Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Potvrdený výskyt aviárnej influenzy


Potvrdený 4. výskyt aviárnej influenzy (AI) v roku 2020 v Slovenskej republike

Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo Zvolene oznámilo dňa 27.01.2020 vo večerných hodinách 4. pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku v Slovenskej republike v roku 2020. ( 3. v domácom chove hydiny).

Jedná sa o súkromný úžitkový drobnochov nosníc na produkciu vajec pre vlastnú spotrebu v obci Stará Bystrica, okres Čadca . 4 nosnice v domácom chove uhynuli. V chove bolo 9 sliepok a 1 kohút. Úhynu predchádzali klinické príznaky ako skleslosť, hnačka. Vzorka prijatá do národného referenčného laboratória vo Zvolene 24.1.2020 večer.

Ku dňu potvrdenia nákazy boli v chove 5 sliepok a 1 kohút, ktoré už boli utratené. Predbežné čistenie a dezinfekcia chovného priestoru hydiny 28.01.2020. Obchodovanie s vajíčkami s daného chovu nebolo.

Miestne príslušná Regionálna veterinárna a potravinová správa v Čadci nariadila opatrenia zamerané na tlmenie choroby, jej kontrolu a zabránenie šírenia nákazy, v ochrannom pásme o polomere 3 km okolo ohniska a v pásme pozorovania o polomere 10 km okolo ohniska.

Nakoľko pásmo pozorovania zasahuje aj do Poľskej republiky , Štátna veterinárna a potravinová správa SR informovala listom centrálnu veterinárnu autoritu Poľska a hlavného veterinárneho lekára o danej skutočnosti aby mohli taktiež prijať príslušné opatrenia vzťahujúce sa na 10 km pásmo od ohniska nákazy

Potvrdený  4. výskyt aviárnej influenzy (AI) 
v roku 2020 v Slovenskej republike