Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Podmienky dovozu psov, mačiek a fretiek a nekomerčné premiestňovanie viac ako piatich psov, mačiek a fretiek od 1. januára 2012


v súlade so smernicou 92/65/EHS a certifikátom uvedeným v prílohe I rozhodnutia Komisie 2011/874/EÚ.

Členské štáty povoľujú dovoz zásielok psov, mačiek a fretiek a nekomerčné premiestňovanie viac ako piatich psov, mačiek alebo fretiek do Únie za podmienky, že tretie krajiny alebo územia, z ktorých pochádzajú, ako aj všetky tretie krajiny alebo územia ich tranzitu sú:

 

Podmienky pre krajiny uvedené v oddiele 2 časti B alebo C prílohy II k nariadeniu (ES) č. 998/2003

uvedené v oddiele 2 časti B prílohy II k nariadeniu (ES) č. 998/2003

AD – Andorra | CH – Švajčiarsko | HR – Chorvátsko | IS – Island | LI – Lichtenštajnsko | MC – Monako | NO – Nórsko | SM – San Maríno | VA – Vatikánsky mestský štát

 

alebo v časti C prílohy II k nariadeniu (ES) č. 998/2003

AC – ostrov Ascension | AE – Spojené arabské emiráty | AG – Antigua a Barbuda | AN – Holandské Antily | AR – Argentína | AU – Austrália | AW – Aruba | BA – Bosna a Hercegovina | BB – Barbados | BH – Bahrajn | BM – Bermudy | BY – Bielorusko | CA – Kanada | CL – Čile | FJ – Fidži | FK – Falklandské ostrovy | HK – Hongkong | JM – Jamajka | JP – Japonsko | KN – Svätý Krištof a Nevis | KY – Kajmanie ostrovy | LC – Svätá Lucia | MS – Montserrat | MU – Maurícius | MX – Mexiko | MY – Malajzia | NC – Nová Kaledónia | NZ – Nový Zéland | PF – Francúzska Polynézia | PM – Saint Pierre a Miquelon | RU – Ruská federácia | SG – Singapur | SH – Svätá Helena | TT – Trinidad a Tobago | TW – Taiwan | USA – (vrátane GU Guamu) | VC – Svätý Vincent a Grenadíny | VG – Britské Panenské ostrovy | VU – Vanuatu | WF – Wallis a Futuna | YT – Mayotte

 • Nezameniteľne označené – transpondérom (mikročipom), uznáva sa aj čitateľné tetovanie dokázateľne vykonané do 3.júla 2011
 • Majú pas alebo veterinárny certifikát uvedený v prílohe I rozhodnutia Komisie 2011/874/EÚ, kde bude úradným veterinárnym lekárom potvrdená
  1. platná vakcinácia proti besnote (platná je po 21 dňoch od vakcinácie)
  2. ošetrenie proti endoparazitom (Echinokokóze – len u psov) - pri ceste do Spojeného kráľovstva, Írska, Malty a Fínska v rozmedzí 120 - 24 hod. pred cestou

 

 

Podmienky pre krajiny uvedené v časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010.

v časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010.
 AL – Albánsko | BR – Brazília | BW – Botswana | BZ – Belize | CN – Čína | CO – Kolumbia | CR – Kostarika | CU – Kuba | DZ – Alžírsko | ET – Etiópia | GT – Guatemala | HN – Honduras | IL – Izrael | IN – India | KE – Keňa | MA – Maroko | ME – Čierna Hora | MG – Madagaskar | MK – Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko | NA – Namíbia | NI – Nikaragua | PA – Panama | PY – Paraguaj | RS – Srbsko | SV – El Salvádor | SZ – Svazijsko | TH – Thajsko | TN – Tunisko | TR – Turecko | UA – Ukrajina | UY – Uruguaj | ZA – Južná Afrika | ZW – Zimbabwe |
 
 • Nezameniteľne označené – transpondérom (mikročipom) uznáva sa aj tetovanie dokázateľne vykonané do 3.júla 2011
 • Certifikát uvedený v prílohe I rozhodnutia Komisie 2011/874/EÚ, kde bude úradným veterinárnym lekárom potvrdená
  1. platná vakcinácia proti besnote
  2. titrácia neutralizačných protilátok zodpovedajúcej aspoň 0,5 IU/ml, ktorá bola vykonaná na vzorke odobratej oprávneným veterinárnym lekárom aspoň 30 dní po vakcinácii a tri mesiace pred premiestnením zvieraťa.
  3. ošetrenie proti endoparazitom – Echinokokóze, pri ceste do Spojeného kráľovstva, Írska, Malty a Fínska v rozmedzí 120 - 24 hod. pred cestou

 

 

Prechodné obdobie do 30. júna 2012

V prechodnom období do 30. júna 2012 členské štáty povoľujú dovoz a nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek a fretiek do Únie, ku ktorým je priložené veterinárne osvedčenie vystavené najneskôr 29. februára 2012 v súlade so vzormi stanovenými v prílohe k rozhodnutiam 2004/595/ES a 2004/824/ES (v uvedenom poradí).

 

 

Dovoz je možný lez cez Hraničnú inšpekčnú stanicu Bratislava - letisko