Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Požiadavky na premiestnenie psov, mačiek a fretiek vo vnútri Európskej únie


Požiadavky na premiestnenie psov, mačiek a fretiek v neobchodnom styku vo vnútri Európskej únie

 

Psy, mačky a fretky musia na premiestnenie

 1.  medzi členskými štátmi inými ako Malta, Írsko, Švédsko a Veľká Británia spĺňať nasledujúce požiadavky:
  1. musia byť nezameniteľne označené
   1. zreteľne čitateľným tetovaním alebo
   2. elektronickým identifikačným systémom (transpondérom - mikročipom)
  2. musia byť sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa vydaného poverení veterinárni lekáriformat PDF (veľkosť 650kB) preukazujúcim
   1. platnú vakcináciu alebo revakcináciu proti besnote, v súlade s odporúčaniami výrobcu vakcíny; vakcína musí byť inaktivovaná s obsahom najmenej jednej antigénnej jednotky v dávke podľa WHO štandardu,
   2. ošetrenie proti vonkajším parazitom (prostriedkom účinným proti kliešťom) a/alebo ošetrenie proti vnútorným parazitom (prostriedkom účinným proti Echinococcus granulosus), ktoré je rôznymi členskými štátmi  vyžadovanéformat PDF (veľkosť 538kB)odlišne.
 2. do Malty, Írska, Švédska a Veľkej Británie spĺňať nasledujúce požiadavky (i v prípade tranzitu cez tieto krajiny):
  1. musia byť označené elektronickým identifikačným systémom (transpondérom - mikročipom)
  2. musia byť sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa vydaného  poverení veterinárni lekáriformat PDF (veľkosť 650kB) preukazujúcim
   1. platnú vakcináciu alebo revakcináciu proti besnote, v súlade s odporúčaniami výrobcu vakcíny; vakcína musí byť in aktivovaná s obsahom najmenej jednej antigénnej jednotky v dávke podľa WHO štandardu
   2. titer neutralizačných protilátok proti besnote najmenej 0,5 UI/ml; sérologický test musí byť vykonaný v schválenom laboratóriu na vzorke krvného séra odobratého veterinárnym lekárom.
    - Platné pre vstup na územie Malty: odber vzorky povereným veterinárnym lekárom najskôr 30 dní po dátume očkovania proti besnote, neskôr počas platnosti očkovania proti besnote. Od dátumu odberu vzorky krvného séra na laboratórne vyšetrenie po vstup na územie Malty musí uplynúť najmenej 6 mesiacov po preukázaní výsledku serologického testu zapísaného v pase.
    - Platné pre vstup na územie Írska a Spojeného Kráľovstva: odber vzorky povereným veterinárnym lekárom najskôr 30 dní po dátume očkovania proti besnote, neskôr počas platnosti očkovania proti besnote. Od dátumu odberu vzorky krvného séra na laboratórne vyšetrenie po vstup na územie Írska a Spojeného Kráľovstva musí uplynúť najmenej 6 mesiacov po preukázaní výsledku serologického testu zapísaného v pase. (podrobnosti www.defra.gov.uk/animalh/quarantine)
    - Platné pre vstup na územie Švédska: odber vzorky povereným veterinárnym lekárom najskôr 120 dní po dátume očkovania proti besnote, neskôr počas platnosti očkovania proti besnote. Po preukázaní výsledku serologického testu zapísaného v pase je možné vstúpiť na územie Švédska bez ďalších lehôt. (podrobnosti www.siv.se)
    - Platné pre návrat na územie EU: odber vzorky povereným veterinárnym lekárom najskôr 30 dní po dátume očkovania proti besnote, neskôr počas platnosti očkovania proti besnote. Po preukázaní výsledku serologického testu zapísaného v pase je možné po vycestovaní do tretích krajín vstúpiť na územie EU bez ďalších lehôt, s výnimkou vstupu na územie Malty, Írska, Švédska a Spojeného Kráľovstva.
   3. ošetrenie proti vonkajším parazitom (prostriedkom účinným proti kliešťom) a ošetrenie proti vnútorným parazitom (prostriedkom účinným proti Echinococcus granulosus).
   4. uplynutie doby karantenizácie pred vstupom na územie Malty, Írska, Švédska a Spojeného Kráľovstva (karantenizácia nemusí byť okrem Malty, Írska, Švédska a Spojeného Kráľovstva vykonaná v špecializovaných zariadeniach)

Serologický test na titer neutralizačných protilátok proti besnote nie je potrebné vykonať opakovane, ak po teste je zviera pravidelne revakcinované v intervaloch nepresahujúcich odporúčanie výrobcu vakcíny a o revakcinácii sú v pase vedené záznamy.

 

Tieto podmienky sa vzťahujú na počet zvierat päť a menej, za podmienky, že tieto zvieratá počas pobytu v Slovenskej republike alebo iného členského štátu nezmenia vlastníka alebo osobu zodpovednú za tieto zvieratá, ktorú vlastník zvierat poveril ich starostlivosťou. Ak je počet dovážaných zvierat väčší ako päť, vzťahujú sa na kontrolu takéhoto premiestnenia požiadavky ako pri obchodnom styku v súlade so Smernicou 92/65/EHS.

