Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Schválené prevádzkarne - SEKCIA VI.   Zariadenia na výrobu bioplynu [ Biogas plants ]


Výrobnňa bioplynu [ Biogas plants ]

Vyhľadávanie/Triedenie/ Export
  

Zobraz všetko (zrušenie filtru)

Export do formátu: XLS | DOC | XML

Zoznam prevádzkarní, pre ktoré sú ustanovené požiadavky v nariadení (ES) č. 1069/2009Práca zo zoznamom : Zoznam je možné triediť (zoradiť) podľa jednotlivých stĺpcov. Stačí kliknúť na názov stĺpca a zoznam sa zatriedi (zoradí) podľa daného stĺpca. Po otvorení je zoznam triedený (zoradený) podľa názvu prevádzkarne. V prípade že chcete hľadať v zozname podľa jedného parametru, stačí hľadaný parameter napísať do kolónky vyhľadávanie v zozname, stlačiť tlačidlo hľadaj a na stránke sa zobrazia len záznamy ktoré hľadanému parametru vyhovujú. V prípade vyhľadávanie podľa viacerých parametrov, použite rozšírené vyhľadávanie.Ak chcete opäť vidieť všetky záznamy stačí kliknúť na Zobraz všetko (zrušenie filtra) a zoznam sa zobrazí celý.

Schvaľovacie číslo / Approval number Nazov / Name Mesto / Town Okres / District Kraj / Region Kategória / Category Činnosti a výrobky / Activities and Product types Pridružené činnosti / Associated activities Poznámky / Remarks
BS-TR09SK Bioenergetické centrum ŠK AQUA Turčianské Teplice
IČO: 36383414
Turčianské Teplice Turčianské Teplice Žilinský 2,3 BIOGP / BIOG, BIOR COLL, TRANS    
BS-HC16SK Bioplynová stanica - farma Sasinkovo
IČO: 44141297
Sasinkovo Hlohovec Trnavský 2-písm a)-hnojovica BIOGP / BIOG, BIOR    
BS-PN17SK Bioplynová stanica - Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé
IČO: 47236582
Dubovany Piešťany Trnavský 2 -písm.a) - hnojovica BIOGP / BIOG, BIOR    
BS-LC06SK Bioplynová stanica 1MW na HD v obci Boľkovce
IČO: 36041351
Lučenec Lučenec Banskobystrický 2 BIOGP / BIOG, BIOR TRANS, UFERT    
BS-PN18SK Bioplynová stanica Bio Ren Prašník
IČO: 44959397
Pustá Ves Piešťany Trnavský 2-písm.a)-hnojovica BIOGP / BIOG, BIOR    
BS-NR65SK Bioplynová stanica Bioplyn Cetín
IČO: 44097417
Malý Cetín Nitra Nitriansky 3- písm. e) mliečne produkty BIOGP / BIOG, BIOR    
BS-IL66SK Bioplynová stanica Bolešov
IČO: 45504377
Kameničany Ilava Trenčiansky 2- písm. a) - hnoj 3-písm. e)- mliečne produkty BIOGP / BIOG, BIOR    
BS-PE50SK Bioplynová stanica Bošany II
IČO: 45679223
Bošany Partizánske Trenčiansky 3- písm. e)-srvátka, oplachová voda 2- písm. a)-hnoj a obsah tráviaceho traktu BIOGP / BIOG    
BS-SC44SK bioplynová stanica BPS Senec, s.r.o.
