoja ošípaných a hydiny úpravou vápnom / Other means: Lime treatment for pig and poultry manure plant
  OMSCP Iné prostriedky: Zariadenia na výrobu obnoviteľných palív viacstupňový katalytický procesom / Other means: Multi-step catalytic process for the production of renewable fuels plant
  ORAT Prevádzkovatelia zodpovední za zabezpečenie prepravy / Operators responsible for arranging transport
  ORNM Činnosti registrované len na národnej úrovni / Operators registered for the national market
  OTHER Iné aktivity / Other activities (please specify)
  OTMB Iné prostriedky: Závod na spracovanie termomechanických bioalív / Other means: Thermomechanical biofuel production process plant
  OTMBFP Iné použitie: termo-mechanická produkcia biopaliva / Other means: thermo-mechanical biofuel production
  O-TRADE Registrovaní obchodníci vrátane špedičných agentúr v prípade vývozu do krajín mimo EÚ a dovozu z krajín mimo EÚ / Registered traders, including forwarding agencies in case of export to non-EU countries and import from non-EU countries
  PETPP Výroba krmív pre spoločenské zvieratá iba zo spracovaných ŽVP / Petfood plant using only processed ABP
  PETPR Výroba krmív pre spoločenské zvieratá zo surových ŽVP / Petfood plant using raw ABP
  PFERT Spracovanie hnoja a výroba org. Hnojív /
  PHAR Farmaceutické aktivity, vrátane zdravotníckych pomôcok / Pharmaceutical activity, including medical device
  PROCP Spracovateľský závod / Processing Plant
  RETAIL Maloobchod / Retail
  SALEBP Uvádzanie na trh ŽVP /
  STORP Sklad / Storage Plant
  TAN Garbiareň (činenie koží) / Tannery
  TECHAPI Zariadenie na spracovanie vosku včiel / Processing plant beeswax
  TECHP XX Technický závod / Technical plants (other; please specify)
  TECHTAX XX Technický závod na vypchávanie zvierat / Technical plant for taxidermy purposes
  TRADEBP Obchodovanie so ŽVP /
  TRANBP Preprava ŽVP /
  TRANDP Preprava odvodených produktov / Transport derived products
  TRANS Preprava ŽVP / Transport of ABP
  UCOSM Použitie pre kozmetické výrobky / Use for cosmetic products
  UDER Použitie na diagnostiku, výskum, vedu, činidla / Use for diagnostics, research, science, reagents
  UDOG Použitie pre uznanné chovné stanice psov / Use for dogs recognised kennels
  UFERT Závod spracovávajúci surovú ŽVP vrátane hnoja na organické hnojiva / Organic fertilisers plant processing raw ABP including manure
  UFERTNM Závod spracovávajúci surovú ŽVP vrátane hnoja na organické hnojiva na národnej úrovni / Organic fertilisers plant processing raw ABP including manure for the national market
  UFERTP Závod na organické hnojivá využívajúci iba odvodené produkty (MKM a SŽB) / Organic fertilisers plant using derived products only (MBM and PAP)
  UFUR Použitie pre kožušinové zvieratá / Use for fur animals
  UINSE Použitie pre hmyz (vrátane červov) na návnady pre rybolov / Use for insects (including maggots) for fishing bait
  UNEC Použitie pre zdochlino žravé vtáky / Use for necrophagous birds
  UOFSI Použitie organických hnojív z MKM a SŽB / Use for fertilisers of MBM and PAP
  UPET Použitie pre spoločenské zvieratá / Use for pet animals
  URBP Použitie pre plazy a dravé vtáky / Use for reptiles and birds of prey
  USDD Regulácia živočíšnych škodcov / Animal pest control activities
  USEFEEDP Zapracovanie spracovaných živočíšnymi bielkovin do krmiv /
  USHEL Použitie pre zvieratá v útulkoch / Use for animals in shelters
  UWILD Použitie pre voľne žijúce zvieratá / Use for wild animals
  UZOO Použitie pre zoo a cirkusové zvieratá / Use for zoo/circus animals