 

 

 

Požiadavky na premiestnenie psov, mačiek a fretiek v obchodnom styku vo vnútri Európskej únie

 

Psy, mačky a fretky musia na premiestnenie

 1.  medzi členskými štátmi inými ako Malta, Írsko, Švédsko a Veľká Británia spĺňať nasledujúce požiadavky:
  1. musia byť nezameniteľne označené
   1. zreteľne čitateľným tetovaním alebo
   2. elektronickým identifikačným systémom (transpondérom - mikročipom)
  2. musia byť sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa vydaného poverení veterinárni lekáriformat PDF (veľkosť 650kB) preukazujúcim
   1. platnú vakcináciu alebo revakcináciu proti besnote, v súlade s odporúčaniami výrobcu vakcíny; vakcína musí byť inaktivovaná s obsahom najmenej jednej antigénnej jednotky v dávke podľa WHO štandardu,
   2. ošetrenie proti vonkajším parazitom (prostriedkom účinným proti kliešťom) a/alebo ošetrenie proti vnútorným parazitom (prostriedkom účinným proti Echinococcus granulosus), ktoré je rôznymi členskými štátmi vyžadovanéformat PDF (veľkosť 538kB)odlišne,
  3. musí byť zásielka zvierat sprevádzaná zdravotným certifikátom, ktorý je v súlade so vzorom podľa Prílohy E k Smernici 92/65/ES.

   

 2. do Malty, Írska, Švédska a Veľkej Británie spĺňať nasledujúce požiadavky (i v prípade tranzitu cez tieto krajiny):
  1. musia byť označené elektronickým identifikačným systémom (transpondérom - mikročipom)
  2. musia byť sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa vydaného poverení veterinárni lekáriformat PDF (veľkosť 650kB) preukazujúcim
   1. platnú vakcináciu alebo revakcináciu proti besnote, v súlade s odporúčaniami výrobcu vakcíny; vakcína musí byť inaktivovaná s obsahom najmenej jednej antigénnej jednotky v dávke podľa WHO štandardu
   2. titer neutralizačných protilátok proti besnote najmenej 0,5 UI/ml; sérologický test musí byť vykonaný v schválenom laboratóriu  na vzorke krvného séra odobratého veterinárnym lekárom.
    - Platné pre vstup na územie Malty: odber vzorky povereným veterinárnym lekárom najskôr 30 dní po dátume očkovania proti besnote, neskôr počas platnosti očkovania proti besnote. Od dátumu odberu vzorky krvného séra na laboratórne vyšetrenie po vstup na územie Malty musia uplynúť najmenej 6 mesiace po preukázaní výsledku serologického testu zapísaného v pase.
    - Platné pre vstup na územie Írska a Spojeného Kráľovstva: odber vzorky povereným veterinárnym lekárom najskôr 30 dní po dátume očkovania proti besnote, neskôr počas platnosti očkovania proti besnote. Od dátumu odberu vzorky krvného séra na laboratórne vyšetrenie po vstup na územie Írska a Spojeného Kráľovstva musí uplynúť najmenej 6 mesiacov po preukázaní výsledku serologického testu zapísaného v pase.(podrobnosti www.defra.gov.uk/animalh/quarantine)
    - Platné pre vstup na územie Švédska: odber vzorky povereným veterinárnym lekárom najskôr 120 dní po dátume očkovania proti besnote, neskôr počas platnosti očkovania proti besnote. Po preukázaní výsledku serologického testu zapísaného v pase je možné vstúpiť na územie Švédska bez ďalších lehôt. (podrobnosti www.siv.se)
    - Platné pre návrat na územie EU: odber vzorky povereným veterinárnym lekárom najskôr 30 dní po dátume očkovania proti besnote, neskôr počas platnosti očkovania proti besnote. Po preukázaní výsledku serologického testu zapísaného v pase je možné po vycestovaní do tretích krajín vstúpiť na územie EU bez ďalších lehôt, s výnimkou vstupu na územie Malty, Írska, Švédska a Spojeného Kráľovstva.
   3. ošetrenie proti vonkajším parazitom (prostriedkom účinným proti kliešťom) a ošetrenie proti vnútorným parazitom (prostriedkom účinným proti Echinococcus granulosus).
   4. uplynutie doby karantenizácie pred vstupom na územie Malty, Írska, Švédska a Spojeného Kráľovstva (karantenízácia nemusí byť okrem Malty, Írska, Švédska a Spojeného Kráľovstva vykonaná v špecializovaných zariadeniach)
  3. musí byť zásielka zvierat sprevádzaná zdravotným certifikátom, ktorý je v súlade so vzorom podľa Prílohy E k Smernici 92/65/ES.

Serologický test na titer neutralizačných protilátok proti besnote nie je potrebné vykonať opakovane, ak po teste je zviera pravidelne revakcinované v intervaloch nepresahujúcich odporúčanie výrobcu vakcíny a o revakcinácii sú v pase vedené záznamy.

 

 

* Írsko a Veľká Británia umožní vstup, najskôr po šiestich mesiacoch od odberu vzorky na serologický test s výsledkom potvrdzujúcim titer neutralizačných protilátok proti besnote najmenej 0,5 UI/ml.