IČO: 47236531
Senec Senec Bratislavský 2-písm.a) -hnoj, hnojovica BIOGP / BIOG    
BS-SP78SK Bioplynová stanica Brusnica
IČO: 36495123
Brusnica Stropkov Prešovský 2- písm.a)-hnoj BIOGP / BIOG, MANU    
BS-KS72SK Bioplynová stanica Čečejovce
IČO: 47255234
Čečejovce Košice-okolie Košický 2- písm. a) hnoj, obsah tráviaceho traktu 3-písm.e)-mliečne produkty, f)-mliečne výrobky BIOGP / BIOG, BIOR, FORMF, MIMC   digestát - len na priame zapracovanie do pôdy 
BS-DT19SK Bioplynová stanica Detva
IČO: 36010642
Detva Detva Banskobystrický 2- písm. a, písm. b),d) 3- písm. e), f), g), p) BIOGP / BIOG, BIOR    
BS-DS59SK Bioplynová stanica Gabčíkovo
IČO: 44720998
Gabčíkovo Dunajská Streda Trnavský 2-písm. a) - hnoj BIOGP / BIOG, MANU TRANS    
BS-BJ68SK Bioplynová stanica Hertník
IČO: 44723440
Hertník Bardejov Prešovský 2- písm. a)-hnoj BIOGP / BIOG    
BS-KA63SK Bioplynová stanica Hontianske Moravce
IČO: 44035764
Hontianske Moravce Krupina Banskobystrický 2- písm. a) - hnoj, obsah tráviaceho traktu (hydinový trus) 3- písm. e) - mlieko a mliečne produkty BIOGP / BIOG    
BS-SA45-SK Bioplynová stanica Horný Jatov
IČO: 47250119
Trnovec nad Váhom - Horný Jatov Šaľa Nitriansky 2- písm. a) hnoj, hnojovica, močovka BIOGP / BIOG, MANU    
BS-PU61SK Bioplynová stanica Horovce 1
IČO: 44035845
Horovce Púchov Trenčiansky 3- písm. e) - mliečne produkty 2- písm. a) - hnoj, obsah tráviaceho traktu BIOGP / BIOG    
BS-PU32SK Bioplynová stanica Horovce 2
IČO: 45556521
Horovce Púchov Trenčiansky 2- písm. a) 3- písm. e), j) p) BIOGP / BIOG, CATW, MANU, RAW    
BS-HE43-SK Bioplynová Stanica Humenné
IČO: 36487040
Humenné Humenné Prešovský 2- písm.a) BIOGP / BIOG    
BS-PE05SK Bioplynová stanica Chynorany
IČO: 36835366
Chynorany Partizánske Trenčiansky 2,3 BIOGP / BIOG, BIOR UFERT    
BS-KK21SK Bioplynová stanica Kežmarok
IČO: 635081
Kežmarok Kežmarok Prešovský 2- písm. a)-hnoj, hnojovica 3- písm. e) - srvátka, f) mliečneho pôvodu BIOGP / BIOG, MANU COLL, TRANS    
BS-GA28SK Bioplynová stanica Kráľov Brod
IČO: 36229156
Kráľov Brod Galanta Trnavský 2- písm.a) BIOGP / BIOG, MANU COLL, TRANS    
BS-SK64SK Bioplynová stanica Ladomírová
IČO: 46148663
Ladomírová Svidník Prešovský 2- písm. a) - hnoj, hnojovica BIOGP / BIOG    
BS-KA62SK Bioplynová stanica Ladzany
IČO: 44097361
Ladzany Krupina Banskobystrický 2- písm. a)-hnoj, obsah tráviaceho traktu (hydinový trus) 3- písm. e)-mlieko a mliečne produkty BIOGP / BIOG    
BS-GA74SK Bioplynová stanica Majcichov
IČO: 47250101
Sereď Galanta Trnavský 2-písm.a)-hnoj 3-písm.f),p) BIOGP / BIOG, BIOR COLL, INTP, TRANS   hygienizácia 
BS-PU12SK Bioplynová stanica Mestečko
IČO: 200123
Mestečko Púchov Trenčiansky 2- písm.a)-hnoje (hnoj, obsach tráviaceho traktu 3- písm.e)- srvátka, mliečna voda, mliečne výrobky BIOGP / BIOG, MANU    