Vysvetlivky -  Výrobky, Poznámky  / Product types,  Remarks
  API Včelárske výrobky / Apiculture by-products
  BHHP Kosti, rohy, kopytá a výrobky z nich / Bones, horns, hooves and products thereof
  BIOD Bionafta / Biodiesel
  BIOG Bioplyn / Biogas
  BIOR Zvyšky trávenia pri výrobe bioplynu / Residues from biogas production other than biogas
  BLPF Krvné produkty na kŕmne účely / Blood products for feeding purposes
  BLPT Krvné produkty na technické použitie / Blood products for technical purposes
  CAD Kadáver (telo uhynutého zvieraťa) / Cadaver
  CATW Kuchynský odpad / Catering waste
  COL Kolagén / Collagen
  COMR Zvyšky po kompostovaní / Residues after composting
  COSM Kozmetické výrobky / Cosmetic products
  DCAP Fosforečnan vápenatý / Dicalcium phosphate
  DIGR Zvyšky trávenia / iné ako pri výrobe bioplynu (iné ako BIOR) / Digestion residues/ digestate other than BIOR
  DTC Obsah tráviaceho traktu / Digestive tract content
  EGG Vaječné produkty / Egg Products
  FATD Deriváty tukov / Fat derivatives
  FATF Kafilerické tuky a rybí olej určené na kŕmne účely / Rendered fats and fish oil for feeding
  FATOL Kafilerické tuky so živočíšnych vedľajších produktov určených na technické účely / Rendered fat from ABP for oleochemical purposes
  FATOT Kafilerické tuky a rybí olej určené na iné účely ako kŕmne alebo technické / Rendered fats and fish oil for purposes other than for feeding or for oleochemical purposes
  FEED Výroba krmív (prosím špecifikovať) / Feed production (please specify)
  FERT Hnojivá iné ako DIGR alebo BIOR / Fertilisers other than DIGR or BIOR
  FORMF Bývalé potraviny / Former foodstuff
  GATR Lovecké trofeje / Game trophies
  GEL želatína / Gelatine
  HISKR Surové kože a usne / Raw hides and skins
  HISKT Činenné alebo inak ošetrené kože a usne / Tanned or otherwise treated hides and skins
  HKP Hľuzy, koreňové plodiny /
  HYDP Hydrolyzovaná bielkovina / Hydrolysed protein
  INSE Hmyz vrátane červov slúžiacich ako návnada pri rybolove / Insects including maggots
  MANP Spracovaný hnoj a výrobky z hnoja / Processed manure and manure products
  MANU Nespracovaný hnoj / Unprocessed manure
  MBM Mäsokostná múčka (kategória 1 alebo 2) / Meat and bone meal (Category 1 or 2)
  MEDD Zdravotnícke pomôcky / Medical devices
  MIMC Mlieko, mliečne výrobky a mledzivo / Milk, milk based products and colostrum
  OBJK Objemové krmivá /
  OTHER Iné výrobky (prosím špecifikovať) / Other products (please specify)
  PAP Spracovaná živočíšna bielkovina (kategória 3) / Processed animal protein (Category 3)
  PETC Konzervované krmivo pre spoločenské zvieratá (konzervy) / Canned petfood
  PETD Žuvačky pre psov / Petfood: dogchews
  PETFI Chuťové prísady na výrobu krmív pre spoločenské zvieratá / Flavouring innards for petfood
  PETP Spracované krmivo pre spoločenské zvieratá, iné ako konzervy / Processed petfood other than canned petfood
  PETR Surové krmivo pre spoločenské zvieratá / Raw petfood
  PHARM Farmaceutické výrobky / Pharmaceutical products
  RAW Iné nespracované živočíšne vedľajšie produkty / Other unprocessed ABP
  RMUK Rybia múčka /
  SERE Konské sérum / Serum of equidae
  SLHBP Živočíšne vedľajšie produkty z bitúnkov (iné) / Slaughterhouse by-products (other)
  TAXP Vypchávanie zvierat / Taxidermy products
  TCAP Fosforečnan trivápenatý / Tricalcium phosphate
  WHBF Vlna, srsť, štetiny ošípaných, perie / wool, hair, pig bristle, feather
  WWT Materiály získané pri spracovaní odpadových vôd / Material collected from waste water treatment