Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Dovoz psov, mačiek a fretiek z tretích krajín, ktoré sú na zozname v časti B alebo C prílohy č. 2 k nariadeniu č. 998/2003/ES, na územie SR


 V neobchodnom styku

Dovážané psy, mačky alebo fretky z tretej krajiny, ktorá je na zozname v časti B alebo C prílohy č. 2 k nariadeniu č. 998/2003/ES musia byť sprevádzané certifikátom1 vydaným úradným veterinárnym lekárom alebo povereným veterinárnym lekárom, ktorého poverenie potvrdí úradný veterinárny lekár v certifikáte. Certifikát musí byť v súlade so vzorom certifikátu ustanoveným v súlade s Rozhodnutím Komisie č. 2004/824/ES, alebo č. 2004/839/ES a musí najmä garantovať

 1. nezameniteľné označenie zvieraťa zreteľne čitateľným tetovaním alebo transpondérom-mikročipom,
 2. platnú vakcináciu alebo revakcináciu proti besnote, v súlade s odporúčaniami výrobcu vakcíny; vakcína musí byť inaktivovaná s obsahom najmenej jednej antigénnej jednotky v dávke podľa WHO štandardu,
 3. ošetrenie proti vonkajším parazitom (prostriedkom účinným proti kliešťom) a/alebo ošetrenie proti vnútorným parazitom (prostriedkom účinným proti Echinococcus granulosus), ak cieľovou krajinou alebo ďalšou tranzitnou krajinou je členský štát  vyžadovanéformat PDF (veľkosť 538kB)  takéto ošetrenie,
 4. titer neutralizačných protilátok proti besnote najmenej 0,5 UI/ml; sérologický test musí byť vykonaný v schválenom laboratóriu na vzorke krvného séra odobratého veterinárnym lekárom pred premiestnením, ak cieľovou krajinou alebo ďalšou tranzitnou krajinou je Malta, Írsko, Švédsko alebo Veľká Británia.
  - Platné pre vstup na územie Malty: odber vzorky veterinárnym lekárom najskôr 30 dní po dátume očkovania proti besnote, neskôr počas platnosti očkovania proti besnote. Od dátumu odberu vzorky krvného séra na laboratórne vyšetrenie po vstup na územie Malty musia uplynúť najmenej 3 mesiace po preukázaní výsledku serologického testu zaznamenaného v certifikáte.
  - Platné pre vstup na územie Írska a Spojeného Kráľovstva: odber vzorky veterinárnym lekárom najskôr 30 dní po dátume očkovania proti besnote, neskôr počas platnosti očkovania proti besnote. Od dátumu odberu vzorky krvného séra na laboratórne vyšetrenie po vstup na územie Írska a Spojeného Kráľovstva musí uplynúť najmenej 6 mesiacov po preukázaní výsledku serologického testu zaznamenaného v certifikáte. (podrobnosti www.defra.gov.uk/animalh/quarantine)
  - Platné pre vstup na územie Švédska: odber vzorky veterinárnym lekárom najskôr 120 dní po dátume očkovania proti besnote, neskôr počas platnosti očkovania proti besnote. Po preukázaní výsledku serologického testu zaznamenaného v certifikáte je možné vstúpiť na územie Švédska bez ďalších lehôt. (podrobnosti www.siv.se)
  - Platné pre vstup na územie EU: odber vzorky veterinárnym lekárom najskôr 30 dní po dátume očkovania proti besnote, neskôr počas platnosti očkovania proti besnote. Od dátumu odberu vzorky krvného séra na laboratórne vyšetrenie po vstup na územie EU, s výnimkou vstupu na územie Malty, Írska, Švédska a Spojeného Kráľovstva, musia uplynúť najmenej 3 mesiace, čo certifikuje úradný veterinárny lekár v krajine odoslania.