BS-KS58SK Bioplynová stanica Moldava nad Bodvou
IČO: 44085354
Moldava nad Bodvou Košice-okolie Košický 2- písm. a) - hnoj, obsah tráviaceho traktu BIOGP / BIOG    
BS-NR41SK Bioplynová stanica Nová Ves nad Žitavou
IČO: 47192071
Nová Ves nad Žitavou Nitra Nitriansky 2- písm a) BIOGP / BIOG, MANU    
BS-DS75SK Bioplynová stanica Nový Dvor
IČO: 35978147
Veľký Meder Dunajská Streda Trnavský 2-písm.a)-hnoj 3-písm.e)-mliečne produkty 2-digestát pre vlastnú potrebu BIOGP / BIOG, BIOR TRANS    
BS-RS80SK Bioplynová stanica Ožďany I
IČO: 45541345
Ožďany Rimavská Sobota Banskobystrický 2-písm.a)-hnoj BIOGP / BIOG, BIOR    
BS-RS77SK Bioplynová stanica Ožďany II
IČO: 45393877
Ožďany Rimavská Sobota Banskobystrický 2- písm.a)-hnoj BIOGP / BIOG, BIOR    
BS-GA79SK Bioplynová stanica PLYNEX
IČO: 45553033
Dolná Streda Galanta Trnavský 2- písm. a) 3- písm. f), p) BIOGP / BIOG INTP, TRANS Dočasne povolená  platí do 26.01.2019 hygienizácia 
BS-PP35SK Bioplynová stanica Poprad Matejovce
IČO: 46518665
Poprad Poprad Prešovský 2-písm.a)-hnoj, hnojovica ošípaných BIOGP / MANU TRANS    
BS-TR08SK bioplynová Stanica QU 1000 AFG s.r.o
IČO: 36383422
Turčianské Teplice - Dolná Štubňa Turčianské Teplice Žilinský 2,3 BIOGP / BIOG, BIOR COLL, TRANS    
BS-RA69SK Bioplynová stanica Revúca
IČO: 45976261
Revúca Revúca Banskobystrický 2- písm.a) 3- písm.e),f)-mliečne produkty, BIOGP / BIOG, MANU TRANS    
BS-SL03SK Bioplynová stanica Roľnícke družstvo v Plavnici
IČO: 204447
Plavnica Stará Ľubovňa Prešovský 2 písm. a) BIOGP / BIOG, BIOR UFERT    
BS-KS49SK Bioplynová stanica Rozhanovce
IČO: 45652198
Rozhanovce Košice-okolie Košický 2- písm. a)-hnoj, hnojovica BIOGP / BIOG    
BS-TT71SK Bioplynová stanica RUPOS,s.r.o.
IČO: 36230375
Ružindol Trnava Trnavský 3- písm. e)- mliečne produkty 2- písm.a)-hnoj BIOGP / BIOG, BIOR    
BS-GA24SK Bioplynová stanica Sládkovičovo
IČO: 47237716
Sládkovičovo Galanta Trnavský 2-písm. a) BIOGP / BIOG TRANS    
BS-GA26SK Bioplynová stanica Sládkovičovo
IČO: 31823113
Košúty Galanta Trnavský 2-písm. a) BIOGP / BIOG, BIOR TRANS    
BS-GA25SK Bioplynová stanica Sládkovičovo II. etapa
IČO: 47236612
Košúty Galanta Trnavský 2-písm. a) BIOGP / BIOG TRANS    
BS-SE37SK Bioplynová stanica Smolinské
IČO: 31413315
Smolinské Senica Trnavský 2- hnoj, hnojovica BIOGP / BIOG    
BS-GA23SK Bioplynová stanica Šintava
IČO: 47236558
Šintava Galanta Trnavský 2-písm. a) BIOGP / BIOG TRANS    
BS-TS46SK Bioplynová stanica Tvrdošín
IČO: 46520147
Tvrdošín Tvrdošín Žilinský 2-písm. a) -hnoj, hnojovica BIOGP / BIOG, MANU COLL, TRANS    
BS-KS51SK Bioplynová stanica Valaliky
IČO: 47236540
Valaliky Košice-okolie Košický 2-písm.a) -hnoj, hnojovica BIOGP / BIOG    
BS-TN39SK bioplynová stanica Veľké Bierovce 1
IČO: 45428565
Veľké Bierovce Trenčín Trenčiansky 2-písm.a)-hnoj, MKM kat.2 3-písm.e)-z mlieka, písm.p)- len hygienizovaný BIOGP / BIOG, BIOR Dočasne povolená   
BS-PE15SK Bioplynová stanica Veľké Uherce
IČO: 34134441
Veľké Uherce Partizánske Trenčiansky 2- písm.a)-hnoj, hnojovica 3-písm.e) mlieko a mliečne produkty BIOGP / BIOG, BIOR    
BS-LV33SK Bioplynová stanica Veľký Ďur
IČO: 199010
Veľký Ďur Levice Nitriansky 2- písm. a) - slepačí trus, hnojovica ošípaných 3- písm. e) - srvátka BIOGP / MANU, MIMC TRANS    
BS-DS76SK Bioplynová stanica Vrbina
IČO: 36689033
Čiližská Radvaň Dunajská Streda Trnavský 2- písm.a)-hnoj 3-písm.e)-mliečne produkty 2-digestát pre vlastnú potrebu BIOGP / BIOG, BIOR TRANS    
BS-TV47SK Bioplynová stanica Zemplínska Teplica
IČO: 36172430
Zemplínska Teplica Trebišov Košický 2 písm. a) hnoj, hnojovica, hydinový trus BIOGP / BIOG, MANU COLL, TRANS    
BS-TS57SK Bioplynová stanica Zuberec
IČO: 223247
Zuberec Tvrdošín Žilinský 2- písm. a) BIOGP / BIOG, MANU TRANS    
BS-PE07SK Bioplynová stanica-BTS Bošany
IČO: 36822604
Bošany Partizánske Trenčiansky 2- písm. a), písm. b), d), e), g) 3 - písm. a), b) bod i),ii),iii),písm. d),e),f),g),j),o),p) BIOGP / BIOG, BIOR CHAN    
BS-DT20SK Biplynová stanica Dúbravy
IČO: 36033499
Detva Detva Banskobystrický 2- písm. a) hnoj a močovka BIOGP / BIOG, BIOR    
BS-SV40SK BPS Belá,s.r.o.
IČO: 45508640
Belá nad Cirochou Snina Prešovský 2- písm.a)-hnoj, hnojovica BIOGP / BIOG    
BS-TR48SK BPS Borcová s.r.o.
IČO: 46667911
Jazernica Turčianské Teplice Žilinský 2- písm. a)- hnoj, hnojovica, hydinový trus BIOGP / BIOG    
BS-KA11SK BPS Bzovík s.r.o., Bioplynová stanica
IČO: 46299866
Bzovík Zvolen Banskobystrický 2 BIOGP / BIOG, BIOR   hnoj 
BS-SO67SK BPS CO.BE.R. spol. s r.o.
IČO: 31704166
Sobrance Sobrance Košický 2-písm. a) hnoj BIOGP / BIOG, BIOR    
BS-NZ38SK BPS Dubník
IČO: 36209228
Dubník Nové Zámky Nitriansky 2- písm. a) - hnoj 3- písm. p) BIOGP / BIOG, BIOR INTP    
BS-NZ70SK BPS Dvory nad Žitavou
IČO: 34108297
Dvory nad Žitavou Nové Zámky Nitriansky 2- písm. a)hnoj BIOGP / BIOG, MANU    
BS-KK04SK BPS Huncovce - bioplynová Stanica
IČO: 45313512
Huncovce Kežmarok Prešovský 2 BIOGP / BIOG, BIOR COLL, TRANS    
BS-RA54SK BPS Jelšava II
IČO: 31696830
Jelšava Revúca Banskobystrický 2- písm. a)-hnoj BIOGP / BIOG    
BS-KE36SK BPS Kokšov Bakša
IČO: 31359647
Košice-Barca Košice Košický 2 písm.a) 3 písm.a)b)c)d)e)f)g)h)i)j)k)bod i),ii),iii)písm.l)m)n)o)p) BIOGP / BIOG, BIOR INTP   hygienizácia 2 písm.b)c)d)po ich spracovaní tlakovou sterilizáciou 
BS-RS52SK BPS Štrkovec
IČO: 36329304
Štrkovec Rimavská Sobota Banskobystrický 2-písm.a) BIOGP / BIOG    
BS-LV56SK BPS Veľké Turovce,s.r.o.