 

Tieto podmienky sa vzťahujú na počet zvierat päť a menej, za podmienky, že tieto zvieratá počas pobytu v Slovenskej republike alebo iného členského štátu nezmenia vlastníka alebo osobu zodpovednú za tieto zvieratá, ktorú vlastník zvierat poveril ich starostlivosťou. Ak je počet dovážaných zvierat väčší ako päť, vzťahujú sa na kontrolu takéhoto premiestnenia požiadavky ako na obchodný styk v súlade so Smernicou 92/65/EHSformat PDF (veľkosť 1120kB)

 

 

 V obchodnom styku

Dovážané psy, mačky alebo fretky z tretej krajiny, ktorá je na zozname v časti B alebo C prílohy č. 2 k nariadeniu č. 998/2003/ES musia byť sprevádzané certifikátom2 vydaným úradným veterinárnym lekárom. Certifikát musí byť v súlade so vzorom certifikátu ustanoveným v súlade s Rozhodnutím Komisie č. 2004/595/ES a musí najmä garantovať

 1. nezameniteľné označenie zvieraťa zreteľne čitateľným tetovaním alebo transpondérom-mikročipom,
 2. platnú vakcináciu alebo revakcináciu proti besnote, v súlade s odporúčaniami výrobcu vakcíny; vakcína musí byť inaktivovaná s obsahom najmenej jednej antigénnej jednotky v dávke podľa WHO štandardu,
 3. ošetrenie proti vonkajším parazitom (prostriedkom účinným proti kliešťom) a/alebo ošetrenie proti vnútorným parazitom (prostriedkom účinným proti Echinococcus granulosus), ak cieľovou krajinou alebo ďalšou tranzitnou krajinou je členský štát  vyžadovanéformat PDF (veľkosť 538kB) takéto ošetrenie,
 4. titer neutralizačných protilátok proti besnote najmenej 0,5 UI/ml; sérologický test musí byť vykonaný v schválenom laboratóriu na vzorke krvného séra odobratého veterinárnym lekárom pred premiestnením, ak cieľovou krajinou alebo ďalšou tranzitnou krajinou je Malta, Írsko, Švédsko alebo Veľká Británia.
  - Platné pre vstup na územie Malty: odber vzorky veterinárnym lekárom najskôr 30 dní po dátume očkovania proti besnote, neskôr počas platnosti očkovania proti besnote. Od dátumu odberu vzorky krvného séra na laboratórne vyšetrenie po vstup na územie Malty musia uplynúť najmenej 3 mesiace po preukázaní výsledku serologického testu zaznamenaného v certifikáte.
  - Platné pre vstup na územie Írska a Spojeného Kráľovstva: odber vzorky veterinárnym lekárom najskôr 30 dní po dátume očkovania proti besnote, neskôr počas platnosti očkovania proti besnote. Od dátumu odberu vzorky krvného séra na laboratórne vyšetrenie po vstup na územie Írska a Spojeného Kráľovstva musí uplynúť najmenej 6 mesiacov po preukázaní výsledku serologického testu zaznamenaného v certifikáte. (podrobnosti www.defra.gov.uk/animalh/quarantine)
  - Platné pre vstup na územie Švédska: odber vzorky veterinárnym lekárom najskôr 120 dní po dátume očkovania proti besnote, neskôr počas platnosti očkovania proti besnote. Po preukázaní výsledku serologického testu zaznamenaného v certifikáte je možné vstúpiť na územie Švédska bez ďalších lehôt. (podrobnosti www.siv.se)
  - Platné pre vstup na územie EU: odber vzorky veterinárnym lekárom najskôr 30 dní po dátume očkovania proti besnote, neskôr počas platnosti očkovania proti besnote. Od dátumu odberu vzorky krvného séra na laboratórne vyšetrenie po vstup na územie EU, s výnimkou vstupu na územie Malty, Írska, Švédska a Spojeného Kráľovstva, musia uplynúť najmenej 3 mesiace, čo certifikuje úradný veterinárny lekár v krajine odoslania.