IČO: 46114998
Veľké Turovce Levice Nitriansky 2- písm. a) hnoj 3- písm. e) srvátka, mliečne výrobky, vajcia, vaječné produkty BIOGP / BIOG, BIOR    
BS-BA31SK Kalové, plynové a energetické hospodárstvo (KP a EH) pri ČOV Bratisla - Petržalka
IČO: 45322317
Bratislava Bratislava 5 Bratislavský 3.-písm. písm. e) len kvapalné (kal s odstrediviek, srvátka), písm. f) len kvapalné BIOGP / BIOG, DIGR    
BS-BA30SK Kalové, plynové a energetické hospodárstvo (KP a EH) pri ČOV Bratislava - Devínska Nová Ves
IČO: 45322317
Bratislava Bratislava 4 Bratislavský 3.-písm. písm. e) len kvapalné (kal s odstrediviek, srvátka), písm. f) len kvapalné BIOGP / BIOG, DIGR    
BS-SE13SK Kalové, plynové a energetické hospodárstvo (KP EH) pri ČOV Senica
IČO: 45322317
Senica Senica Trnavský 3- písm. d), e), f), i) o) len kvapalné, písm. p) len použité potravinárske oleje BIOGP / BIOG, DIGR    
BS-KA10SK KGJ Bzovík, Bioplynová stanica
IČO: 46339388
Bzovík Zvolen Banskobystrický 2 BIOGP / BIOG, BIOR   hnoj 
BS-RA55SK Poľnohospodárska bioplynová stanica - Jelšava I
IČO: 31721974
Jelšava Revúca Banskobystrický 2-písm. a) hnoj BIOGP / BIOG TRANBP, TRANS    
BS-HE29SK Poľnohospodárska bioplynová stanica Kamenica
IČO: 45401136
Kamenica nad Cirochou Humenné Prešovský 2-písm. a)-hnojovica BIOGP / BIOG, MANU    
BS-PO14SK Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY pri Prešove - Bioplynová stanica na hospodárskom dvore Kapušany
IČO: 200531
Kapušany Prešov Prešovský 2-písm.a)-hnoj,močovka, hnojovica 3-písm.e)-mlieko, mliečne výrobky, mledzivo, srvátka BIOGP / BIOG, BIOR    
BS-MI02SK Poľnohospodárske družstvo VINOHRADY Choňkovce
IČO: 197271
Choňkovce Michalovce Košický 2 BIOGP / BIOG, BIOR, MANU    
BS - RK 01 SK Poľnohospodárske družstvo
Bioplynová stanica Ludrová
IČO: 195693
Liptovská Štiavnica Liptovský Mikuláš Žilinský 2- písm. a)-hnoj 3- písm. p)-hygienizová kuchynský odpad, písm.e)-kal s odstrediviek mlieka BIOGP / BIOG, BIOR UFERT Dočasne povolená   
BS-ZV34SK Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov
IČO: 31359647
Budča Zvolen Banskobystrický 2- písm.a) 3-písm.e)- mlieko a výrobky z neho BIOGP / MANU, RMUK    
BS-ZV60SK Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov
IČO: 47154497
Budča Zvolen Banskobystrický 3- písm. a),b),c),d),e),f),g),h),i)j),k),l),n)o),p) 2- a),b)bod i),ii),písm. c),d) BIOGP / BIOG    

počet prevádzkarní : (75)Vysvetlivky -  Kategórie, Pridružené činnosti / Category, Associated activities
  BIOGP Výrobnňa bioplynu / Biogas plants
  CoIP Spoluspaľovňa / Co-incineration plants
  COLC Zberné stredisko / Collection Centre (where appropriate, specify the use)
  COLL Zber živočíšnych vedľajších produktov (ŽVP) / Collection of ABP
  COMBP Energetické zariadenia / Combustion plants
  COMP Kompostáreň / Composting plants
  DEPABP Odosielanie ŽVP /
  DESTBP Príjem ŽVP /
  FEEDP Používanie krmív so živočíšnymi bielkovinami /
  GATRP Výroba loveckých trofejí / Game Trophies Plant
  CHAN Monitorované zásielky / Channelled consignments Article 8(4) of Directive 97/78/EC
  INCP Spaľovňa / Incineration plants
  INTP XX Zariadenie na predbežné spracovanie / Intermediate Plant
  OALKHP Alkalická hydrolýza / Other means: alkaline hydrolysis process plant
  OBIODP Výroba bionafty / Other means: biodiesel production process plant
  OBRGAP Spaľovanie podľa BROKSA / Other means: brookes gasification process plant
  OCOMBTB Iné použitie: spaľovanie v tepelnom kotli / Other means: combustion in a thermal boiler
  OHPHBP Výroba bioplynu pomocou vysokotlakovej hydrolýzy / Other means: high pressure hydrolysis biogas process plant
  OHPHTHP Vysokotlaková, vysokoteplotná hydrolýza / Other means: high pressure high temperature hydrolysis process plant
  OLCP Oleochemický závod / Oleo-chemical Plant (only Cat. 2 or 3)
  OTHER Iné aktivity / Other activities (please specify)
  OTMBFP Iné použitie: termo-mechanická produkcia biopaliva / Other means: thermo-mechanical biofuel production
  PETPP Výroba krmív pre spoločenské zvieratá iba zo spracovaných ŽVP / Petfood plant using only processed ABP
  PETPR Výroba krmív pre spoločenské zvieratá zo surových ŽVP / Petfood plant using raw ABP
  PFERT Spracovanie hnoja a výroba org. Hnojív /
  PHAR Farmaceutické aktivity, vrátane zdravotníckych pomôcok / Pharmaceutical activity, including medical device
  PROCP Spracovateľský závod / Processing Plant
  SALEBP Uvádzanie na trh ŽVP /
  STORP Sklad / Storage Plant
  TAN Garbiareň (činenie koží) / Tannery
  TECHP XX Technický závod / Technical plants (other; please specify)
  TECHTAX XX Technický závod na vypchávanie zvierat / Technical plant for taxidermy purposes
  TRADEBP Obchodovanie so ŽVP /
  TRANBP Preprava ŽVP /
  TRANS Preprava ŽVP / Transport of ABP
  UCOSM Použitie pre kozmetické výrobky / Use for cosmetic products
  UDER Použitie pre diagnostiku, vzdelávanie a vedecké účely / Use for diagnostics, education, research
  UDOG Použitie pre uznanné chovné stanice psov / Use for dogs recognised kennels
  UFERT Použitie na hnojenie / Use for fertilisers
  UFUR Použitie pre kožušinové zvieratá / Use for fur animals
  UINSE Použitie pre hmyz (vrátane červov) na návnady pre rybolov / Use for insects (including maggots) for fishing bait
  UNEC Použitie pre zdochlino žravé vtáky / Use for necrophagous birds
  URBP Použitie pre plazy a dravé vtáky / Use for reptiles and birds of prey
  USEFEEDP Zapracovanie spracovaných živočíšnymi bielkovin do krmiv /
  UWILD Použitie pre voľne žijúce zvieratá / Use for wild animals
  UZOO Použitie pre zoo a cirkusové zvieratá / Use for zoo/circus animals

Vysvetlivky -  Výrobky, Poznámky  / Product types,  Remarks
  API Včelárske výrobky / Apiculture by-products
  BHHP Kosti, rohy, kopytá a výrobky z nich / Bones, horns, hooves and products thereof
  BIOD Bionafta / Biodiesel
  BIOG Bioplyn / Biogas
  BIOR Zvyšky trávenia pri výrobe bioplynu / Residues from biogas production other than biogas
  BLPF Krvné produkty na kŕmne účely / Blood products for feeding purposes
  BLPT Krvné produkty na technické použitie / Blood products for technical purposes
  CAD Kadáver (telo uhynutého zvieraťa) / Cadaver
  CATW Kuchynský odpad / Catering waste
  COL Kolagén / Collagen
  COMR Zvyšky po kompostovaní / Residues after composting
  COSM Kozmetické výrobky / Cosmetic products
  DCAP Fosforečnan vápenatý / Dicalcium phosphate
  DIGR Zvyšky trávenia / iné ako pri výrobe bioplynu (iné ako BIOR) / Digestion residues/ digestate other than BIOR
  DTC Obsah tráviaceho traktu / Digestive tract content
  EGG Vaječné produkty / Egg Products
  FATD Deriváty tukov / Fat derivatives
  FATF Kafilerické tuky a rybí olej určené na kŕmne účely / Rendered fats and fish oil for feeding
  FATOL Kafilerické tuky so živočíšnych vedľajších produktov určených na technické účely / Rendered fat from ABP for oleochemical purposes
  FATOT Kafilerické tuky a rybí olej určené na iné účely ako kŕmne alebo technické / Rendered fats and fish oil for purposes other than for feeding or for oleochemical purposes
  FEED Výroba krmív (prosím špecifikovať) / Feed production (please specify)
  FERT Hnojivá iné ako DIGR alebo BIOR / Fertilisers other than DIGR or BIOR
  FORMF Bývalé potraviny / Former foodstuff
  GATR Lovecké trofeje / Game trophies
  GEL želatína / Gelatine
  HISKR Surové kože a usne / Raw hides and skins
  HISKT Činenné alebo inak ošetrené kože a usne / Tanned or otherwise treated hides and skins
  HKP Hľuzy, koreňové plodiny /
  HYDP Hydrolyzovaná bielkovina / Hydrolysed protein
  INSE Hmyz vrátane červov slúžiacich ako návnada pri rybolove / Insects including maggots
  MANP Spracovaný hnoj a výrobky z hnoja / Processed manure and manure products
  MANU Nespracovaný hnoj / Unprocessed manure
  MBM Mäsokostná múčka (kategória 1 alebo 2) / Meat and bone meal (Category 1 or 2)
  MEDD Zdravotnícke pomôcky / Medical devices
  MIMC Mlieko, mliečne výrobky a mledzivo / Milk, milk based products and colostrum
  OBJK Objemové krmivá /
  OTHER Iné výrobky (prosím špecifikovať) / Other products (please specify)
  PAP Spracovaná živočíšna bielkovina (kategória 3) / Processed animal protein (Category 3)
  PETC Konzervované krmivo pre spoločenské zvieratá (konzervy) / Canned petfood
  PETD Žuvačky pre psov / Petfood: dogchews
  PETFI Chuťové prísady na výrobu krmív pre spoločenské zvieratá / Flavouring innards for petfood
  PETP Spracované krmivo pre spoločenské zvieratá, iné ako konzervy / Processed petfood other than canned petfood
  PETR Surové krmivo pre spoločenské zvieratá / Raw petfood
  PHARM Farmaceutické výrobky / Pharmaceutical products
  RAW Iné nespracované živočíšne vedľajšie produkty / Other unprocessed ABP
  RMUK Rybia múčka /
  SERE Konské sérum / Serum of equidae
  SLHBP Živočíšne vedľajšie produkty z bitúnkov (iné) / Slaughterhouse by-products (other)
  TAXP Vypchávanie zvierat / Taxidermy products
  TCAP Fosforečnan trivápenatý / Tricalcium phosphate
  WHBF Vlna, srsť, štetiny ošípaných, perie / wool, hair, pig bristle, feather
  WWT Materiály získané pri spracovaní odpadových vôd / Material collected from waste water treatment